Bromelain

epivyziva.cz/
epivyziva-cz-bromelain-02052022

Bromelain je směs tzv. proteolytických enzymů, tj. enzymů rozkládajících bílkoviny, odvozených z ananasu (plodu ananasovníku, čeleď broméliovité). Doposud bylo v bromelainu identifikováno celkem osm proteolytických složek, přítomny jsou zde ale i další druhy enzymů, glykoproteiny, sacharidy a další látky. (1)

Bromelain lze získat přímo z ovoce, pro výrobu doplňků stravy se ale využívá zejména bromelain ze stonku ananasovníku – ten je totiž za normálních okolností odpadním produktem, a přitom je právě v něm koncentrace bromelainu velmi vysoká. Složení enzymu z plodů a stonku je ovšem mírně odlišné – bromelain ze stonku obsahuje více proteáz. (2)

Historie

Ananas je tradiční rostlinou tropických a subtropických oblastí, pěstuje se zejména na Filipínách, Havaji, v Thajsku, Indonézii, Malaisii, Keni, Indii, Číně a dalších zemích. Jeho léčivé účinky byly známy zejména v tradiční medicíně Střední a Jižní Ameriky – zdejší obyvatelé využívali ananasové obklady na rány a jiné kožní problémy a šťávu pili při zažívacích potížích. Samotný bromelain byl poprvé izolován z ananasové šťávy v roce 1891, jako doplněk stravy se využívá od roku 1957.

Léčivé účinky

Bromelain je sice v první řadě směsí proteolytických enzymů, jeho pozitivní účinky na lidský organismus jsou ale zprostředkovány i jinými cestami, než je pouze rozklad bílkovin. Má například poměrně výrazné epigenetické účinky – ovlivňuje aktivitu řady genů účastnících se buněčné signalizace (tj. procesů, které ovlivňují chování buněk) i tvorbu microRNA, což jsou krátké úseky RNA, jež nenesou žádnou genetickou informaci, dokáží ale zcela zastavit proces tvorby bílkovin podle jednotlivých genů. Ovlivňovat ale může i metabolismus tuků, jehož poruchy mohou přispět ke vzniku mnoha potíží, včetně nádorového bujení. (4)

Protizánětlivé působení

Bromelain patří mezi nejsilnější přírodní protizánětlivé prostředky, ovlivňuje totiž většinu mechanismů, které se účastní vzniku zánětlivých procesů. Zásadní je zejména jeho schopnost potlačit produkci enzymu COX-2, který je nezbytný pro průběh reakce, při níž vzniká z kyseliny arachidonové prostaglandin E2 – látka, která přímo způsobuje zánět a která se podílí i na vzniku řady potíží souvisejících se zánětem, včetně například nádorového bujení. Bromelain také reguluje produkci cytokinů, což jsou další látky podílející se na vzniku zánětu – v tomto směru je zajímavé, že působí dvěma směry: na jedné straně podporuje tvorbu látek, které aktivují imunitní systém a umožňují rychlou reakci na buněčný stres, a na druhé straně potlačuje tvorbu cytokinů v okamžiku, kdy jsou imunitní buňky již aktivované a zánět již probíhá. Zároveň reguluje pronikání imunitních buněk do poškozených tkání, což je další důležitý mechanismus vzniku zánětu, a také ovlivňuje produkci tzv. transformujícího růstového faktoru TGF-beta, jednoho z hlavních regulátorů zánětu u pacientů s revmatoidní artritidou. (5-8)

Imunita a antimikrobiální působení

Bromelain rovněž patří mezi prostředky efektivně stimulující imunitu. Kromě regulace tvorby cytokinů například aktivuje celé spektrum imunitních buněk, například makrofágy, NK buňky a T-lymfocyty. (9, 10)

Bromelain také přímo působí na některé mikroby. Poměrně účinný je u infekčních střevních onemocněních způsobujících průjmy, jako jsou například ty způsobené bakteriemi Escherichia coli či Vibrio cholera. Ovlivňuje totiž jejich signální dráhy a v případě E. coli dokáže rovněž ovlivnit specifické receptory střevní sliznice a tím zabránit mikrobům, aby se na ni přichytily. Pomáhá však zmírnit i třeba kvasinkové infekce a působí i proti některým parazitům v trávicím traktu – zejména proti hlísticím. (9, 14)

Kombinace bromealinu a kurkuminu je dokonce efektivní při posílení imunity pro boj proti COVIDu-19, a to samé platí pro kombinaci bromelainu s acetylcysteinem. (38, 39)

Bromelain navíc může být velice efektivní i při léčbě antibiotiky – zvyšuje totiž jejich biologickou dostupnost (to se projeví například zvýšením koncentrace příslušného léku v krvi) a zmírňuje jejich vedlejší účinky. U řady onemocnění, například zánětů močového měchýře či dutin, bronchitidě a pneumonii tak bylo prokázáno, že kombinace antibiotik s bromelainem je účinnější než samotná antibiotika (9, 14).

Autoimunitní onemocnění

Při autoimunitních onemocněních hraje důležitou roli protizánětlivé působení bromelainu, zejména pak jeho schopnost regulovat tvorbu TNF-alfa, což je jeden z velice silných cytokinů podporujících vznik zánětu. Právě u autoimunitních onemocněních, zejména pak při těch postihujících střeva, přitom hraje TNF-alfa klíčovou roli. Zejmén u osob trpících autoimunitními střevními onemocněními (například Crohnovou chorobou či ulcerózní kolitidou) dokáže bromelain efektivně zmírnit intenzitu příznaků a velmi účinný je i při revmatoidní artritidě – při ní kromě zánětu snižuje i otok a bolestivost. (9, 11, 12)

Výzkumy naznačují i možnou účinnost bromelainu při sklerodermii, což je onemocnění, které nejprve postihuje kůži, postupně ale napadá i pojivové tkáně a vnitřní orgány. (37)

Nádorová onemocnění

Předmětem řady výzkumů se staly protinádorové účinky bromelainu. Ukazuje se totiž, že v boji proti rakovině může být velice efektivní, protože proti ní působí pomocí hned několika mechanismů:

Jedním z nich je regulace buněčného růstu a smrti. Buněčný cyklus je totiž v těle kontrolován mj. dvěma cestami. První je kontrola proliferace, tj. buněčného dělení, protože právě nádorové buňky se vyznačují schopností velmi rychlého, neregulovaného dělení. Druhá je pak apoptóza neboli buněčná smrt, při níž poškozená buňka, která by se mohla stát zárodkem nádorového bujení, zahubí sama sebe – také tato schopnost je při vzniku rakoviny narušena. Bromelain přitom dokáže selektivně podpořit právě apoptózu nádorových buněk. Zvyšuje totiž aktivitu genu p53, který je občas přezdíván jako „protinádorový policajt“. Díky tomu dochází k tvorbě bílkoviny Bax, která přispívá k narušení membrány mitochondrií nádorových buněk. Zároveň snižuje aktivitu látek, které zvyšují schopnost přežití nádorových buněk. (5, 15, 16)

Zajímavou součástí protinádorového působení bromelainu je potlačení aktivace krevních destiček. Nádorové buňky totiž mají řadu strategií, které zvyšují jejich šanci na přežití, a jednou z nich je i právě aktivace krevních destiček. Ty se poté okolo vznikajícího nádoru shlukují, čímž znemožňují imunitním buňkám, aby ho rozpoznaly a zničily. (5, 17)

Aby nádor mohl růst, potřebuje výživu, a proto v něm vznikají nové cévy, které by dopravily živiny a kyslík ke všem jeho buňkám. Jde o proces jménem angioneogeneze. A právě bromelain patří i mezi látky, které dokáží angioneogenezi účinně potlačovat. (18, 19)

Další důležitou cestou, pomocí níž bromelain při rakovině pomáhá, je omezení vzniku metastáz. Omezuje totiž aktivaci nukleárního faktoru NF-kB, který je nezbytný pro fungování bílkovin, jež se vyskytují na povrchu nádorových buněk a umožňují jim přichycení na jednotlivé tkáně v těle. (20)

Protirakovinná aktivita bromelainu se uplatňuje u velkého množství typů nádorů, zvláště efektivní je u nádorů tlustého střeva (především těch, při nichž je přítomna mutace na KRAS genu), prsu, plic, žaludku, kůže, slinivky a také při leukemii. (1, 4, 5, 36)

Nemoci srdce a cév

Vliv bromelainu na potlačení shlukování krevních destiček se neuplatňuje pouze v prevenci a léčbě nádorů, ale i srdečně cévních onemocnění. Díky němu (a také díky schopnosti regulovat hladinu fibrinogenu v krvi) brání vzniku krevních sraženin. Pomáhá rovněž snížit tlak, redukovat množství aterosklerotických usazenin v cévách a snižuje intenzitu příznaků ischemické choroby srdeční, dříve nazývané angina pectoris – typické záchvaty této nemoci se v rámci jedné ze studií při užívání bromelainu zcela vymizely a znovu se projevily až dva měsíce po jeho vysazení. (5, 21, 22)

Další studie pak popsala účinnost bromelainu při akutní tromboflebitidě (zánětlivé onemocnění žil provázené tvorbou sraženin), kdy došlo ke zmírnění bolesti, zánětu a otoku, a vhodný je i při křečových žilách. (23, 25)

Artróza

Bromelain sice nedokáže ovlivnit samotné příčiny vzniku artrózy, při nejčastějším kloubním onemocnění se ale výrazně uplatňuje jeho schopnost bromelainu zmírňovat zánět, otok a bolestivost – v tomto směru funguje srovnatelně s léky ze skupiny nesteroidních antirevmatik. V jedné ze studií na toto téma například došlo u dobrovolníků s artrózou kolen po třech týdnech užívání k 80% redukci zmíněných příznaků. Dávkování se v rámci různých studií pohybovalo od 160 do 1890 mg/den, přičemž terapeutický efekt byl zaznamenán už při nejnižším dávkování. Významnější účinky byly zjištěny při dávkách od 540 mg. (26)

Zranění a pooperační stavy

Schopnost bromelainu potlačit shlukování krevních destiček se může uplatnit i při léčbě zranění. Při jedné ze studií, která byla proveden již v roce 1960, byl například podáván boxerům, kteří měli po zápase četné podlitiny v oblasti obličeje a paží – po pouhých čtyřech dnech došlo k jejich prakticky úplnému vymizení. (27)

Bromelain zároveň dokáže účinně zmírňovat i posttraumatické otoky, používá se k léčbě akutních sportovních zranění (konkrétně k poranění svalů a šlach) a krém s jeho obsahem také podporuje léčbu popálenin. Po chirurgických zákrocích pak bromelain výrazně zkracuje dobu hojení, není však vhodné jeho užívání ve 2 týdnech před nimi kvůli zvýšenému riziku krvácení. (1, 28-30, 63)

Ve spojení se speciálním cvičením se osvědčil také při syndromu karpálního tunelu. (31)

Zánět dutin

Výzkumy rovněž naznačují, že bromelain může být velmi užitečný i pro osoby trpící chronickým zánětem dutin. Dávka 500 mg 2x denně po dobu 30 dní u nich výrazně snížila tvorbu hlenu v dutinách. (32)

Astma a alergie

Bromelain dokáže snížit alergickou senzibilizaci a intenzitu příznaku po setkání s alergenem. To se spolu s jeho protizánětlivým působením příznivě projeví jak při astmatu, tak i u ostatních typů alergií. (33)

Hubnutí

Bromelain může být užitečný i při redukci váhy. Podporuje totiž spalování tuků, potlačuje vznik a diferenciaci tukových buněk, čímž pomáhá omezit ukládání tuků, a také podporuje apoptózu tukových buněk. (34)

Peyronieho choroba

Naději přináší bromelain i mužům trpícím Peyronieho nemocí. Jde o zakřivení penisu, které se vyskytuje většinou u starších mužů a zcela jim znemožňuje sexuální aktivitu. Za jednu z příčin jejího vzniku je považována zvýšená hladina kolagenu a plaku v krvi, která vzniká v důsledku špatné funkce trávicích enzymů. Bromelain přitom pomáhá právě kolagen z krve štěpit. (37)

Trávicí potíže

Vzhledem k tomu, že bromelain obsahuje směs proteolytických enzymů, dokáže výrazně podpořit trávení bílkovin a často se používá i u dalších trávicích potíží. Efektivně například dokáže zmírňovat zácpu a působí i proti žaludečním vředům. (35, 37)

Užívání a kontraindikace

Bromelain se dobře vstřebává (do krve se obvykle vstřebá okolo 40 % zkonzumovaného množství) a jeho užívání je bezpečné. V pokusech na zvířatech se neprojevila toxicita či jiné zásadní negativní účinky ani při denních dávkách nad 750 mg na kilogram hmotnosti. Zaznamenány byly pouze méně závažné účinky, zejména ve formě trávicích potíží. Některé osoby ovšem mohou být na bromelain alergické. (42, 43, 45)

Při trávicích obtížích se doporučuje dávkování 250 mg/den, u většiny dalších problémů se pohybuje okolo 500 mg/den a po chirurgických zákrocích a při onkologických onemocněních se obvykle doporučují dávky až 1000 mg/den. Za maximální bezpečnou dávku pro člověka je považováno 2000 mg.  (46)

Díky svému vlivu na krevní destičky bromelain pomáhá snížit srážlivost krve, a proto by neměl být užíván spolu s léky, které rovněž srážlivost snižují – mezi něž patří například Warfarin, ale i Aspirin. Bromelain dále zvyšuje účinnost některých antibiotik (například tetracyklinu či amoxicillinu) a také látek se sedativními účinky – benzodiazeminů (léky proti úzkosti), barbiturátů, tricyklických antidepresiv, léků na spaní, ale i některých bylin (například kozlíku lékařského) či alkoholu. (42)

Vhodné kombinace

Velmi efektivní je kombinace bromelainu s kvercetinem. Nejen, že se vzájemně podporují ve svých účincích (zejména z pohledu protizánětlivého a protinádorového působení), ale bromelain zároveň výrazně zvyšuje biologickou dostupnost kvercetinu. To samé platí i pro kombinaci bromelainu a kurkuminu. (40, 41)

Artróza: bromelain + trypsin + rutin (44), bromelain + kurkumin

Nádorová onemocnění: bromelain + kurkumin, bromelain + kvercetin

Srdce a cévy: bromelain + kvercetin

Imunita: Bromelain + kurkumin, bromelain + acetylcystein

0:00 / 0:00
Stárnutí je volba

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

 1. Rajendra PavanSapna JainShraddha, and Ajay Kumar. Properties and Therapeutic Application of Bromelain: A Review. Biotechnol Res Int. 2012; 2012: 976203.
 2. Heinicke RM, Gortner WA. Stem bromelain: a new protease preparation from pineapple plants. Economic Botany1957;11(3):225–234.
 3. Kelly, G.S. „Bromelain: A Literature Review and Discussion of Its Therapeutic Applications.“ Alternative Medicine Review(November 1, 1996).
 4. Sujeong ParkJinjoo OhMinhee Kim, and Eun-Jung Jin. Bromelain effectively suppresses Kras-mutant colorectal cancer by stimulating ferroptosis. Anim Cells Syst (Seoul). 2018; 22(5): 334–340.
 5. Vidhya Rathnavelu, Noorjahan Banu Alitheen, Subramaniam Sohila, Samikannu Kanagesa, Rajendran Ramesh. Potential Role of Bromelain in Clinical and Therapeutic applications (review). Spandios Publication July 18, 2016. https://www.spandidos-publications.com/10.3892/br.2016.720#b12-br-0-0-720
 6. De-Giuli M and Pirotta F: Bromelain, interaction with some protease inhibitor and rabbit specific antiserum. Drugs Exp Clin Res. 4:21–23. 1978.
 7. Desser L, Rehberger A and Paukovits W: Proteolytic enzymes and amylase induce cytokine production in human peripheral blood mononuclear cells in vitro. Cancer Biother. 9:253–263. 1994.
 8. Leipner J, Iten F and Saller R: Therapy with proteolytic enzymes in rheumatic disorders. BioDrugs. 15:779–789. 2001.
 9. https://healthjade.com/bromelain/
 10. Hale LP, Haynes BF. Bromelain treatment of human T cells removes CD44, CD45RA, E2/MIC2, CD6, CD7, CD8, and Leu 8/LAM1 surface molecules and markedly enhances CD2-mediated T cell activation. Journal of Immunology. 1992;149(12):3809–3816.
 11. Cohen A, Goldman J. Bromelain therapy in rheumatoid arthritis. Pennsylvania Medical Journal. 1964;67:27–30.
 12. Potential role of bromelain in clinical and therapeutic applications. Rathnavelu V, Alitheen NB, Sohila S, Kanagesan S, Ramesh R. Biomed Rep. 2016 Sep; 5(3):283-288.
 13. Chandler DS, Mynott TL. Bromelain protects piglets from diarrhoea caused by oral challenge with K88 positive enterotoxigenic Escherichia coli. Gut. 1998;43(2):196–202.
 14. Taussig SJ and Batkin S: Bromelain, the enzyme complex of pineapple (Ananas comosus) and its clinical application. An update. J Ethnopharmacol. 22:191–203. 1988.
 15. Tysnes BB, Maurer HR, Porwol T, Probst B, Bjerkvig R and Hoover F: Bromelain reversibly inhibits invasive properties of glioma cells. Neoplasia. 3:469–479. 2001.
 16. Mantovani A, Allavena P, Sica A and Balkwill F: Cancer-related inflammation. Nature. 454:436–444. 2008.
 17. Garbin F, Harrach T, Eckert K and Maurer HR: Bromelain proteinase-f9 augments human lymphocyte-mediated growth-inhibition of various tumor cells in vitro. Int J Oncol. 5:197–203. 1994.
 18. Wallace JM: Nutritional and botanical modulation of the inflammatory cascade – eicosanoids, cyclooxygenases, and lipoxygenases – as an adjunct in cancer therapy. Integr Cancer Ther. 1:7–37. 2002.
 19. Manosroi A, Chankhampan C, Manosroi W and Manosroi J: Toxicity reduction and MMP-2 stimulation of papain and bromelain loaded in elastic niosomes. J Biomed Nanotechnol. 8:720–729. 2012.
 20. Nieper HA: A program for the treatment of cancer. Krebs. 6:124–127. 1974.
 21. Nieper HA: Effect of bromelain on coronary heart disease and angina pectoris. Acta Med Empirica. 5:274–278. 1978.
 22. Gutfreund AE, Taussig SJ and Morris AK: Effect of oral bromelain on blood pressure and heart rate of hypertensive patients. Hawaii Med J. 37:143–146. 1978.
 23. Seligman B: Oral bromelains as adjuncts in the treatment of acute thrombophlebitis. Angiology. 20:22–26. 1969.
 24. Grover AK and Samson SE: Benefits of antioxidant supplements for knee osteoarthritis: rationale and reality. Nutr J. 15:12016.
 25. https://www.winchesterhospital.org/health-library/article?id=21853
 26. Sarah Brien, George LewithAnn WalkerStephen M. Hicks, and Dick Middleton. Bromelain as a Treatment for Osteoarthritis: a Review of Clinical Studies. Evid Based Complement Alternat Med. 2004 Dec; 1(3): 251–257.
 27. Blonstein JL: Control of swelling in boxing injuries. Practitioner. 185:781960.
 28. Uhlig G and Seifert J: The effect of proteolytic enzymes (traumanase) on posttraumatic edema. Fortschr Med. 99:554–556. 1981.
 29. Tassman GC, Zafran JN, Zayon GM. A double-blind crossover study of a plant proteolytic enzyme in oral surgery. The Journal of Dental Medicine. 1965;20:51–54. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/14282458
 30. Ayoola Aiyegbusi, Olaleye Olabiyi, Francis Duru, Cressie C Noronha. A Comparative Study of the Effects of Bromelain and Fresh Pineapple Juice on the Early Phase of Healing in Acute Crush Achilles Tendon Injury. Journal of Medicinal Food14(4):348-52
 31. Věra Žídková, Marie Nakládalová, Ladislav Štěpánek. Effects of Exercise and Enzyme Therapy in Early Occupational Carpal Tunnel Syndrome: A Preliminary Study. Biomed Res Int. 2019; 2019: 8720493.
 32. Passali D, Bellussi LM, Sarafoleanu C, et al. Penetration of Bromelain in Serum and Rhinosinusal Mucosa in Patients Undergoing Endoscopic Sinus Surgery. Journal of Pharmacology & Pharmacotherapeutics. 2017;8(3):128-129.
 33. Erik R. Secor a kol. Bromelain Inhibits Allergic Sensitization and Murine Asthma via Modulation of Dendritic Cells. https://www.hindawi.com/journals/ecam/2013/702196/
 34. Sandeep DaveNaval Jit KaurRavikanth NanduriH. Kitdorlang DkharAshwani Kumar, and Pawan Gupta. Inhibition of Adipogenesis and Induction of Apoptosis and Lipolysis by Stem Bromelain in 3T3-L1 Adipocytes. PLoS One. 2012; 7(1): e30831.
 35. Zijuan Zhou. Liang Wang. Ming Xu. Lianhong Yin. Fruit bromelain ameliorates rat constipation induced by loperamide. September 2017, RSC Advances7(72):45252-45259
 36. Higashi, T.; Kogo, T.; Sato, N.; Hirotsu, T.; Misumi, S.; Nakamura, H.; Iohara, D.; Onodera, R.; Motoyama, K.; Arima, H. Efficient Anticancer Drug Delivery for Pancreatic Cancer Treatment Utilizing Supramolecular Polyethylene-Glycosylated Bromelain. ACS Appl. Bio Mater. 2020, 3, 3005–3014.
 37. Arka Jyoti Chakraborty, Saikat Mitra, Trina E. Tallei, Abu Montakim Tareq , Firzan Nainu , Donatella Cicia , Kuldeep Dhama, Talha Bin Emran, Jesus Simal-Gandara and Raffaele Capasso. Bromelain a Potential Bioactive Compound: A Comprehensive
 38. Overview from a Pharmacological Perspective. Life 2021, 11, 317.
 39. Panagiotis Kritis Irene KarampelaStyliani Kokoris, and Maria Dalamaga. The combination of bromelain and curcumin as an immune-boosting nutraceutical in the prevention of severe COVID-19. Metabol Open. 2020 Dec; 8: 100066.
 40. Javed Akhter, Grégory Quéromès, Krishna Pillai, Vahan Kepenekian, Samina Badar,   Ahmed H. Mekkawy, Emilie Frobert,   Sarah J Valle,   David L. Morris. The combination of Bromelain and Acetylcysteine (BromAc) synergistically inactivates SARS-CoV-2. bioRxiv. https://www.biorxiv.org/content/10.1101/2020.09.07.286906v2.full
 41. Monika Nagpal and Shaveta Sood. Role of curcumin in systemic and oral health: An overview. J Nat Sci Biol Med. 2013 Jan-Jun; 4(1): 3–7.
 42. Müzeyyen Berkel Kaşıkcı and Neriman Bağdatlıoğlu. Bioavailability of Quercetin. Current Research Nutrition and Food Science. https://www.foodandnutritionjournal.org/vol04nospl-issue-conf-october-2016/bioavailability-of-quercetin/
 43. https://www.healthline.com/health/bromelain#side-effects-and-risks
 44. Castell JV, Friedrich G, Kuhn CS, Poppe GE. Intestinal absorption of undegraded proteins in men: presence of bromelain in plasma after oral intake. American Journal of Physiology1997;273(1):G139–G146.
 45. Akhtar NM, Naseer R, Farooqi AZ, Aziz W, Nazir M. Oral enzyme combination versus diclofenac in the treatment of osteoarthritis of the knee—a double-blind prospective randomized study. Clinical Rheumatology2004;23(5):410–415.
 46. Taussig SJ, Yokoyama MM, Chinen A. Bromelain: a proteolytic enzyme and its clinical application: a review. Hiroshima Journal of Medical Sciences. 1975;24(2-3):185–193. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/780325
 47. https://www.ayurtimes.com/bromelain-bromelin/

Newsletter

PŘIHLASTE SE K ODBĚRU NOVINEK A MĚJTE VŽDY ČERSTVÉ INFORMACE

Nejčtenější články

7 kroků ke kráse a proti stárnutí: rozhoduje výživa i pohled na svět
Zázvorník lékařský (zázvor)
www.epivyziva.cz
Naděje proti alergiím i rakovině – šišák bajkalský
5 cest k fungující imunitě: Jak vám pomůže epigenetika?
Mikroplasty: nové nebezpečí pro naše zdraví

Související příspěvky

epivyziva-cz-propolis-28022024

Propolis

epivyziva.cz/
epivyziva-cz-materi-kasicka-30012024

Mateří kašička

epivyziva.cz/
epivyziva-cz-kurkumin

Kurkumin

epivyziva.cz/
50550252 - woman shoots green tea extract.

Epigalokatechin galát (EGCG)

epivyziva.cz/

Související články

epivyziva.cz/
epivyziva.cz/
epivyziva.cz/
epivyziva.cz/
epivyziva.cz/
epivyziva.cz/
epivyziva.cz/
epivyziva.cz/