Gurmar

epivyziva.cz/
epivyziva-cz-gurmar-gymnema-lesni-gymnema-sylvestre-15032022

(gymnéma lesní, Gymnema sylvestre)

Jak dostat cukr pod kontrolu? Velmi efektivní možnost představuje gymnéma lesní, která je ale mnohem známější pod hindským názvem „gurmar“, což v překladu znamená „ničitel cukru“. Pomocnou ruku nám ale může podat i při hubnutí, zácpě a dalších trávicích potíží, srdečně cévních onemocněních a mnoha dalších problémech. (1)

Popis

Gymnéma je rod tropických popínavých dřevin z čeledi toješťovitých. Zahrnuje asi 25 druhů, které se vyskytují v tropických a subtropických oblastech Asie, v Oceánii a Jižní Africe. Medicínské využití má několik z nich, nejznámější je ale gymnéma lesní (Gymnema sylvestre), která je rovněž známá pod názvem gurmar. (2)

Gurmar se přirozeně vyskytuje ve střední a jižní Indii, na jihu Číny, v Malajsii, na Srí Lance a v tropických částech Afriky, pěstuje se ale na řadě dalších míst světa. Jde o pomalu rostoucí popínavou dřevinu (liánu) s eliptickými nebo vejčitými listy a žlutými až oranžovými květy zvonkovitého tvaru. (2)

Historie

Gymnéma lesní je jednou z klíčových rostlin ájurvédské medicíny. Používá se již více než 2000 let – hovoří o ní například starověký spis Sushruta Samhita sepsaný indickým lékařem Sushrutou (zemřel v roce 700 př. Kr). Tento spis je považován za základní dílo ájurvédy. V indické tradiční medicíně se gurmar používá k léčbě cukrovky, ale i mnoha dalších onemocnění včetně malárie, kašle, astmatu, ledvinových kamenů, kardiopatie, Parkinsonovy choroby či hadího uštknutí. Listy se v tomto systému tradičně užívají k léčbě cukrovky, zatímco kůra a květy k léčbě onemocnění souvisejících s hlenem. (2)

Účinné látky

Nejdůležitějšími látkami obsaženými v gymnémě lesní jsou glykosidy, mezi něž patří zejména kyselina gymnemová, gymnestrogenin a gymnemagenin. V listech se vyskytuje také peptid gurmarin, a triterpenové saponiny (konkrétně gymnemasaponiny a dammaranové saponiny), kyselina vinná, kyselina mravenčí, antrachinony a další látky. Neprozkoumanější složkou je přitom kyselina gymnemová, která vyniká zejména svými antidiabetickými účinky a schopností snižovat chuť k jídlu. Ve skutečnosti ale nejde o jedinou látku, ale o směs více podobných kyselin – zatím jich bylo izolováno dvanáct. Velice zajímavou sloučeninou je i peptid gurmarin. (2, 3)

Léčivé účinky

Nejznámější oblastí pozitivního působení gurmaru je podpora léčby diabetu, v níž hraje roli zejména přímé zapojení obsažených látek do procesu vstřebávání a metabolismu glukózy. Prokázáno ale bylo i jeho epigenetické působení, tj. schopnost ovlivňovat aktivitu některých genů v DNA, což se pozitivně projevuje nejen při diabetu, ale i dalších potížích. Gurmar má i protizánětlivé, imunostimulační a antioxidační účinky. V rámci protinádorového působení pak hraje roli i ovlivnění tzv. autofagie, což je důležitý ozdravný mechanismus, při kterém buňka „požírá sebe sama“. (2-5)

Diabetes

V rámci prevence a léčby tohoto onemocnění hraje roli celá řada mechanismů, které mají pozitivní vliv nejen na rozšířenější diabetes 2. typu, ale i na diabetes 1. typu, který patří mezi autoimunitní onemocnění.

Gurmar ovlivňuje například tvorbu inkretinů, což jsou hormony produkované ve střevech řídící tvorbu inzulinu. Podporuje také regeneraci Langerhansových ostrůvků slinivky břišní, v nichž je inzulin produkován. (2)

Velice zajímavé je působení kyseliny gymnemové. Ta například dokáže ovlivňovat vnímání sladké chuti a snižovat chuť na sladké. Má totiž podobnou strukturu jako cukr, takže dokáže v chuťových pohárcích jazyka obsadit receptory pro vnímání sladké chuti. Kromě toho se váže i na receptory ve střevní stěně, čímž omezuje vstřebávání cukru z trávicí soustavy a brání nadměrnému nárůstu hladiny krevní glukózy. (2, 6-9)

V rámci výzkumů na zvířatech například dokázala gymnemová kyselina IV snížit 6 hodin po podání hladinu glukózy v krvi o 14-60 %, což je mimochodem podobný výsledek jako v případě antidiabetického léku glibenklamidu. (10)

Rovněž ve studiích na lidských dobrovolnících (včetně řady studií kilinických) došlo po podání gurmaru ke snížení hladiny krevního cukru, glykovaného hemoglobinu i fruktosaminu a zvýšení hladiny inzulinu. U osob užívajících antidiabetické léky poté mohlo dojít ke snížení jejich dávkování. (25)

Výzkumy rovněž ukazují, že gurmar může být účinný i v rámci komplikací diabetu, jako je například diabetická neuropatie. (11)

Hubnutí

Velice zajímavé účinky může mít gurmar coby doplněk redukčních kúr. Pozitivní roli zde hraje výše zmíněné zmírnění chuti na sladké a omezení vstřebávání glukózy (a tedy i kalorií) z potravy, ale i další mechanismy.

Například výše zmíněná schopnost gymnemových kyselin vázat se na receptory pro vnímání chuti je zásadně důležitá pro regulaci kalorického příjmu. Když například pokusné osoby konzumovaly extrakt z gurmaru a poté jim bylo předloženo občerstvení s možností neomezené konzumace, snědly porce s mnohem nižší kalorickou hodnotou než kontrolní skupina. Platí zde ale, že účinné látky gurmaru musí přijít do kontaktu s povrchem jazyka. Pokud tedy člověk užívá extrakt v kapslích, je třeba obsah z kapsle vysypat buď přímo do ústní dutiny, nebo rozmíchat v trošce vody a chvíli podržet v ústech. Tento postup je možné aplikovat před hlavním jídlem (5-10 minut), ale i v okamžiku, kdy člověk během dne dostane chuť na sladké. (18)

Tím ale pozitivní vliv gurmaru na redukci hmotnosti zdaleka nekončí. Svým epigenetickým působením totiž zároveň potlačuje diferenciaci adipocytů (tukových buněk), podporuje funkci mitochondrií v tukové tkáni i vznik tzv. hnědých tukových buněk s vysokou metabolickou aktivitou. (12)

Když například vědci podávali skupině potkanů gurmar spolu se stravou s vysokým obsahem tuku, přibírala zvířata na váze výrazně méně než kontrolní skupina. A ve studii zaměřené na osoby se střední mírou obezity, které nebyly na redukční kúře, vedlo užívání gurmaru k redukci příjmu potravy a váhovému úbytku 5-6 %. (13, 14)

Bolesti kloubů

Extrakt z gurmaru dokáže díky svým protizánětlivým účinkům výrazně zmírňovat bolest a otok kloubů při artróze a artritidě. Některé výzkumy naznačují i jeho schopnost chránit chrupavku. (2)

Imunita a antimikrobiální působení

Gurmar patří mezi imunostimulanty, tedy látky povzbuzující imunitu. V rámci výzkumů byl zaznamenán zejména jeho pozoruhodný účinek na aktivitu imunitních buněk jménem neutrofily, což jsou nejpočetnější leukocyty kolující v naší krvi. (2, 15)

Extrakt z gurmaru navíc působí i antibioticky, kdy pomáhá ničit některé druhy bakterií – například Staphylococcus aurelius (zlatý stafylokok), Staphylococcus epidermis, Escherichia coli nebo Bacillus subtilis. V současnosti probíhají i studie zkoumající extrakt z gurmaru vylepšený přidáním nanovláken a nanočástic oxidu zinečnatého, které vypadají velice nadějně – tyto preparáty jsou totiž pravděpodobně schopny ničit i bakterie s vysokou mírou rezistence vůči antibiotikům. (16, 23)

Srdce a cévy

Jednou z příčin vzniku aterosklerózy je vysoká hladina LDL cholesterolu, a i tady může gymnéma výrazně pomoci. Když například vědci v rámci jednoho z výzkumů podávali pokusným potkanům stravu s vysokým obsahem cholesterolu, došlo u nich k výraznému zvýšení hladin LDL cholesterolu a triglyceridů v krvi a poklesu „hodného“ HDL cholesterolu. Když poté jedna skupina zvířat dostávala extrakt z gurmaru, došlo u ní k výraznému zlepšení všech těchto ukazatelů. (17)

A stejně to fungovalo i v rámci výzkumů na lidských dobrovolnících – v jednom z nich například dokázal extrakt z gymnémy u osob se střední mírou obezity snížit hladinu LDL cholesterolu o 19 %, triglyceridů o 22 %, a naopak zvýšit hladinu HDL cholesterolu o 22 %. (14)

Další výzkumy dokonce ukázaly, že gurmar je v oblasti snižování hladiny cholesterolu a triglyceridů podobně efektivní jako lék atorvastatin, který patří mezi statiny. (2)

Dýchací systém, alergie a COVID-19

Ájurvédská medicína využívá gurmar pro léčbu astmatu či kašle, poslední výzkumy ale ukazují, že díky svým protizánětlivým a antioxidačným účinkům na dýchací systém může být užitečný i při tzv. syndromu akutní dechové tísně (ARDS), který je nejčastější příčinou úmrtí osob s infekcí COVID-19. (19)

Některé z účinných látek gymnémy mají zároveň schopnost potlačovat alergické reakce. Působí totiž proti množení imunitních buněk jménem eozinofily, jejich nadměrná produkce je typická pro řadu alergických stavů – od kopřivky, přes alergickou rýmu až po astma. Pomáhá také stabizovat žírné buňky, jejichž aktivace vede k produkci histaminu a zánětlivým procesům. (24)

Protinádorové působení

Výzkumy ukazují, že by gurmar mohl být velmi prospěšný v rámci prevence rakoviny a podpory její léčby. V rámci výzkumů například vykázal cytotoxicitu proti buňkám glioblastomu, což je nejběžnější a zároveň nejzávažnější mozkový nádor. Tento nádor je navíc jen málo citlivý vůči konvenční léčbě medikamentózní léčbě. Podstatou působení gurmaru je zde pravděpodobně je podpora autofagie, která právě u glyoblastomu bývá narušena. Jeho účinné látky ale zároveň potlačují tzv. nadměrnou proliferaci neboli schopnost rychlého nekontrolovaného dělení, která je právě pro nádorové buňky typická. Gurmar navíc podporuje imunitní mechanismy, které pomáhají ničit rakovinné buňky (např. fagocytózu). Pomoci tak může i při dalších typech nádorů, například při melanomu (nádor kůže), či rakovině prsu. (4, 5, 23)

Trávení a zdraví jater

Gurmar vykazuje i řadu pozitivních účinků na trávicí trakt. Má například vysokou protivředovou aktivitu – zvyšuje totiž produkci žaludečních šťáv a snižuje jejich kyselost. Usnadňuje vyprazdňování žaludku i střevní tranzit, což je důležité při zmírňování zácpy, a zmírňuje také poškození sliznice trávicího traktu. Působí také proti vředům trávicího traktu, které byly vyvolány nadměrným užíváním aspirinu. (23)

Gymnéma má navíc potenciál chránit jaterní buňky před poškození vlivem některých toxických chemikálií. (2)

Hojení ran

Výzkumy na zvířatech rovněž ukázaly, že podávání extraktu z gurmaru dokáže urychlit hojení ran. (2)

Péče o zuby

Účinné látky gurmaru působí efektivně i proti zubnímu kazu – omezuje totiž vznik zubního plaku a potlačuje množení bakterie Streptococcus mutans, která je za vznik zubního kazu zodpovědná. Zde se ale gurmar neužívá vnitřně, ale aplikuje se přímo na zuby, například jako složka zubní pasty nebo formou výplachu ústní dutiny. (2, 23)

Užívání a kontraindikace

Gurmar se obvykle užívá ve formě čaje, prášku ze sušených listů nebo extraktu, přidává se ale i do jídel nebo nápojů. Užívání je obecně považováno za bezpečné, a to i dlouhodobé – v rámci výzkumů se vážnější vedlejší účinky nevyskytly ani po 20 měsících. Pouze při nadměrném užívání se může vyskytnout pokles krevního tlaku, nevolnost či bolest hlavy. (1, 2, 20)

Gurmar se nedoporučuje užívat dětem, těhotným a kojícím ženám, a to především z důvodů nedostatečného množství provedených studií. Užívání spolu s inzulinem či perorálně užívanými antidiabetickými léčivy, je sice možné, ale zároveň i představovat problém, protože vlivem jejich interakce může dojít k nadměrnému poklesu hladiny glukózy v krvi neboli hypoglykémii. Užívání gurmaru v kombinaci s jakýmikoliv léky by proto mělo vždy probíhat  pod dohledem ošetřujícího lékaře. (21, 22)

Obvyklé dávkování je 2 g prášku denně (pokud se nevyskytnou vedlejší účinky, je možno postupně navýšit až na 4 g) nebo 100 mg i více extraktu 2-4x denně. Záleží ale vždy na obsahu účinných látek, zejména gymnemových kyselin. U extraktu standardizovaného na 24 % gymnemových kyselin se například doporučuje celková denní dávka 400-600 mg. Pokud chceme docílit efektu obsazení receptorů sladké chuti v chuťových pohárcích, je vhodné gurmar užívat 5-10 minut před jídlem. (22, 25)

Vhodné kombinace

Diabetes: gurmar + kurkumin (26), gurmar + chrom, gurmar + skořice (27), gurmar + fenugreek + skořice + EGCG (27), gurmar + mumio (28), gurmar + zázvor (29)

Hubnutí: gurmar + chrom (14), gurmar + pískavice + glukomannan + vitamin C (25), gurmar + mumio (28)

Zánět: gurmar + chebule srdčitá (30)

0:00 / 0:00
Stárnutí je volba

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

 1. https://www.rxlist.com/gymnema/supplements.htm
 2. Pragya Tiwari, B. N. Mishra,  and Neelam S. Sangwan. Phytochemical and Pharmacological Properties of Gymnema sylvestre: An Important Medicinal Plant. Biomed Res Int. 2014; 2014: 830285.
 3. Chattopadhyay RR. A comparative evaluation of some blood sugar lowering agents of plant origin. Journal of Ethnopharmacology. 1999;67(3):367–372.
 4. 4 Debrup Chakraborty a kol. Antihyperglycemic Drug Gymnema sylvestre Also Shows Anticancer Potentials in Human Melanoma A375 Cells via Reactive Oxygen Species Generation and Mitochondria-Dependent Caspase Pathway. https://journals.sagepub.com/doi/10.1177/1534735413485419¨
 5. Rosella Rotondo, Salvatore Castaldo, Maria A. Oliva and Antinietta Arcella. Gymnema sylvestre Extract Restores the Autophagic Pathway in Human Glioblastoma Cells U87Mg. Biology 2021, 10(9), 870
 6. Shimizu, K.; Ozeki, M.; Iino, A.; Nakajyo, S.; Urakawa, N.; Atsuchi, M. Structure-activity relationships of triterpenoid derivatives extracted from Gymnema inodorum leaves on glucose absorption. Jpn. J. Pharmacol. 2001, 86, 223–229.
 7. Sahu NP, Mahato SB, Sarkar SK, Poddar G. Triterpenoid saponins from Gymnema sylvestre . Phytochemistry. 1996;41(4):1181–1185.
 8. Bone K. Phytotherapy Review and Commentary. National Institute of Herbalists: National Herbalists Association of Australia; 2002. Gymnema: a key herb in the management of diabetes.
 9. Shanmugasundaram ERB, Rajeswari G, Baskaran K, Kumar BRR, Shanmugasundaram KR, Ahmath BK. Use of Gymnema sylvestre leaf extract in the control of blood glucose in insulin-dependent diabetes mellitus. Journal of Ethnopharmacology. 1990;30(3):281–294.
 10. Sugihara Y, Nojima H, Matsuda H, Murakami T, Yoshikawa M, Kimura I. Antihyperglycemic effects of gymnemic acid IV, a compound derived from Gymnema sylvestre leaves in streptozotocin-diabetic mice. Journal of Asian Natural Products Research. 2000;2(4):321–327.
 11. Amal Jamil Fatani, Salim Salih Al‑Rejaie, Hatem Mustafa Abuohashish, Abdullah Al‑Assaf, Mihir Yogeshkumar Parmar, Mohammad Shamsul Ola, Mohammed Mahboobuddin Ahmed. Neuroprotective effects of Gymnema sylvestre on streptozotocin-induced diabetic neuropathy in rats. Experimental and Therapeutics Medicine. May 2015, Volume 9 Issue 5.
 12. Papawee Saiki, Yasuhiro Kawano, Takayuki Ogi, Prapiepat Klugsupya, Thanchanok Muangman, Wimonsri Phantanaprates, Papitchaya Kongchinda, Nantaporn Pinna and Koyomi Miyazaki. Purified Gymnemic Acids from Gymnema inodorum Tea Inhibit 3T3-L1 Cell Differentiation into Adipocytes. Nutrients 2020, 12(9), 2851
 13. V Kumar,  U BhandariC D TripathiG Khanna. Anti-obesity effect of Gymnema sylvestre extract on high fat diet-induced obesity in Wistar rats. Drug Res (Stuttg). 2013 Dec;63(12):625-32.
 14. H G Preuss D BagchiM BagchiC V S RaoD K DeyS Satyanarayana. Effects of a natural extract of (-)-hydroxycitric acid (HCA-SX) and a combination of HCA-SX plus niacin-bound chromium and Gymnema sylvestre extract on weight loss. Diabetes Obes Metab. 2004 May;6(3):171-80.
 15. Malik JK, Manvi FV, Nanjware BR, et al. Wound healing properties of alcoholic extract of Gymnema sylvestre R.Br. leaves in rats. Journal of Pharmacy Research. 2009;2:1029–1030.
 16. Saumendu DR, Sarkar K, Dipankar S, Singh T, Prabha B. In vitro antibiotic activity of various extracts of Gymnema sylvestre . International Journal of Pharmaceutical Research and Development. 2010;2:1–3.
 17. Rachh PR, Rachh MR, Ghadiya NR, et al. Antihyperlipidemic activity of Gymenma sylvestre R.Br. leaf extract on rats fed with high cholesterol diet. International Journal of Pharmacology. 2010;6(2):138–141.
 18. P M BralaR L Hagen. Effects of sweetness perception and caloric value of a preload on short term intake. Physiol Behav. 1983 Jan;30(1):1-9.
 19. Aruna JangamSatya Krishna TirunavalliBala Manikantha AdimoolamBhavana KasireddySamata Sai PatnaikJayashankar ErukkambattuJagadeshwar Reddy ThotaSai Balaji AndugulapatiAnthony Addlagatta. Anti-inflammatory and antioxidant activities of Gymnema Sylvestre extract rescue acute respiratory distress syndrome in rats via modulating the NF-κB/MAPK pathway. Inflammopharmacology. 2023 Jan 20;1-22.
 20. https://www.netmeds.com/health-library/post/gurmar-gudmar-benefits-nutrition-dosage-and-side-effects
 21. https://www.webmd.com/vitamins-and-supplements/gymnema-uses-and-risks
 22. https://www.healthline.com/nutrition/gymnema-sylvestre-benefits#TOC_TITLE_HDR_8
 23. Farzana Khan a kol. Comprehensive Review on Phytochemicals, Pharmacological and Clinical Potentials of Gymnema sylvestre. Front. Pharmacol., 29 October 2019, Sec. Ethnopharmacology, Volume 10 – 2019
 24. Lilly Baptista ArunAarrthy M ArunachalamKantha Deivi ArunachalamSathesh Kumar Annamalai & Kalaivani Amit Kumar. In vivo anti-ulcer, anti-stress, anti-allergic, and functional properties of Gymnemic Acid Isolated from Gymnema sylvestre R Br. BMC Complementary and Alternative Medicine volume 14, Article number: 70 (2014)
 25. Zdeňka Navrátilová. Gymnema sylvestre v léčbě diabetes mellitus. Prakt. lékáren. 2018; 14(3): 132–134.
 26. https://www.banglajol.info/index.php/BJP/article/download/24855/18077?inline=1
 27. Richard Nahas. Complementary and alternative medicine for the treatment of type 2 diabetes. Can Fam Physician. 2009 Jun; 55(6): 591–596.
 28. Dr. John Douillard, DC, CAP. Stop Sugar Cravings with Gymnema. https://lifespa.com/ayurvedic-lifestyle/mindful-eating/the-gymnema-effect-the-sugar-craving-solution/. November 30, 2019
 29. https://speciality.medicaldialogues.in/ayurvedic-polyherbal-combination-pdbt-for-prediabetes-may-reduce-risk-of-type-2-diabetes-mellitus
 30. Versha Parcha a kol. Individual and combined effect of aqueous extract of Gymnema sylvestre, Tinospora cordifolia and Piper longum on carrageenan induced inflamed rats. Indian Drugs 47(9):65-67

Newsletter

PŘIHLASTE SE K ODBĚRU NOVINEK A MĚJTE VŽDY ČERSTVÉ INFORMACE

Nejčtenější články

Geny, které mohou porazit rakovinu
Elixír mládí? Klíč možná leží v senescentních buňkách
www.epivyziva.cz
Šišák bajkalský
Neplodnost
Záhady střevního mikrobiomu: Cesta k fungující imunitě

Související příspěvky

epivyziva-cz-suma-13052024

Suma – Brazilský ženšen

epivyziva.cz/
epivyziva-cz-cervena-ryze-122023

Červená rýže

epivyziva.cz/
epivyziva-cz-artycok-112023

Artyčok

epivyziva.cz/
epivyziva-cz-olivovnik-evropsky-olea-europaea-hydroxytyrosol-25102023

Olivovník evropský (Olea europaea), hydroxytyrosol

epivyziva.cz/

Související články

epivyziva.cz/
epivyziva.cz/
epivyziva.cz/
epivyziva.cz/
epivyziva.cz/
epivyziva.cz/