Kozinec blanitý

epivyziva.cz/
epivyziva-kozinec-blanity-30012023

foto: © Wikimedia Commons, autor Antti Bilun

(Astragalus membranaceus)

Jeden z nejsilnějších adaptogenů se schopností zpomalovat stárnutí a pozitivním vlivem na imunitu, srdce a cévy, diabetes, ledviny, klouby či hubnutí – to je kozinec blanitý, který je známý také pod svým latinským názvem astragalus. Jde o jednu z klíčových bylin tradiční čínské medicíny, jejíž účinnost potvrdila i moderní věda.

Kozinec blanitý (Astragalus membranaceus) je vytrvalá 50-150 cm vysoká rostlina z rodu kozinec, který zahrnuje více než 3000 druhů rostlin. Má chlupaté stonky s 12-18 páry listů, květenství má tvar hroznu s květy ve tvaru zvonku, které mohou být žluté, bílé, modré nebo fialové. Přirozeně se vyskytuje v severní a východní Číně, Mongolsku a Koreji. Léčivou drogou je kořen, který se získává ze čtyřletých rostlin. (1)

Historie

Kozinec blanitý byl poprvé popsán v klasickém čínském herbáři Shennong Bencao Jing (Shennong´s Classics Materia Medica), který je nestarším úplným lékopisem Číny – vznikl za vládnutí dynastie Han (v období 300-200 let př. Kr.). Tradiční čínská medicína ho považuje za jednu z nejdůležitějších adaptogenních bylin tonizujících životní sílu čchi a používá jej pro podporu imunity, metabolismu a vylučovacích funkcí. (2, 3)

Účinné látky

Kozinec blanitý obsahuje velké množství účinných látek, z nichž některé jsou velmi unikátní. Především to platí pro pětici sloučenin patřící mezi tzv. triterpenoidní saponiny: astragalosidy I, II a IV a izoastragalosidy I a II. Obsah astragalosidu IV se přitom užívá jako marker vyjadřující kvalitu extraktu z astralagu. Dále zde najdeme desítky prospěšných polyfenolů (unikátní je z nich zejména izoflavon calycosin-7-O-β-D-glucosid), a 14 polysacharidů.

Léčivé účinky

Astragalus patří mezi nejčastěji užívané byliny tradiční čínské medicíny. Čínský lékopis z roku 2015 například uvádí 204 tradičních léků, které jej obsahují, což představuje 14 % ze všech patentovaných tradičních čínských léků! Jeho pozitivní účinky na zdraví ovšem potvrdila i řada vědeckých výzkumů, a proto je populární i v západní fytoterapii. (4)

Kozinec se řadí mezi velmi silné adaptogeny, tj. látky zvyšující odolnost organismu vůči fyzickému i psychickému stresu. Kromě toho má ale i antioxidační a také epigenetické účinky, tj. je schopen ovlivňovat průběh biochemických reakcí regulujících aktivitu jednotlivých genů v DNA (např. metylaci genů). Dále zasahuje do tzv. signálních drah ovlivňujících míru zánětlivých procesů v těla a důležitou složkou jeho účinků je i jeho příznivé působení na rovnováhu střevního mikrobiomu, za které vděčí především obsaženým polysacharidům. Unikátní je i jeho antifibrotické působení. (1, 5-7, 39)

Imunita a alergie

Astragalus patří mezi mimořádně silné imunostimulanty. Dokáže ovlivňovat jak vrozenou, tak i získanou imunitní odpověď. Ovlivňuje vznik, vývoj a aktivaci širokého spektra imunitních buněk, například monocytů, makrofágů, T-buněk, B-buněk, či dendritických buněk, zvyšuje produkci protilátek IgA, IgG i IgM a působí výrazně protizánětlivě. Důležitá je i jeho schopnost zlepšovat stav střevního mikrobiomu, díky níž například podporuje množení a funkci tzv. střevních intraepitelárních T-buněk. Zajímavým účinkem je pak schopnost zvyšovat účinnost některých vakcín, například vakcíny proti žloutence typu B. (2,9, 36)

Kozinec blanitý má i přímý antimikrobiální efekt, kdy působí například proti virům herpes simplex (původce oparů), EB viru, viru způsobujícího chronickou bronchitidu či viru ptačí chřipky H9N2. Potlačuje také množení řady bakterií, například streptokoků, stafylokoků (včetně zlatého stafylokoka), Escherichia coli či Salmonela. Účinnost prokázal dokonce i vůči mnohým multirezistentním kmenům bakterií. (9)

Užitečný může být i při alergiích. Prokázán byl například pozitivní vliv při alergické rýmě – jako účinné se zde pro zmírnění příznaků ukázalo užívání 160 mg extraktu z kořenů po dobu 3-6 týdnů. Výzkumy na zvířatech naznačují i účinnost atopické dermatitidě, a dokonce i při astmatu. Nejde sice o tzv. akutní bronchodilatátor, tedy látku schopnou otevírat dýchací cesty, ale působí silně protizánětlivě, brání ukládání kolagenu v dýchacích cestách a celkově snižuje alergickou reaktivitu dýchacích cest. Provedena byla i jedna studie, v níž u astmatických dětí výrazně snížil riziko recidivy astmatu, a to jak samotný, tak i v kombinaci s kortikosteroidní léčbou. (1, 16, 18, 26, 37)

Anti-age efekt

Účinné složky kozince, zvláště pak astragalosidy, se vyznačují mnoha účinky na zpomalení procesu stárnutí. Působí například proti vzniku senescenčních buněk. Jde o buňky, které již ztratily schopnost dělení, ale přesto dále přežívají, hromadí se v tkáních, a zhoršují tak jejich funkci. S věkem přitom jejich podíl v těle výrazně roste (více zde: https://www.epivyziva.cz/elixir-mladi-klic-mozna-lezi-v-senescentnich-bunkach/). Roli ve zpomalení stárnutí hraje i antioxidační působení kozince, které zmírňuje poškozování buněk, stejně jako schopnost zvyšovat hladinu microRNA, které epigenetickou cestou zpomalují stárnutí. Pomáhá také chránit buňky pokožky před působením UV zářením a omezuje destrukci prokolagenu I. Tím zpomaluje procesy stárnutí pokožky. (2, 9)

Další cestou, kterou může astragalus zpomalit stárnutí, je ochrana telomerů. Jde o koncové části chromozomů, které se při každém buněčném dělení o něco zkrátí, a když dosáhnou kritické hodnoty, buňka ztratí schopnost dělení. Kozinec zde působí hned dvěma mechanismy: ovlivňuje aktivitu enzymu telomerázy, která rychlost zkracování reguluje, a také mění proteiny, které se na telomery vážou. (2, 9)

Kozinec má rovněž příznivý vliv na prevenci a léčbu onemocnění, které se stárnutím úzce souvisejí, ať už jde o nemoci srdce a cév, cukrovku, neurodegenerativní onemocnění či rakovinu. (2)

Mozek a nervová soustava

Kozinec blanitý účinně brání neurodegenerativním procesům, a díky tomu je efektivní i při zpomalování úbytku paměti a prevenci stařecké demence. Chrání buňky mozkové kůry a hipokampu, zvyšuje na nich počet M-cholinergních receptorů, zpomaluje úbytek synapsí (spojení dvou nervových buněk) a axonů, tj. výběžků nervových buněk, které tato spojení vytváří.  (2)

Některé z účinných látek astralagu rovněž brání tvorbě ß-amyloidních plaků, které jsou typické pro Alzheimerovu chorobu, a pomáhají udržet funkci mitochondrií v buňkách mozkové tkáně. (12, 13)

Srdečně cévní onemocnění

Kozinec blanitý pomáhá snížit krevní tlak i hladinu cholesterolu v krvi. Užitečný může být dokonce i při podávání bezprostředně po infarktu myokardu – alespoň to naznačují pokusy na myších, u nichž byl infarkt uměle vyvolán. U nich kozinec zachoval vyšším míru srdeční funkce a zmenšil velikost infarktu. Podobně pozitivní byly výsledky na modelu mozkové mrtvice, kdy snížil míru zánětlivých procesů i poškození mozkových buněk následkem nedostatku kyslíku. (2, 31)

Velmi efektivní je v rámci prevence a léčby kardiovaskulárních onemocnění u žen v menopauze. (32)

Osteoporóza

Některé studie naznačují, že astragalus pozitivně ovlivňuje epigenetické změny vedoucí ke vzniku osteoporózy. V prevenci a léčbě této choroby se navíc může pozitivně projevit jeho působení na střevní mikrobiom, jehož rovnováha je s procesy vedoucími k osteoporóze velice úzce spojena. (5, 6)

Nádorová onemocnění

Kozinec blanitý ovlivňuje řadu mechanismů souvisejících se vznikem zhoubných nádorů – např. proliferaci (rychlé nekontrolované dělení), apoptózu (buněčnou smrt) či invazivitu nádorových buněk. Jeho účinnost byla prokázána například při rakovině prsu, nádorů trávicí soustavy, plic či ledvin. Prospěšný je dokonce i u pacientů s metastázami. (2, 9)

Podstatná je i schopnost kozince zvyšovat kvalitu života onkologických pacientů v průběhu chemoterapie či radioterapie, kdy například snižuje výskyt nevolností a zvracení, únavy, nechutenství, leukopenie (pokles hladiny leukocytů v důsledku chemoterapie), neutropenie či riziko poškození jater. (1, 10, 11)

Diabetes

Další oblastí, v níž může být kozinec blanitý velmi přínosný, je cukrovka, a platí to přitom pro oba její typy.

Při diabetu I. typu, který patří mezi autoimunitní onemocnění a dochází při něm k apoptóze (buněčné smrti) ß-buněk slinivky, pomáhá oddálit nástup onemocnění, zmírňuje zánětlivé procese ve slinivce a chrání strukturu ß-buněk. Jeden z výzkumů dokonce prokázal po jeho užívání množení ß-buněk, v důsledku čehož došlo ke zvýšení produkce inzulinu a poklesu hladiny glukózy v krvi. (9)

Při diabetu II. typu, pro který je kromě snížené tvorby inzulinu charakteristická především inzulinová rezistence, tedy snížení citlivosti tkání vůči tomuto hormonu, pomáhá astragalus nejen zlepšit funkci ß-buněk slinivky, ale též zmírnit právě inzulinovou rezistenci (například ovlivněním metabolismu glukózy v kosterním svalstvu či podporou tvorby enzymu AMPK), a tím snížit hladinu glukózy v krvi. U obou typu cukrovky navíc snižuje riziko vzniku komplikací, jako je diabetická nefropatie (poškození ledvin), neuropatie (poškození nervů) či retinopatie (poškození oční sístnice), popřípadě i vznik kardiovaskulárních nemocí z důvodu dlouhodobě zvýšené hladiny cukru v krvi. (9)

Ledviny

Kozinec blanitý je v rámci tradiční čínské medicíny využíván mj. na podporu funkce ledvin a tyto účinky potvrzují i moderní výzkumy. Jeho užívání například snižuje výskyt komplikací u chronických ledvinových chorob – pacientům pomáhá zlepšit glomerulální filtraci, snížit hladinu sérového kreatininu, proteinturii (bílkovinu v moči), a dokonce i krevní tlak. Vhodný je také v rámci boje s častými komplikacemi ledvinových onemocnění, jako je nízká hladina hemoglobinu či častější výskyt infekcí, a snižuje i riziko ledvinového selhání po chirurgických zákrocích. V kombinaci s léky užívanými při chronických ledvinových onemocněních navíc zvyšuje jejich účinnost. (14-17)

Játra

Kozinec blanitý pomáhá léčit některé jaterní infekce (např. hepatitidu typu B). Kromě toho je účinný při fibróze jater, při níž dochází k nadměrnému ukládání kolagenu do jaterní tkáně. V kombinaci s šalvějí červenokořennou (danshen) pomáhá proti i cirrhóze jater. (16, 27, 34, 35)

Hubnutí

Kozinec blanitý může být účinný i při hubnutí, a to nejen prostřednictvím snižování inzulinové rezistence, ale i svým vlivem na produkci hormonů ovlivňujících chuť k jídlu – např. leptinu. Studie na zvířatech ukazují i na schopnost omezovat tvorbu tukové tkáně (například zpomalením růstu tukových buněk), snižovat chuť k jídlu, podporovat termogenezi a také bránit váhovým přírůstkům z důvodu chronického stresu. (28-30)

Menopauza

Jeden z polyfenolů v kozinci, kalykosin, má strukturu podobnou ženskému pohlavnímu hormonu estrogenu. Díky tomu může pomoci snižovat intenzitu nepříjemných projevů menopauzy a riziko osteoporózy. (33)

Artróza

Studie na zvířatech ukazují, že by mohl být astragalus přínosný i v případě nejčastějšího denegerativního kloubního onemocnění – artrózy. Při ní působí nejen protizánětlivě, ale zároveň u pokusných myší výrazně podpořil tvorbu proteoglykanů a kolagenu typu II a omezil apoptózu (buněčnou smrt) buněk chrupavky. Za tyto účinky přitom byly zodpovědné zejména obsažené polysacharidy. (38)

Fibrotická onemocnění

Velmi zajímavou oblastí působení kozince je i jeho antifibrotický efekt. Fibróza znamené ukládání tzv. extracelulární matrix, zejména pak vláken kolagenu do tkání, do nichž nepatří. To následně způsobuje jejich vážné poškození, které může být i neslučitelné se životem. Astragalus přitom obsahuje hned několik antifibrotických substancí (astragagalosid IV, kalykosin, polysacharidy a formononetin), a díky tomu dokáže zmírnit průběh řady fibrotických onemocnění, ať už jde o již zmíněnou fibrózu jater, nebo třeba o fibrózu plic, ledvin, srdce či pobřišnice. (39)

Užívání a kontraindikace

Kozinec blanitý se užívá ve formě čaje, tinktury nebo extraktu, který by měl být standardizován na obsah nejdůležitější účinné látky astragalosidu IV. Doporučená denní dávka právě astragalosidu je 5-10 mg, na doporučené dávce vlastního kozince či extraktu zatím nepanuje mezi odborníky shoda z důvodů nedostatečného množství provedených studií. V jedné studii například nedošlo ke výskytu žádných vedlejších účinků při užívání 60 g kořene po dobu 4 měsíců, v případě extraktu se v rámci studií užívaly denní dávky od 80 do 160 g. (2, 19, 20)

Astragalus je obecně považován bezpečný, pouze je vhodné se vyvarovat užívání nadměrného množství, které by mohlo imunitu namísto povzbuzení naopak potlačit. Kozinec by se dále neměl kombinovat s léky z kategorie imunosupresiv, které se užívají například při autoimunitních chorobách nebo po transplantacích. Při autoimunitních chorobách nebývá doporučován ani obecně, bez ohledu na užívané léky, přesto ale existují studie, které potvrzují jeho pozitivní vliv i při těchto problémech. Doporučovaná není ani kombinace s kortikosteroidy a lithiem. Užívání se také nedoporučuje dětem, těhotným a kojícím ženám z důvodu nedostatečného množství provedených studií. (1, 36)

Vhodné kombinace

Astragalus se nejčastěji kombinuje s andělikou čínskou (Angelicae sinensis), s níž působí synergicky (tj. navzájem podporují svoji účinnost). Společně jsou také součástí preparátu tradiční čínské medicíny Dang-gui buxue, kde jsou v poměru 6 : 1 ve prospěch kozince. (20) Užitečné jsou ale i další kombinace.

Srdce a cévy: kozinec + ženšen, kozinec + ženšen pětilistý (2)

Mozek: kozinec + rhodiola (21)

Imunita: kozinec + šišák bajkalský (22), kozinec + quercetin (25)

Stárnutí: kozinec + Lithospermum erythrorhizon (23), kozinec + rehmanie lepkavá (40)

Hubnutí: kozinec + kurkumin, kozinec + zázvor (16), kozinec + Lithospermum erythrorhizon (24)

Menopauza: kozinec + andělika čínská (33)

Játra: kozinec + ostropestřec mariánský + kurkumin + lékořice + prorostlík (36) Fibróza: kozinec + andělika čínská + šalvěj červenokořenná (39)

0:00 / 0:00
Stárnutí je volba

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

 1. https://www.mountsinai.org/health-library/herb/astragalus
 2. Ping LiuHaiping Zhao, and Yumin Luo. Anti-Aging Implications of Astragalus Membranaceus (Huangqi): A Well-Known Chinese Tonic. Aging Dis. 2017 Dec; 8(6): 868–886.
 3. Mohamad Hesam Shahrajabian, Wenli Sun, Qi Cheng. Astragalus, an Ancient Medicinal Root in Traditional Chinese Medicine, a Gift from Silk Road. International Journal of Agriculture and Biological Sciences- ISSN (2522-6584) May & June 2019. June 30, 2019.
 4. Min YangZiyan LiLanbo LiuAgula BoChunhong Zhang & Minhui Li. Ecological niche modeling of Astragalus membranaceus var. mongholicus medicinal plants in Inner Mongolia, China. Scientific Reports volume 10, Article number: 12482 (2020) 
 5. Junsheng LiuJun Liu,Shan DuanLiu Liu Guangwen ZhangXichun Peng. Reprogrammed Epigenetic Landscape-Prophesied Functions of Bioactive Polysaccharides in Alleviating Diseases: A Pilot Study of DNA Methylome Remodeling in Astragalus Polysaccharide (APS)-Improved Osteoporosis in a Rat Model. J Agric Food Chem. 2020 Dec 30;68(52):15449-15459.
 6. Junsheng Liu,   Jun Liu,   Liu Liu,   Guangwen Zhang and  Xichun Peng. Reprogrammed intestinal functions in Astragalus polysaccharide-alleviated osteoporosis: combined analysis of transcriptomics and DNA methylomics demonstrates the significance of the gut–bone axis in treating osteoporosis. Food & Function, Issue 10, 2021.
 7. Riya R. Kanherkar a kol. Epigenetic Mechanisms of Integrative Medicine. Evidence-based Complementary and Alternative Medicine2017(5)
 8. Shuo Yang, Shuqin Sun, Wanqun Xu, Bangxu Yu, Guimei Wang, Haibo Wang. Astragalus polysaccharide inhibits breast cancer cell migration and invasion by regulating epithelial‑mesenchymal transition via the Wnt/β‑catenin signaling pathwy. Molecular medicine report. February 12, 2020, pages 1819-1832.
 9. Yiun Zheng a kol. A Review of the Pharmacological Action of Astragalus Polysaccharide. Front. Pharmacol., 24 March 2020
 10. Wang JC, Tian JH, Ge L, Gan YH, Yang KH (2014). Which is the best Chinese herb injection based on the FOLFOX regimen for gastric cancer? A network meta- analysis of randomized controlled trials. Asian Pac J Cancer Prev, 15: 4795-4800.
 11. Liu W, Gao FF, Li Q, Lv JW, Wang Y, Hu PC, et al. (2014). Protective effect of astragalus polysaccharides on liver injury induced by several different chemotherapeutics in mice. Asian Pac J Cancer Prev, 15: 10413-10420. 
 12. Wang X, Wang Y, Hu JP, Yu S, Li BK, Cui Y, et al. (2017). Astragaloside IV, a Natural PPARgamma Agonist, Reduces Abeta Production in Alzheimer’s Disease Through Inhibition of BACE1. Mol Neurobiol, 54: 2939-2949. 
 13. Sun Q, Jia N, Wang W, Jin H, Xu J, Hu H (2014). Protective effects of astragaloside IV against amyloid beta1-42 neurotoxicity by inhibiting the mitochondrial permeability transition pore opening. PLoS One, 9: e98866. 
 14. Hong Wei Zhang Zhi Xiu LinChuanshan XuConnie LeungLai Sum Chan. Astragalus (a traditional Chinese medicine) for treating chronic kidney disease. Cochrane Database Syst Rev. 2014 Oct 22;(10):CD008369.
 15. oshino, T., Horiba, Y., Mimura, M., & Watanabe, K. (2022). Oral Astragalus Root Supplementation for Mild to Moderate Chronic Kidney Disease: A Self-Controlled Case-Series. Frontiers in Pharmacology13, [775798].
 16. https://www.rxlist.com/astragalus/supplements.htm
 17. Henry E. Wang, Christopher GamboaDavid G. Warnock, and Paul Muntner. Chronic Kidney Disease and Risk of Death from Infection. Am J Nephrol. 2011 Oct; 34(4): 330–336.
 18. Xuejing Yuan a kol. Effects of Astragaloside IV on IFN-Gamma Level and Prolonged Airway Dysfunction in a Murine Model of Chronic Asthma. Planta Medica77(4):328-33
 19. https://www.webmd.com/vitamins/ai/ingredientmono-963/astragalus
 20. https://examine.com/supplements/astragalus/
 21. https://patentscope.wipo.int/search/en/detail.jsf?docId=US318499760&docAn=16969410
 22. Guojun Yin, Galina Jeney, Timea Racz, Pao Xu, Xie Jun, Zsigmond Jeney. Effect of two Chinese herbs (Astragalus radix and Scutellaria radix) on non-specific immune response of tilapia, Oreochromis niloticus. Aquaculture, Volume 253, Issues 1–4, 31 March 2006, Pages 39-47.
 23. Chen, S.-J.; Dalanbaatar, S.; Chen, H.-Y.; Wang, S.-J.; Lin, W.-Y.; Liu, P.-L.; Tsai, M.-Y.; Chen, D.-C.; Chen, Y.-H.; Chen, W.-C. Astragalus membranaceus Extract Prevents Calcium Oxalate Crystallization and Extends Lifespan in a Drosophila Urolithiasis Model. Life 2022, 12, 1250.
 24. Doo Jin Choi, Bo-Ram Choi, HaeJin Lee, Seong Cheol Kim, Dahye Yoon, Young-Seob Lee, Kyung-Sook Han, Sung-Bum Park, Geum-Soog Kim, and Dae Young Lee. Chemical Profiles and Antiobesity Effect of a Mixture of Astragalus membranaceus and Lithospermum erythrorhizon Extract in High Fat Diet Fed Mice. Evidence-Based Complementary and Alternative Medicine. 2022
 25. Zhi-Peng LiHong-Bing LiuQuan-Wei ZhangLi-Feng LiWan-Rong BaoDik-Lung MaChung-Hang LeungZhao-Xiang BianAi-Ping Lu, and Quan-Bin Han. Interference of Quercetin on Astragalus Polysaccharide-Induced Macrophage Activation. Molecules. 2018 Jul; 23(7): 1563.
 26. Ji Hyun KimMi Hye KimGabsik YangYoungbuhm HuhSung-Hoon KimWoong Mo Yang. Effects of topical application of Astragalus membranaceus on allergic dermatitis. Immunopharmacol Immunotoxicol. 2013 Feb;35(1):151-6.
 27. Shuguang WangJiyang LiHai HuangWen GaoChanglong ZhuangBo LiPei ZhouDeyun Kong. Anti-hepatitis B virus activities of astragaloside IV isolated from radix Astragali. Biol Pharm Bull. 2009 Jan;32(1):132-5.
 28.  JialinShao, ChenLi, LitaoBai, XiaolinNi, ShaoqinGe, JinghuiZhang, HanqingZhao. Recent evidence in support of traditional chinese medicine to restore normal leptin function in simple obesity. Heliyon. Volume 8, Issue 5, May 2022, e09482.
 29. Yung-Cheng HuangHuey-Jen TsayMei-Kuang LuChien-Hung LinChih-Wen YehHui-Kang LiuYoung-Ji Shiao. Astragalus membranaceus-Polysaccharides Ameliorates Obesity, Hepatic Steatosis, Neuroinflammation and Cognition Impairment without Affecting Amyloid Deposition in Metabolically Stressed APPswe/PS1dE9 Mice. Int J Mol Sci. 2017 Dec 18;18(12):2746.
 30. Hui WuYan GaoHai-Lian ShiLi-Yue QinFei HuangYun-Yi LanBei-Bei ZhangZhi-Bi Hu &  Xiao-Jun Wu. Astragaloside IV improves lipid metabolism in obese mice by alleviation of leptin resistance and regulation of thermogenic network. Scientific Reports volume 6, Article number: 30190 (2016)
 31. https://draxe.com/nutrition/astragalus/
 32. Ning-Yin LiHeng YuXiu-Li LiQiong-Ying WangXiao-Wei ZhangRui-Xin MaYang ZhaoHan XuWei LiangFeng Bai, and Jing Yu. Astragalus Membranaceus Improving Asymptomatic Left Ventricular Diastolic Dysfunction in Postmenopausal Hypertensive Women with Metabolic Syndrome: A Prospective, Open-Labeled, Randomized Controlled Trial. Chin Med J (Engl). 2018 Mar 5; 131(5): 516–526.
 33. Valentina Echeverria a kol. Estrogenic Plants: to Prevent Neurodegeneration and Memory Loss and Other Symptoms in Women After Menopause. Front. Pharmacol., 20 May 2021
 34. Zheng J, Ma LT, Ren QY, et al. The influence of astragalus polysaccharide and ß-elemene on LX-2 cell growth, apoptosis and activation. BMC Gastroenterol. 2014;14(1):1196.
 35. Chen H, Weng L. Comparison on efficacy in treating liver fibrosis of chronic hepatitis B between Astragalus Polygonum anti-fibrosis decoction and jinshuibao capsule. Zhongguo Zhong Xi Yi Jie He Za Zhi.2000;20(4):255-257.
 36. https://ndnr.com/autoimmuneallergy-medicine/astragalus-use-of-the-herb-in-the-treatment-of-allergy-autoimmunity/
 37. Lin Y, Wang B, Luo XQ. Clinical study of astragalus’s preventing the recurrence of asthma in children. Zhongguo Zhong Xi Yi Jie He Za Zhi. 2011;31(8):1090-1092.
 38. Shi Guirong, Ren Bowen, Zhang Zhongbo, Wang Lisha, Zhang Qiwei, Shi Dongliang. Astragalus polysaccharides repair articular cartilage damage in a mouse osteoarthritis model. Chinese Journal of Tissue Engineering Research ›› 2022Vol. 26 ›› Issue (20): 3236-3242.
 39. Yi Zhu a kol. Astragalus and its formulas as a therapeutic option for fibrotic diseases: Pharmacology and mechanisms. Front. Pharmacol., 03 November 2022.
 40. Lin BaiGui-ying ShiYa-jun YangWei ChenLian-feng ZhangChuan Qin. Rehmannia glutinosa exhibits anti-aging effect through maintaining the quiescence and decreasing the senescence of hematopoietic stem cells. Animal Models and Experimental Medicine. Volume1, Issue3, September 2018, Pages 194-202

Newsletter

PŘIHLASTE SE K ODBĚRU NOVINEK A MĚJTE VŽDY ČERSTVÉ INFORMACE

Nejčtenější články

Quercetin
6 nejčastějších mýtů o stresu
Zácpa
Suma – Brazilský ženšen
7 kroků ke kráse a proti stárnutí: rozhoduje výživa i pohled na svět

Související příspěvky

epivyziva-cz-suma-13052024

Suma – Brazilský ženšen

epivyziva.cz/
epivyziva-cz-cervena-ryze-122023

Červená rýže

epivyziva.cz/
epivyziva-cz-artycok-112023

Artyčok

epivyziva.cz/
epivyziva-cz-olivovnik-evropsky-olea-europaea-hydroxytyrosol-25102023

Olivovník evropský (Olea europaea), hydroxytyrosol

epivyziva.cz/

Související články

epivyziva.cz/
epivyziva.cz/
epivyziva.cz/
epivyziva.cz/
epivyziva.cz/
epivyziva.cz/
epivyziva.cz/
epivyziva.cz/