Ženšen pětilistý

epivyziva.cz/
epivyziva-zensen-petilisty-22112022

(Gynostemma pentaphyllum)

Název „ženšen“ evokuje účinný životabudič, a v případě ženšenu pětilistého to platí stoprocentně. S ženšenem pravým sice není vůbec příbuzný, ale svými pozitivními účinky na fyzickou i mentální výkonnost, játra, ledviny, srdce, imunitu či erekci se mu nejen vyrovná, ale dokonce ho i předčí!

Popis

Oficiální český botanický název ženšenu pětilistého je gynostema pětilistá. S ženšenem pravým ji spojuje pouze obsah několika účinných látek i některé podobné účinky, jinak ale obě rostliny nejsou vůbec příbuzné. (1)

Ženšen pětilistý totiž patří do čeledi tykvovitých (Cucurbitaceae), podobně jako třeba okurka či cuketa. Má plazivé lodyhy, pětičetné až sedmičetné zpeřené listy a drobné žlutozelené jednopohlavné květy. Plodem je černá kulovitá dvousemenná bobule. Pochází z jihovýchodní Asie, volně roste zejména v Číně, Indii, Koreji, Malajsii a Japonsku – v lesích, křovinách, podél cest a na horských svazích, a to až do nadmořské výšky 3 200 m. V našich podmínkách ho lze snadno pěstovat, a to i v květináči. K léčení se nejčastěji využívá list. (1)

Historie

Nejstarší záznamy o ženšenu pětilistém pocházejí z Číny, z počátku vlády dynastie Ming (tedy z 2. poloviny 14. století). Tehdy byla tato rostlina součástí tradiční kuchyně, což platí i dodnes – v Číně se využívá nejen k přípravě čaje, ale je také běžně konzumována coby zelenina nebo se přidává do pečiva, nudlí, piva, vína a dalších pokrmů. První záznam o jeho použití k léčení pochází z roku 1578, kdy jeho náčrt a popis zahrnul legendární bylinkář Li Shi-Zhen do své knihy Compendium of Materia Medica. V ní popsal účinnost ženšenu pětilistého při hematurii (krev v moči), otoků, bolesti v krku, ale i při léčbě nádorů nebo poranění. (1,2)

Pozornost moderní vědy si ženšen pětilistý vysloužil v 70. letech, kdy v Číně proběhlo velké sčítání lidu. Při něm se totiž ukázalo, že v provincii Kuej-čou, která se nachází v horách ve vnitrozemí jižní Číny, žije mimořádně vysoký podíl stoletých lidí, kteří navíc prakticky netrpí chorobami, které úzce souvisejí se stárnutím. Když výzkumníci pátrali po možných důvodech, zjistili, že zdejší obyvatelé namísto pro Čínu typického zeleného čaje konzumují čaj z ženšenu pětilistého. To odstartovalo sérii výzkumů zaměřujících se na účinky této byliny v oblasti zpomalení stárnutí i léčby mnoha nemocí. Ostatně i její čínský název Jiaogulan v překladu znamená „bylina nesmrtelnosti“. (1,2)

Ženšen pětilistý byl důkladně zkoumán i v Japonsku. Zájem o něj odstartoval poté, co japonská vláda vyzvala ke zkoumání rostlin, které by mohly být využity jako náhražka cukru (tato rostlina má totiž sladkou chuť). Japonský vědec Dr. Masahiro Nagai v ní následně objevil několik saponinů ze skupiny ginsenosidů, které se vyskytují i v ženšenu pravém. (2)

Účinné látky

Z ženšenu pětilistého bylo dosud izolováno více než 210 účinných látek. Nejdůležitější z nich jsou triterpenické saponiny dammaranového typu známé pod jménem gypenosidy a gynosaponiny, přičemž 9 z nich má části molekul stejné jako saponiny ginsenosidy v ženšenu pravém. Dále se v něm vyskytují některé polyfenoly (quercetin, rutin, kempferol a další), polysacharidy, fenoly, steroidní látky (beta-sisterol, stigmasterol a další), vitaminy a aminokyseliny. Nejvyšší obsah saponinů se v listech vyskytuje v období těsně před kvetením. (1, 2, 32)

Léčivé účinky

Podle obecně uznávaných definic může být ženšen pětilistý považován za adaptogen, tj. bylinu zvyšující odolnost organismu vůči působení stresu, a snižující tak jeho negativní dopady. (3)

Důležitou složkou jeho působení je jeho antioxidační efekt, díky němuž chrání orgány a tkáně před oxidativním působením volných radikálů. Svým vlastním antioxidačním působením sice zdaleka nepatří mezi přeborníky, jeho síla však spočívá v něčem jiném: Dokáže totiž efektivně zvyšovat produkci tzv. endogenních antioxidantů, které jsou produkovány uvnitř našeho těla. To platí například pro enzym superoxid dismutázu (SOD), glutathion peroxidázu a katalázu. (4)

Řada látek obsažených v této rostlině má rovněž epigenetické působení, tj. ovlivňuje aktivitu důležitých genů v naší DNA. (5) Další pak zlepšují funkci mitochondrií. (30)

Některé studie rovněž naznačují schopnost ženšenu pětilistého ovlivňovat složení střevního mikrobiomu. (6, 7)

Stres a nadledviny

Nadledviny jsou velice často podceňovaný a přehlížený orgán, přitom právě ony hrají v těle velice důležitou roli při udržování vnitřní homeostázy. Tento orgán má mj. na starosti produkci stresových hormonů, k jejichž vylučování dochází při fyzické nebo psychické zátěži. Pokud jsme ve stresu, mohou v zásadě nastat dvě situace: V té první dochází k dlouhodobému zvýšenému vylučování stresových hormonů (např. kortizolu), což se může projevit například zvýšenou hladinou glukózy v krvi, úbytkem svalové hmoty nebo poruchami imunity. Druhou možností je, že dlouhodobé působení stresu nadledviny vyčerpá, dojde k jejich únavě, která se projeví nedostatečnou produkcí stresových hormonů a narušením homeostázy organismu. Právě ženšen pětilistý je jednou z bylin, která funkci nadledvin účinně podporuje, a tím pomáhá tělu vyrovnat se s následky působení chronického stresu. (8)

Diabetes

Poměrně dobře je zdokumentování pozitivní vliv ženšenu pětilistého při diabetu II. typu. Hlavním těžištěm jeho působení je zde schopnost snižovat inzulinovou rezistenci, což je stav typický právě pro cukrovku II. typu. Slinivka při něm může vylučovat dostatek hormonu inzulinu, tkáně těla však na něj ztrácejí citlivost, což způsobuje zvýšení hladiny glukózy v krvi. Užívání ženšenu pětilistého přitom v rámci studií vedlo ke snížení glykémie a glykovaného hemoglobinu, aniž by byla ovlivněna produkce inzulinu. Jeho účinnost přitom byla prokázána jak u diabetiků, kteří neužívali žádnou léčbu, tak v kombinaci s antidiabetickými léky. Některé studie ovšem ukazují i schopnost byliny přímo podporovat produkci inzulinu. (1, 9, 11)

Působení byliny je při diabetu umožněno jejím epigenetickým efektem. Snižuje totiž aktivitu genu PTPN1, který řídí tvorbu bílkoviny PTP-1B v játrech a svalech. Právě tato bílkovina přitom citlivost vůči inzulinu snižuje. Dále podporuje aktivitu genu pro tvorbu enzymu AMPK (aktivovaná protein kináza), který umožňuje vstřebávání glukózy z krve a její využití uvnitř svalů. Díky tomu pak klesá hladina glukózy v krvi. (9,10, 13)

Hubnutí

Schopnost snižovat inzulinovou rezistenci a zvyšovat produkci enzymu AMPK se uplatní i v rámci podpory redukce hmotnosti. Například v rámci dvojitě zaslepené, placebem kontrolované studie došlo u sledovaných osob po 12 týdnech užívání ke snížení BMI i bez úprav životosprávy. V pokusech na myších krmených stravou s vysokým podílem tuků pak ženšen pětilistý snížil adipogenezi (tvorbu nových tukových buněk) a omezil přibývání na váze. (1, 14)

Játra

Velmi efektivní může být ženšen pětilistý při řešení řady problémů jater. Typickým příkladem možného využití je fibróza jater – zjizvení jaterní tkáně, k němuž dochází při chronickém poškození jater například kvůli virovému onemocnění, působení chemikálií, metabolickým poruchám či autoimunitnímu onemocnění. V našem civilizačním okruhu přitom patří mezi nejčastější onemocnění vůbec. (4,7)

Jaterní fibróza přitom přispívá ke vzniku cirhózy jater, nádorovému onemocnění či selhání tohoto orgánu. Příznivé působení ženšenu pětilistého je v tomto případě epigenetické podstaty – vděčí za něj saponinu s označením NPLC0393, který ovlivňuje důležité signální dráhy a aktivitu genu NDRG2, jenž řídí dělení a diferenciaci jaterních buněk. Pozitivní roli při léčbě jaterní fibrózy navíc hraje i schopnost ženšenu pětilistého pozitivně ovlivňovat rovnováhu střevního mikrobiomu – ta totiž při této chorobě bývá prakticky vždy narušená. (4, 7)

Prokázána byla také účinnost při nealkoholovém ztučnění jater a chronické hepatitidě. (15, 25, 26)

Srdce a cévy

Široké spektrum pozitivních účinků ženšenu pětilistého bylo prokázáno i v oblasti kardiovaskulárního systému. Pomáhá snížit hladinu cholesterolu a triglyceridů v krvi, snižuje míru poškození výstelky cévních stěn (např. vlivem zánětů a oxidativních procesů), čímž omezuje procesy vzniku aterosklerózy, a také pomáhá regulovat krevní tlak. Jeho pozitivní působení je přitom oboustranné: vysoký krevní tlak pomáhá snížit, a nízký naopak zvýšit. Podporuje totiž obnovu důležité funkce cévní výstelky v podobě produkce oxidu dusnatého (NO). Ten působí jako vazodilatant – tj. rozšiřuje cévy, čímž pomáhá snížit krevní tlak a zlepšit prokrvení všech tkání těla. (17-22)

Zvláště schopnost ženšenu pětilistého snižovat vysoký krevní tlak je přitom velice nadějná – v jednom z výzkumů prokázal v tomto směru dvakrát vyšší účinnost než pravý ženšen a srovnatelnou účinnost s lékem Indapamid, který se používá právě na snížení krevního tlaku. (23)

Vhodný je také bezprostředně po srdečním infarktu či mozkové mrtvici, kdy pomáhá snížit závažnost poškození tkání a urychluje proces hojení a zotavení. A v neposlední řadě je prospěšný při kardiomyopatii, městnavém srdečním selhání, arytmii a chrání srdeční sval před poškozením v důsledku neléčeného diabetu. (24)

Ledviny

Některé ze studií rovněž prokázaly schopnost ženšenu pětilistého podporovat funkci ledvin. (27)

Reprodukční systém

Ženšen pětilistý patří mezi byliny účinně navracející schopnost erekce. Důvodem je podpora produkce oxidu dusnatého, který rozšiřuje cévy v oblasti pohlavních orgánů a tím umožňuje lepší prokrvení erektilních tkání penisu. Zároveň má ale i pozitivní vliv na plodnost, a to u obou pohlaví: u mužů podporuje tvorbu a pohyblivost spermií a chrání je vůči působení volných radikálů, u žen pomáhá zlepšit funkci vaječníků a dozrávání vajíček. (27-29)

Sportovní výkonnost

Poměrně rozsáhlý pozitivní vliv má ženšen pětilistý na sportovní výkonnost, a to jak ve vytrvalostních, tak i v rychlostně silových sportech. Podporuje například diferenciaci myoblastů (kmenových svalových buněk, z nichž diferenciací vznikají nová svalová vlákna), což se uplatňuje jak v rámci zvyšování výkonnosti, tak i při hojení svalových poranění. Dále podporuje funkci mitochondrií, což jsou buněčné organely, v nichž dochází k přeměně živin na energii, která následně může být využita pro sportovní výkon. Ovlivňuje také metabolismus laktátu (kyseliny mléčné), jež v těle vzniká při vysoce intenzivní zátěži a limituje schopnost těla v této intenzitě pracovat delší dobu. A důležitá je i jeho schopnost podporovat tvorbu enzymu AMPK, který umožňuje vstřebávání glukózy z krve do svalů, kde může být využita jako zdroj energie. To je důležité nejen v prevenci a léčbě diabetu (viz výše), ale i v rámci výkonnosti ve vytrvalostních sportech. (30)

Mentální výkonnost

Některé studie rovněž ukazují, že má ženšen pětilistý i neuroprotektivní účinky, tj. že podporuje ochranu nervových buněk například před působením volných radikálů, zánětu či toxinů. Díky tomu by mohl být užitečný například v prevenci a léčbě Alzheimerovy choroby. (31)

V testech na zvířatech měla bylina i antixyolitický účinek, tj. pomáhala snižovat míru úzkosti. (1)

Imunita

Zvláště polysacharidy obsažené v ženšenu pětilistém mají i rozsáhlý pozitivní vliv na imunitní systém. Podporují tvorbu, diferenciaci a aktivitu širokého spektra imunitních buněk (leukocyty, makrofágy, lymfocyty, NK-buňky a další) a působí protizánětlivě. (32)

Užívání a kontraindikace

Ženšen pětilistý se obvykle užívá v dávce 60-80 mg denně, žádné závažné vedlejší účinky se ale neobjevily ani při několikanásobném překročení tohoto množství, pouze se v některých případech mohou vyskytnout zažívací obtíže. (1)

Vzhledem ke stimulujícím účinkům je vhodné ženšen pětilistý užívat ráno nebo dopoledne – pokud bychom jej konzumovali ve večerních hodinách, mohl by narušit usínání. Vhodná není ani kombinace s léky na ředění krve (Warfarin), antidepresivy typu MAOI, antipsychotiky a stimulanty, opatrnost je ale potřeba i při kombinaci s antidiabetickými léčivy (riziko hypoglykémie). Naopak při onemocnění jater může jeho podávání výrazně podpořit účinnost běžných jaterních léků. Ženšen pětilistý se nedoporučuje užívat v těhotenství a při kojení, zatím totiž neproběhl dostatek výzkumů, které by prokázaly jeho bezpečnost v těchto obdobích. Kvůli riziku krvácivých komplikací by se neměl užívat ani v posledních dvou týdnech před chirurgickými zákroky. (12, 15)

Vhodné kombinace

Diabetes: ženšen pětilistý + OPC (33), ženšen pětilistý + quercetin

Hubnutí: ženšen pětilistý + hesperidin (35), ženšen pětilistý + quercetin

ledviny: ženšen pětilistý + drnavec palestinský (27), ženšen pětilistý + srdečník obecný (33), ženšen pětilistý + quercetin

0:00 / 0:00
Stárnutí je volba

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

 1. Zdeňka Navrátilová. Gynostemma pentaphyllum – obsahové látky a léčivé účinky. Prakt. lékáren. 2017; 13(3): 116–118
 2. Blumert M, Liu J. China’s Immortality Herb. Badger,California: Torchlight Publishing, Inc; 1999.
 3. New Adaptogen Criteria. Adaptogens.org. http://www.adaptogens.org/adaptogen/the-new-criterion/113-new-adaptogen-criterion. Accessed 11/2016.
 4. Hong Y, Yongxing M, Shuzhen X, Jiemin G. Approaching the antisenescence effect of pan glycoside extract of Gynostemma pentaphyllum (Thunb) Mak. Shanghai Med Pharmaceut J. 2001;11.
 5. Hui Huang, Kuifeng Wang, Qian Liu, Feihong Ji, Hu Zhou, Shanhua Fang and Jiansheng Zhu. Prevents Liver Fibrosis Through Regulation of the TGF-β1/NDRG2/MAPK Axis. Front. Genet., 04 November 2020
 6. Weilin LiaoImran KhanGuoxin HuangShengshuang ChenLiang LiuWai Kit LeongXiao Ang LiJianlin WuW L Wendy Hsiao. Bifidobacterium animalis: the missing link for the cancer-preventive effect of Gynostemma pentaphyllum. Gut Microbes. 2021 Jan-Dec;13(1):1847629.
 7. Shu-Hua ShenTing-Yan ZhongCui PengJie FangBin Lv. Structural modulation of gut microbiota during alleviation of non-alcoholic fatty liver disease with Gynostemma pentaphyllum in rats. BMC Complementary Medicine and Therapiesvolume 20, Article number: 34 (2020)
 8. Lian-ying Liao, Yi-fan He, Li LiHong MengYin-mao Dong,Fan Yi, and Pei-gen Xiao. preliminary review of studies on adaptogens: comparison of their bioactivity in TCM with that of ginseng-like herbs used worldwide. Chin Med.2018; 13: 57.
 9. V. T. T. Huyen,D. V. Phan,  P. Thang, N. K. Hoa,  and C. G. Östenson. Gynostemma pentaphyllum Tea Improves Insulin Sensitivity in Type 2 Diabetic Patients. J Nutr Metab. 2013; 2013: 765383.
 10. Hung TM, Hoang DM, Kim JC, Jang HS, Ahn JS, Min BS. Protein tyrosine phosphatase 1B inhibitory by dammaranes from Vietnamese Giao-Co-Lam tea. Journal of Ethnopharmacology. 2009;124(2):240–245.
 11. Yoon Hee KimJae In JungYoung Eun JeonSo Mi KimTae Kyu OhJaesun LeeJoo Myung MoonTae Young Kim, and Eun Ji Kim. Gynostemma pentaphyllumextract and Gypenoside L enhance skeletal muscle differentiation and mitochondrial metabolism by activating the PGC-1α pathway in C2C12 myotubes. Nutr Res Pract.2022 Feb; 16(1): 14–32.
 12. https://www.webmd.com/vitamins/ai/ingredientmono-265/jiaogulan
 13. Rehman GauharSeung-Lark HwangSi-Sung JeongJi-Eun KimHebok SongDong Chan ParkKyung-Sik SongTae Young KimWon Keun OhTae-Lin Huh. Heat-processed Gynostemma pentaphyllum extract improves obesity in ob/ob mice by activating AMP-activated protein kinase. Biotechnol Lett. 2012 Sep;34(9):1607-16.
 14. Hyun Sook LeeSu-Min LimJae In JungSo Mi KimJae Kyoung LeeYoon Hee KimKyu Min ChaTae Kyu OhJoo Myung MoonTae Young Kim, and Eun Ji Kim. Gynostemma PentaphyllumExtract Ameliorates High-Fat Diet-Induced Obesity in C57BL/6N Mice by Upregulating SIRT1. Nutrients.2019 Oct; 11(10): 2475.
 15. Chou SC, Chen KW, Hwang JS, Lu WT, Chu YY, Lin JD, Chang HJ, See LC. The add-on effects of Gynostemma pentaphyllum on nonalcoholic fatty liver disease. Altern Ther Health Med. 2006 May-Jun;12(3):34-9.
 16. https://assets-us-01.kc-usercontent.com/b3f5510f-b2f6-0081-05a1-dbd7a9328e1f/129ab6e0-1ffe-4650-80ac-a1fcd252e73b/Gynostemma_Monograph-2021_March.pdf
 17. Ning DaiFang-fang ZhaoMin FangFeng-lan PuLing-yao Kongand Jian-ping Liu. Gynostemma pentaphyllumfor dyslipidemia: A systematic review of randomized controlled trials. Front. Pharmacol., 26 August 2022
 18. Li, L. and Lau, B. H. S. (1993), Protection of vascular endothelial cells from hydrogen peroxide-induced oxidant injury by gypenosides, saponins of Gynostemma pentaphyllum. Phytotherapy Research, 7: 299–304. doi: 10.1002/ptr.2650070408
 19. Yuan Quan, Yijun Yang, Huixing Wang, Bo Shu, Qi-hai Gong, Minzhang Qian. Gypenosides attenuate cholesterol induced DNA damage by inhibiting the production of reactive oxygen species in human umbilical vein endothelial cells. Molecular Medicine Reports. 12/2014; 11(4). DOI: 10.3892/mmr.2014.3095
 20. L Li, L Jiao, B H Lau. Protective effect of gypenosides against oxidative stress in phagocytes, vascular endothelial cells and liver microsomes. Department of Microbiology, School of Medicine, Loma Linda University, CA. Cancer biotherapy 02/1993; 8(3):263-72. DOI: 10.1089/cbr.1993.8.263
 21. Tang Chaoke, Sun Ming, Wen Gebo, Hu Bi, Liao Duanfang; Effect of Gypenosides on Mean Arterial Pressure and Nitric Oxide Levels in Rabbits with Endotosin Induced Shock; Journal Of Hengyang Medical College;1999-04
 22. Lu, GH. et al. Comparative study on anti-hypertensive effect of Gypenosides, Ginseng and Indapamide in patients with essential hypertension. Guizhou Medical Journal 1996; 20:1.
 23. Lu, GH. et al. Comparative study on anti-hypertensive effect of Gypenosides, Ginseng and Indapamide in patients with essential hypertension. Guizhou Medical Journal 1996; 20:1.
 24. https://www.majesticherbs.com/jiaogulan-gynostemma-pentaphyllum-cardiovascular-disease-cvd/
 25. Zhu, BZ. Therapeutic effect of jiaogulan granules on 100 patients with chronic hepatitis B. Journal of Anhiu College of Traditional Chinese Medicine, 1994; 13(3): 7.
 26. Ma YL, et al. Therapeutic effect of jiaogulan in 200 cases of hepatitis B. Hebei J Comb Chin Western Med. 1997; 6(1): 48.
 27. https://ndnr.com/botanical-medicine/the-herb-of-immortality-gynostemma-pentaphyllum/
 28. Toda N, Ayajiki K, Okamura T. Nitric oxide and penile erectile function. Pharmacol Ther. 2005;106(2):233-266.
 29. Rosselli M, Keller PJ, Dubey RK. Role of nitric oxide in the biology, physiology, and pathophysiology of reproduction. Hum Reprod Update. 1998;4(1):3-24 E European Society for Human Reproduction and Embryology.
 30. Yoon Hee KimJae In JungYoung Eun JeonSo Mi KimTae Kyu Oh, Jaesun LeeJoo Myung MoonTae Young Kim, and Eun Ji Kim. Gynostemma pentaphyllumextract and Gypenoside L enhance skeletal muscle differentiation and mitochondrial metabolism by activating the PGC-1α pathway in C2C12 myotubes. Nutr Res Pract.2022 Feb; 16(1): 14–32.
 31. Jiahao WangJiamiao ShiNing JiaQinru Sun. Network pharmacology analysis reveals neuroprotection of Gynostemma pentaphyllum (Thunb.) Makino in Alzheimer’ diseas. BMC Complementary Medicine and Therapiesvolume 22, Article number: 57 (2022)
 32. Xiaoya Shang, Yu Chao, Yuan ZhangChengyuan LuChunlan Xu, and Weining Niu. Immunomodulatory and Antioxidant Effects of Polysaccharides from Gynostemma pentaphyllumMakino in Immunosuppressed Mice. Molecules.2016 Aug; 21(8): 1085.
 33. H-J ZhangB-P JiG ChenF ZhouY-C LuoH-Q YuF-Y GaoZ-P ZhangH-Y Li. A combination of grape seed-derived procyanidins and gypenosides alleviates insulin resistance in mice and HepG2 cells. J Food Sci. 2009 Jan-Feb;74(1):H1-7.
 34. Wenxia Bai, Shudong Wang, Shanshan An, Mengjie Guo. Combination therapy of chitosan, gynostemma, and motherwort alleviates the progression of experimental rat chronic renal failure by inhibiting STAT1 activation. https://www.researchgate.net/publication/322392844_Combination_therapy_of_chitosan_gynostemma_and_motherwort_alleviates_the_progression_of_experimental_rat_chronic_renal_failure_by_inhibiting_STAT1_activation
 35. https://www.lifeextension.com/magazine/2018/2/reverse-major-factor-in-degenerative-aging

Newsletter

PŘIHLASTE SE K ODBĚRU NOVINEK A MĚJTE VŽDY ČERSTVÉ INFORMACE

Nejčtenější články

Štítná žláza
Omega-3 nenasycené mastné kyseliny
Jak přežít horko? Pomůže aklimatizace i bylinky
Biohacking z pohledu epigenetiky: cesta k lepší verzi sebe sama
Indol-3-karbinol

Související příspěvky

epivyziva-cz-jak-omladit-svou-pokozku-podporte-tvorbu-kolagenu-03072024

Jak omladit svou pokožku? Podpořte tvorbu kolagenu

epivyziva.cz/
epivyziva-cz-6-prirodnich-pomocniku-pro-lepsi-traveni-03072024

6 přírodních pomocníků pro lepší trávení

epivyziva.cz/
epivyziva-cz-muj-vnitrni-opalovak-ziviny-ktere-vas-ochrani-pred-sluncem-a-horkem-070620204

Můj vnitřní opalovák: živiny, které vás ochrání před sluncem a horkem

epivyziva.cz/
epivyziva-cz-utajena-role-imunity-ovlivnuje-inteligenci-vznik-depresi-i-alzheimerovy-choroby-070620204

Utajená role imunity: Ovlivňuje inteligenci, vznik depresí i Alzheimerovy choroby

epivyziva.cz/