Resveratrol

epivyziva.cz/
15400198 - grapes and grape seeds on the table

Resveratrol

Resveratrol se poprvé dostal do centra pozornosti díky jevu známého jako francouzský paradox – jeho antioxidačními schopnostmi začali vědci vysvětlovat, proč Francouzi trpí ve srovnání s jinými národy méně často chorobami srdce a cév, ačkoliv je jejich jídelníček bohatý na živočišné tuky. V posledních letech se ale ukazuje, že se tato látka vyznačuje i silným epigenetickým působením, takže při pravidelné konzumaci dokáže ovlivnit, které z našich genů se projeví a které nikoliv. Díky tomu se může stát účinnou součástí prevence a léčby řady vážných nemocí.

Popis

Resveratrol je z chemického hlediska derivát stilbenu, který patří mezi polyfenoly. Vyskytuje se v širokém spektru ovoce a zeleniny, přičemž nejznámějším zdrojem jsou slupky a jadérka modré révy vinné, odkud se dostává i do červeného vína (určité množství se nachází i ve víně bílém a růžovém). Hojně se ale vyskytuje i například v arašídech, černém rybízu, borůvkách či moruších. (5) Jeho role v rostlinách není zcela přesně popsána, pravděpodobně ale pomáhá při ochraně před plísňovými chorobami. (17)

Historie

Jev jménem francouzský paradox poprvé odborně popsal Irský lékař Samuel Black již v roce 1819. (3, 4) Právě on poprvé vyslovil myšlenku, že příčinou nízkého výskytu kardiovaskulárních chorob ve francouzské populaci může být pravidelná konzumace červeného vína. Postupem času se k tomuto názoru přiklánělo stále více vědců. Resveratrol byl poprvé izolován až v roce 1940. Předmětem intenzivního vědeckého zkoumání se stal až v 90. letech 20. století.

Účinky

Nejdůkladněji je resveratrol popsán z hlediska svého antioxidačního působení, které je skutečně velmi výrazné (7). Postupně se ale ukázalo, že hlavní klíč k jeho účinnosti je třeba hledat v oblasti epigenetiky. Ovlivňuje například jev jménem acetylace histonů. Histony jsou proteiny, které vytvářejí komplexy s DNA a jsou důležité pro její správné prostorové uspořádání. Regulací acetylace histonů resveratrol ovlivňuje proces jménem transkripce genů, při kterém jsou syntetizovány bílkoviny (10). Neovlivňuje tedy přímo naši genetickou informaci, ale spolurozhoduje o tom, která její část se nakonec projeví.

Nádorová onemocnění

Resveratrol díky svému epigenetickému působení ovlivňuje proces jménem proliferace, tedy rychlého množení buněk. (11) Poruchy tohoto procesu se přitom obvykle objevují při většině typů nádorových onemocnění. Potlačením tvorby enzymu cyklooxygenázy navíc resveratrol snižuje tvorbu prostaglandinů, které nejen podporují zánětlivé procesy, ale rovněž i stimulují růst nádorových buněk (15, 16)

Resveratrol má rovněž protizánětlivé účinky proti kolitidě neboli zánětu tlustého střeva, a to i proti těm jejím typům, které souvisejí se vznikem nádorů tohoto orgánu, zejména pak ulcerativní kolitidě. Při pokusech na myších došlo při podání resveratrolu nejen k výraznému snížení ukazatelů probíhajícího zánětu, ale snížil se i výskyt střevních nádorů. (1,2) Vzhledem ke své schopnosti vázat se na estrogenové receptory dokáže ovlivňovat i vznik a vývoj rakoviny prsu (6, 12).

Kardiovaskulární onemocnění

Bylo prokázáno, že resveratrol díky svým antioxidačním účinkům ovlivňuje metabolismus tuků, potlačuje oxidaci lipoproteinů s nízkou hustotou (tedy LDL cholesterolu) i shlukování krevních destiček, což jsou procesy, které hrají důležitou roli při vzniku aterosklerózy. (13) Užitečný může být i při odstraňování následků infarktu – při pokusech na myších došlo při podání resveratrolu do 24 hodin po uzavření cévy ke snížení objemu infarktu o 36 %. (14) Preventivní efekt proti chorobám srdce a cév byl prokázán také u kuřáků, kteří jsou jimi ohroženi výrazně více než nekouřící populace. (18)

Ovlivňuje také tvorbu enzymů sirtuinů, stejně jako enzymu eNOS, který je nezbytný pro produkci oxidu dusnatého. Zároveň omezuje tvorbu řady prozánětlivých látek (např. NF-kB či TNF-α), které se na vzniku aterosklerózy výrazně podílejí, i produkci látek s vazokonstrikčním účinkem (tj. uzavírajícím cévy).

Zánětlivé procesy

Principem protizánětlivého působení resveratrolu je potlačení transkripce čili přepisu genů, které jsou zodpovědné za vznik zánětlivých procesů. (10) Právě zánět přitom hraje důležitou roli při vzniku řady vážných onemocnění, ať už jsou to choroby srdce a cév, některé typy nádorů, diabetes, ale také obezita. Resveratol rovněž zmírňuje zánětlivé procesy, které vznikají ve svalech po intenzivní fyzické zátěži, a proto jej lze využít u sportovců pro urychlení regenerace. (19)

Resveratrol rovněž podporuje zdraví střevního mikrobiomu, což přispívá k jeho protizánětlivému působení, ale i k pozitivnímu vlivu v prevenci a léčbě řady onemocnění. (29)

Vliv na střevní mikrobiom

Právě vliv na střevní mikrobiom přitom může být kromě epigenetického působní další ze stěžejních cest, kterou resveratrol ovlivňuje naše zdraví. Právě narušená rovnováha mikroorganismů žijících v našich střevech totiž může výrazně přispět ke vzniku řady nemocí a potíží – od zánětlivých střevních onemocnění, přes obezitu až po deprese (více zde: https://www.epivyziva.cz/tajemny-svet-uvnitr-nasich-strev-bakterie-ovlivnuji-nase-zdravi-i-genetickou-informaci/).

Resveratrol přitom může ovlivnit střevní mikrobiom hned několika způsoby. Zaprvé může pomoci změnit poměr „dobrých“ a „špatných“ organismů ve střevě. Například obézní osoby mají obecně složení mikrobiomu odlišné od osob štíhlých: zvyšuje se u nich například podíl bakterií rodu Bacterioides a snižuje podíl bakterií rodu Firmicutes. A to samé platí i pro zvířata. Když ale například v rámci jedné studie podávali resveratrol skupině obézních myší dlouhodobě konzumujících stravu s vysokým podílem tuku, poměry obou typů mikroorganismů se u nich změnily tak, že odpovídaly myším štíhlým. (63)

Podobně resveratrol pravděpodobně dokáže ovlivnit i složení látek, které střevní mikroorganismy vylučují. Například u myší použitých v další studii jeho podávání snížilo vylučování látek, které přispívají ke vzniku aterosklerózy. (64) A v neposlední řadě má rovněž příznivý vliv na stav buněk střevní sliznice, který ovlivňuje například propustnost cévní stěny. (65)

Sportovní výkonnost

Resveratol potlačuje tvorbu aromatázy, čímž snižuje míru přeměny testosteronu na estrogen, a pomáhá tak udržet jeho dostatečnou hladinu u krvi. Rovněž zmírňuje zánětlivé procesy, které vznikají ve svalech po intenzivní fyzické zátěži, a proto jej lze využít u sportovců pro urychlení regenerace. (44) Velmi dobře na něj reagují veteránští sportovci.

Resveratrol také zvyšuje ve svalové tkáni tvorbu AMPK, což je důležité zejména pro vytrvalostní sportovce. Enzym AMPK totiž zlepšuje absorpci glukózy z krve do svalů a její využití uvnitř svalových buněk, což umožňuje lepší produkci energie využitelné po svalovou práci.

V kombinaci s pravidelným cvičením je resveratrol účinný i ve snaze zabránit úbytku svalové hmoty, ať už v souvislosti s věkem či obezitou, pro niž je úbytek svaloviny typický. (50)

Astma

Protizánětlivé účinky resveratrolu se příznivě projevily například při astmatu a dalších chorobách dýchacího systému. Potlačuje totiž uvolňování zánětlivých mediátorů z buněk epitelu dýchacích cest. (8, 9) Je sice o něco méně účinný než glukokortikoidy, zato ale účinkuje i u osob, u nichž léčba glukokortikoidy z nějakého důvodu nezabírá.

Mentální výkonnost

Resveratrol zlepšuje kontrolu hladiny glukózy v hipokampu, zlepšuje takzvanou funkční konektivitu v této oblasti a má výrazný pozitivní vliv na paměť. Účinkuje nejen u zdravých osob, ale i u lidí s vysokým rizikem demence. Coby fytoestrogen je zvláště účinný u žen po menopauze. (38)

Zajímavé přitom je, že jedna ze studií potvrdila příznivý vliv na kognitivní schopnosti v případě kombinace resveratrolu a alkoholu v nízkých dávkách. Když měli dobrovolníci, jejichž průměrný věk byl 70,4 roku, řešit sérii úkolů testujících kognitivní schopnosti, dosahovali mnohem lepších výsledků poté, co konzumovali červené víno (1 dcl) obohacené o resveratrol (200 mg), než když před testy pili samotné červené víno. Výsledky autoři výzkumu přičítají zlepšenému prokrvení mozku. (30)

Alzheimerova choroba

Výzkumů na toto téma bylo zatím provedeno jen málo a princip tohoto působení nebyl doposud zcela objasněn, ukazuje se ale, že resveratrol vykazuje výrazný neuroprotektivní efekt, tj. chrání buňky nervového systému před poškozením, které je hlavním projevem Alzheimerovy choroby. (20, 39) Dvě studie potvrdily, že vysoké dávky resveratrolu jsou schopny stabilizovat hladinu amyloidu-beta 40, což je jedna z hlavních složek tzv. amyloidních plaků, které se objevují v mozku osob trpících Alzheimerovou chorobou. (24) Dlouhodobé užívání také zlepšuje krevní zásobení mozku, dlouhodobou paměť i funkci hipokampu, což je část mozku zodpovídající právě za paměť.

Parkinsonova choroba

Má výrazné antioxidační, protizánětlivé a neuroprotektivní účinky, a navíc má pozitivní vliv na procesy související se stárnutím. Při podávání pacientům s Parkinsonovou nemocí došlo už po několika týdnech k poměrně výraznému zlepšení pohybových i kognitivních schopností.

Dlouhověkost

Resveratrol je jedním z nejúčinnějších aktivátorů sirtuinu 1, enzymu, který reguluje expresi některých genů a který se podílí na řadě procesů buněčné regulace. Deacetyluje proteiny, které ovlivňují schopnost buněk reagovat na stresory z vnějšího prostředí, a přispívají tak k dlouhověkosti. (21)

Resveratrol má navíc výrazný příznivý vliv na buněčné organely jménem mitochondrie, jejichž poškozování a zhoršování jejich funkce je dalším důležitým mechanismem souvisejícím se stárnutím. Resveratrol přitom dokáže mitochondrie nejen velice efektivně chránit před poškozením, ale také podporuje vznik nových. (60, 61) Více o mitochondriích čtěte zde: https://www.epivyziva.cz/mitochondrie-klic-k-dlouhovekosti/

Existují i výzkumy potvrzující schopnost resveratrolu regulovat viditelné příznaky stárnutí – zejména jde o výrazný úbytek vrásek při dlouhodobém užívání. (22) Nízká hladina sirtuinu 1 byla navíc zaznamenána v buňkách s vysokou mírou inzulinové rezistence (23), takže je pravděpodobné, že resveratrol může hrát i pozitivní roli v prevenci a léčbě diabetu II. typu.

Pokusy na myších přitom ukázaly, že podávání resveratrolu vedlo k podobným účinkům jako omezení celkového kalorického příjmu, což je strategie, jejíž antiaging efekt byl potvrzen řadou výzkumů. U pokusných zvířat přitom při podávání resveratrolu došlo nejen ke snížení celkových známek stárnutí, ale i ke zlepšení koordinace pohybů, elasticity tepen, minerální hustoty kostí a zlepšení stavu šedého zákalu. (35)

Akné

Akné je sice způsobeno bakteriemi, to jestli naši pokožku napadnou a způsobí v ní zánětlivé problémy, je ale z velké části způsobeno i vlivy epigenetickými.

A právě resveratrol představuje jeden z nejúčinnějších prostředků při léčbě tohoto problému. Působí totiž výrazně protizánětlivě, a navíc má i protibakteriální účinky, a to i přímo proti původci akné Propionibacterium acnes. (33) Jeho účinnost navíc byla potvrzena při vnitřním i vnějším podání (aplikace gelu s obsahem resveratrolu). (42)

Více o možnostech boji proti akné čtěte zde: https://www.epivyziva.cz/akne-sex-nepomuze-uprava-stravy-ano/

Menopauza

Resveratrol patří mezi fytoestrogeny, váže se tedy na stejné receptory jako estrogen, a je ho tedy schopen alespoň částečně nahradit v okamžiku, kdy vaječníky přestanou tento hormon produkovat. Díky tomu je schopen zmírnit nežádoucí projevy menopauzy, které jsou způsobeny právě nedostatkem estrogenu. To se týká jak vlastních projevů nástupu klimakteria (návaly horka, pocení, poruchy nálad apod.), tak i nemocí, jejichž riziko se v tomto období výrazně zvyšuje (nemoci srdce a cév, osteoporóza, deprese, Alzheimerova choroba apod).

Výrazný ochranný efekt byl prokázán například u osteoporózy, kde podávání resveratrolu zlepšuje hustotu kostí, jejich mineralizaci i mechanickou odolnost. Důvodem je pravděpodobně jeho pozitivní vliv na produkci sirtuinu SIRT-1 a nukleárního faktoru NF-kB.(34)

U žen v menopauze a po ní může navíc resveratrol pomoci efektivně zvládnout tendenci k přibírání na váze. Tím, že vyrovnává propad produkce estrogenu, totiž zároveň brání snížení citlivosti na leptin. Tento hormon produkovaný tukovou tkání totiž navozuje v mozku pocit sytosti, a snížení jeho produkce tak může vést k přejídání. Resveratrol zároveň podporuje tvorbu enzymu SIRT-1, který brání tvorbě nové tukové tkáně a potlačuje zde angioneogenezi (tj. tvorbu nových cév, které tukovou tkáň zásobují krví, a umožňují tak její rozrůstání).

Podpora krvetvorby

Resveratrol aktivuje gen FOXO3, který se podílí na procesu zrání červených krvinek. To ocení nejen osoby trpící chudokrevností, ale i vytrvalostní sportovci, kterým podporou krvetvorby pomůže zlepšit kapacitu jejich krve pro přepravu kyslíku k pracujícím svalům. (37)

Základem při chudokrevnosti je sice pochopitelně dostatečný příjem železa a dalších nutrientů potřebných pro krvetvorbu (vitamin B12 a C, měď a další), pokud to ale nepomůže, může být resveratrol dobrou volbou.

Diabetes

Jak už jsme zmínili výše, resveratrol patří k účinným aktivátorům enzymu AMPK, který zlepšuje vstřebávání glukózy z krve, a zároveň zlepšuje citlivost tkání vůči inzulinu. (36)

Zdraví očí

Již nějakou dobu je známo, že mírná konzumace červeného vína má preventivní efekt na vznik věkem podmíněné makulární degenerace (degenerativní choroba sítnice), což vědci přičítají právě pozitivnímu vlivu resveratrolu. (40) Další výzkumy ovšem potvrdily, že vliv resveratrolu na zdraví očí je mnohem širší. Celkově zlepšuje vidění a zrakovou ostrost, pomáhá při syndromu suchých očí, glaukomu, makulární degeneraci i diabetické retinopatii (komplikace cukrovky postihující oči). (58, 59)

Ochrana sluchu

Příznivý vliv má ale resveratrol i na další smysl – sluch. Obecně zpomaluje stárnutí buněk, což se týká i sluchových receptorů, a podle některých studií jeho užívání preventivně brání poškození sluchu při vystavení nadměrnému hluku. (41)

Protivirové působení

Resveratrol se vyznačuje poměrně širokým protivirovým působením. Pomáhá ničit například viry chřipky, EB virus, RPSV virus, rhinovirus (původce rýmy), a dokonce zvyšuje účinnost léků podávaných při infekci HIV. (62)

Velmi efektivní je použití resveratrolu při léčbě oparů. V případě oparů je záludné, že jejich původce, viry HSV-1 i HSV-2, nedokáže imunitní systém zcela zlikvidovat. Ty, které uniknou, se totiž zapouzdří, tím se stanou pro imunitu neviditelnými, a pak trpělivě čekají na svou příležitost v podobě oslabení organismu, aby se mohly „probudit“ a začít rozmnožovat. A právě v tom okamžiku přichází chvíle pro resveratrol, který potlačuje množení herpetických virů i jejich probouzení z latentní fáze. Účinný je přitom zejména právě v raných fázích infekce, tedy hned při prvních příznacích oparu. (43)

Plodnost

Odsouvání mateřství typické pro dnešní dobu s sebou nese jeden zásadní problém: Po třicítce se totiž v naší DNA začínají objevovat epigenetické změny související se stárnutím, které mění aktivitu řady důležitých genů. To se týká DNA všech buněk těla, včetně té ve vajíčcích. A právě to může ve vyšším věku způsobovat problémy s otěhotněním.

Resveratrol ovšem zpomaluje procesy stárnutí všech buněk, vajíčka nevyjímaje. Pomáhá zvýšit počet oocytů (nezralých vajíček), která chrání před poškozením volnými radikály, a tak i zlepšit kvalitu vajíček již zralých. Díky tomu dochází k prodloužení věku, kdy je žena schopna počít dítě. Resveratrol zároveň zvyšuje šanci na otěhotnění u žen trpících syndromem polycystických ovarií a obezitou a také zvyšuje úspěšnost umělého oplodnění. (31, 32)

Prostata

Stěžejním prvkem pro správný vývoj prostaty je zinek. jeho nedostatek může sehrát roli jak při vzniku zbytnění prostaty, tak i v riziku nádorového bujení tohoto orgánu. Studie přitom prokázaly, že resveratrol dokáže zvýšit hladinu zinku v buňkách prostaty. Vhodné je zde pochopitelně i současné užívání zinku. (46)

Užívání

Jak už jsme uvedli výše, resveratrol se vyskytuje v řadě přírodních zdrojů, přičemž nejznámějším z nich je červené víno. Problém je ale v tom, že v něm obsah resveratrolu kolísá v závislosti na mnoha faktorech, nehledě na přítomnost alkoholu, kvůli kterému je tento způsob užívání pro část populace nepřijatelný. Resveratrol lze užívat i formou doplňků stravy, přičemž doporučované dávky se poměrně výrazně odlišují – kolísají od 20 mg až po 5000 mg denně, přičemž pro léčebné účely se obvykle pohybují od 1000 mg výše.

Resveratrol se nedoporučuje užívat při roztroušené skleróze. Nejen, že se v případě nemoci neuplatňují jeho jinak výrazné neuroprotektivní účinky, ale může dokonce podpořit průběh demyelinizace. Vyvarovat by se jej měly také těhotné ženy.

Kombinace resveratrolu s jinými doplňky stravy

Resveratrol coby doplněk stravy je velice vhodný ke kombinacím s řadou dalších bylin a živin.

Velice zajímavá je kombinace s kvercetinem, který mimochodem resveratrol doprovází i v červeném víně. Nejen, že je velmi účinná, ale navíc kvercetin výrazně zlepšuje vstřebávání resveratrolu (27). To samé platí i pro kombinaci resveratrolu s kurkuminem. Přidání kvercetinu v rámci výzkumů zlepšilo vstřebávání resveratrolu o 310 %, přidání kurkuminu o 300 %, a pokud byla k resveratrolu přidána kombinace kurkumin + piperin + kvercetin, zlepšilo se jeho vstřebávání o 350 % oproti samotnému resveratrolu. (47)

Další, velice efektivní kombinaci představuje resveratrol a oligomerní proantokyanidy (OPC), což je směs látek se silnými antioxidačními a epigenetickými účinky, která se také hojně vyskytuje  v hroznovém víně, konkrétně v hroznových jadérkách. Spolu působí synergicky (tj. vzájemně se doplňují) při řadě potíží. (56)

Resveratrol je dále možné kombinovat i například s omega-3 nenasycenými mastnými kyselinami, rozmarýnem či vitaminem K2. Zde jsou kombinace vhodné při některých konkrétních problémech:

Srdce a cévy: resveratrol + omega-3 (52), resveratrol + kvercetin (26), resveratrol + EGCG (51), resveratrol + vitamin K2

Diabetes: resveratrol + kvercetin (28), resveratrol + OPC (57), resveratrol + kurkumin

Nádorová onemocnění: resveratrol + kurkumin (45), resveratrol + EGCG (48), resveratrol + rozmarýn (55), resveratrol + OPC (56, 57)

Prostata: resveratrol + zinek (46), resveratrol + kurkumin

Hubnutí: resveratrol + kvercetin (49), resveratrol + OPC

Protizánětlivé působení: resveratrol + omega-3 (52), resveratrol + OPC (57), resveratrol + rozmarýn

Zdraví očí: resveratrol + omega-3 (53)

Funkce mozku, Alzheimerova a Parkinsonova choroba: resveratrol + omega-3, resveratrol + OPC, resveratrol + vitamin K2

Sportovní výkonnost: resveratrol + kurkumin, resveratrol + OPC, resveratrol + kvercetin

Stárnutí: resveratrol + EGCG, resveratrol + vitamin K2

Osteoporóza: resveratrol + vitamin K2, resveratrol + vitamin D3

Akné: resveratrol + omega-3

Protivirové a protibakteriální působení: resveratrol + rozmarýn

0:00 / 0:00
Stárnutí je volba

2 Komentáře

 1. Adéla

  Dobrý den, je Resveratrol vhodný užívat i v těhotenství? Děkuji

  1. blanka

   Dobrý den, resveratrol se v těhotenství spíše nedoporučuje.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

 1. Cui X, Jin Y, Hofseth AB, Pena E, Habiger J, Chumanevich A, Poudyal D,Nagarkatti M, Nagarkatti PS, et al. Resveratrol suppresses colitis and colon cancer associated with colitis. Cancer Prev Res (Phila Pa). 2010;3:549–59.
 2. Sanchez-Fidalgo S, Cardeno A, Villegas I, Talero E, de la Lastra CA. Dietary supplementation of resveratrol attenuates chronic colonic inflammation in mice.Eur J Pharmacol. 2010;633:78–84.
 3. Sun AY, Simonyi A, and Sun GY. The “French paradox” and beyond: neuroprotective effects of polyphenols(1,2). Free Radic Biol Med 32: 314–318, 2002.
 4. http://cs.wikipedia.org/wiki/Francouzsk%C3%BD_paradox
 5. SOLEAS, G. J.; DIAMANDIS, E. P.; GOLDBERG, D. M.. The world of resveratrol. Adv Exp Med Biol.. 2001, roč. 492, s. 159-82.
 6. F. Alatawi , L. A. Wakeling , J. C. Mathers , J. E. Hesketh and D. Ford. Effects of resveratrol on histone expression in human intestinal Caco-2 cells and human breast cancer MCF-7 cells are mediated through the oestrogen receptor and oppose changes observed in ageing mouse gut. Proceedings of the Nutrition Society (2010), 69 (OCE6), E463.
 7. Kawada N, Seki S, Inoue M, and Kuroki T. Effect of antioxidants, resveratrol, quercetin, and N-acetylcysteine, on the functions of cultured rat hepatic stellate cells and Kupffer cells. Hepatology 27: 1265–1274, 1998.
 8. Louise E. Donnelly , Robert Newton , Gina E. Kennedy , Peter S. Fenwick , Rachel H. F. Leung , Kazuhiro Ito , Richard E. K. Russell , Peter J. Barnes. Anti-inflammatory effects of resveratrol in lung epithelial cells: molecular mechanisms. American Journal of Physiology – Lung Cellular and Molecular Physiology Published 1 October 2004 Vol. 287 no. 4, L774-L783 DOI: 10.1152/ajplung.00110.2004
 9. Tsai SH, Lin-Shiau SY, and Lin JK. Suppression of nitric oxide synthase and the down-regulation of the activation of NFκB in macrophages by resveratrol. Br J Pharmacol 126: 673–680, 1999.
 10. Leung DY and Szefler SJ. New insights into steroid-resistant asthma. Pediatr Allergy Immunol 9: 3–12,1998.
 11. ElAttar TM and Virji AS. Modulating effect of resveratrol and quercetin on oral cancer cell growth and proliferation. Anticancer Drugs 10: 187–193, 1999.
 12. El Mowafy AM and Alkhalaf M. Resveratrol activates adenylyl-cyclase in human breast cancer cells: a novel, estrogen receptor-independent cytostatic mechanism. Carcinogenesis 24: 869–873, 2003.
 13. Fremont L. Biological effects of resveratrol. Life Sci 66: 663–673, 2000.
 14. Inoue H, Jiang XF, Katayama T, Osada S, Umesono K, and Namura S. Brain protection by resveratrol and fenofibrate against stroke requires peroxisome proliferator-activated receptor-α in mice. Neurosci Lett 352:203–206, 2003.
 15. O J Plescia, A H Smith, and K Grinwich. Subversion of immune system by tumor cells and role of prostaglandins. Proc. Natl. Acad. Sci. U.S.A. 72 1848 (1975)
  Meishiang Jang, Lining Cai*, George O. Udeani, Karla V. Slowing, Cathy F. Thomas, Christopher W. W. eecher, Harry H. S. Fong, Norman R. Farnsworth, A. Douglas Kinghorn, Rajendra G. Mehta, Richard C. Moon, John M. Pezzuto. Cancer Chemopreventive Activity of Resveratrol, a Natural Product Derived from Grapes. Science 10 January 1997:
 16. W. Dercks, L. L. Creasy, Physiol. Mol. Plant Pathol. 34, 289 (1989).
 17. Bo S, Ciccone G, Castiglione A, Gambino R, De Michieli F, Villois P, Durazzo M, Cavallo-Perin P, Cassader M. Anti-inflammatory and antioxidant effects of resveratrol in healthy smokers a randomized, double-blind, placebo-controlled, cross-over trial. Curr Med Chem. 2013;20(10):1323-31.
 18. Zahedi HS, Jazayeri S, Ghiasvand R, et al. Effects of polygonum cuspidatum containing resveratrol on inflammation in male professional basketball players.Int J Prev Med. 2013;4(Suppl 1):S1-S4.
 19. Li F, Gong Q, Dong H, Shi J. Resveratrol, a neuroprotective supplement for Alzheimer’s disease. Curr Pharm Des. 2012;18(1):27-33.
 20. Alcaín FJ, Villalba JM (April 2009). „Sirtuin activators“.Expert Opin Ther Pat 19 (4): 403–14.doi:1517/13543770902762893. PMID 19441923.
 21. http://www.actichem.fr/fiches/Resveratrol_2010_Poster.pdf?PHPSESSID=5c4e022a60e9b291b1b8c85ada9a133c
 22. Sun C, Zhang F, Ge X, Yan T, Chen X, Shi X et al. (October 2007). „SIRT1 improves insulin sensitivity under insulin-resistant conditions by repressing PTP1B“.Cell Metab. 6 (4): 307–19.doi:1016/j.cmet.2007.08.014. PMID 17908559.
 23. Daniel M. Keller, PhD. Oral Resveratrol Stabilizes Amyloid in Alzheimer’s. Medscape Medical News > Conference News. November 28, 2014
 24. http://www.alzdiscovery.org/cognitive-vitality/report/resveratrol
 25. Fatemeh Abharzanjani, Mohammad Afshar, Mina Hemmati, Maryam Moossavi. Short-term High Dose of Quercetin and Resveratrol Alters Aging Markers in Human Kidney Cells. Int J Prev Med. 2017 Aug 31;8:64.
 26. Lund, Kaleb C.; Pantuso, Traci Combination Effects of Quercetin, Resveratrol and Curcumin on In Vitro Intestinal Absorption. Journal of Restorative Medicine, Volume 3, Number 1, 1 April 2014, pp. 112-120(9).
 27. Etxeberria et al. (2015) Etxeberria U, Arias N, Boqué N, Macarulla MT, Portillo MP, Martínez JA, Milagro FI. Reshaping faecal gut microbiota composition by the intake of trans-resveratrol and quercetin in high-fat sucrose diet-fed rats. Journal of Nutritional Biochemistry. 2015;26:651–660.
 28. Larrosa et al. (2009) Larrosa M, Yañéz Gascón MJ, Selma MV, González-Sarrías A, Toti S, Cerón JJ, Tomás-Barberán F, Dolara P, Espín JC. Effect of a low dose of dietary resveratrol on colon microbiota, inflammation and tissue damage in a DSS-induced colitis rat model. Journal of Agricultural and Food Chemistry. 2009;57:2211–2220.
 29. Scholey, Andrew, Benson, Sarah, Stough, Con, Stockley, Creina. Effects of resveratrol and alcohol on mood and cognitive function in older individuals. Nutrition and Aging, vol. 2, no. 2,3, pp. 133-138, 2014.
 30. Liu, M., et al. “Resveratrol protects against age-associated infertility in mice”. Human Reproduction Vol. 28, No. 3 (2013): 707–717.
 31. Kong, X.X., et al. “Resveratrol, an effective regulator of ovarian development and oocyte apoptosis”. Journal of Endocrinological Investigation Vol. 34, No. 11 (2011): e374–e381.
 32. Coenye T, Brackman G, Rigole P, et al. Eradication of Propioni-bacterium acnesbiofilms by plant extracts and putative identification of icariin, resveratrol and salidroside as active compounds.  2012;19(5):409–412.
 33. Feng J., Liu S., Ma S., Zhao J., Zhang W., Qi W., Cao P., Wang Z., Lei W. Protective effects of resveratrol on post-menopausal osteoporosis: Regulation of Sirt1-NF-κB signaling pathway.Acta Biochim. Biophys. Sin. 2014;46:1024–1033.
 34. Pearson K. J., Baur J. A., Lewis K. N., Peshkin L., Price N. L., Labinskyy N., Swindell W. R., Kamara D., Minor R. K., Perez E., Jamieson H. A., Zhang Y., Dunn S. R., Sharma K., Pleshko N., Woollett L. A., Csiszar A., Ikeno Y., Le Couteur D., Elliott P. J., Becker K. G., Navas P., Ingram D. K., Wolf N. S., Ungvari Z., Sinclair D. A., de Cabo R., Resveratrol delays age-related deterioration and mimics transcriptional aspects of dietary restriction without extending life span. Cell Metab.8, 157–168 (2008).
 35. Morgan D. Fullertonand Gregory R. Steinberg. SIRT1 Takes a Backseat to AMPK in the Regulation of Insulin Sensitivity by Resveratrol. Diabetes 2010 Mar; 59(3): 551-553.
 36. Sara SantosFranco, Luigia De Zalco, Saghi Ghaffari, Carlo Brugnara, David Sinclair, Achille Iolascon, Mohandas Narla, Mariarita Bertoldi, Christophe Lebouf, Anne Janin, Angela Siciliano, Pauline Rimmele, Maria Domenica Cappellini, Shady Michan, Elisa Zoratti and Lucia De Franceschi. Resveratrol Induces Erythroid Maturation by Activating FOXO3 and Improves in Vivo Erythropoiesis in Normal and Beta -Thalassemic Mice. Blood 2012 120:3191.
 37. Theresa Köbe,  Veronica Witte, Ariane Schnelle, Valentina A. Tesky, Johannes Pantel,Jan-Philipp Schuchardt, Andreas Hahn, Jens Bohlken, Ulrike Grittner, and Agnes Flöel. Impact of Resveratrol on Glucose Control, Hippocampal Structure and Connectivity, and Memory Performance in Patients with Mild Cognitive Impairment. Front Neurosci. 2017; 11: 105.
 38. Gerszon J, Rodacka A, Puchała M. Antioxidant properties of resveratrol and its protective effects in neurodegenerative diseases. Adv Cell Biol2014;4.
 39. Obisesan TO, Hirsch R, Kosoko O, Carlson L & Parrott M (1998): Moderate wine consumption is associated with decreased odds of developing age‐related macular degeneration in NHANES‐1. J Am Geriatr Soc 46: 1–7.
 40. D. Seidman, W. Tang, V. U. Bai, N. Ahmad, H. Jiang, J. Media, N. Patel, C. J. Rubin, R. T. Standring.Resveratrol Decreases Noise-Induced Cyclooxygenase-2 Expression in the Rat Cochlea. Otolaryngology — Head and Neck Surgery, 2013
 41. Fabbrocini G, Staibano S, De Rosa G, Battimiello V, Fardella N, Ilardi G, La Rotonda MI, Longobardi A, Mazzella M, Siano M, Pastore F, De Vita V, Vecchione ML, Ayala F. Resveratrol-containing gel for the treatment of acne vulgaris: a single-blind, vehicle-controlled, pilot study. Am J Clin Dermatol.2011 Apr 1;12(2):133-41.
 42. Docherty JJ, Fu MM, Stiffler BS, Limperos RJ, Pokabla CM, DeLucia AL. Resveratrol inhibition of herpes simplex virus replication. Antiviral Res.1999 Oct;43(3):145-55.
 43. Zahedi HS, Jazayeri S, Ghiasvand R, et al. Effects of polygonum cuspidatum containing resveratrol on inflammation in male professional basketball players.Int J Prev Med.2013;4(Suppl 1):S1-S4.
 44. Malhotra A, Nair P, Dhawan DK. Curcumin and resveratrol synergistically stimulate p21 and regulate cox-2 by maintaining adequate zinc levels during lung carcinogenesis. Eur J Cancer Prev. 2011;20:411–416.
 45. Zhang JJ, et al. Effect of resveratrol and zinc on intracellular zinc status in normal human prostate epithelial cells. Am J Physiol Cell Physiol. 2009;297:C632–644.
 46. Kaleb Lund, Traci Pantuso, Combination Effects of Quercetin, Resveratrol and Curcumin on In Vitro Intestinal Absorption. April 2014, Journal of Restorative Medicine3(1):112-120
 47. AlexanderSchlachterman, FelixValle, Kristin M.Wall, Nicolas Azios, LinetteCastillo, LymarMorell, Valance, Washington Luis A.Cubano, Surangani F.Dharmawardhane. Combined Resveratrol, Quercetin, and Catechin Treatment Reduces Breast Tumor Growth in a Nude Mouse Model. Translational Oncology. Volume 1, Issue 1, March 2008, Pages 19-27
 48. Le Zhao, Qi Zhang,  Weini Ma, Feng Tian, Hongyi Shenand  Mingmei Zhou.  A combination of quercetin and resveratrol reduces obesity in high-fat diet-fed rats by modulation of gut microbiota. Food & Function. Issue 12, 2017
 49. Chyi-Huey Bai, Javad Alizargar, Ching-Yi Peng, Jia-Ping Wu. Combination of exercise training and resveratrol attenuates obese sarcopenia in skeletal muscle atrophy. Chinese Journal of Physiology, Year : 2020  |  Volume : 63  |  Issue : 3  |  Page : 101-112
 50. Ravi Kumar Gupta et al. Resveratrol in combination with Green Tea reduces myocardial infarct area ani improves histological changes in isoproterono-inducet cardiotoxic rats. Journal of Pharmacy Research 2016,10(10),618-622
 51. Bibhuti Bhusan Kakoti, Diana G. Hernandez-Ontiveros, Manjir Sarma Kataki, Kajri Shah, Yashwant Pathak, and Siva Kumar Panguluri. Resveratrol and Omega-3 Fatty Acid: Its Implications in Cardiovascular Diseases. Resveratrol and Omega-3 Fatty Acid: Its Implications in Cardiovascular Diseases.
 52. Chalons, A. Scagliarini, F. Courtaut, C. Olmière, D. Delmas. Combination of Resveratrol with omega‐3 fatty acids synergize to counteract VEGF‐R pathway in sick retinal pigment epithelium cells mimicking AMD. Acta Ophtalmologica. Volume 93, issue S255. 23 September 2015
 53. Thomas J, Garg ML, Smith DW. Dietary supplementation with resveratrol and/or docosahexaenoic acid alters hippocampal gene expression in adult C57Bl/6 mice. The Journal of Nutritional Biochemistry, 05 Jun 2013, 24(10):1735-1740
 54. Jiyoon Cho, Okkyung Rho, Jacob Junco, Steve Carbajal1, Dionicio Siegel, Thomas J. Slaga, and John DiGiovanni. Effect of Combined Treatment with Ursolic Acid and Resveratrol on Skin Tumor Promotion by 12-O-tetradecanoylphorbol-13-acetate. Cancer Prev Res (Phila). 2015 Sep; 8(9): 817–825.
 55. Yifeng Gao, Trygve O Tollefsbol. Combinational Proanthocyanidins and Resveratrol Synergistically Inhibit Human Breast Cancer Cells and Impact Epigenetic⁻Mediating Machinery. Int J Mol Sci. 2018 Jul 27;19(8):2204.
 56. Uroš Gašic´, Ivanka C´iric´, Tomislav Pejcic´, Dejan Radenkovic´, Vladimir Djordjevic´,Siniša Radulovi´c and Živoslav Teši´c. Polyphenols as Possible Agents for Pancreatic Diseases. Antioxidants. 23 June 2020
 57. Shuaishuai Wang Zheng Wang, Shuo Yang, Tiemei Yin, Yaoli Zhang, Yuanjun Qin, Robert N. Weinreb and Xufang Sun. Tissue Distribution of trans-Resveratrol and Its Metabolites after Oral Administration in Human Eyes. Journal of Ophtalmology. Volume 2017 |Article ID 4052094.
 58. Diyana Ivanova, Stuart Richer and Anish Bhandari. Improved Visual Acuity and Retinal Integrity with Resveratrol Based Supplementation in Patients with Macular Degeneration. Int J Ophthalmol Clin Res 2017, 4:082
 59. Fernanda Rafaela Jardim, Fernando Tonon de Rossi, Marielle Xavier Nascimento, Renata Gabriele da Silva Barros, Paula Agrizzi Borges, Isabella Cristina Prescilio, Marcos Roberto de Oliveira. Resveratrol and Brain Mitochondria: a Review. Mol Neurobiol. 2018 Mar;55(3):2085-2101.
 60. Zoltan Ungvari, William E. Sonntag, Rafael de Cabo, Joseph A. Baur, and Anna Csiszar. Mitochondrial Protection by Resveratrol. Exerc Sport Sci Rev. 2011 Jul; 39(3): 128–132.
 61. Yusuf Abba, Hasliza Hassim, Hazilawati Hamzah, and Mohamed Mustapha NoordinAntiviral Activity of Resveratrol against Human and Animal Viruses. Hindawi, Volume 2015 |Article ID 184241. https://www.hindawi.com/journals/av/2015/184241/
 62. Sung MM, Kim TT, Denou E, Soltys CM, Hamza SM, Byrne NJ, Masson G, Park H, Wishart DS, Madsen KL, et al. Improved Glucose Homeostasis in Obese Mice Treated With Resveratrol Is Associated With Alterations in the Gut Microbiome. Diabetes 2017;66(2):418-25.
 63. Chen ML, Yi L, Zhang Y, Zhou X, Ran L, Yang J, Zhu JD, Zhang QY, Mi MT. Resveratrol attenuates trimethylamine-N-oxide (TMAO)-induced atherosclerosis by regulating TMAO synthesis and bile acid metabolism via remodeling of the gut microbiota. mBio 2016;7(2).
 64. Ling KH, Wan ML, El-Nezami H, Wang M. Protective Capacity of Resveratrol, a Natural Polyphenolic Compound, against Deoxynivalenol-Induced Intestinal Barrier Dysfunction and Bacterial Translocation. Chem Res Toxicol 2016;29(5):823-33.

Newsletter

PŘIHLASTE SE K ODBĚRU NOVINEK A MĚJTE VŽDY ČERSTVÉ INFORMACE

Nejčtenější články

Opary
Šafrán
Nádorová onemocnění
Lutein a zeaxantin
Šedý zákal

Související příspěvky

epivyziva-cz-propolis-28022024

Propolis

epivyziva.cz/
epivyziva-cz-materi-kasicka-30012024

Mateří kašička

epivyziva.cz/
epivyziva-cz-kurkumin

Kurkumin

epivyziva.cz/
50550252 - woman shoots green tea extract.

Epigalokatechin galát (EGCG)

epivyziva.cz/

Související články

epivyziva.cz/
epivyziva.cz/
epivyziva.cz/
epivyziva.cz/
epivyziva.cz/
epivyziva.cz/
epivyziva.cz/