Resveratrol

Resveratrol

Resveratrol se poprvé dostal do centra pozornosti díky jevu známému jako francouzský paradox. Antioxidačními schopnostmi resveratrolu začali vědci vysvětlovat, proč Francouzi trpí ve srovnání s jinými národy méně často chorobami srdce a cév, ačkoliv je jejich jídelníček bohatý na živočišné tuky. V posledních letech se ale ukazuje, že se tato látka vyznačuje i silným epigenetickým působením, takže při pravidelné konzumaci dokáže ovlivnit, které z našich genů se projeví a které nikoliv. Díky tomu se může stát účinnou součástí prevence a léčby řady vážných nemocí, včetně nádorovýchkardiovaskulárních onemocnění, Alzheimerovy choroby či diabetu.

Popis

Resveratrol je z chemického hlediska derivát stilbenu. Vyskytuje se v širokém spektru ovoce a zeleniny, přičemž nejznámějším zdrojem jsou slupky a jadérka modré révy vinné. Díky tomu se ve značných koncentracích vyskytuje i v červeném víně, ve výrazně nižším množství ve víně bílém a růžovém. Dále ho najdeme například v arašídech, černém rybízu, borůvkách či moruších (5). Jeho funkce v rostlinách není zcela přesně popsána, pravděpodobně ale hraje roli v ochraně před plísňovými chorobami (17).

Historie

Jev nazvaný „francouzský paradox“ poprvé odborně popsal irský lékař Samuel Black již v roce 1819 (3, 4). Právě on jako první vyslovil myšlenku, že příčinou nízkého výskytu kardiovaskulárních chorob ve francouzské populaci může být pravidelná konzumace červeného vína. Postupem času se k tomuto názoru přiklánělo stále více vědců. Resveratrol byl poprvé izolován již v roce 1940, předmětem intenzivního vědeckého zkoumání se stal až v 90. letech 20. století.

Účinky

Nejdůkladněji je resveratrol popsán z hlediska antioxidačního působení, které je skutečně velmi výrazné (7). Postupně se ale ukázalo, že hlavní klíč k jeho účinnosti je třeba hledat v oblasti epigenetiky. Ovlivňuje například acetylaci histonů. Histony jsou proteiny, které vytvářejí komplexy s DNA a jsou důležité pro její správné prostorové uspořádání. Regulací acetylace histonů resveratrol ovlivňuje transkripci genů – proces, při kterém jsou syntetizovány bílkoviny (10). Neovlivňuje tedy přímo naši genetickou informaci, ale spolurozhoduje o tom, která její část se nakonec projeví.

Nádorová onemocnění

Resveratrol má díky svému epigenetickému působení vliv na proces proliferace, tedy rychlé množení buněk (11). Poruchy tohoto procesu se přitom objevují při většině typů nádorových onemocnění. Potlačením tvorby enzymu cyklooxygenázy navíc resveratrol snižuje tvorbu prostaglandinů, které nejen podporují zánětlivé procesy, ale rovněž i stimulují růst nádorových buněk (15, 16).

Resveratrol má rovněž protizánětlivé účinky proti kolitidě neboli zánětu tlustého střeva, a to i proti těm typům, které souvisejí se vznikem nádorů tohoto orgánu, zejména pak ulcerózní kolitidě. Při pokusech na myších došlo při podání resveratrolu nejen k výraznému snížení ukazatelů probíhajícího zánětu, ale snížil se i výskyt střevních nádorů (1, 2). Vzhledem ke své schopnosti vázat se na estrogenové receptory dokáže ovlivňovat i vznik a vývoj rakoviny prsu (6, 12).

Kardiovaskulární onemocnění

Díky svým antioxidačním účinkům ovlivňuje resveratrol též metabolismus tuků, potlačuje oxidaci lipoproteinů s nízkou hustotou i shlukování krevních destiček, což jsou všechno procesy, které hrají důležitou roli při vzniku aterosklerózy (13). Užitečný může být i při odstraňování následků infarktu – při pokusech na myších došlo při podání resveratrolu do 24 hodin po uzavření cévy ke snížení objemu infarktu o 36 % (14). Preventivní efekt proti chorobám srdce a cév byl prokázán také u kuřáků (18).

Zánětlivé procesy

Principem protizánětlivého působení resveratrolu je potlačení transkripce čili přepisu genů, které jsou zodpovědné za zrod zánětlivých procesů (10). Právě zánět přitom hraje důležitou roli při vzniku řady vážných onemocnění, ať už jsou to choroby srdce a cév, některé typy nádorů, diabetes, ale také obezita. Resveratol rovněž zmírňuje zánětlivé procesy, které vznikají ve svalech po intenzivní fyzické zátěži, a proto jej lze využít u sportovců pro urychlení regenerace (19).

Astma

Protizánětlivé účinky resveratrolu se příznivě projevily například při astmatu a dalších chorobách dýchacího systému. Potlačuje totiž uvolňování zánětlivých mediátorů z buněk epitelu dýchacích cest (8, 9). Je sice o něco méně účinný než glukokortikoidy, zato ale účinkuje i u osob, u nichž léčba glukokortikoidy z nějakého důvodu nezabírá.

Alzheimerova choroba

Výzkumů na toto téma bylo zatím provedeno jen málo a princip tohoto působení nebyl doposud zcela objasněn, ukazuje se ale, že resveratrol vykazuje výrazný neuroprotektivní efekt, tj. chrání buňky nervového systému před poškozením (20). Dvě studie potvrdily, že vysoké dávky resveratrolu jsou schopny stabilizovat hladinu amyloidu beta 40, což je jedna z hlavních složek amyloidních plaků, které se objevují v mozku osob trpících Alzheimerovou chorobou (24). Delší pravidelné užívání také zlepšuje krevní zásobení mozku, dlouhodobou paměť i funkci hippocampu, což je část mozku zodpovídající právě za paměť (25).

Dlouhověkost

Resveratrol je jedním z nejúčinnějších aktivátorů sirtuinu 1, enzymu, který reguluje expresi některých genů a který se podílí na řadě procesů buněčné regulace. Deacetyluje proteiny, které ovlivňují schopnost buněk reagovat na stresory z vnějšího prostředí a přispívají tím k dlouhověkosti (21). Existují i výzkumy potvrzující schopnost resveratrolu regulovat viditelné příznaky stárnutí – zejména jde o výrazný úbytek vrásek při dlouhodobém užívání (22). Nízká hladina sirtuinu 1 byla navíc zaznamenána v buňkách s vysokou mírou inzulinové rezistence (23), takže je pravděpodobné, že resveratrol může hrát pozitivní roli i v prevenci a léčbě diabetu 2. typu.

Užívání

Jak už jsme uvedli výše, resveratrol se vyskytuje v řadě přírodních zdrojů, přičemž nejznámějším z nich je červené víno. Problém je ale kromě přítomnosti alkoholu i v tom, že v červeném víně obsah resveratrolu kolísá v závislosti na mnoha faktorech a především není celkově příliš vysoký – obvykle jde maximálně o jednotky miligramů v jedné skleničce. Doporučované dávky jsou přitom řádově vyšší, kolísají od 20 až po 5 000 mg denně, přičemž pro léčebné účely se obvykle pohybují od 1 000 mg výše. Pro dosažení výraznějšího efektu je proto jednoznačně vhodnější užívání formou doplňků stravy.

Literatura

 1. Cui X, Jin Y, Hofseth AB, Pena E, Habiger J, Chumanevich A, Poudyal D,Nagarkatti M, Nagarkatti PS, et al. Resveratrol suppresses colitis and colon cancer associated with colitis. Cancer Prev Res (Phila Pa). 2010;3:549–59.
 2. Sanchez-Fidalgo S, Cardeno A, Villegas I, Talero E, de la Lastra CA. Dietary supplementation of resveratrol attenuates chronic colonic inflammation in mice.Eur J Pharmacol. 2010;633:78–84.
 3. Sun AY, Simonyi A, and Sun GY. The “French paradox” and beyond: neuroprotective effects of polyphenols(1,2). Free Radic Biol Med 32: 314–318, 2002.
 4. http://cs.wikipedia.org/wiki/Francouzsk%C3%BD_paradox
 5. SOLEAS, G. J.; DIAMANDIS, E. P.; GOLDBERG, D. M.. The world of resveratrol. Adv Exp Med Biol.. 2001, roč. 492, s. 159-82.
 6. F. Alatawi , L. A. Wakeling , J. C. Mathers , J. E. Hesketh and D. Ford. Effects of resveratrol on histone expression in human intestinal Caco-2 cells and human breast cancer MCF-7 cells are mediated through the oestrogen receptor and oppose changes observed in ageing mouse gut. Proceedings of the Nutrition Society (2010), 69 (OCE6), E463.
 7. Kawada N, Seki S, Inoue M, and Kuroki T. Effect of antioxidants, resveratrol, quercetin, and N-acetylcysteine, on the functions of cultured rat hepatic stellate cells and Kupffer cells. Hepatology 27: 1265–1274, 1998.
 8. Louise E. Donnelly , Robert Newton , Gina E. Kennedy , Peter S. Fenwick , Rachel H. F. Leung , Kazuhiro Ito , Richard E. K. Russell , Peter J. Barnes. Anti-inflammatory effects of resveratrol in lung epithelial cells: molecular mechanisms. American Journal of Physiology – Lung Cellular and Molecular Physiology Published 1 October 2004 Vol. 287 no. 4, L774-L783 DOI: 10.1152/ajplung.00110.2004
 9. Tsai SH, Lin-Shiau SY, and Lin JK. Suppression of nitric oxide synthase and the down-regulation of the activation of NFκB in macrophages by resveratrol. Br J Pharmacol 126: 673–680, 1999.
 10. Leung DY and Szefler SJ. New insights into steroid-resistant asthma. Pediatr Allergy Immunol 9: 3–12,1998.
 11. ElAttarTMand Virji AS.Modulating effect of resveratrol and quercetin on oral cancer cell growth and proliferation.Anticancer Drugs 10: 187–193, 1999.
 12. El Mowafy AM and Alkhalaf M. Resveratrol activates adenylyl-cyclase in human breast cancer cells: a novel, estrogen receptor-independent cytostatic mechanism. Carcinogenesis 24: 869–873, 2003.
 13. Fremont L. Biological effects of resveratrol. Life Sci 66: 663–673, 2000.
 14. Inoue H, Jiang XF, Katayama T, Osada S, Umesono K, and Namura S. Brain protection by resveratrol and fenofibrate against stroke requires peroxisome proliferator-activated receptor-α in mice. Neurosci Lett 352:203–206, 2003.
 15. O J Plescia, A H Smith, and K Grinwich. Subversion of immune system by tumor cells and role of prostaglandins. Proc. Natl. Acad. Sci. U.S.A. 72 1848 (1975)
 16. Meishiang Jang, Lining Cai*, George O. Udeani, Karla V. Slowing, Cathy F. Thomas, Christopher W. W. eecher, Harry H. S. Fong, Norman R. Farnsworth, A. Douglas Kinghorn, Rajendra G. Mehta, Richard C. Moon, John M. Pezzuto. Cancer Chemopreventive Activity of Resveratrol, a Natural Product Derived from Grapes. Science 10 January 1997:
 17. W. Dercks, L. L. Creasy, Physiol. Mol. Plant Pathol. 34, 289 (1989).
 18. Bo S, Ciccone G, Castiglione A, Gambino R, De Michieli F, Villois P, Durazzo M, Cavallo-Perin P, Cassader M. Anti-inflammatory and antioxidant effects of resveratrol in healthy smokers a randomized, double-blind, placebo-controlled, cross-over trial. Curr Med Chem.2013;20(10):1323-31.
 19. Zahedi HS, Jazayeri S, Ghiasvand R, et al. Effects of polygonum cuspidatum containing resveratrol on inflammation in male professional basketball players.Int J Prev Med. 2013;4(Suppl 1):S1-S4.
 20. Li F, Gong Q, Dong H, Shi J. Resveratrol, a neuroprotective supplement for Alzheimer’s disease. Curr Pharm Des.2012;18(1):27-33.
 21. Alcaín FJ, Villalba JM (April 2009). „Sirtuin activators“. Expert Opin Ther Pat 19 (4): 403–14.doi:10.1517/13543770902762893. PMID 19441923.
 22. http://www.actichem.fr/fiches/Resveratrol_2010_Poster.pdf?PHPSESSID=5c4e022a60e9b291b1b8c85ada9a133c
 23. Sun C, Zhang F, Ge X, Yan T, Chen X, Shi X et al. (October 2007). „SIRT1 improves insulin sensitivity under insulin-resistant conditions by repressing PTP1B“. Cell Metab. 6 (4): 307–19.doi:10.1016/j.cmet.2007.08.014. PMID 17908559.
 24. Daniel M. Keller, PhD. Oral Resveratrol Stabilizes Amyloid in Alzheimer’s. Medscape Medical News > Conference News. November 28, 2014
 25. http://www.alzdiscovery.org/cognitive-vitality/report/resveratrol
Zanechat odpověď
Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. *

Tato stránka používá Akismet k omezení spamu. Podívejte se, jak vaše data z komentářů zpracováváme..