Astaxantin

epivyziva.cz/
Share on facebook
Share on twitter
Share on pinterest
Share on tumblr
Share on whatsapp
Share on email
Share on print
Astaxantin

Popis

Astaxantin je barvivo ze skupiny karotenoidů. Stejně jako ostatní karotenoidy jde o sloučeninu obsahující 40 atomů uhlíku střídavě spojených jednoduchými a dvojnými vazbami. Tato struktura specifickým způsobem odráží světlo, což způsobuje výrazné zbarvení. V přírodě se obvykle vyskytuje ve sloučeninách s bílkovinami, například v mase lososů či v krunýři humra, nebo v esterech, tedy ve sloučeninách s mastnými kyselinami, jako třeba v mikrořasách Haematococcus pluvialis (5). Astaxantin nepatří mezi esenciální živiny (tj. ty, které je nutno přijímat potravou), vzhledem k výrazným pozitivním účinkům na organismus však jeho popularita coby doplňku stravy výrazně vzrůstá.

Výskyt

Astaxantin se nejčastěji vyskytuje v některých druzích řas, najdeme jej však i v mase živočichů, které je zbarveno do oranžova (losos, humr, krevety a další). Astaxantin je možné syntetizovat i uměle, účinnost toho z přírodních zdrojů je však mnohem vyšší (57).

Historie

Jako doplněk stravy se astaxantin využívá od roku 1999, přičemž k tomuto účelu se získává nejčastěji z mikroskopické řasy Haematococcus (33).

Léčivé účinky

Ataxantin působí na organismus a jeho odolnost vůči nemocem prostřednictvím tří základních mechanismů:

  • Antioxidační působení

Astaxantin patří mezi nejsilnější antioxidanty na zemi. Schopnost bránit poškození buněk a tkání volnými radikály byla mnohokrát prokázána – tato sloučenina spolehlivě neutralizuje jak volné radikály kyslíku (6, 7), tak i peroxylové a superoxidové radikály (8-11).  Jeho antioxidační vlastnosti se projevují v mnoha oblastech. Astaxantin například dokáže zmírňovat poškození svalové tkáně následkem intenzivní zátěže (1), což je proces, v němž hrají důležitou roli právě volné radikály, ale chrání před nimi i například beta buňky, které ve slinivce produkují inzulin, ledvinovou tkáň, neurony v mozku či oční sítnici (2-4). Velkou výhodu má astaxantin i v tom, že s volnými radikály tvoří velmi stabilní sloučeniny. Je proto v ochraně před volnými radikály mnohem efektivnější než například jiné karotenoidy, které ho třeba předčí svou absolutní silou (13, 14).

  • Imunomodulační působení

Astaxantin zvyšuje aktivitu a schopnost rychlého množení širokého spektra imunitních buněk, což s sebou přináší nejen zvýšenou odolnost vůči virovým a bakteriálním onemocněním, ale například i vůči nádorovému bujení (23).

  • Epigenetické působení

Ataxantin dokáže pomocí specifických chemických reakcí ovlivňovat aktivitu genů, které se podílejí na vzniku celé řady chorob. Například může vypínat či zapínat geny, které se spolupodílejí na vzniku a rozvoji nádorových procesů (27).

Pojďme se nyní podívat na konkrétní nemoci a problémy, v jejichž prevenci a léčbě nám může astaxantin pomoci.

Nádorová onemocnění

Je známo, že národy Eskymáků v Severní Americe trpí ve srovnání s jinými kulturami mnohem méně často nádorovými onemocněními (15, 16). Vědci se přitom domnívají, že jednou z příčin je hojná konzumace masa lososů, které je velmi bohatým zdrojem astaxantinu – kromě něj navíc obsahuje i omega-3 nenasycené mastné kyseliny, které mají rovněž protinádorové účinky (16).

Existují však i studie, které přímo prokazují protinádorové účinky astaxantinu. Dokáže například efektivně potlačovat množení nádorových buněk (17). V případě nádorů prsu byla například schopnost proliferace (tj. rychlého nekontrolovaného množení) u rakovinných buněk snížena o 40 % (18). Astaxantin je však účinný i při nádorech jater, tlustého střeva či prostaty (19, 20) a prokázána byla i schopnost působit preventivně proti kožním nádorům způsobených nadměrnou expozicí UV záření (21).

Zajímavá je také schopnost astaxantinu obnovovat mezibuněčnou komunikaci. Ta je totiž u nádorových buněk často narušena, což přispívá k jejich nekontrolovatelnému množení. Podstatou tohoto účinku je především epigenetické působení (27). Astaxantin rovněž dokáže ovlivňovat aktivitu genů zodpovědných za produkci enzymu, které zajišťují detoxikaci karcinogenních sloučenin. Tento efekt hraje důležitou roli například v prevenci vzniku nádorů plic, ledvin, tenkého střeva či jater (28, 29). Epigenetika se projevuje i ve výše zmíněné potlačení procesů proliferace, kdy dochází k potlačení aktivity genů zodpovědných za tvorbu enzymů podílejících se na růstu a množení nádorových buněk – konktrétně jde o enzym DNA polymeráza v případě nádorů prostaty (30) či nitric oxide syntázy u rakoviny žaludku (31).

Nejvyšší účinnost má astaxantin zejména v počátečních fázích vzniku zhoubného nádoru, a proto je především velice vhodnou součástí protinádorové prevence (22). Je však možné jej použít i jako podporu léčby.

Nemoci srdce a cév

V této oblasti se velkou měrou uplatňují zejména antioxidační vlastnosti astaxantinu. Díky nim například dokáže zmírňovat oxidaci LDL cholesterolu, která představuje jeden ze základních mechanismů při vzniku srdečně cévních onemocnění. Tu dokáže při vysokých dávkách zpomalit až o 31 % (12, 51)). Kromě toho zvyšuje hladinu „hodného“ HDL cholesterolu (49), snižuje hladinu trygliceridů v krvi (až o 24 %) a LDL cholesterolu (o 17 %). Slibné jsou i studie naznačující, že by užívání astaxantinu mohlo vést ke snížení krevního tlaku a zánětlivých procesů, které zvyšují riziko vzniku většiny srdečně cévních chorob (50, 52).

Astaxantin také působí proti metabolitu jménem homocystein, který má negativní vliv na srdce a cévy. Podporuje také tvorbu nových cév. (65)

Imunita

Zatímco u nádorových buněk je proliferace neboli rychlé množení věc, kterou rozhodně nechceme, v případě imunitních buněk je naopak velice žádoucí. V případě astaxantinu byla přitom zaznamenána podpora proliferace u širokého spektra imunitních buněk (B-buněk, T-buněk, lymfocytů a dalších) i podpora tvorby imunoglobulinů, a to jak ve studiích provedených na zvířatech, tak i na lidských dobrovolnících. Důležitá je zejména jeho schopnost podporovat tvorbu protilátek IgA, které jsou zásadní pro imunitu v oblasti sliznic. Důvodem je mj. fakt, že astaxantin podporuje diferenciaci B-lymfocytů, které protilátky IgA produkují.  (23-26, 64). Astaxantin dokonce podporuje i imunitní funkce, které zvyšují odolnost proti rakovině (23).

Diabetes

Cukrovka trochu připomíná začarovaný kruh. Beta-buňky slinivky při ní nezvládají produkovat dostatek inzulinu a navíc klesá citlivost tkání na tento hormon. Výsledkem je příliš vysoká hladina glukózy v krvi, s níž souvisí zvýšená produkce volných radikálů, které poškozují právě beta-buňky. Astaxantin přitom dokáže díky svému antioxidačnímu působení tyto buňky efektivně chránit, takže produkce inzulinu se zlepšuje, což má za následek pokles hladiny glukózy (34).

Navíc je účinný i v prevenci komplikací diabetu, které vznikají jako následek dlouhodobě zvýšené glykémie – například diabetické nefropatie poškozující ledviny či diabetické retinopatie, která patří mezi velice časté příčiny slepoty (35, 46).

Hubnutí

Astaxantin pomáhá stabilizovat hladinu cukru v krvi a přispívá k redukci tukové tkáně. Zvířata krmená stravou s vysokým obsahem cukrů a tuků také mnohem méně přibírala na váze, pokud zároveň dostávala astaxantin (36). Velice vhodné je jeho užívání ve spojení s fyzickou zátěží vytrvalostního charakteru, kdy zvyšuje podíl energie získávané z tuků (59).

Zánětlivé procesy

Astaxantin pomáhá efektivně snížit produkci látek, které se podílejí na vzniku zánětlivých procesů. Jde zejména o cyklooxygenázu COX-2, interleukin 1B, prostaglandin E2, C-reaktivní protein a faktor TNF. To má vliv na všechny stavy, při jejich vzniku hraje roli zánět (včetně například regenerace po sportovní zátěži), velmi efektivně to však funguje při revmatoidní artritidě, při níž astaxantin zároveň pomáhá tlumit bolest (37, 38). Na protizánětlivém působení astaxantinu se přitom podílí jak jeho silný antioxidační potenciál, tak i epigenetické mechanismy.

Sportovní výkonnost

Už jsme zmiňovali, že astaxantin díky svému protizánětlivému působení příznivě ovlivňuje regeneraci po intenzivní fyzické zátěži. Kromě toho však dokáží i přímo působit na sportovní výkonnost – pomáhá zlepšit sílu, vytrvalost a celkově zvyšuje úroveň energie a snižuje únavu (39-42).

Zdraví očí

Pozitivní vliv astaxantinu na zdraví očí je poměrně rozsáhlý. Zlepšuje schopnost zaostření, zpomaluje úbytek zrakových schopností související s věkem, zlepšuje výživu sítnice, podporuje prevenci a léčbu zeleného zákalu a makulární degenerace a snižuje zrakovou únavu (43-48).

Alzheimerova a Parkinsonova choroba, kognitivní výkonnost

Astaxantin coby silný antioxidant chrání nervové buňky před poškozením volnými radikály, a to včetně těch procesů, které se podílejí na vzniku Alzheimerovy, Parkinsonovy a Huntingtonovy choroby. Výzkum tajwanských vědců například prokázal, že dokáže potlačit až 75 % oxidativních procesů, které vedou ke vzniku beta-amyloidních plaků, jež jsou jedním z hlavních projev Alzheimerovy nemoci (54-56). Japonská studie zkoumající téměř stovku žen středního a staršího věku zároveň potvrdila, že astaxantin zlepšuje paměť a další kognitivní funkce a také psychomotorické funkce (53). Jeho výhodou navíc je, že na rozdíl od jiných substancí dokáže bez problémů překonávat bariéru mezi krevním oběhem a mozkem, takže může působit přímo na mozkové buňky. Navíc se hromadí v hippokampu, části mozku zodpovědné za paměť, a může tak efektivně podporovat její ochranu. (75)

Kromě toho má astaxantin také celkově pozitivní vliv na mozek a kognitivní funkce. Podporuje paměť i u zdravých osob a pomáhá urychlit regeneraci po vysoké mentální zátěži. (75)

Sexualita a plodnost

Astaxantin ovlivňuje tvorbu některých důležitých hormonů u mužů a žen a zlepšuje pohyblivost spermií (na jejich koncentraci ve spermatu vliv nemá). Celkově ve srovnání s placebem zvyšuje šance na otěhotnění až o 11 %.  (58, 60, 61). Zároveň pomáhá zmírnit nepříjemné příznaky menopauzy, jako jsou návaly horka, suchost pochvy, snížení libida či deprese a úzkosti, a to až o 48 % (62).

Střevní mikrobiom

Jedním z důvodů, proč dokáže astaxantin tak efektivně ovlivňovat imunitu, je jeho působení na střevní mikrobiom. V případě střevní dysbiózy neboli narušení rovnováhy mikroorganismů uvnitř střev totiž dochází například ke snížení produkce protilátek IgA, které jsou nezbytné pro správné fungování imunity v oblasti sliznic. (64)

Narušení rovnováhy střevního mikrobiomu ovšem může souviset s celou řadou vážných onemocnění (zánětlivé choroby střev, diabetes, deprese a mnoho dalších), a proto je právě příznivé působení astaxantinu na mikrobiom jedním z důvodů jeho pozitivního působení na zdraví celého těla. Prokázána byla například jeho schopnost zvyšovat ve střevech podíl hned několika kmenů „přátelských“ bakterií – například Lactobacilus, Bifidobaceterium či Firmicutes. (64)

Játra

Astaxantin chrání játra před působením volných radikálů a prokázán bylo také jeho ochranný vliv proti nealkoholickému ztučnění jater, což je světově nejrozšířenější chronické jaterní onemocnění, a jaterní fibróze. (65)

Vliv na mitochondrie

Mitochondrie jsou buněčné organely, v nichž dochází k přeměně živin na energii. Právě jejich dysfunkce je přitom jednou z možných příčin vzniku řady onemocnění a podílí se i na procesech souvisejících se stárnutím.

Astaxantin výrazně zlepšuje odolnost mitochondrií vůči oxidativnímu poškození především tím, že v nich zvyšuje produkci glutathionu – peptidu, který eliminuje volné radikály produkované mitochondriemi, a chrání tím tyto organely nejen proti jejich působení, ale i před negativním vlivem, virů, bakterií a homocysteinu. (66, 67)

Žaludeční vředy

Astaxantin rovněž působí proti Heliobacter pylori, což je mikroorganismus způsobující žaludeční vředy a záněty žaludku. Důvodem je pravděpodobně opět jeho pozitivní vliv na mitochondrie a střevní mikrobiom. (64, 68, 69)

Sarkopenie, svalová atrofie

Astaxantin má výrazný pozitivní vliv na svaly – chrání jejich buňky před působením volných radikálů i před apoptózou (tj. před buněčnou smrtí), podporuje funkci jejich mitochondrií a zlepšuje v nich tvorbu nových cév. Díky tomu je dobrou volbou při prevenci svalové atrofie, a dokonce i při sarkopenii, což je závažné onemocnění způsobující degradaci kosterního svalstva. (72)

Ochrana a stárnutí pokožky

Astaxantin se vyznačuje mnoha pozitivními účinky na pokožku. Chrání ji proti škodlivým účinkům UV záření a volných radikálů, zlepšuje její bariérovou funkci, elasticitu i úroveň hydratace a působí proti vzniku vrásek a dalších projevů stárnutí pleti. Efektivní je jak při vnitřním užívání, tak i jako ingredience kosmetických přípravků. (73)

Deprese

Deprese bývají vždy spojeny s vyšší mírou zánětlivých procesů v oblasti mozku a na jejich vzniku se podílí i dysfunkce mitochondrií. Tím, že astaxantin dokáže překonávat bariéru mezi krevním oběhem a mozkem, může efektivně chránit mozkovou tkáň proti zánětům a podporovat funkci mitochondrií, což se projevuje právě i protidepresivním působením.

Užívání

Pro preventivní účely bývá obvykle doporučována dávka 6-8 mg denně, v rámci mnohých studií však byly úspěšní i dávky poloviční. Pro léčebné účely je možné zvolit dávkování vyšší – rozmezí 20-50 mg denně bývá ještě považováno za bezpečné (toxicita však nebyla prokázána ani u vyšších dávek). (58) Celkové množství je vhodné rozdělit do 2-3 denních dávek a užívat spolu s jídlem. Užívání u dětí není v zásadě zakázáno, dosud však neproběhl dostatek studií potvrzujících jeho bezpečnost.

Astaxantin může zvyšovat riziko krvácení. Vzhledem k jeho účinnosti při snižování krevního tlaku a hladiny glukózy v krvi může být riziková jeho kombinace a antidiabetiky a léky na snížení tlaku. S lékařem je vhodné konzultovat i jeho kombinaci s léky upravujícími hormonální rovnováhu a imunosupresivy používanými při autoimunitních onemocněních. Astaxantin není vhodný u těhotných žen a pacientů s osteoporózou.

Vhodné kombinace

Hubnutí: astaxantin + omega-3 (70)

Střevní mikrobiom: astaxantin + omega-3 (70), astaxantin + kurkumin

Imunita, protizánětlivé působení: astaxaxantin + vitamin C (71), astaxantin + vitamin D3, astaxantin + omega-3, astaxantin + rozmarýn (74)

Diabetes: astaxantin + kurkumin, astaxantin + vitamin D3, astaxantin + OPC

Alzheimerova choroba: astaxantin + kurkumin, astaxantin + omega-3

Sportovní výkonnost: astaxantin + kurkumin, astaxantin + omega-3, astaxantin + OPC

Deprese, mozkové funkce: astaxantin + rozmarýn, astaxantin + omega-3

Newsletter

PŘIHLASTE SE K ODBĚRU NOVINEK A MĚJTE VŽDY ČERSTVÉ INFORMACE

Nejčtenější články

Jóga a meditace dokáží měnit naši DNA
Artróza
Mitochondrie: klíč k dlouhověkosti
Kurkumin
Epivyziva.cz - Deprese Zkuste kurkumin nebo omega-3
Deprese? Zkuste kurkumin nebo omega-3!

Související příspěvky

epivyziva-indol-3-karbinol-12122022

Indol-3-karbinol

epivyziva.cz/
epivyziva-nattokinaza-01112022

Nattokináza

epivyziva.cz/
epivyziva-cz-tryptofan-l-tryptofan-03102022

Tryptofan (L-tryptofan)

epivyziva.cz/
epivyziva-cz-genistein-29062022

Genistein

epivyziva.cz/

Související články

epivyziva.cz/
epivyziva.cz/
epivyziva.cz/
epivyziva.cz/
epivyziva.cz/
epivyziva.cz/
epivyziva.cz/