Coleus forskohlii (Plectranthus barbatus)

Coleus forskohlii (Plectranthus barbatus)

Coleus forskohlii (CF), česky kopřivěnka, je bylina rostoucí na svazích velehor Indie a Nepálu. Patří mezi stěžejní byliny tradiční indické medicíny Ájurvédy a její mimořádné účinky prokázala i moderní věda. Obsahuje látku jménem forskolin, která ovlivňuje buněčnou signalizaci. Účinně pomáhá například při lupence, vysokém krevním tlaku či zeleném zákalu a patří rovněž mezi velmi oblíbené látky na podporu hubnutí.

Coleus forskohli je vytrvalá bylina z rodu Lamiaceae, kam patří například i máta. Může dorůstat výšky až dvou metrů, má velmi nápadně listy s purpurovým středem a zeleným okrajem a typické špičaté květy světle fialové či modré barvy. Její silné aroma připomíná kafr. Roste na suchých svazích nižších poloh Himaláje v severní Indii a Nepálu, dnes se ale již běžně pěstuje v několika asijských zemích. Ve fytoterapii se využívá její kořen. (1, 2)

 

Historie

CF je nedílnou součástí tradiční hindské a ájurvédské medicíny. Používá se od starověku, minimálně 3000 let. Ve starověkých sanskrtských textech je zmiňována jako tonikum zlepšující zdraví srdce a plic. (1, 2))

Účinná látka

V roce 1974 byl z CF poprvé izolován forskolin, látka chemickou strukturou patřící mezi diterpeny, u níž byla prokázána řada pozitivních účinků na lidské zdraví. Coleus forskohlii je přitom momentálně jediným známým přírodním zdrojem této látky. (3, 4)

Mechanismus působení

Coleus forskohlii dokáže velice účinně zvyšovat tvorbu cyklického adenosinmonofosfátu (cAMP), což je nezbytná látka fungující v rámci buněčné signalizace jako tzv. druhý posel. Druzí posli jsou látky, které umožňují buňkám přijímat informace z vnějšku (například od hormonů uvolněných do krevního řečiště), a tím regulovat jejich chování. Díky tomu se cAMP podílí na regulaci celé řady procesů v organismu. (5)
V zásadě lze tak říci, že cAMP v podstatě obnovuje schopnost buněk komunikovat se svým okolím a spolu navzájem. Platí přitom, že při řadě tělesných onemocněních a potížích je právě tato komunikace narušena.
CF dokáže v těle aktivovat enzym adenylát cyklázu, která je pro tvorbu cAMP nezbytná (6), a proto pomáhá produkci cAMP obnovovat.

Účinky na zdraví

Lupenka

Účinnost CF při lupence neboli psoriáze zatím sice nebyla potvrzena dostatečným počtem studií, jde však o tradiční způsob užití v tradiční Ájurvédské medicíně, který se s úspěchem uplatňuje i v dnešní fytoterapii.
Výzkumy přitom ukazují, že základ působení CF na tuto obtížně léčitelnou kožní chorobu je pravděpodobně rovněž v ovlivnění produkce cAMP. V případě lupenky sice neplatí, že by byla produkce této látky omezena, v buňkách pokožky ovšem vzniká nadměrné množství podobné sloučeniny, cyklického guanin monofosfátu (cGMP). Nerovnováha těchto dvou látek uvnitř buněk pak vede k jejich rychlému nekontrolovanému množení – až tisícinásobně rychlejšímu než u buněk zdravých. (21, 22) CF pak může pomoci tuto nerovnováhu zmírnit.
Při lupence byla rovněž popsána změněná aktivita tzv. beta-adrenergních receptorů, kterou CF rovněž dokáže normalizovat. (23)

Kardiovaskulární onemocnění

Jednou z nejdůležitějších schopností CF je jeho pozitivní působení při vysokém krevním tlaku. V jedné ze studií došlo například k výraznému snížení krevního tlaku u 75 % zkoumaných osob. Důvodem je zde podpora produkce cAMP ve svalovině srdce a cév, což má za následek vazodilataci (roztažení cév) a zlepšení účinnosti srdečních kontrakcí. Forskolin je dokonce diskutován jako alternativa i pro pacienty s akutním srdečním selháním. (7-9)
Působení na vazodilataci přitom zlepšuje průtok krve (a tím i zásobení kyslíkem a živinami) v řadě tkání těla. Platí to i pro srdeční svalovinu, což ocení lidé s ischemickou chorobou srdeční (angina pectoris), a také pro mozkovou tkáň, což je důležité nejen pro výživu a funkci mozku, ale také například pro rychlejší zotavení po mozkové mrtvici. (9, 10)

Zelený zákal

Pro glaukom neboli zelený zákal je charakteristické zvyšování nitroočního tlaku, což časem vede k nervovému poškození, které může končit až úplnou slepotou. Právě důsledná kontrola nitroočního tlaku je proto pro pacienty zásadní, mnozí z nich ovšem na konvenční léčbu nereagují.
Coleus foskohlii proto patří mezi nadějné přírodní substance, které mohou nemocným s touto chorobou výrazně pomoci. V jedné ze studií například došlo ke snížení nitroočního tlaku v průměru o 10 %. Kromě orálního užívání CF je možné aplikovat i oční kapky s forskolinem (1% roztok), které snižují nitrooční tlak až po dobu pěti hodin. (9, 11, 12)

Produkce testosteronu

CF je jednou z přírodních substancí, které mohou napomoci ke zvýšení hladiny testosteronu. U 12 týdnů trvající dvojitě slepé studie na obézních mužích například došlo ke zvýšení hladiny volného testosteronu o více než 16 %. (13)

Hubnutí

Coleus forskohlii patří mezi velmi oblíbené prostředky na podporu hubnutí. Jedním z důvodů je aktivace na hormony citlivého enzymu lipázy (HSL). Tento enzym přitom rozkládá zásobní tuky na volné mastné kyseliny, které pak mohou být využity jako zdroje energie. (14)
V rámci studií navíc dobrovolníci užívající CF vykazovali při redukční kúře nižší hlad a chuť k jídlu a také nižší míru únavy ve srovnání se skupinou užívající placebo. (15)
Forskolin má i významný termogenní efekt (proces přeměny kalorií na tepelnou energii), který se rovněž významně podílí na podpoře hubnutí. Na rozdíl od například kofeinu či efedrinu, které se rovněž tímto efektem vyznačují, ovšem nemá stimulační efekt. (16) Zvláště u mužů pak může podpořit úbytek na váze i vliv CF na zvýšení hladiny testosteronu. I zde navíc může hrát roli podpora produkce cAMP – obézní osoby totiž mají obecně hladinu této látky nižší než štíhlé osoby. (9)

Rakovina

Coleus forskohlii se v rámci terapie rakoviny využívá i v tradiční indické medicíně a jeho účinnost v tomto směru potvrzují i moderní vědecké studie. Dokáže mj. epigenetickou cestou aktivovat enzym adenylát cyklázu, který se podílí na tzv. cAMP buněčné signalizaci a hraje důležitou roli i při některých procesech typických pro nádorové bujení. (16)
Forskolin také aktivuje enzym proteinová fosfatáza 2A (PP2A), která je u některých typů rakovin blokována (zejména u leukemií nebo u rakoviny prostaty). PP2A přitom blokuje vývoj rakovinných buněk, podporuje jejich apoptózu neboli programovanou buněčnou smrt, a také zvyšuje účinnost řady protinádorových léčiv. (17, 18, 30)
CF dokonce prokázal účinnost i při tzv. akutní myeloidní leukémii, což je velmi agresivní onemocnění objevující se zejména u starších osob. Zde CF působí proti proliferaci a podporuje apoptózu, a zároveň výrazně zvyšuje účinnost léků z kategorie inhibitorů GSKJ4. (19)

Štítná žláza

CF se osvědčil i při hypofunkci štítné žlázy. Dokáže zvyšovat produkci cyklického adenosin monofosfátu, čímž zlepšuje již zmíněnou cAMP buněčnou signalizaci. Díky tomu pomáhá normalizovat vylučování hormonů štítné žlázy, a to jak samostatně, tak i v kombinaci s užíváním konvenčních léků. (20)

Astma a alergie

Pro astma a alergie je typické, že při nich dochází k poklesu koncentrace cAMK ve svalovině dýchací soustavy. Právě CF, který tvorbu cAMP podporuje, tak může při těchto potížích výrazně pomoci. (24)
V jedné studii například dostávali pacienti po 6 měsíců 3x denně 10 mg forskolinu, což u nich vedlo k výraznému omezení výskytu záchvatů – 60 % z nich nemělo po dobu léčby záchvat ani jednou. (25)

Diabetes

Forskolin pomáhá snížit inzulinovou rezistenci, což je stav, kdy slinivka břišní sice produkuje inzulinu dostatek, tkáně však na něj ztrácejí citlivost, a proto dochází ke zvýšení hladiny glukózy v krvi. (26) Zároveň blokuje produkci dvou proteinů, které se podílejí na transportu glukózy (GLUT1, GLUT4), a tím rovněž napomáhá snížení hladiny glukózy v krvi. (27, 28)

Stárnutí pokožky

Forskolin činí pokožku odolnější vůči negativnímu působení UV záření a podporuje opravy případného poškození. Zároveň ovlivňuje rychlost stárnutí prostřednictvím podpory produkce cAMP a eliminace kyslíkových radikálů. (31)
Navíc podporuje hojení poranění. (32)

Podpora plodnosti

Coleus forskohlii dokáže podpořit také plodnost, a to u obou pohlaví. U žen zvyšuje šance, že budou jejich vajíčka oplodněna, poté urychlují jejich dělení a zvyšují pravděpodobnost, že dospějí do stádia embrya. (33)
V případě mužů pak CF podporuje produkci cAMP ve spermiích a zvyšuje pravděpodobnost, že se spermie dostanou k vajíčku. (34)

Užívání a kontraindikace

CF, popřípadě forskolin se nejčastěji užívá orálně, možné jsou však i jeho aplikace nitrožilně, inhalací nebo ve formě očních kapek.
Obecně je CF (stejně jako z něj izolovaný forskolin) považován za bezpečnou lát. Při orálním užívání nebyly zaznamenány žádné negativní vedlejší účinky. Při nitrožilní aplikaci se mohou vyskytnout návaly horka nebo výrazné snížení krevního tlaku, při inhalaci kašel, podráždění průdušek či neklid a při podání ve formě kapek bylo v některých případech zaznamenáno podráždění očí. (29)
V pokusech na potkanech byla ovšem zaznamenána toxicita užívání CF u zvířat, které byly krmeny stravou s velmi vysokým obsahem škrobů. (35) U člověka podobný efekt prokázán nebyl, přesto je vhodné to při užívání CF se zdroji škrobu nepřehánět (tj. omezit brambory, pečivo, těstoviny apod.)
CF není vhodné užívat v těhotenství, při kojení, krvácivých onemocněních, nízkém krevním tlaku a také v období dvou týdnů před plánovanými chirurgickými zákroky (může zvýšit krvácení). Můžou se rovněž vyskytnout nežádoucí interakce s některými léky, zejména jde o tzv. blokátory kalciových kanálů (užívají se při vysokém krevním tlaku), léky na podporu krevního oběhu (nitráty) a léky snižující srážlivost krve (např. aspirin, warfarin, heparin či diclofenac). (29) Obecně platí, že při užívání jakýchkoliv léků je vhodné konzumaci CF konzultovat s ošetřujícím lékařem.

 

Zdroje informací
1. Barkat Ali Khan, Naveed Akhtar, Masood Anwar, Tariq Mahmood, Haroon Khan, Irshad Hussain and Kamran Ahmad Khan. Botanical Description of Coleus forskohlii: A Review. Journal of Medicinal Plants Research Vol. 6(34), pp. 4832-4835, 5 September, 2012

2. https://www.herbal-supplement-resource.com/coleus-forskohlii.html
3. Ammon HP, Axel B. Article published in; Planta Medica, Journal of Medicinal Plant and Natural Product Research. 6. Vol. 51. Germany: Thieme Medical Publishers; 1985. Dec, Muller- Forskolin: From an Ayurvedic Remedy to Modern Agent; pp. 473–477.
4. Handa SS, Kaul MK. Regional research laboratory. Jammu-Tawi: Council of scientific and Industrial Research; 2006. Supplement to cultivation and utilization of Medicinal plants; p. 407.
5. Haritha Kanne, Narayan Pandurang Burte, V. Prasanna, Ravi Gujjula. Extraction and elemental analysis of Coleus forskohlii Extract. Pharmacognosy Research, July-september 2015, volume 7, issue 3.

6. https://cs.wikipedia.org/wiki/Adenyl%C3%A1tcykl%C3%A1za

7. Madhavi Jagtap, H. M. Chandola, and B. Ravishankar. Clinical efficacy of Coleus forskohlii (Willd.) Briq. (Makandi) in hypertension of geriatric population. Ayu. 2011 Jan-Mar; 32(1): 59–65.
8. Gert Baumann, Stefan Felix, Ulrich Sattelberger, Gernot Klein. Cardiovascular Effects of Forskolin (HL 362) in Patients with Idiopathic Congestive Cardiomyopathy—A Comparative Study with Dobutamine and Sodium Nitroprusside. Journal of Cardiovascular Pharmacology 16(1):93-100 · August 1990
9. James English. Forskolin and cAMP – Wide-Ranging Benefits From Ayurvedic Herb. Nutrition Rewiu. May 31, 2014. https://nutritionreview.org/2014/05/forskolin-and-camp-wide-ranging-benefits-from-ayurvedic-herb/
10. Wysham DG, Brotherton AF, Heistad DD. Effects of forskolin on cerebral blood flow: implications for a role of adenylate cyclase. Stroke. 1986 Nov-Dec;17(6):1299-303.
11. J Caprioli; M Sears; L Bausher; D Gregory; A Mead. Forskolin lowers intraocular pressure by reducing aqueous inflow. Investigative Ophthalmology & Visual Science March 1984, Vol.25, 268-277.
12. Vetrugno M, Uva MG, Russo V, Iester M, Ciancaglini M, Brusini P, Centofanti M, Rossetti LM. Oral administration of forskolin and rutin contributes to intraocular pressure control in primary open angle glaucoma patients under maximum tolerated medical therapy. J Ocul Pharmacol Ther. 2012 Oct;28(5):536-41. Epub 2012 Jun 25.
13. Godard MP, Johnson BA, Richmond SR. Body composition and hormonal adaptations associated with forskolin consumption in overweight and obese men. Obes Res. 2005 Aug;13(8):1335-43.
14. Large V, Arner P, Reynisdottir S, Grober J, Van Harmelen V, Holm C, Langin D. Hormone-sensitive lipase expression and activity in relation to lipolysis in human fat cells. J Lipid Res. 1998 Aug;39(8):1688-95.
15. Shonteh Henderson, Bahrat Magu, Christopher Rasmussen, Stacey Lancaster. Effects of Coleus Forskohlii Supplementation on Body Composition and Hematological Profiles in Mildly Overweight Women. Journal of the International Society of Sports Nutrition 2(2):54-62
16. Luigi Sapio, Monica Gallo, Michela Illiano, Emilio Chiosi. The Natural cAMP Elevating Compound Forskolin in Cancer Therapy: Is it Time? Journal of Cellular Physiology 232(5) · October 2016
17. Perrotti D, Neviani P. Protein phosphatase 2A (PP2A), a drugable tumor suppressor in Ph1(+) leukemias. Cancer Metastasis Rev. 2008 Jun;27(2):159-68
18. Cristóbal I, Garcia-Orti L, Cirauqui C, Alonso MM, Calasanz MJ, Odero MD. PP2A impaired activity is a common event in acute myeloid leukemia and its activation by forskolin has a potent anti-leukemic effect. Leukemia. 2011 Apr;25(4):606-14.
19. Michela Illiano, Mariarosaria Conte, Luigi Sapio, Angela Nebbioso, Annamaria Spina, Lucia Altucci, andSilvio Naviglio. Forskolin Sensitizes Human Acute Myeloid Leukemia Cells to H3K27me2/3 Demethylases GSKJ4 Inhibitor via Protein Kinase A. Front Pharmacol. 2018; 9: 792.
20. Dr. Mary Bove. Botanical Insights into Autoimmune Thyroid Disease. http://cdn.naturaldispensary.com/downloads/White_Paper-Botanical_Insights_into_Autoimmune_Thyroid_Disease.pdf
21. Royer E, Chaintreul J, Meynadier J, Michel B, Guilhou JJ, Crastes de Paulet A. Cyclic AMP and cyclic GMP production in normal and psoriatic epidermis. Dermatologica. 1982;165(6):533-43.
22. Yoshikawa K, Adachi K, Halprin KM, Levine V. Is the cyclic AMP in psoriatic epidermis low? Br J Dermatol. 1975 Sep;93(3):253-8.
23. De Vries GW, Amdahl LD, Lowe N, Wheeler LA. Effect of forskolin on beta-adrenergic hyporesponsiveness in skin. Skin Pharmacol. 1988;1(2):106-14.
Trian T, Burgess JK, Niimi K, Moir LM, Ge Q, Berger P, et al.

ß2-Agonist induced cAMP is decreased in asthmatic airway

smooth muscle due to increased PDE4D. PLoS One

Trian T, Burgess JK, Niimi K, Moir LM, Ge Q, Berger P, et al.

ß2-Agonist induced cAMP is decreased in asthmatic airway

smooth muscle due to increased PDE4D. PLoS One

24. Trian t, Burgess JK, Niimi K, Moir LM, Ge Q, Berger P et al. Beta2-agonist induced cAMP is decreased in asthmatic airway smooth muscle due to increased PDE4D. PLoS Once 2011; 6:e20000
25. González-Sánchez R, Trujillo X, Trujillo-Hernández B, Vásquez C, Huerta M, Elizalde A. Forskolin versus sodium cromoglycate for prevention of asthma attacks: a single-blinded clinical trial. J Int Med Res. 2006 Mar-Apr;34(2):200-7.
26. Hayley L. Loftus, Katie J. Astell, Michael L. Mathai, and Xiao Q. Su. Coleus forskohlii Extract Supplementation in Conjunction with a Hypocaloric Diet Reduces the Risk Factors of Metabolic Syndrome in Overweight and Obese Subjects: A Randomized Controlled Trial. Nutrients. 2015 Nov; 7(11): 9508–9522.
27. Lu L, Seidel CP, Iwase T, Stevens RK, Gong YY, Wang X, Hackett SF, Campochiaro PA. Suppression of GLUT1; a new strategy to prevent diabetic complications. J Cell Physiol. 2013 Feb;228(2):251-7
28. Niu W, Bilan PJ, Hayashi M, Da Y, Yao Z. Insulin sensitivity and inhibition by forskolin, dipyridamole and pentobarbital of glucose transport in three L6 muscle cell lines. Sci China C Life Sci. 2007 Dec;50(6):739-47.
29. https://www.rxlist.com/forskolin/supplements.htm
30. Ion Cristóbal, Paula González-Alonso, Lina Daoud, Esther Solano, Blanca Torrejón, Rebeca Manso,Juan Madoz-Gúrpide, Federico Rojo, and Jesús García-Foncillas. Activation of the Tumor Suppressor PP2A Emerges as a Potential Therapeutic Strategy for Treating Prostate Cancer. Mar Drugs. 2015 Jun; 13(6): 3276–3286.
31. Alexandra Amaro-Ortiz, Betty Yan, and John A. D’Orazio. Ultraviolet Radiation, Aging and the Skin: Prevention of Damage by Topical cAMP Manipulation. Molecules. 2014 May; 19(5): 6202–6219.
32. Pullar CE, Isseroff RR. Cyclic AMP mediates keratinocyte directional migration in an electric field. J Cell Sci. 2005 May 1;118(Pt 9):2023-34.
33. Racowsky C. Effect of forskolin on the spontaneous maturation and cyclic AMP content of rat oocyte-cumulus complexes. J Reprod Fertil. 1984 Sep;72(1):107-16.
34. Wertheimer E, Krapf D, de la Vega-Beltran JL, Sánchez-Cárdenas C, Navarrete F, Haddad D, Escoffier J, Salicioni AM, Levin LR, Buck J, Mager J, Darszon A, Visconti PE. Compartmentalization of distinct cAMP signaling pathways in mammalian sperm. J Biol Chem. 2013 Dec 6;288(49):35307-20.
35. Yokotani K, Chiba T, Sato Y, Nakanishi T, Murata M, Umegaki K. Influence of dietary macronutrients on induction of hepatic drug metabolizing enzymes by Coleus forskohlii extract in mice. J Nutr Sci Vitaminol (Tokyo). 2013;59(1):37-44.

Zanechat odpověď
Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. *

Tato stránka používá Akismet k omezení spamu. Podívejte se, jak vaše data z komentářů zpracováváme..