Astaxantin

epivyziva.cz/
47824796 - weighing of astaxanthin

Popis

Astaxantin je barvivo ze skupiny karotenoidů. Stejně jako ostatní karotenoidy jde o sloučeninu obsahující 40 atomů uhlíku střídavě spojených jednoduchými a dvojnými vazbami. Tato struktura specifickým způsobem odráží světlo, což způsobuje výrazné zbarvení. V přírodě se obvykle vyskytuje ve sloučeninách s bílkovinami, například v mase lososů či v krunýři humra, nebo v esterech, tedy ve sloučeninách s mastnými kyselinami, jako třeba v mikrořasách Haematococcus pluvialis (5). Astaxantin nepatří mezi esenciální živiny (tj. ty, které je nutno přijímat potravou), vzhledem k výrazným pozitivním účinkům na organismus však jeho popularita coby doplňku stravy výrazně vzrůstá.

Výskyt

Astaxantin se nejčastěji vyskytuje v některých druzích řas, najdeme jej však i v mase živočichů, které je zbarveno do oranžova (losos, humr, krevety a další). Astaxantin je možné syntetizovat i uměle, účinnost toho z přírodních zdrojů je však mnohem vyšší (57).

Historie

Jako doplněk stravy se astaxantin využívá od roku 1999, přičemž k tomuto účelu se získává nejčastěji z mikroskopické řasy Haematococcus (33).

Léčivé účinky

Ataxantin působí na organismus a jeho odolnost vůči nemocem prostřednictvím tří základních mechanismů:

 • Antioxidační působení

Astaxantin patří mezi nejsilnější antioxidanty na zemi. Schopnost bránit poškození buněk a tkání volnými radikály byla mnohokrát prokázána – tato sloučenina spolehlivě neutralizuje jak volné radikály kyslíku (6, 7), tak i peroxylové a superoxidové radikály (8-11).  Jeho antioxidační vlastnosti se projevují v mnoha oblastech. Astaxantin například dokáže zmírňovat poškození svalové tkáně následkem intenzivní zátěže (1), což je proces, v němž hrají důležitou roli právě volné radikály, ale chrání před nimi i například beta buňky, které ve slinivce produkují inzulin, ledvinovou tkáň, neurony v mozku či oční sítnici (2-4). Velkou výhodu má astaxantin i v tom, že s volnými radikály tvoří velmi stabilní sloučeniny. Je proto v ochraně před volnými radikály mnohem efektivnější než například jiné karotenoidy, které ho třeba předčí svou absolutní silou (13, 14).

 • Imunomodulační působení

Astaxantin zvyšuje aktivitu a schopnost rychlého množení širokého spektra imunitních buněk, což s sebou přináší nejen zvýšenou odolnost vůči virovým a bakteriálním onemocněním, ale například i vůči nádorovému bujení (23).

 • Epigenetické působení

Ataxantin dokáže pomocí specifických chemických reakcí ovlivňovat aktivitu genů, které se podílejí na vzniku celé řady chorob. Například může vypínat či zapínat geny, které se spolupodílejí na vzniku a rozvoji nádorových procesů (27).

Pojďme se nyní podívat na konkrétní nemoci a problémy, v jejichž prevenci a léčbě nám může astaxantin pomoci.

Nádorová onemocnění

Je známo, že národy Eskymáků v Severní Americe trpí ve srovnání s jinými kulturami mnohem méně často nádorovými onemocněními (15, 16). Vědci se přitom domnívají, že jednou z příčin je hojná konzumace masa lososů, které je velmi bohatým zdrojem astaxantinu – kromě něj navíc obsahuje i omega-3 nenasycené mastné kyseliny, které mají rovněž protinádorové účinky (16).

Existují však i studie, které přímo prokazují protinádorové účinky astaxantinu. Dokáže například efektivně potlačovat množení nádorových buněk (17). V případě nádorů prsu byla například schopnost proliferace (tj. rychlého nekontrolovaného množení) u rakovinných buněk snížena o 40 % (18). Astaxantin je však účinný i při nádorech jater, tlustého střeva či prostaty (19, 20) a prokázána byla i schopnost působit preventivně proti kožním nádorům způsobených nadměrnou expozicí UV záření (21).

Zajímavá je také schopnost astaxantinu obnovovat mezibuněčnou komunikaci. Ta je totiž u nádorových buněk často narušena, což přispívá k jejich nekontrolovatelnému množení. Podstatou tohoto účinku je především epigenetické působení (27). Astaxantin rovněž dokáže ovlivňovat aktivitu genů zodpovědných za produkci enzymu, které zajišťují detoxikaci karcinogenních sloučenin. Tento efekt hraje důležitou roli například v prevenci vzniku nádorů plic, ledvin, tenkého střeva či jater (28, 29). Epigenetika se projevuje i ve výše zmíněné potlačení procesů proliferace, kdy dochází k potlačení aktivity genů zodpovědných za tvorbu enzymů podílejících se na růstu a množení nádorových buněk – konktrétně jde o enzym DNA polymeráza v případě nádorů prostaty (30) či nitric oxide syntázy u rakoviny žaludku (31).

Nejvyšší účinnost má astaxantin zejména v počátečních fázích vzniku zhoubného nádoru, a proto je především velice vhodnou součástí protinádorové prevence (22). Je však možné jej použít i jako podporu léčby.

Nemoci srdce a cév

V této oblasti se velkou měrou uplatňují zejména antioxidační vlastnosti astaxantinu. Díky nim například dokáže zmírňovat oxidaci LDL cholesterolu, která představuje jeden ze základních mechanismů při vzniku srdečně cévních onemocnění. Tu dokáže při vysokých dávkách zpomalit až o 31 % (12, 51)). Kromě toho zvyšuje hladinu „hodného“ HDL cholesterolu (49), snižuje hladinu trygliceridů v krvi (až o 24 %) a LDL cholesterolu (o 17 %). Slibné jsou i studie naznačující, že by užívání astaxantinu mohlo vést ke snížení krevního tlaku a zánětlivých procesů, které zvyšují riziko vzniku většiny srdečně cévních chorob (50, 52).

Astaxantin také působí proti metabolitu jménem homocystein, který má negativní vliv na srdce a cévy. Podporuje také tvorbu nových cév. (65)

Imunita

Zatímco u nádorových buněk je proliferace neboli rychlé množení věc, kterou rozhodně nechceme, v případě imunitních buněk je naopak velice žádoucí. V případě astaxantinu byla přitom zaznamenána podpora proliferace u širokého spektra imunitních buněk (B-buněk, T-buněk, lymfocytů a dalších) i podpora tvorby imunoglobulinů, a to jak ve studiích provedených na zvířatech, tak i na lidských dobrovolnících. Důležitá je zejména jeho schopnost podporovat tvorbu protilátek IgA, které jsou zásadní pro imunitu v oblasti sliznic. Důvodem je mj. fakt, že astaxantin podporuje diferenciaci B-lymfocytů, které protilátky IgA produkují.  (23-26, 64). Astaxantin dokonce podporuje i imunitní funkce, které zvyšují odolnost proti rakovině (23).

Diabetes

Cukrovka trochu připomíná začarovaný kruh. Beta-buňky slinivky při ní nezvládají produkovat dostatek inzulinu a navíc klesá citlivost tkání na tento hormon. Výsledkem je příliš vysoká hladina glukózy v krvi, s níž souvisí zvýšená produkce volných radikálů, které poškozují právě beta-buňky. Astaxantin přitom dokáže díky svému antioxidačnímu působení tyto buňky efektivně chránit, takže produkce inzulinu se zlepšuje, což má za následek pokles hladiny glukózy (34).

Navíc je účinný i v prevenci komplikací diabetu, které vznikají jako následek dlouhodobě zvýšené glykémie – například diabetické nefropatie poškozující ledviny či diabetické retinopatie, která patří mezi velice časté příčiny slepoty (35, 46).

Hubnutí

Astaxantin pomáhá stabilizovat hladinu cukru v krvi a přispívá k redukci tukové tkáně. Zvířata krmená stravou s vysokým obsahem cukrů a tuků také mnohem méně přibírala na váze, pokud zároveň dostávala astaxantin (36). Velice vhodné je jeho užívání ve spojení s fyzickou zátěží vytrvalostního charakteru, kdy zvyšuje podíl energie získávané z tuků (59).

Zánětlivé procesy

Astaxantin pomáhá efektivně snížit produkci látek, které se podílejí na vzniku zánětlivých procesů. Jde zejména o cyklooxygenázu COX-2, interleukin 1B, prostaglandin E2, C-reaktivní protein a faktor TNF. To má vliv na všechny stavy, při jejich vzniku hraje roli zánět (včetně například regenerace po sportovní zátěži), velmi efektivně to však funguje při revmatoidní artritidě, při níž astaxantin zároveň pomáhá tlumit bolest (37, 38). Na protizánětlivém působení astaxantinu se přitom podílí jak jeho silný antioxidační potenciál, tak i epigenetické mechanismy.

Sportovní výkonnost

Už jsme zmiňovali, že astaxantin díky svému protizánětlivému působení příznivě ovlivňuje regeneraci po intenzivní fyzické zátěži. Kromě toho však dokáží i přímo působit na sportovní výkonnost – pomáhá zlepšit sílu, vytrvalost a celkově zvyšuje úroveň energie a snižuje únavu (39-42).

Zdraví očí

Pozitivní vliv astaxantinu na zdraví očí je poměrně rozsáhlý. Zlepšuje schopnost zaostření, zpomaluje úbytek zrakových schopností související s věkem, zlepšuje výživu sítnice, podporuje prevenci a léčbu zeleného zákalu a makulární degenerace a snižuje zrakovou únavu (43-48).

Alzheimerova a Parkinsonova choroba, kognitivní výkonnost

Astaxantin coby silný antioxidant chrání nervové buňky před poškozením volnými radikály, a to včetně těch procesů, které se podílejí na vzniku Alzheimerovy, Parkinsonovy a Huntingtonovy choroby. Výzkum tajwanských vědců například prokázal, že dokáže potlačit až 75 % oxidativních procesů, které vedou ke vzniku beta-amyloidních plaků, jež jsou jedním z hlavních projev Alzheimerovy nemoci (54-56). Japonská studie zkoumající téměř stovku žen středního a staršího věku zároveň potvrdila, že astaxantin zlepšuje paměť a další kognitivní funkce a také psychomotorické funkce (53). Jeho výhodou navíc je, že na rozdíl od jiných substancí dokáže bez problémů překonávat bariéru mezi krevním oběhem a mozkem, takže může působit přímo na mozkové buňky. Navíc se hromadí v hippokampu, části mozku zodpovědné za paměť, a může tak efektivně podporovat její ochranu. (75)

Kromě toho má astaxantin také celkově pozitivní vliv na mozek a kognitivní funkce. Podporuje paměť i u zdravých osob a pomáhá urychlit regeneraci po vysoké mentální zátěži. (75)

Sexualita a plodnost

Astaxantin ovlivňuje tvorbu některých důležitých hormonů u mužů a žen a zlepšuje pohyblivost spermií (na jejich koncentraci ve spermatu vliv nemá). Celkově ve srovnání s placebem zvyšuje šance na otěhotnění až o 11 %.  (58, 60, 61). Zároveň pomáhá zmírnit nepříjemné příznaky menopauzy, jako jsou návaly horka, suchost pochvy, snížení libida či deprese a úzkosti, a to až o 48 % (62).

Střevní mikrobiom

Jedním z důvodů, proč dokáže astaxantin tak efektivně ovlivňovat imunitu, je jeho působení na střevní mikrobiom. V případě střevní dysbiózy neboli narušení rovnováhy mikroorganismů uvnitř střev totiž dochází například ke snížení produkce protilátek IgA, které jsou nezbytné pro správné fungování imunity v oblasti sliznic. (64)

Narušení rovnováhy střevního mikrobiomu ovšem může souviset s celou řadou vážných onemocnění (zánětlivé choroby střev, diabetes, deprese a mnoho dalších), a proto je právě příznivé působení astaxantinu na mikrobiom jedním z důvodů jeho pozitivního působení na zdraví celého těla. Prokázána byla například jeho schopnost zvyšovat ve střevech podíl hned několika kmenů „přátelských“ bakterií – například Lactobacilus, Bifidobaceterium či Firmicutes. (64)

Játra

Astaxantin chrání játra před působením volných radikálů a prokázán bylo také jeho ochranný vliv proti nealkoholickému ztučnění jater, což je světově nejrozšířenější chronické jaterní onemocnění, a jaterní fibróze. (65)

Vliv na mitochondrie

Mitochondrie jsou buněčné organely, v nichž dochází k přeměně živin na energii. Právě jejich dysfunkce je přitom jednou z možných příčin vzniku řady onemocnění a podílí se i na procesech souvisejících se stárnutím.

Astaxantin výrazně zlepšuje odolnost mitochondrií vůči oxidativnímu poškození především tím, že v nich zvyšuje produkci glutathionu – peptidu, který eliminuje volné radikály produkované mitochondriemi, a chrání tím tyto organely nejen proti jejich působení, ale i před negativním vlivem, virů, bakterií a homocysteinu. (66, 67)

Žaludeční vředy

Astaxantin rovněž působí proti Heliobacter pylori, což je mikroorganismus způsobující žaludeční vředy a záněty žaludku. Důvodem je pravděpodobně opět jeho pozitivní vliv na mitochondrie a střevní mikrobiom. (64, 68, 69)

Sarkopenie, svalová atrofie

Astaxantin má výrazný pozitivní vliv na svaly – chrání jejich buňky před působením volných radikálů i před apoptózou (tj. před buněčnou smrtí), podporuje funkci jejich mitochondrií a zlepšuje v nich tvorbu nových cév. Díky tomu je dobrou volbou při prevenci svalové atrofie, a dokonce i při sarkopenii, což je závažné onemocnění způsobující degradaci kosterního svalstva. (72)

Ochrana a stárnutí pokožky

Astaxantin se vyznačuje mnoha pozitivními účinky na pokožku. Chrání ji proti škodlivým účinkům UV záření a volných radikálů, zlepšuje její bariérovou funkci, elasticitu i úroveň hydratace a působí proti vzniku vrásek a dalších projevů stárnutí pleti. Efektivní je jak při vnitřním užívání, tak i jako ingredience kosmetických přípravků. (73)

Deprese

Deprese bývají vždy spojeny s vyšší mírou zánětlivých procesů v oblasti mozku a na jejich vzniku se podílí i dysfunkce mitochondrií. Tím, že astaxantin dokáže překonávat bariéru mezi krevním oběhem a mozkem, může efektivně chránit mozkovou tkáň proti zánětům a podporovat funkci mitochondrií, což se projevuje právě i protidepresivním působením.

Užívání

Pro preventivní účely bývá obvykle doporučována dávka 6-8 mg denně, v rámci mnohých studií však byly úspěšní i dávky poloviční. Pro léčebné účely je možné zvolit dávkování vyšší – rozmezí 20-50 mg denně bývá ještě považováno za bezpečné (toxicita však nebyla prokázána ani u vyšších dávek). (58) Celkové množství je vhodné rozdělit do 2-3 denních dávek a užívat spolu s jídlem. Užívání u dětí není v zásadě zakázáno, dosud však neproběhl dostatek studií potvrzujících jeho bezpečnost.

Astaxantin může zvyšovat riziko krvácení. Vzhledem k jeho účinnosti při snižování krevního tlaku a hladiny glukózy v krvi může být riziková jeho kombinace a antidiabetiky a léky na snížení tlaku. S lékařem je vhodné konzultovat i jeho kombinaci s léky upravujícími hormonální rovnováhu a imunosupresivy používanými při autoimunitních onemocněních. Astaxantin není vhodný u těhotných žen a pacientů s osteoporózou.

Vhodné kombinace

Hubnutí: astaxantin + omega-3 (70)

Střevní mikrobiom: astaxantin + omega-3 (70), astaxantin + kurkumin

Imunita, protizánětlivé působení: astaxaxantin + vitamin C (71), astaxantin + vitamin D3, astaxantin + omega-3, astaxantin + rozmarýn (74)

Diabetes: astaxantin + kurkumin, astaxantin + vitamin D3, astaxantin + OPC

Alzheimerova choroba: astaxantin + kurkumin, astaxantin + omega-3

Sportovní výkonnost: astaxantin + kurkumin, astaxantin + omega-3, astaxantin + OPC

Deprese, mozkové funkce: astaxantin + rozmarýn, astaxantin + omega-3

 1. Aoi, W. et al., Astaxanthin limits exercise-induced skeletal and cardiac muscle damage in mice, Antioxid. Redox Signal., 5, 139, 2003. 41
 2. Uchiyama, K. et al., Beneficial effects of astaxanthin in type 2 diabetes model of db/db mouse, Free Radical Biol. & Med., 33, S211, 2002.
 3. Uchiyama, K. et al., Astaxanthin protects beta-cells against glucose toxicity in diabetic db/db mice, Redox Rep., 7, 290, 2002.
 4. Tso, M.O.M. and Lam, T.-T., Method of retarding and ameliorating central nervous system and eye damage, United States Patent 5,527,533, 1996.
 5. Guerin, M., Huntley, M.E., and Olaizola, M., Haematococcus astaxanthin: applications for human health and nutrition, Trends Biotechnol., 21, 210, 2003.
 6. Di Mascio, P. et al., Carotenoids, tocopherols and thiols as biological singlet molecular 34 oxygen quenchers, Biochem. Soc. Trans., 18, 1054, 1990.
 7. Shimidzu, N., Goto, M., and Miki, W., Carotenoids as singlet oxygen quenchers in marine organisms, Fish. Sci., 62, 134, 1996.
 8. Miki, W., Biological functions and activities of animal carotenoids, Pure & Appl. Chem., 63, 141, 1991.
 9. Terao, J., Antioxidant activity of β-carotene-related carotenoids in solution, Lipids, 24, 659, 1989.
 10. Woodall, A.A., Britton, G., and Jackson, M.J., Carotenoids and protection of phospholipids in solution or in liposomes against oxidation by peroxyl radicals: relationship between carotenoid structure and protective ability, Biochim. Biophys. Acta, 1336, 575, 1997.
 11. Haila, K.M. et al., Carotenoid reaction with free radicals in acetone and toluene at different oxygen partial pressures: an ESR spin-trapping study of structure-activity relationships, Z. Lebensm. Unters Forsch. A, 204, 81, 1997.
 12. Iwamoto, T. et al., Inhibition of low-density lipoprotein oxidation by astaxanthin, J. Atheroscler. Thromb., 7, 216, 2000.
 13. Mortensen, A. et al., Comparative mechanisms and rates of free radical scavenging by 37 carotenoid antioxidants, FEBS Lett., 418, 91, 1997
 14. Miller, N.J. et al., Antioxidant activities of carotenes and xanthophylls, FEBS Lett., 384, 240, 1996.
 15. Anonymous, Eskimo diets and diseases, Lancet, 1(8334), 1139, 1983.
 16. Bates, C. et al., Plasma essential fatty acids in pure and mixed race American Indians on and off a diet exceptionally rich in salmon, Prostaglandins Leukot. Med., 17, 77, 1985.
 17. Sun, S. et al., Anti-tumor activity of astaxanthin on Meth-A tumor cells and its mode of action, FASEB J., 12, A966, 1998.
 18. Kim, H.W., Park, J.S., and Chew, B.P., β-carotene and astaxanthin inhibit mammary tumor cell growth and induce apoptosis in mice in vitro, FASEB J., 15, A298, 2001.
 19. Kozuki, Y., Miura, Y., and Yagasaki, K., Inhibitory effects of carotenoids on the invasion of rat ascites hepatoma cells in culture, Cancer Lett., 151, 111, 2000.
 20. Levy, J. et al., Lycopene and astaxanthin inhibit human prostate cancer cell proliferation induced by androgens, presented at 13th Int. Carotenoid Symp., Honolulu, January 6-11, 2002, 135.
 21. Lyons, N.M. and OíBrien, N.M., Modulatory effects of an algal extract containing astaxanthin on UVA-irradiated cells in culture, J. Dermatol. Sci., 30, 73, 2002.
 22. Jyonouchi, H. et al., Antitumor activity of astaxanthin and its mode of action, Nutr. Cancer, 36, 59, 2000.
 23. Bendich, A., Carotenoids and the immune response, J. Nutr., 119, 112, 1989.
 24. Bendich, A., Carotenoids and the immune system, in Carotenoids: Chemistry and Biology, Krinsky, N.I., Ed., Plenum Press, New York, 1990, 323.
 25. Jyonouchi, H., Zhang, L., and Tomita, Y., Studies of immunomodulating actions of carotenoids. II. Astaxanthin enhances in vitro antibody production to T-dependent antigens without facilitating polyclonal B-cell activation, Nutr. Cancer, 19, 269, 1993.
 26. Jyonouchi, H., Sun, S., and Gross, M., Effect of carotenoids on in vitro immunoglobulin production by human peripheral blood mononuclear cells: astaxanthin, a carotenoid without vitamin A activity, enhances in vitro immunoglobulin production in response to a T-dependent stimulant and antigen, Nutr. Cancer, 23, 171, 1995.
 27. Zhang, L.X., Cooney, R.V., and Bertram, J.S., Carotenoids enhance gap junctional communication and inhibit lipid peroxidation in C3H/10T1/2 cells: relationship to their cancer chemopreventive action, Carcinogenesis, 12, 2109, 1991.
 28. Gradelet, S. et al., Effects of canthaxanthin, astaxanthin, lycopene and lutein on liver xenobiotic-metabolizing enzymes in the rat, Xenobiotica, 26, 49, 1996.
 29. Jewell, C. and OíBrien, N.M., Effect of dietary supplementation with carotenoids on xenobiotic metabolizing enzymes in the liver, lung, kidney and small intestine of the rat, Brit. J. Nutr., 81, 235, 1999.
 30. Anderson, M., Method of inhibiting 5α-reductase with astaxanthin, United States Patent 6,277,417, 2001.
 31. Murakami, C. et al., Vitamin A-related compounds, all-trans retinal and retinoic acids, selectively inhibit activities of mammalian replicative DNA polymerases, Biochim. Biophys. Acta, 1574, 85, 2002.
 32. Anderson, M., Method of inhibiting 5α-reductase with astaxanthin, United States Patent 6,277,417, 2001. 179. Murakami, C. et al., Vitamin A-related compounds, all-trans retinal and retinoic acids, selectively inhibit activities of mammalian replicative DNA polymerases, Biochim. Biophys. Acta, 1574, 85, 2002.
 33. Guerin, M., Huntley, M.E., and Olaizola, M., Haematococcus astaxanthin: applications for human health and nutrition, Trends Biotechnol., 21, 210, 2003.
 34. Uchiyama K,Naito YHasegawa GNakamura NTakahashi JYoshikawa T. Astaxanthin protects beta-cells against glucose toxicity in diabetic db/db mice. Redox Rep. 2002;7(5):290-3.
 35. Naito Y1,Uchiyama KAoi WHasegawa GNakamura NYoshida NMaoka TTakahashi JYoshikawa T. Prevention of diabetic nephropathy by treatment with astaxanthin in diabetic db/db mice.  2004;20(1):49-59.
 36. Bhuvaneswari, S., Arunkumar, E., Viswanathan, P., Anuradha, C. V., Astaxanthin restricts weight gain, promotes insulin sensitivity and curtails fatty liver disease in mice fed an obesity-promoting diet. Process Biochem. 2010, 45, 1406–1414.
 37. Lee SJ, Bai SK, Lee KS, Namkoong S, Na HJ, Ha KS, Han JA, Yim SV, Chang K, Kwon YG, Lee SK, Kim YM. Astaxanthin inhibits nitric oxide production andinflammatorygene expression by suppressing I(kappa)B kinase-dependent NF-kappaB  Mol Cells. 2003 Aug 31;16(1):97-105. PubMed PMID: 14503852.
 38. Kearney PM,Baigent C, Godwin J, Halls H, Emberson JR, Patrono C. Do selective cyclo-oxygenase-2 inhibitors and traditional non-steroidal anti-inflammatory drugs increase the risk of atherothrombosis? Meta-analysis of randomised trials. BMJ. 2006 Jun 3;332(7553):1302-8.
 39. Aoi, et al, 2003. Astaxanthin limits exercise-induced skeletal and cardiac muscle damage in mice. Antioxid Redox Signal. 2003 Feb;5(1):139-44.
 40. Curt L. Malmsten and Åke Lignell. Dietary Supplementation with Astaxanthin-Rich Algal Meal Improves Strength Endurance. A Double Blind Placebo Controlled Study on Male Students. CarotenoidScience, Vol.13, 2008 ISSN 1880-5671.
 41. Aoi W, Naito Y, Takanami Y, Ishii T, Kawai Y, Akagiri S, Kato Y, Osawa T, Yoshikawa T. Astaxanthin improves muscle lipid metabolism in exercise via inhibitory effect of oxidative CPT I modification. Biochem Biophys Res Commun. 2008 Feb 22;366(4):892-7. Epub 2007 Dec 17.
 42. Ikeuchi M, Koyama T, Takahashi J, Yazawa K. Effects of astaxanthin supplementation on exercise-induced fatigue in mice. Biol Pharm Bull. 2006 Oct;29(10):2106-10.
 43. Iwasaki Tsuneto, Tahara Akihiko. Effects of Astaxanthin on Eyestrain Induced by Accommodative Dysfunction. Journal of the Eye23;NO.6;829-834(2006)
 44. Nagaki Y., Hayasaka S., Yamada T., Hayasaka Y., Sanada M., Uonomi T. Effects of Astaxanthin on accommodation, critical flicker fusion, and pattern visual evoked potential in visual display terminal workers. Journal of Traditional Medicines 2002: 19 (5), 170 – 173.
 45. Nagaki Yasunori et al. The Effect ofAstaxanthin on Retinal Capillary Blood Flow in Normal Volunteers. Journal of Clinical Therapeutics & Medicines21;No.5;537-542(2005)
 46. Sun Z, Liu J, Zeng X, Huangfu J, Jiang Y, Wang M, Chen F. Protective actions of microalgae against endogenous and exogenous advanced glycation endproducts (AGEs) in human retinal pigment epithelial cells. Food Funct. 2011 May;2(5):251-8. doi: 10.1039/c1fo10021a. Epub 2011 Apr 21. PubMed PMID: 21779563.
 47. Ishida S.Lifestyle-related diseases and anti-aging ophthalmology: suppression of retinal and choroidal pathologies by inhibiting renin-angiotensin system and inflammation. Article in Japanese: Nihon Ganka Gakkai Zasshi. 2009 Mar;113(3):403-22; discussion  Review. Japanese. PubMed PMID: 19348185.
 48. Liao JH, Chen CS, Maher TJ, Liu CY, Lin MH, Wu TH, Wu SH. Astaxanthin interacts with selenite and attenuates selenite-induced cataractogenesis. Chem Res Toxicol. 2009 Mar 16;22(3):518-25. doi: 10.1021/tx800378z. PubMed PMID: 19193053.
 49. Murillo, E. (1992). Hypercholsterolemic effect of canthaxanthin and astaxanthin in rats. Latin American Archives of Nutrition. 42(4):409-13.
 50. Hussein, G., Nakamura, M., Zhao, Q., Iguchi, T., Goto, H., Sankawa, U., Watanabe, H. (2005a). “Antihypertensive and neuroprotective effects of astaxanthin in experimental animals.” Biological and Pharmaceutical Bulletin. 28(1):47-52.
 51. Iwamoto, T., Hosoda, K., Hirano, R., Kurata, H., Matsumoto, A., Miki, W., Kamiyama, M., Itakura, H., Yamamoto, S., Kondo, K. (2000). “Inhibition of low-density lipoprotein oxidation by astaxanthin.” Journal of Atherosclerosis Thrombosis. 7(4):216-22.
 52. Li, W., Hellsten, A., Jacobsson, L., Blomqvist, H., Olsson, A., Yuan, X. (2004). “Alpha-tocopherol and astaxanthin decrease macrophage infiltration, apoptosis and vulnerability in atheroma of hyperlipidaemic rabbits.” Journal of molecular and cellular cardiology. 37(5):969-78.
 53. Katagiri M, Satoh A, Tsuji S, Shirasawa T. Effects of astaxanthin-rich Haematococcus pluvialis extract on cognitive function: a randomised, double-blind, placebo-controlled study. J Clin Biochem Nutr. 2012 Sep;51(2):102-7.
 54. Ye Q, Huang B,Zhang X, Zhu Y, Chen X. Astaxanthin protects against MPP+-induced oxidative stress in PC12 cells via the HO-1/NOX2 axis. BMC Neurosci. 2012 Dec 29;13:156. doi: 10.1186/1471-2202-13-156.
 55. Liu X, Shibata T, Hisaka S, Osawa T. Astaxanthin inhibits reactive oxygen species-mediated cellular toxicity in dopaminergic SH-SY5Y cells via mitochondria-targeted protective mechanism. Brain Res. 2009;1254:18–27.
 56. Chang CH, Chen CY, Chiou JY, Peng RY, Peng CH. Astaxanthine secured apoptotic death of PC12 cells induced by beta-amyloid peptide 25–35: its molecular action targets. J Med Food. 2010;13:548–556. doi: 10.1089/jmf.2009.1291.
 57. Hansgeorg Ernst. Recent advances in industrial carotenoid synthesis. Pure Appl. Chem., Vol. 74, No. 11, pp. 2213–2226, 2002.
 58. https://examine.com/supplements/astaxanthin/#ref11
 59. Aoi W,et al Astaxanthin improves muscle lipid metabolism in exercise via inhibitory effect of oxidative CPT I modification . Biochem Biophys Res Commun. (2008)
 60. Eskenazi B,et al Antioxidant intake is associated with semen quality in healthy men . Hum Reprod. (2005)
 61. Sanocka D, Kurpisz M Reactive oxygen species and sperm cellsReprod Biol Endocrinol. (2004)
 62. Belcaro G,et al MF Afragil® in the treatment of 34 menopause symptoms: a pilot study . Panminerva Med. (2010)
 63. Astaxanthin: A Review of the Literature. Natural Medicine Journal. http://www.naturalmedicinejournal.com/journal/2012-02/astaxanthin-review-literature
 64. Yi Lyu, Lei Wu, Fang Wang. Carotenoid supplementation and retinoic acid in immunoglobulin A regulation of the gut microbiota dysbiosis. Experimental Biology and Medicine. March 13, 2018. https://journals.sagepub.com/doi/10.1177/1535370218763760
 65. Ling-Jia Gao Yu-Qin Zhu Liang Xu. Mechanisms of protective effects of astaxanthin in nonalcoholic fatty liver disease. Hepatoma Research. 2020. https://hrjournal.net/article/view/3990
 66. Fan CD, Sun JY, Fu XT, et al. Astaxanthin attenuates homocysteineinduced cardiotoxicity in vitro and in vivo by inhibiting mitochondrial dysfunction and oxidative damage. Front Physiol2017;8:1041.
 67. Wang XJ, Chen W, Fu XT. Reversal of homocysteine-induced neurotoxicity in rat hippocampal neurons by astaxanthin: evidences for mitochondrial dysfunction and signaling crosstalk. Cell Death Discov2018;4:50.
 68. Kim SH, Lim JW, Kim H. Astaxanthin Inhibits Mitochondrial Dysfunction and Interleukin-8 Expression in Helicobacter pylori-Infected Gastric Epithelial Cells. Nutrients2018:10.
 69. Yu T, Dohl J, Chen Y, Gasier HG, Deuster PA. Astaxanthin inhibits mitochondrial dysfunction and interleukin-8 expression in helicobacter pylori-infected gastric epithelial cells. J Cell Physiol2019;234:13292-302.
 70. Chenxi Cui, Yanyan Li, Hang Gao, Hongyan Zhang, Jiaojiao Han, Dijun Zhang, Ye Li, Jun Zhou, Chenyang Lu, Xiurong Su. Modulation of the gut microbiota by the mixture of fish oil and krill oil in high-fat diet-induced obesity mice. https://journals.plos.org/plosone/article?id=10.1371/journal.pone.0186216
 71. A.Guerra, A.P.Bolin, R.Otton. Carbonyl stress and a combination of astaxanthin/vitamin C induce biochemical changes in human neutrophils. Toxicology in Vitro. Volume 26, Issue 7, October 2012, Pages 1181-1190
 72. Sok Kuan Wong, Soelaiman Ima‑Nirwana. Kok‑Yong Chin. Effects of astaxanthin on the protection of muscle health (Review). Effects of astaxanthin on the protection of muscle health (Review)
 73. Xiangyu Zhou, Qingming Cao, Caroline Orfila, Jian Zhao and Lin Zhang. Systematic Review and Meta-Analysis on the Effects of Astaxanthin on Human.Skin Ageing. Nutrients 2021, 13, 2917.
 74. Yulia Solomonov, Nurit Hadad and Rachel Levy. The Combined Anti-Inflammatory Effect of Astaxanthin, Lyc-O-Mato and Carnosic Acid In Vitro and In Vivo in a Mouse Model of Peritonitis. J Nutr Food Sci 2018, 8:1
 75. https://www.algatech.com/natural-astaxanthin-and-emotional-well-being/

8 Komentářů

 1. Hana Hajná

  Dobrý den..chci se zeptat..kolik tablet mohu Astaxantinu denně užívat ? Děkuji Hana Hajná

  1. blanka

   Dobrý den,
   záleží na obsahu astaxantinu v konkrétním doplňku stravy. Doporučované denní dávky pro prevenci jsou 6-8 mg denně, množství v jedné tabletě ale u většiny doplňků bývá 4-5 mg. Nicméně zkušenosti zatím ukazují, že dostatečně účinné je i toto nižší množství, takže v rámci prevence by měla stačit tableta denně. Pokud potřebujete řešit nějaký konkrétní problém, je vhodné dávky zpočátku navýšit – minimálně na dvě, ale klidně až na čtyři tablety denně – a například po jednom či dvou měsících přejít na jednu tabletu denně.

 2. Majka

  Dobrý deň
  prosím o radu. Veľa som si prečítala o účinkoch astaxantínu, veľmi ma zaujal tento výživový doplnok, nielen vzhľadom k mojej pokožke – stále veľmi suchá, s veľkým výskytom pigmentových škvŕn na celom tele a ubúdajúci kolagén (vek 61r.) ale aj pre iné benefity.
  Keďže mám diagnostikovanú osteoporózu v začiatkoch a píšete, že nie je vhodná pre ľudí s touto diagnózou, moja otázka, ak by som si spolu s ňou zadovážila aj doplnky epigemiku vitamín D3 a Colagén, bolo by to OK? Môžem ich užívať spoločne?
  Veľmi pekne ďakujem za radu a želám veľa úspechov
  Majka

  1. blanka

   Dobrý den,
   kontraindikace astaxantinu při osteoporóze je trochu sporná, některé zdroje totiž naopak uvádějí, že tento doplněk zlepšuje zdraví kostí. Pokud jde o kombinace, určitě doporučujeme užívat ho spolu s omega-3, s nimiž se přirozeně vyskytuje v přírodě (maso lososa, krevety apod.). Omega 3 navíc mají pozitivní vliv jak na kosti, tak na kvalitu pokožky. Přidat k tomu vitamin D3 také není od věci, důležitý je ale samozřejmě i příjem vápníku.
   Na vašem místě bych ale zvážila také kombinaci resveratrolu a vitaminu K2 s vápníkem. K2 je totiž pro vstřebávání vápníku minimálně stejně důležitý jako D3 a jeho deficit v populaci je častější. Resveratrol navíc kromě epigenetického vlivu působí i jako fytoestrogen, což je po menopauze velmi důležité. Může totiž do značné míry kompenzovat úbytek produkce estrogenu, který je nezbytný pro aktivaci kostních buněk. Resveratrol i K2 mají rovněž výrazný příznivý vliv na pokožku.

 3. Majka

  ďakujem za odpoveď a cenné rady
  pochopila som správne, že najvýhod. kombinácia pre moje kosti a pokožku je Omega 3, D3, K2 a Resveratrol?
  ďakujem pekne
  Majka

  1. blanka

   Ano, v zásadě je možné užívat všechny čtyři přípravky, ale raději ne najednou, spíše bych je rozdělila – například ráno omega 3 + vitamin D3 a večer resveratrol + vitamin K2

 4. Miluše Čížová

  Pěkný den,
  prosím o odpověď na otázku, jaké je nejvhodnější dávkování tohoto přípravku u mé nemocné maminky. Trpí zvýšeným krevním tlakem, má dnu, srdečně cévní onemocnění a teď jí ještě zjistili počínající cukrovku. Je jí 77 let a do svých 70 let byla téměř bez léků.
  Děkuji
  Míla Čížová

  1. blanka

   Dobrý den,
   klíčovou otázkou je, zda maminka bere léky a jaké. Astaxantin je problematický v kombinaci s léky na snižování tlaku a antidiabetiky. Pokud něco z toho bere, začněte spíše nízkým dávkováním (4 mg denně), vyčkejte cca 2 měsíce, a pokud se nedostaví žádné potíže, můžete dávku zdvojnásobit. Doporučuju také kombinovat s omega-3.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Newsletter

PŘIHLASTE SE K ODBĚRU NOVINEK A MĚJTE VŽDY ČERSTVÉ INFORMACE

Nejčtenější články

Zelený zákal
Nedoslýchavost
Parkinsonova choroba
www.epivyziva.cz
Nejlepší prevence cukrovky?
Alergie

Související příspěvky

epivyziva-cz-propolis-28022024

Propolis

epivyziva.cz/
epivyziva-cz-materi-kasicka-30012024

Mateří kašička

epivyziva.cz/
epivyziva-cz-kurkumin

Kurkumin

epivyziva.cz/
50550252 - woman shoots green tea extract.

Epigalokatechin galát (EGCG)

epivyziva.cz/

Související články

epivyziva.cz/
epivyziva.cz/
epivyziva.cz/
epivyziva.cz/
epivyziva.cz/
epivyziva.cz/
epivyziva.cz/
epivyziva.cz/
epivyziva.cz/