6 skutečných příčin vysokého krevního tlaku. Jak ho snížit přírodní cestou?

epivyziva.cz/
epivyziva-cz-6-skutecnych-pricin-vysokeho-krevniho-tlaku-jak-ho-snizit-prirodni-cestou-07032022

2,5 milionu lidí, tedy celá čtvrtina populace – zhruba tolik lidí u nás trpí vysokým krevním tlakem, a výskyt tohoto problému se navíc posouvá do stále nižších věkových kategoriích. Jak se s ním vypořádat pomocí přírodních prostředků?

Vysoký krevní tlak neboli arteriální hypertenze patří mezi vůbec nejčastější zdravotní potíže. V naší republice postihuje podle odhadů 35 % lidí ve věku 25-64 let. Snaha o jeho snížení je přitom velice důležitá, protože jeho přítomnost zdvojnásobuje riziko vzniku kardiovaskulárních onemocnění.

Lékaři rozlišují dva typy zvýšeného krevního tlaku: zhruba 10 % osob postihuje tzv. sekundární hypertenze, která je důsledkem nějakého jiného onemocnění – například některých chorob ledvin, nádorů nadledvin apod. 90 % lidí pak trpí hypertenzí primární, jejíž příčina není přesně známá. Přímo na buněčné úrovni ovšem s primární hypertenzí souvisí řada jevů, které jsou naopak popsány dobře, a které dokážeme pozitivně ovlivnit i zcela přírodními způsoby – úpravou životosprávy, doplňky stravy i pomocí látek, které jsou obsaženy v mnoha běžných potravinách.

Příčina č. 1: Epigenetické vlivy

To, že naše DNA obsahuje určitý gen, ještě neznamená, že se jeho přítomnost skutečně musí projevit. Existují tzv. epigenetické reakce, které dokáží měnit aktivitu jednotlivých genů, a některé z nich dokonce zcela vypnout, nebo naopak zapnout. Tyto epigenetické změny hojně vznikají v průběhu nitroděložního vývoje i celého dalšího života, a některé z nich můžeme dokonce i zdědit. A právě ony hrají důležitou roli i při vzniku vysokého krevního tlaku.

Velmi úzce s vysokým krevním tlakem souvisí epigenetická reakce jménem metylace genů – rozdíly v metylaci související s vysokým krevním tlakem byly odhaleny na celkem 13 místech DNA. Tyto změny často vznikají již v průběhu nitroděložního vývoje – jejich riziko se například zvyšuje, pokud má matka dlouhodobě zvýšenou hladinu krevního cukru, trpí preeklampsií nebo je vystavena znečištěnému ovzduší.

Narušení optimální metylace genů ovšem může vzniknout i v průběhu dalšího života. Rizikovými faktory je zde zejména obezita, kouření a nezdravá strava (zejména přemíra cukrů a nasycených tuků ve stravě). Obecně také platí, že negativních metylačních vzorců přibývá s věkem. Pozitivně naopak působí pravidelný pohyb a také řada doplňků stravy.

Užitečné doplňky stravy

Resveratrol – barvivo obsažené zejména v hroznovém víně má výrazné epigenetické účinky a pomáhá rovněž snižovat krevní tlak. Jeho výhodou je, že jej lze kombinovat s léky na zvýšení krevního tlaku, jejichž účinnost přitom výrazně zvyšuje.

Quercetin (kvercetin) – tento polyfenol obsažený v řadě druzích rostlinných potravin prokázal v rámci výzkumů schopnost účinně snižovat krevní tlak. Jedním z mechanismů je přitom i ovlivnění epigenetických procesů v těle.

Kurkumin – barvivo z kořene kurkumy patří mezi přírodní látky s nejsilnějším epigenetickým působením a prokazatelně také pomáhá snížit krevní tlak.

EGCG – i epigallokatechin gallát, jehož nejbohatším zdrojem je zelený čaj, vyniká silným epigenetickým působení i schopností snižovat hypertenzi.

Zázvor – další koření s epigenetickým působením je známé především svými protizánětlivými účinky, dokáže ale i efektivně zmírňovat krevní tlak. V tomto směru dokonce prokázal srovnatelnou účinnost s látkou nifedipine, která je často užívanou složkou léků proti hypertenzi.

Genistein – polyfenol hojně obsažený zejména v sójových bobech kombinuje své epigenetické působení se schopností fungovat jako fytoestrogen (látka podobná ženskému pohlavnímu hormonu estrogenu). Díky tomu je velice efektivní při snižování krevního tlaku u žen po menopauze.

Příčina č. 2: nerovnováha střevního mikrobiomu

Poměrně zásadním způsobem může výši krevního tlaku ovlivnit také střevní mikrobiom. Rozsáhlá studie srovnávající složení střevní populace u lidí s normálním a vysokým krevním tlakem u nich například zjistila rozdílné zastoupení celkem 45 kmenů mikroorganismů, přičemž 27 z nich patřilo mezi bakterie rodu Firmicutes. Ty jsou významné tím, že produkují látku butyrát, která na buněčné úrovni ovlivňuje řadu procesů v organismu, a to včetně krevního tlaku. Souvislost s krevním tlakem ale byla prokázána i u rodu Lactobacillus. Další výzkumy ukázaly, že vyšší systolický tlak bývá spojen s nižší druhovou rozmanitostí střevních obyvatel.

Zcela zásadní je pro stav střevního mikrobiomu dostatečná konzumace vlákniny – v rámci výzkumů dokonce došlo k poklesu krevního tlaku po pouhém přidání vlákniny do jídelníčku. Negativně naopak působí příjem soli – jídelníček s jejím zvýšeným obsahem totiž ve střevech vede ke snížení počtu bakterií Lactobacillus a vyšší tvorbě zánětlivých cytokinů, což se může projevit právě nárůstem krevního tlaku.

Užitečné doplňky stravy

Probiotika – užívání probiotik, zejména bakterií Lactobacillus se v rámci výzkumů projevilo nejen snížením krevního tlaku, ale i redukcí váhy zúčastněných dobrovolníků.

Butyrát – při nerovnováze střevního mikrobiomu je možné konzumovat jako doplněk stravy i tuto látku, kterou za normálních okolností produkují střevní bakterie.

Příčina č. 3: Inzulinová rezistence

Inzulinová rezistence je typická pro diabetes 2. typu. Jde o stav, kdy tkáně ztrácejí citlivost vůči hormonu inzulinu, a v důsledku toho stoupá hladina glukózy v krvi. Inzulinová rezistence se u osob s vysokým krevním tlakem vyskytuje velice často, a některé výzkumy naznačují, že může k jeho vzniku výrazně přispívat. Inzulin totiž stimuluje sympatický nervový systém, vyvolává hypertrofii (zbytnění) hladké svaloviny cév a ovlivňuje metabolismus sodíku.

Užitečné doplňky stravy

EGCG – podporuje aktivitu inzulinu a citlivost tkání vůči tomuto hormonu.

Quercetin (kvercetin) – i tato látka pomáhá snížit inzulinovou rezistenci. To je patrně důvodem, proč na jeho užívání ve výzkumech vlivu na krevní tlak velmi dobře reagovali zejména diabetici.

Kurkumin – stejně jako quercetin, i kurkumin prokázal vysokou schopnost snižovat krevní tlak u diabetiků, mj. i díky svému pozitivnímu vlivu na inzulinovou rezistenci.

Příčina č. 4: Stresové hormony

Stresové hormony způsobují v našem těle změny, které mají za úkon zvýšit naši šanci na přežití v život ohrožujících situacích. Například zvyšují hladinu krevního cukru či způsobují stažení některých cév, čímž umožňují pracujícím svalům získat více energie a kyslíku pro případný boj či útěk. Pokud ovšem zažíváme chronický, dlouhodobý stres, může nadměrné vylučování stresových hormonů vést ke vzniku řady potíží, včetně vysokého krevního tlaku.

Když například vědci po 6,5 roku sledovali hladiny stresových hormonů u 400 lidí, kteří na začátku studie měli normální krevní tlak, zjistili, že každé zdvojnásobení hladin čtyř nejdůležitějších stresových hormonů bylo spojeno s 21-31% zvýšením rizika hypertenze.

Užitečné doplňky stravy

Rhodiola – tato rostlina patří mezi adaptogeny, tj. látky s pozitivním vlivem na odolnost vůči stresu, přičemž dokáže před jeho účinky chránit i kardiovaskulární systém. Přispívá také i přímo ke snížení krevního tlaku.

Mučenka – její plody jsou známy především svou schopností zmírňovat úzkost a podporovat spánek, velmi efektivně ale také pomáhají snížit krevní tlak.

Příčina č. 5: Systém renin – angiotenzin

Ledviny obvykle vnímáme především jako „filtr“ zajišťující odstraňování škodlivin a odpadních látek z těla, tento orgán se ale zároveň podílí velkou měrou i na regulaci krevního tlaku. V buňkách ledvin se totiž nacházejí receptory, které monitorují tlak a hladinu sodíku v krvi. Pokud dojde ke snížení krevního tlaku, začnou uvolňovat enzym renin, který je nezbytný pro vznik angiotenzinu II. Ten má silný vazokonstrikční účinek: způsobuje stažení krevních cév, a tím i zvýšení krevního tlaku.

Pokud je tedy funkce systému renin – angiotenzin narušena, může docházet ke zvýšení krevního tlaku. K tomu často dochází při ledvinových onemocněních, ale také při diabetu. K narušení tohoto systému navíc často dochází již v nitroděložním vývoji, například v důsledku špatné výživy matky.

Užitečné doplňky stravy

Granátové jablko – efektivně potlačuje tvorbu angiotenzinu II. V jedné studii například došlo k významnému snížení krevního tlaku po 4 týdnech pití šťávy z granátového jablko.

Butyrát – také látka produkovaná některými střevními bakteriemi efektivně potlačuje produkci angiotenzinu II, a to i v případě, že ji užíváme ve formě doplňků stravy.

EGCG – katechiny za zeleného čaje patří mezi velmi efektivní inhibitory angiotenzinu II.

Příčina č. 6: špatná funkce svaloviny cév

Ve stěnách cév se nachází hladká svalovina, která svým stažením či uvolněním reguluje průsvit cév, což má vliv i na krevní tlak: Pro srdce je zkrátka náročnější, pokud má do zúžených cév krev „protlačit“. Už jsme zmiňovali, že angiotenzin II zvyšuje stažení těchto svalů, a tím i krevní tlak. Kromě toho ale existují i látky, které je naopak uvolňují, a tím podporují pokles tlaku.

Tou první je oxid dusnatý (NO) – malá signální molekula, která v těle vzniká působením enzymu eNOS (nitroxid syntáza) z dusičnanů obsažených v potravě. Narušení bioaktivity NO je přitom pro hypertenzi typické. (více o NO zde: https://www.epivyziva.cz/?s=oxid+dusnat%C3%BD). Pro zvýšení produkce NO je důležitá dostatečná konzumace zeleniny, která je pro tělo důležitým zdrojem dusičnanů. Pomůže ale i omezení celkového kalorického příjmu.

Pro procesy přenosu signálu v buňkách hladké svaloviny je pak potřeba i látka cAMP (cyklický aminomonofosfát), která v buňkách funguje jako tzv. druhý posel.

Užitečné doplňky stravy

Coleus forskohlii – bylina původem z Himaláje efektivně podporuje tvorbu cAMP. Když byla podávána osobám s vysokým krevním tlakem, došlo u tří čtvrtin z nich k jeho významnému poklesu.

Granátové jablko – ovlivňuje produkci NO hned několika způsoby: obsahuje dusičnany, z nichž NO vzniká, podporuje tvorbu eNOS, a chrání vzniklý NO před oxidací volnými radikály.

EGCG – epigallokatechin gallát ze zeleného čaje pomáhá zvýšit aktivitu eNOS.

OPC – také extrakt z hroznových jader bohatý na oligomerní proantokyanidiny pozitivně ovlivňuje produkci NO. To vede k roztažení cév a poklesu krevního tlaku. Genistein – podporuje tvorbu oxidu dusnatého.

0:00 / 0:00
Stárnutí je volba

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

 1. https://www.ikem.cz/cs/arterialni-hypertenze/a-435/
 2. Prof. MUDr. Renata Cífková, CSc., Hypertenze a ischemická choroba srdeční. Medical tribune. 22. 6. 2011. https://www.tribune.cz/archiv/hypertenze-a-ischemicka-choroba-srdecni/
 3. Mingyu Liang. Epigenetic Mechanisms and Hypertension. Hypertension. Vol. 72, No. 6
 4. Richard MA, Huan T, Ligthart S, et al.; BIOS Consortium. DNA methylation analysis identifies loci for blood pressure regulation.Am J Hum Genet. 2017; 101:888–902.
 5. Breton CV, Yao J, Millstein J, Gao L, Siegmund KD, Mack W, Whitfield-Maxwell L, Lurmann F, Hodis H, Avol E, Gilliland FD. Prenatal air pollution exposures, DNA methyl transferase genotypes, and associations with newborn LINE1 and Alu methylation and childhood blood pressure and carotid intima-media thickness in the children’s health study.
 6. He J, Zhang A, Fang M, Fang R, Ge J, Jiang Y, Zhang H, Han C, Ye X, Yu D, Huang H, Liu Y, Dong M. Methylation levels at IGF2 and GNAS DMRs in infants born to preeclamptic pregnancies.BMC Genomics. 2013;
 7. Joonatan Palmu, Aaro SalosensaariAki S. HavulinnaSusan ChengMichael InouyeMohit JainRodolfo A. SalidoKarenina SandersCaitriona BrennanGregory C. HumphreyJon G. Sanders, Erkki VartiainenTiina LaatikainenPekka JousilahtiVeikko SalomaaRob KnightLeo Lahti and Teemu J. Niiranen. Association Between the Gut Microbiota and Blood Pressure in a Population Cohort of 6953 Individuals. Journal of the American Hearth Association. Vol. 9. No. 15. https://www.ahajournals.org/doi/10.1161/JAHA.120.016641
 8. Sun S, Lulla A, Sioda M, Winglee K, Wu MC, Jacobs DR, Shikany JM, Lloyd‐Jones DM, Launer LJ, Fodor AA, et al. Gut microbiota composition and blood pressure: the CARDIA study. Hypertension. 2019; 73:998–1006.
 9. Hill D, Sugrue I, Tobin C, Hill C, Stanton C, Ross RP. The Lactobacillus casei group: history and health related applications. Front Microbiol. 2018; 9:2107.
 10. Tarray, Rayees; Saleem, Sheikh; Afroze, Dil; Yousuf, Irfan; Gulnar, Azhara; Laway, Bashir; Verma, Sawan. Role of insulin resistance in essential hypertension. December 2014 – Volume 3 – Issue 4 – p 129-133
 11. Hyung Eun Yim, M.D. and Kee Hwan Yoo, M.D. Renin-Angiotensin System – Considerations for Hypertension and Kidney. Electrolyte Blood Press. 2008 Jun; 6(1): 42–50.
 12.  
 13. https://newsroom.heart.org/news/elevated-stress-hormones-linked-to-higher-risk-of-high-blood-pressure-and-heart-events
 14. Torill BergEva DegermanKjetil Tasken. Increased cAMP signaling can ameliorate the hypertensive condition in spontaneously hypertensive rats. J Vasc Res. 2009;46(1):25-35
 15. Matthias Hermann Andreas FlammerThomas F Lüscher. Nitric oxide in hypertension. J Clin Hypertens (Greenwich). 2006 Dec;8(12 Suppl 4):17-29.
 16. Madhavi JagtapH. M. Chandola, and B. Ravishankar. Clinical efficacy of Coleus forskohlii (Willd.) Briq. (Makandi) in hypertension of geriatric population. Ayu. 2011 Jan-Mar; 32(1): 59–65.
 17. de Nigris F, Williams-Ignarro S, Lerman LO, et al. Beneficial effects of pomegranate juice on oxidation-sensitive genes and endothelial nitric oxide synthase activity at sites of perturbed shear stress. Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America.2005;102(13):4896-4901.
 18. Ignarro LJ, Byrns RE, Sumi D, de Nigris F, Napoli C.Pomegranate juice protects nitric oxide against oxidative destruction and enhances the biological actions of nitric oxide.  Nitric Oxide. 2006 Sep;15(2):93-102.
 19. Aida ZarfeshanySedigheh Asgary and Shaghayegh Haghjoo Javanmard. Potent health effects of pomegranate. Adv Biomed Res. 2014; 3: 100.
 20. Lei WangQing ZhuAihua LuXiaofen LiuLinlin ZhangChuanming XuXiyang LiuHaobo LiTianxin Yang. Sodium butyrate suppresses angiotensin II-induced hypertension by inhibition of renal (pro)renin receptor and intrarenal renin-angiotensin systém. J Hypertens.. 2017 Sep;35(9):1899-1908
 21. Lorenz, M, Wessler, S, Follmann, E, et al. (2004) A constituent of green tea, epigallocatechin-3-gallate, activates endothelial nitric oxide synthase by a phosphatidylinositol-3-OH-kinase-, cAMP-dependent protein kinase-, and Akt-dependent pathway and leads to endothelial-dependent vasorelaxation. J Biol Chem 279, 6190–6195.
 22. Ryu, OH, Lee, J, Lee, KW, et al. (2006) Effects of green tea consumption on inflammation, insulin resistance and pulse wave velocity in type 2 diabetes patients. Diabetes Res Clin Pract 71, 356–358.
 23. Rosalind J. Moore, Kim G. Jackson and Anne M. Minihane. Green tea (Camellia sinensis) catechins and vascular function. Cambridge University Press:  15 September 2009. https://www.cambridge.org/core/journals/british-journal-of-nutrition/article/green-tea-camellia-sinensis-catechins-and-vascular-function/B18C5209893F360E6AD7DCA3C5247EDD
 24. Maria‐Corina Serban, MD, PhD et all. Effects of Quercetin on Blood Pressure: A Systematic Review and Meta‐Analysis of Randomized Controlled Trials. J Am Heart Assoc. 2016 Jul; 5(7): e002713.
 25. https://www.webmd.com/hypertension-high-blood-pressure/news/20060327/grape-seed-extract-blood-pressure
 26. https://www.endocrine-abstracts.org/ea/0043/ea0043oc51
 27. Marios TheodotouKonstantinos FokianosAlexia MouzouridouCornelia KonstantinouAndrea AristotelousDafni Prodromou, and Asimina Chrysikou. The effect of resveratrol on hypertension: A clinical trial. Exp Ther Med. 2017 Jan; 13(1): 295–301.
 28. Wei-Jing Lee Hsien-Hui ChungYung-Ze ChengHung Jung LinJuei-Tang Cheng. Rhodiola-water extract induces β-endorphin secretion to lower blood pressure in spontaneously hypertensive rats. Phytother Res. 2013 Oct;27(10):1543-7.
 29. Young HY, Liao JC, Chang YS, Luo YL, Lu MC, Peng WH. Synergistic effect of ginger and nifedipine on human platelet aggregation: a study in hypertensive patients and normal volunteers. Am J Chin Med. 2006;34(4):545-51.
 30. Sabyasachi Chatterjee, Kaniz Wahida Sultana, Anindita Roy, Indrani Chandra. Alternative Herbal Medicine for Hypertension and Anxiety: Passiflora sp.-A short review. Research & Reviews: Research Journal of Biology. 04/01/2016. https://www.rroij.com/open-access/alternative-herbal-medicine-for-hypertension-and-anxiety-passiflora-spa-short-review-.php?aid=68346.
 31. Altavilla DCrisafulli AMarini HEsposito MD’Anna RCorrado FBitto ASquadrito F. rdiovascular effects of the phytoestrogen genistein. Curr Med Chem Cardiovasc Hematol Agents. 2004 Apr;2(2):179-86.

Newsletter

PŘIHLASTE SE K ODBĚRU NOVINEK A MĚJTE VŽDY ČERSTVÉ INFORMACE

Nejčtenější články

Chytře na menopauzu: nakrmte hladovějící estrogenové receptory
Povánoční detox – 5 užitečných typů
Parkinsonova choroba: epigenetika pomůže v prevenci a léčbě
Polycystické vaječníky: Jak si pomoci přírodní cestou?
Proč se střevní bakterie bojí Vánoc?

Související příspěvky

epivyziva-cz-jak-omladit-svou-pokozku-podporte-tvorbu-kolagenu-03072024

Jak omladit svou pokožku? Podpořte tvorbu kolagenu

epivyziva.cz/
epivyziva-cz-6-prirodnich-pomocniku-pro-lepsi-traveni-03072024

6 přírodních pomocníků pro lepší trávení

epivyziva.cz/
epivyziva-cz-muj-vnitrni-opalovak-ziviny-ktere-vas-ochrani-pred-sluncem-a-horkem-070620204

Můj vnitřní opalovák: živiny, které vás ochrání před sluncem a horkem

epivyziva.cz/
epivyziva-cz-utajena-role-imunity-ovlivnuje-inteligenci-vznik-depresi-i-alzheimerovy-choroby-070620204

Utajená role imunity: Ovlivňuje inteligenci, vznik depresí i Alzheimerovy choroby

epivyziva.cz/