Rozmarýn lékařský

epivyziva.cz/
rosemary-1049442_1920

Rozmarýn lékařský (Rosmarinus officinalis)

Popis

Jde o stále zelený keř, který volně roste zejména v oblasti Středomoří, zejména v suchých areálech poblíž mořského pobřeží, ale i v subhimalájských oblastech. Jeho latinské jméno Rosmarinus, z nějž je odvozen i český název, v překladu znamená „růže z moře“. Uměle se pak pěstuje v mnoha částech světa, od řady evropských zemí, přes Střední Ameriku (hlavně Mexiko), Venezuelu až po Filipíny. Lze jej pěstovat i v našich podmínkách, protože však nesnáší tuhé mrazy, je rostlinu třeba na zimu chránit obalením nebo přemístit např. do skleníku.

Dorůstá výšky až 2 m, větve jsou hustě pokryté úzkými přisedlými listy, které jsou svrchu lesklé a tmavě zelené, zespodu pak mají šedavou barvu. Kvete drobnými kvítky modré či fialové barvy, plodem jsou hnědavé tvrdky. (20, 21)

Účinné látky

K léčbě se využívá list, a to jak k přípravě nálevu, tak i výrobě extraktu nebo olejů. Vyznačuje se především vysokým obsahem flavonoidů s antioxidačními účinky, najdeme tu i třísloviny, organické kyseliny, triterpeny, hořčiny či látky s fytoncidními účinky (tj. schopné ničit bakterie). Z pohledu zdravotních účinků jsou nejdůležitějšími látkami karnosol, rosmanol, kyselina karnosolová, rozmarýnová či ursolová a cineol. (20, 21)

Historie

Rozmarýn je tradiční rostlinou používanou již od starověku jako koření, ale i k léčivým a magickým účelům. Je spojována s láskou, svatbou, ale i narozeními smrtí. V Anglii a Německu je rovněž považována za symbol vzpomínky a v minulosti se rovněž vkládala do kolébky novorozenců kvůli ochraně před zlými silami. (20)

V kuchyni se rovněž používá od starověku, a to jak samostatně (především při úpravách masa), ale i jako součást směsí – asi nejznámější z nich je tzv. provensálské koření.

Léčivé účinky

V tradiční fytoterapii se rozmarýn používá jako celkové tonikum, dále na podporu trávení (zlepšuje tvorbu trávicích enzymů a tvorbu žluči), odstranění nadýmání, ke zvýšení psychické a fyzické kondice, podporu plodnosti (zlepšuje prokrvení malé pánve), léčbě artritidy a zmírnění bolestí kloubů. (21) Řadu z těchto účinků potvrdily i vědecké výzkumy. Do pozornosti vědců se přitom rozmarýn dostal zejména díky svému epigenetickému působení. Některé ze sloučenin v něm obsažených (karnosol, kyselina karonosolová, kyselina ursolová, kyselina rozmarýnová) totiž dokáží ovlivnit, které z našich genetických dispozic v oblasti zdraví se skutečně projeví a které nikoliv.

Paměť a soustředění

Rozmarýn patří mezi tradiční byliny, které prokazatelně působí na zlepšení mozkových funkcí a prevenci demence. (30) Jeho pozitivní vliv na kognitivní schopnosti, zejména na paměť a koncentraci, je dokonce tak výrazný, že byl dokonce zaznamenán i u osob, které pouze vdechovaly rozmarýnové aroma v rámci aromaterapie. Příznivý vliv na fungování mozku má totiž na svědomí látka jménem cineol, která je obsažena v rozmarýnovém esenciálním oleji, a právě zvýšení její koncentrace v krevní plasmě bylo zaznamenána i u osob, které pouze vdechovaly rozmarýnovou esenci. (37)

Zvláště výrazný je přitom vliv na paměť. Studie provedená na dobrovolnících z řad univerzitních studentů například prokázala, že užívání rozmarýnového extraktu vedlo ke zlepšení testů retrospektivní paměti (tj. zaměřené na minulost) o 14 % ve srovnání s placebem. (43)

Tajemství mimořádného účinku rozmarýnu na mozkové funkce se pravděpodobně skrývá v jeho schopnosti podporovat tvorbu látky označované zkratkou BDNF (brain-derived neurotrophy factor). Jde o bílkovinu fungující jako tzv. růstový faktor, jež má vliv především na nervové buňky – podporuje jejich množení, růst i diferenciaci, a také zvyšuje pravděpodobnost přežití těch stávajících. BDNF rovněž podporuje tvorbu synapsí, tj. nových nervových spojů, což je proces, který se v mozku odehrává i v okamžiku, kdy se učíme novým znalostem a dovednostim. Nedostatek BDNF je navíc typický i pro Alzeimerovu chorobu. V jedné studii přitom 6týdenní podávání rozmarýnu zlepšilo u sledovaných osob produkci faktoru BDNF o 27 %. (47)

Alzheimerova a parkinsonova choroba

Kyselina karneolová chrání nervové buňky části mozku jménem hippokampus před poškozením vedoucí k buněčné smrti, a také aktivuje antioxidační enzym phase 2, což je důležité v prevenci a zpomalení průběhu Alzheimerovy a Parkinsonovy choroby. (15, 16) Výzkumy rovněž ukázaly, že brání vzniku tzv. amyloidních plaků v mozku, které jsou charakteristickým projevem Alzheimerovy choroby. (17) Studie japonských vědců navíc naznačila, že pravidelné užívání rozmarýnového extraktu může pomoci i jedincům s rozvinutými příznaky Alzheimerovy nemoci, zejména pak s kognitivními dysfunkcemi souvisejícími s existencí amyloidních plaků – tedy zejména s poruchami paměti. V pokusech na krysách, jimž vědci uměle způsobili vznik Alzheimerovy choroby, došlo k výraznému zlepšení výsledků v paměťových testech již po několika dávkách. (26)

Nádorová onemocnění

Velice slibně vypadají výzkumy týkající se protirakovinného účinky rozmarýnového extraktu, zejména pak v něm obsaženého karnosolu a kyseliny karnosolové. Ty totiž pomocí epigenetického působení omezují tzv. proliferaci (tj. nekontrolované rychlé množení, typické právě pro rakovinné buňky) a podporují expresi (tedy přepis) genu GCNT3, který působí proti vzniku nádorů. (1)

Vědecké studie potvrdily účinnost rozmarýnového extraktu v prevenci a léčbě rakoviny střeva a slinivky břišní (1), prsu (3), plic a jater (4), kůže, prostaty a také leukémie (7).

Protizánětlivé působení

Důležité je i protizánětlivé působení karnosolu a kyseliny karnosolové, které rovněž probíhá na epigenetickém principu. Právě zánětlivé procesy se totiž podílejí na vzniku řady potíží a onemocnění, ať už jde o zhoubné nádory, srdečně cévní onemocnění, diabetes, ale třeba i psychické problémy.

Karnosol a kyselina karnosolová blokují například vazbu transaktivátoru NF-kB (5) a také potlačují aktivitu genu pro tvorbu a aktivaci cyklooxygenázy COX2, která podporuje tvorbu zánětlivých prostaglandinů. Výhodou působení karnosolu a kyseliny karnosolové přitom je, že sice potlačí produkci COX2, ale zároveň nijak neovlivní tvorbu další z rodiny cyklooxygenáz, COX1. Protizánětlivé léky typu aspirinu tohle neumějí, což vede například k podráždění žaludku. (12, 13) Rozmarýnový extrakt navíc působí protizánětlivě i díky potlačení produkce oxidu dusnatého. (8) Karnosol a kyselina karnosolová jsou navíc účinnější, pokud působí současně, takže použití rozmarýnového extraktu je lepší volba než léčba pomocí jednotlivých sloučenin. (1)

Oxidativní stres

Rozmarýn patří mezi velice silné antioxidanty, které chrání tělesné tkáně a buňky před škodlivým působením volných radikálů. (2) Působí především proti peroxidovým a kyslíkovým radikálům, brání peroxidaci lipidů, která je jedním z rizikových faktorů kardiovaskulárních onemocnění. (9) Chrání také buněčné membrány před oxidativním poškozením. (14) Až 90 % antioxidačního efektu rozmarýnového extraktu přitom obstarává karnosol a kyselina karnosolová.

Imunita, antimikrobiální a protiplísňové působení

Rozmarýn stimuluje buňky sleziny, což je orgán, v němž kromě červených krvinek vzniká i řada buněk a látek nezbytných pro naši imunitu. V pokusech na myších například přidávání rozmarýnového extraktu do stravy způsobilo výrazné zvýšení tvorby protilátek IgM a IgG. (42)

Rozmarýn se vyznačuje také výrazným antimykotickým působením, tedy schopností ničit plísně a kvasinky. Výrazný úspěch byl zaznamenán například u léčby osob s kvasinkovou infekcí Candida albicans. Ta se často vyskytuje v ústní dutině pacientů s nádorovými onemocněními, nebo těch, kteří užívají širokospektrální antibiotika či kortikoidy, a je velmi odolná vůči klasickým lékům.

Rozmarýn vykazuje také antibakteriální působení, které zabírá i na bakterie odolné vůči klasické léčbě antibiotiky. (20, 53, 54) Prokázán byl i efekt proti některým virům – například proti virů HSV-1 (původce oparu na rtu) a HSV-2, který způsobuje genitální opary. (55, 58) Některé výzkumy dokonce naznačily, že by rozmarýn mohl mít inhibiční efekt na virus HIV. (59)

Artritida

Klíčovou látku při vzniku revmatoidní artritidy představují prostaglandiny, zejména prostaglandin E2 (PGE2), které v kloubech spouštějí zánětlivé procesy. PGE2 vzniká v lidském těle z kyseliny arachidonové pomocí enzymu mPGES-1 (mikrozomální prostaglandin E syntáza). Karnosol a kyselina karnosolová přitom velice efektivně potlačují aktivitu tohoto enzymu a tím brání vzniku zánětlivých prostaglandinů, přičemž tyto procesy probíhají především díky epigenetickému působení zmíněných látek. Aktivitu mPGES-1, i když v menší míře potlačuje i další látka obsažená v rozmarýnu, kyselina ursolová. (40)

Důležitým aspektem v prevenci a léčbě revmatoidní artritidy je i antioxidační působení složek rozmarýnového extraktu, zejména pak jeho schopnost ničit volné radikály kyslíku a superoxidové radikály. Ty totiž za určitých okolností (např. právě u osob s náchylností k revmatoidní artritidě) intenzivně poškozují molekuly kolagenu a další struktury kloubů a způsobují denaturaci imunitních buněk. (18)

Alergie a astma

Rozmarýn je velice účinnou substancí při léčbě alergií, zejména pak alergické rýmy. Alergie je v podstatě nepřiměřená reakci imunitního systému na určitý podnět v podobě alergenu (pylové zrno, roztoč apod.). Když se sliznice dýchacích cest dostane do kontaktu s alergenem, dojde v ní k aktivaci a rychlému množení (tzv. proliferaci) imunitních buněk, zejména T-lymfocytů, neutrofilů či eozinofilů. Tyto buňky pak spolu s tzv. žírnými buňkami produkují látku jménem histamin, která způsobuje vznik alergických projevů, jako je otok, zánět, tvorba tekutin (rýma, slzení), podráždění apod. Léky používané při alergiích, tzv. antihistaminika přitom mají jeden základní nedostatek: Brání sice uvolňování histaminu nebo blokují histaminové receptory, takže potlačují alergické projevy, ale nijak neovlivňují vlastní příčinu alergie, tedy aktivaci imunitních buněk. (31)

Naproti tomu rozmarýn, konkrétně v něm obsažená kyselina rozmarýnová zmírňuje alergické projevy tím, že působí přímo na aktivované imunitní buňky, zejména na T-lymfocyty a způsobuje jejich apoptózu neboli programovanou buněčnou smrt. Inhibuje totiž interleukin IL-2, který má právě aktivaci T-lymfocytů za úkol. (32, 33) To je velice důležité, protože podle některých vědeckých teorií mohou imunitní buňky aktivované vlivem alergické reakce způsobovat oxidativní poškození tkání, a dokonce zvyšovat riziko vzniku kardiovaskulárních onemocnění. (35) Důležitý je navíc fakt, že kyselina rozmarýnová způsobuje smrt pouze u aktivovaných imunitních buněk – ty neaktivované ponechává bez povšimnutí, takže nijak neomezuje schopnost organismu účinně se bránit například infekcím. (35)

V jedné japonské studii (10) například došlo u pacientů po 21 dnech užívání rozmarýnového extraktu k výraznému ústupu většiny alergických příznaků, zejména pak rýmy, slzení a pálení očí.

Prokázán byl i ústup zánětlivých reakcí při alergické reakci na prachové roztoče a také úleva při astmatu (25). Při pokusech na myších bylo například prokázáno, že denní dávka 1,5 mg rozmarýnového extraktu dokáže zabránit vzniku alergického astmatu při styku s roztoči. (34) Důležitou roli hraje i jeho schopnost uvolňovat svaly dýchací trubice, jehož křečovité stažení je pro astma charakteristické. (36)

Ochrana jater

Ochrana jater proti působení toxických látek patří mezi nejznámější účinky rozmarýnu v tradiční přírodní medicíně. Tyto schopnosti přitom potvrdily i moderní vědecké výzkumy. (20) Prokázána byla ochrana proti zánětlivým procesům a nekrózám způsobenými působením toxických chemikálií a také podpora detoxikace. (28, 38)

Kardiovaskulární choroby

V tradiční přírodní medicíně je rozmarýn často využívá jako prostředek pro zvýšení chorobně nízkého krevního tlaku. Z tohoto pohledu je zajímavé, že zároveň dokáže snižovat i příliš vysoký krevní tlak, který je jedním z hlavních rizikových faktorů kardiovaskulárních onemocnění. V marockém přírodním léčitelství je k tomuto účelu dokonce s úspěchem využíván i u diabetiků. (22)

Vědecké studie rovněž potvrdily, že látky s antioxidačním účinkem obsažené v rozmarýnovém extraktu, zvláště fenolické diterpeny a kyselina karnosolová, dokáží efektivně snižovat hladinu cholesterolu v krvi a omezovat tvorbu aterosklerotických plátů. (23, 24)

Psychické obtíže

Rozmarýn má příznivý efekt na náladu, zejména podporuje zklidnění, zmírnění úzkosti a stresu, a dokonce v tomto ohledu funguje i u pacientů postižených demencí. (27) Prokázány jsou i jeho příznivé účinky při depresi a úzkosti, a to již po 30 dnech užívání extraktu (43, 44). Ke zmírnění úzkosti přitom dochází nejen v případě užívání rozmarýnového extraktu, ale dokonce i při masážích s využitím rozmarýnového oleje. (45)

Tato bylinka má zároveň celkový tonizační efekt a přispívá ke zmírnění únavy a nedostatku energie. (61)

Poruchy spánku

Rozmarýn může představovat i účinnou pomoc pro osoby trpícím poruchami spánku. Když jej například vědci podávali v rámci studie vysokoškolským studentům, stoupl po 30 dnech počet těch, kteří udávali, že spí dobře, ze 47 % na počátku studie na 62 %, a počet dobrovolníků udávajících špatný spánek z původních 53 % na 38 %. (43) Rozmarýn ovšem zabírá i při poruchách spánku u seniorů, a to dokonce i ve formě aromaterapie. (46)

Makulární degenerace

Tato nemoc patří mezi nejzávažnější oční choroby, často končící úplnou slepotou. Dochází při ní k poškození světločivných buněk oční sítnice, a to zejména v místě nejostřejšího vidění, tzv. žluté skvrny. Postižení jedinci proto zaznamenávají výpadky centrálního vidění (tj. předmětů, na které zaostřují), zatímco periferní vidění zůstává zachováno. Rozmarýnový extrakt, konkrétně v něm obsažený karnosol, přitom dokáže buňky sítnice prokazatelně chránit před degenerací. (29)

Migréna

Tato bylinka se vyznačuje silným protizánětlivým efektem a schopností zmírnit bolest, která efektivně funguje i v případě migrény. V případě akutního záchvatu může dokonce pozitivně působit i aromaterapie. (41)

Cukrovka a obezita

Zajímavá studie, byť zatím provedená pouze na myších, naznačila možný potenciál rozmarýnu v léčbě cukrovky. Myši, jimž byl diabetes uměle vyvolán, dostávaly rozmarýn po dobu šesti týdnů a za tuto dobu u nich došlo k výraznému zlepšení schopnosti beta-buněk slinivky produkovat inzulin. Jednou z možných příčin byl fakt, že rozmarýn podpořil tvorbu betatrofinu. Betatrofin je poměrně nedávno objevený hormon vytvářený v játrech, který ve slinivce podporuje tvorbu nových buněk vytvářejících inzulin. Pozitivním „vedlejším efektem“ pak byl váhový úbytek zkoumaných myší, přičemž rozmarýn zde zafungoval jako ochranný faktor, který zabránil degradaci svalové hmoty. (48)

Dalším mechanismem, kterým rozmarýn u diabetiků působí, je aktivace enzymu AMPK. Jde o enzym, který je nezbytný pro využití glukózy pracujícími svaly – právě ty totiž spotřebují největší podíl glukózy. V momentě, kdy dojde ke zvýšení jeho tvorby, dochází jak k lepšímu vstřebávání glukózy z krve do svalů, tak i k zefektivnění metabolismu glukózy uvnitř svalových buněk. (50) I tento efekt může přispět ke snižování hmotnosti, protože vysoká hladina krevní glukózy zvyšuje pravděpodobnost ukládání tuků.

Schopnost snižovat hladinu glukózy v krvi (zejména nalačno) ovšem potvrdily i výzkumy provedené na lidských dobrovolnících. Jeden z nich navíc zjistil, že užívání rozmarýnu (tobolky 500 mg 3x denně) zvýšila u testovaných osob v krvi hladinu vitaminu B12, a to v průměru o 29 %. To je velmi důležité, protože diabetici mají hladinu tohoto vitaminu, jenž je který je zásadní například pro krvetvorbu či fungování paměti, oproti běžné populaci výrazně nižší (v průměru o 40 %). (49, 52)

Kožní potíže

Rozmarýn efektivně ničí řadu bakterií a kvasinek napadajících pokožku. (51) Podporuje také ochranu kůže vůči působení UV záření. (57)

Plešatost u mužů

Nedávná studie prokázala, že rozmarýn má podobné účinky jako lék minoxidil, který se využívá k potlačení plešatění u mužů. Jedna sledovaná skupina v rámci ní užívala rozmarýn, druhá minoxidil. Po třech měsících sice ještě u žádné z nich k významným změnám nedošlo, po šesti měsících se ale u obou skupin zvýšil počet vlasů, a to zhruba srovnatelným způsobem. (62)

Tinnitus

Tinnitus je termín označující nejrůznější pískání a šumění v uších. Jde o velice obtěžující problém, který často postiženým osobám komplikuje normální fungování, a v některých případech se stává i důvodem k sebevraždě. Účinnost rozmarýnu při tomto problémům zatím nebyla spolehlivě vědecky prokázána, zkušenosti s jeho užíváním ale ukazují, že by mohlo jít o substanci, která části postiženým dokáže přinést alespoň nějakou úlevu.

Užívání a kontraindikace

Vysoké dávky rozmarýnu mohou způsobit potrat, a proto užívání rozmarýnového extraktu a ani nálevu není vhodné v těhotenství. Užívání v množství, které je obvyklé například při dochucování pokrmů, ovšem nebezpečné není. Nedoporučuje se ani užívání při kojení a v případě dětí (zde chybí dostatek studií prokazující jeho bezpečnost, škodlivé působení prokázáno nebylo).

Rozmarýn může rovněž interagovat s některými chemickými léčivy. Není jej proto vhodné kombinovat s léky ovlivňujícími krevní srážlivost (Aspirin, Walfarin), s léky na snížení vysokého krevního tlaku (tzv. ACE inhibitory), diuretiky a antidiabetiky.

0:00 / 0:00
Stárnutí je volba

10 Komentářů

 1. Zdena Matěchová

  Dobrý večer, mám diag.MD očnì sìtnice pravëho oka. Potěšila mě informace o rozmarýnovém extraktu, užìvám pouze lutein. Jaká dávka ochránì buńky makuly, jak užívat, aby se dobře vstřebával tento extralt.
  Děkuji vetmi. Z. Matěchová

  1. blanka

   Dobrý den,
   obvyklá denní doporučená dávka extraktu je 200-300 mg, zpočátku užívání, po dobu 3-4 týdnů je možné dávky bez problémů zdvojnásobit, poté pokračovat s běžnou dávkou a po 3-4 měsících zařadit 1-2 měsíce pouzu. Obecně je jakoukoliv bylinku či extrakt lepší užívat nalačno (minimálně 2 hodiny po jídle a půl hodiny před ním), pokud byste ale cítila například podráždění žaludku, volte užívání s jídlem. Rozmarýn ovšem není V případě makulární degenerace jsou ovšem účinné i další živiny s epigenetickým účinkem. Pokud je vám okolo padesátky či více, mohl by efektivně pomoci zejména resveratrol nebo EGCG, vhodnou volbou je i kurkumin. Na rozdíl od rozmarýnu lze všechny tyto preparáty užívat dlouhodobě. V případě kombinace s rozmarýnem však neužívejte oba doplňky současně, ale odděleně, v různou denní dobu.
   Přejeme hodně úspěchů nejen v léčbě a budeme rádi za případnou zpětnou vazbu.
   Blanka Gololobovová

 2. Tereza

  Dobrý den, nasadila jsem manželovi produkt na zmírnění alergie (pyly). Nyní bere týden doporučenou dávku, bylo by možné ji navýšit pro zvýšení účinnosti? Věk 37, váha 95 kg. A měla bych produkt případně s něčím nakombinovat? V rámci stravy jsem mu jeste vyřadila lepek a mléčné výrobky. Děkuji za odpověď.

  1. blanka

   Dobrý den, v případě rozmarýnu je u dospělé osoby možnost dávku zdvojnásobit. Máte-li tedy kapsle obsahující 200 mg extraktu, může cca po 3 týdny užívat bez problémů tři až čtyři kapsle denně a poté dávku zase snížit. Na alergie také dobře zabírá šišák bajkalský, jeho výhoda navíc je, že zabírá poměrně rychle (cca 48 hodin), takže je možné ho začít užívat například těsně před tím, že začne kvést rostlina, na kterou je manžel alergický. Kombinace šišáku s rozmarýnem není vhodná, můžete ale obě byliny užívat odděleně v různých fázích dne. naopak velice vhodná je kombinace rozmarýnu a omega-3. Ty totiž regulují zánětlivou odpověď i činnost imunitního systému.
   Vyřazení lepku je dobrý krok, v případě mléčných výrobků je to ale hodně individuální. Zvláště kysané mléčné výrobky s obsahem probiotik totiž mohou v případě alergií působit pozitivně, je to tedy třeba vyzkoušet.

 3. Prokop

  Dobrý den,
  zajímalo by mě, jestli je možné používat rozmarýn také v podobě čaje a jaké je doporučené dávkování.
  Děkuji.

  1. blanka

   Dobrý den,
   ano, možné to je. Používá se klasicky nálev. Pokud jde o preventivní užití nebo o užívání za účelem celkové tonizace a vitalizace organismu, stačí 1x denně, ideálně ráno nalačno. Při léčebném užití 2-3x denně.

 4. Ludevit

  Měl jsem asi už 2mesice šumění a pískání v uších. …po uvareni silného čaje z romarynu který me roste hojně na zahradě jsem okamžitě po vypiti půl litru tohoto čaje zjistil ze jako zázrakem tyto potíže přestali v noci k tomu jsem se začal potit a dnes je me po dlouhé době fantasticky. …věřte nevěřte

  1. blanka

   Děkujeme za zpětnou vazbu, příroda někdy dokáže zázraky 🙂

 5. Marie Levá

  Vynikající informace! Prosím sdělte mi které přípravky v lékárně či prodejně zdravé výživy zakoupit s rozmarýnem.velmi bych chtěla zvládnout svůj tinnitus ,a.udrzet.choleszerol.jsem štíhlá cholester.jsrm stáhla za rok sama bez.leku,ty nefungovaly z 7.6 na 5.00prosim doporučte čaje či vnalev či.pod.k domácímu použití děkuji za odpověď..

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

 1. González-Vallinas M,Molina S,Vicente GZarza V, Martín-Hernández R, García-Risco MR, Fornari TReglero GRamírez de Molina A. Expression of microRNA-15b and the glycosyltransferase GCNT3 correlates with antitumor efficacy of Rosemary diterpenes in colon and pancreatic cancer. PLoS One. 2014 Jun 3;9(6):e98556. doi: 10.1371/journal.pone.0098556. eCollection 2014.
 2. Ho C.T, Wang M, Wei G.J, Huang T.C, Huang M.Y. Chemistry and antioxidative factors in rosemary and sage.Biofactors.2000;13:161–6.
 3. Singletary K, MacDonald C, Wallig M. Inhibition by rosemary and carnosol of 7,12-dimethylbenz [a]anthracene (DMBA)-induced rat mammary tumorigenesis and in vivo DMBA-DNA adduct formation. Cancer Lett.1996;104:43–8.
 4. Yesil-Celiktas O, Sevimli C, Bedir E, Vardar-Sukan F. Inhibitory effects of rosemary extracts, carnosic acid and rosmarinic acid on the growth ofvarious human cancer cell lines.Plant Foods Hum Nutr.2010;65:158–63.
 5. Moon D.O, Kim M.O, Lee J.D, Choi Y.H, Kim G.Y. Rosmarinic acid sensitizes cell death through suppression of TNF-alpha-induced NF-kappaB activation and ROS generation in human leukemiaU937 cells. Cancer Lett.2010;288:183–91.
 6. Huang M.T, Ho C.T, Wang Z.Y, editors. Inhibition of skin tumorigenesis by rosemary and its constituents carnosol and ursolic acid.Cancer Res.1994;54:701–8.
 7. Kluth D, Banning A, Paur I, Blomhoff R, Brigelius-Flohe R. Modulation of pregnane X receptor- and electrophile responsive element-mediated gene expression by dietary polyphenolic compounds.Free Radic Biol Med.2007;42:315–25.
 8. Lo AH,Liang YC,Lin-Shiau SYHo CTLin JK. Carnosol, an antioxidant in rosemary, suppresses inducible nitric oxide synthase through down-regulating nuclear factor-kappaB in mouse macrophages. Carcinogenesis. 2002 Jun;23(6):983-91.
 9. I. Aruoma,B. Halliwell,R. Aeschbach, and J. Löligers. Antioxidant and pro-oxidant properties of active rosemary constituents: carnosol and carnosic acid. Xenobiotica. 1992, Vol. 22, No. 2 , Pages 257-268
 10. Takano H, Osakabe N, Sanbongi C, Yanagisawa R, Inoue K, Yasuda A, Natsume M, Baba S, Ichiishi E, Yoshikawa T. Extract of Perilla frutescens enriched for rosmarinic acid, a polyphenolic phytochemical, inhibits seasonal allergic rhinoconjunctivitis in humans.Exp Biol Med (Maywood). 2004 Mar;229(3):247-54.
 11. Inoue K, Takano H, Shiga A, Fujita Y, Makino H, Yanagisawa R, Ichinose T, Kato Y, Yamada T, Yoshikawa T. Effects of volatile constituents of a rosemary extract on allergic airway inflammation related to house dust mite allergen in mice.Int J Mol Med. 2005 Aug;16(2):315-9.
 12. Dannenberg AJ et al. The role of COX-2 in breast and cervical cancer. ProgExp Tum Res. 2003;37:90-106.
 13. Terry MB et al. Association of frequency and duration of aspirin use and hormone receptor status with breast cancer risk. 2004;291:2433-2440.
 14. Munné-Bosch and L. Alegre, “Subcellular compartmentation of the diterpene carnosic acid and its derivatives in the leaves of rosemary,”Plant Physiology, vol. 125, no. 2, pp. 1094–1102, 2001.
 15. Azad, H. Rasoolijazi, M. T. Joghataie, and S. Soleimani. Neuroprotective effects of carnosic acid in an experimental model of Alzheimer’s disease in rats. Cell Journal, vol. 13, no. 1, pp. 39–44, 2011.
 16. Satoh, K. Kosaka, K. Itoh et al. Carnosic acid, a catechol-type electrophilic compound, protects neurons both in vitro and in vivo through activation of the Keap1/Nrf2 pathway via S-alkylation of targeted cysteines on Keap1.Journal of Neurochemistry, vol. 104, no. 4, pp. 1116–1131, 2008.
 17. RasoolijaziN. AzadM. T. JoghataeiM. KerdariF. Nikbakht, andM. Soleimani. The Protective Role of Carnosic Acid against Beta-Amyloid Toxicity in Rats. The Scientific World Journal, Volume 2013 (2013).  http://www.hindawi.com/journals/tswj/2013/917082/#B11
 18. P Merry,P G WinyardC J MorrisM Grootveld, and D R Blake. Oxygen free radicals, inflammation, and synovitis: and synovitis: the current status. Ann Rheum Dis. 1989 Oct; 48(10): 864–870.
 19. Kimura Y,Okuda HOkuda THatano TArichi S. Studies on the activities of tannins and related compounds, X. Effects of caffeetannins and related compounds on arachidonate metabolism in human polymorphonuclear leukocytes. Ann Rheum Dis. 1989 Oct; 48(10): 864–870.
 20. M R Al-Sereitia, K M Abu-Amerb & P Sena. Pharmacology of rosemary (Rosmarinus officinalis Linn.) and its therapeutic potentials. Indian Journal of Experimental Biology
  37, February 1999, pp.124-131
 21. Jiří Janča, Josef A Zentrich. Herbář léčivých rostlin, 4. díl. Eminent 1996, str. 128-131
 22. Tahraoui A, El-Hilaly J, Israili ZH, Lyoussi B. Ethnopharmacological survey of plants used in the traditional treatment of hypertension and diabetes in south-eastern Morocco (Errachidia province).J Ethnopharmacol. 2007 Mar 1;110(1):105-17. Epub 2006 Sep 23.
 23. Zeng HH, Tu PF, Zhou K, Wang H, Wang BH, Lu JF.Antioxidant properties of phenolic diterpenes from Rosmarinus officinalis.Acta Pharmacol Sin. 2001 Dec;22(12):1094-8.
 24. Lee JJ, Jin YR, Lee JH, Yu JY, Han XH, Oh KW, Hong JT, Kim TJ, Yun YP. Antiplatelet activity of carnosic acid, a phenolic diterpene from Rosmarinus officinalis.Planta Med. 2007 Feb;73(2):121-7.
 25. Sanbongi C, Takano H, Osakabe N, Sasa N, Natsume M, Yanagisawa R, Inoue KI, Sadakane K, Ichinose T, Yoshikawa T.Rosmarinic acid in perilla extract inhibits allergic inflammation induced by mite allergen, in a mouse model.Clin Exp Allergy. 2004 Jun;34(6):971-7.
 26. Alkam T, Nitta A, Mizoguchi H, Itoh A, Nabeshima T. A natural scavenger of peroxynitrites, rosmarinic acid, protects against impairment of memory induced by Abeta (25-35).Behav Brain Res. 2007 Jun 18;180(2):139-45. Epub 2007 Mar 1.
 27. Pereira P, Tysca D, Oliveira P, da Silva Brum LF, Picada JN, Ardenghi P. Neurobehavioral and genotoxic aspects of rosmarinic acid.Pharmacol Res. 2005 Sept; 52(3):199-203.
 28. Sotelo-Felix JI, et al. Evaluation of the effectiveness of Rosmarinus officinalis (Lamiaceae) in the alleviation of carbon tetrachloride-induced acute hepatotoxicity in the rat. J Ethnopharm 2002; 81: 145-154
 29. Rezaie, S. R. McKercher, K. Kosaka, M. Seki, L. Wheeler, V. Viswanath, T. Chun, R. Joshi, M. Valencia, S. Sasaki, T. Tozawa, T. Satoh, S. A. Lipton.Protective effect of carnosic acid, a pro-electrophilic compound, in models of oxidative stress and light-induced retinal degenerationInvestigative Ophthalmology & Visual Science, 2012; DOI:10.1167/iovs.12-10793
 30. Kennedy DO, Scholey AB. The psychopharmacology of European herbs with cognition-enhancing properties.Curr Pharm Des. 2006;12(35):4613-23.
 31. Wong BR, Grossbard EB, Payan DG, Masuda ES. Targeting Syk as a treatment for allergic and autoimmune disorders. Expert Opin Investig Drugs. 2004 Jul;13(7):743-62.
 32. Hur YG, Yun Y, Won J. Rosmarinic acid induces p561ck-dependent apoptosis in jurkat and peripheral T cells via mitochondrial pathway independent from fas/fas ligand interaction. J Immunol. 2004 Jan 1;172(1):79-87.
 33. Won J, Hur YG, Hur EM, et al. Rosmarinic acid inhibits TCR-induced T cell activation and proliferation in an Lck-dependent manner. Eur J Immunol. 2003 Apr;33(4):870-9.
 34. Sanbongi C, Takano H, Osakabe N, et al. Rosmarinic acid in perilla leaf extract inhibits allergic inflammation induced by mite allergen, in a mouse model. Clin Exp Allergy. 2004 Jun;34(6):971-7.
 35. John Colman. Rosmarinic Acid Provides Natural Allergy Relief. Nov 2004. http://www.lef.org/Magazine/2004/11/report_allergy/Page-01?p=1
 36. Aqel MB. Relaxant effect of the volatile oil of Rosmarinus officinalis on tracheal smooth muscle. J Ethnopharmacol.1991 May-Jun;33(1-2):57-62.
 37. Mark Mossand Lorraine Oliver. Plasma 1,8-cineole correlates with cognitive performance following exposure to rosemary essential oil aroma. Ther Adv Psychopharmacol. 2012 Jun; 2(3): 103–113. doi:  1177/2045125312436573
 38. Debersac P, Heydel JM, Amiot MJ, et al. Induction of cytochrome P450 and/or detoxication enzymes by various extracts of rosemary: description of specific patterns.Food Chem Toxicol. 2001;39(9):907-918.
 39. Steven D. Ehrlich, NMD. Rosemary. Jun 2014. http://umm.edu/health/medical/altmed/herb/rosemary
 40. Julia Bauer, Susanne Kuehnl, Judith M. Rollinger, Olga Scherer, Hinnak Northoff, Hermann Stuppner, Oliver Werz, and Andreas Koeberle. Carnosol and carnosic acids from Salvia officinalis inhibit microsomal prostaglandin E2 synthase-1. JPET Fast Forward. Published on April 16, 2012 as DOI: 10.1124/jpet.112.193847
 41. Hassan Solhi,  Bahman Salehi, Abbas Alimoradian, Shirin Pazouki, Mohsen Taghizadeh, Ali Mohammad Saleh, and Amir Mohammad Kazemifar. Beneficial Effects of Rosmarinus Officinalis for Treatment of Opium Withdrawal Syndrome during Addiction Treatment Programs: A Clinical Trial. Addict Health. 2013 Summer-Autumn; 5(3-4): 90–94.
 42. Fawzi Mohammad Al Sheyab, Nizar Abuharfeil, Lina Salloum, Rehan Bani Hani, Dalal Saleh Awad. The Effect of Rosemary (Rosmarinus officinalis. L) Plant Extracts on the Immune Response and Lipid Profile in Mice. Journal of Biology and Life Science. 2012, Vol. 3, No. 1
 43. Nematolahi P, Mehrabani M, Kamami-Mohajeri S, Dabaghzadeh F. Effect of Rosmarinus officinalis L. on memory performance, anxiety, depresion and sleep quality in university students: A randomized clinical trial. Complement Ther Clin Pract. 2018 Feb; 30:24-28.
 44. BUrnet KM, Solterbeck LA, Strapp CM. Scent and mood state following ann anxiety-provoking task. Psychol Rep. 2004 oct;95(2):707-22
 45. Hngratanaworakit, T. Simultaneous aromatherapy massage with rosemary oil on humans. Scientia Pharmaceutica. Volume 77, Issue 2, 2009, Pages 375-387
 46. 46.               Akiko Noda, Narumi Funaki, Rie Hirashita, Honoka Nakashima, Yasuaki Mita, Okuda Masato, Seiko Miyata, Kunihiro Iwamoto, Norio Ozaki, Katsuya Urakami. 0704 Effects of Aromatherapy on Sleep and Cognitive Function in the Elderly. Sleep, Volume 42, Issue Supplement_1, April 2019, Pages A282–A283,
 47. Richard J. Bloomer,. John J. MacDonnchadh, Ryan Moran, Judi Quilici Timmcke. Impact of a Dietary Supplement Containing Rosemary and Daylily on Biochemical Markers of Cognitive Health, Sleep Quality and Related Variables in Men and Women. January 2016, Health08(12):1307-1322
 48. Ghada Z A Soliman. Effect of Rosmarinus Officinalis on Lipid Profile of Streptozotocin-Induced Diabetic Rats. Volume 2013 (2013), Article ID 118807, Journal of Research in Diabetes, 9 pages,
 49. Mahmoud Alshawabkeh. Effect of rosemary on fasting blood glucose, hemoglobin A1c and Vitamin B12 in healthy person and Type 2 diabetic patients taking glucomid or/and metformin. January 2017. National Journal of Physiology Pharmacy and Pharmacology8(1):1
 50. Tu, Zheng, “Rosemary (Rosmarinus officinalis L.) Extract Regulates Glucose and Lipid Metabolism by Activating AMPK and PPAR Pathways in HepG2 Cells. J Agric Food Chem. 2013 Mar 20;61(11):2803-10.
 51. Weckesser, S., Engel, K., Simon-Haarhaus, B., Wittmer, A., Pelz, K., and Schempp, C. M. Screening of plant extracts for antimicrobial activity against bacteria and yeasts with dermatological relevance. Phytomedicine. 2007;14(7-8):508-516.
 52. Kwon, Y. I., Vattem, D. A., and Shetty, K. Evaluation of clonal herbs of Lamiaceae species for management of diabetes and hypertension. Asia Pac.J Clin Nutr 2006;15(1):107-118.
 53. Lopez, P., Sanchez, C., Batlle, R., and Nerin, C. Solid- and vapor-phase antimicrobial activities of six essential oils: susceptibility of selected foodborne bacterial and fungal strains. J Agric.Food Chem 8-24-2005;53(17):6939-6946. View abstract.
 54. Luqman, S., Dwivedi, G. R., Darokar, M. P., Kalra, A., and Khanuja, S. P. Potential of rosemary oil to be used in drug-resistant infections. Altern.Ther Health Med 2007;13(5):54-59. View abstract.
 55. Mancini, D. A., Torres, R. P., Pinto, J. R., and Mancini, J. Inhibition of DNA Virus: Herpes-1 (HSV-1) in cellular culture replication, through an antioxidant treatment extracted from rosemary spice. Brazilian Journal of Pharmaceutical Sciences 2009;45:127-133.
 56. Martin, R., Pierrard, C., Lejeune, F., Hilaire, P., Breton, L., and Bernerd, F. Photoprotective effect of a water-soluble extract of Rosmarinus officinalis L. against UV-induced matrix metalloproteinase-1 in human dermal fibroblasts and reconstructed skin. Eur.J Dermatol. 2008;18(2):128-135.
 57. Martin, R., Pierrard, C., Lejeune, F., Hilaire, P., Breton, L., and Bernerd, F. Photoprotective effect of a water-soluble extract of Rosmarinus officinalis L. against UV-induced matrix metalloproteinase-1 in human dermal fibroblasts and reconstructed skin. Eur.J Dermatol. 2008;18(2):128-135.
 58. Martin, R., Pierrard, C., Lejeune, F., Hilaire, P., Breton, L., and Bernerd, F. Photoprotective effect of a water-soluble extract of Rosmarinus officinalis L. against UV-induced matrix metalloproteinase-1 in human dermal fibroblasts and reconstructed skin. Eur.J Dermatol. 2008;18(2):128-135.
 59. Paris, A., Strukelj, B., Renko, M., Turk, V., Pukl, M., Umek, A., and Korant, B. D. Inhibitory effect of carnosic acid on HIV-1 protease in cell-free assays [corrected]. J Nat Prod 1993;56(8):1426-1430.
 60. Lindheimer JB, Loy BD, O’Connor PJ. Short-term effects of black pepper (Piper nigrum) and rosemary (Rosmarinus officinalis and Rosmarinnus eriocalyx) on sustained attention and on energy and fatigue mood states in young adults with low energy. J Med Food. 2013;16(8):765-771.
 61. Lindheimer JB, Loy BD, O’Connor PJ. Short-term effects of black pepper (Piper nigrum) and rosemary (Rosmarinus officinalis and Rosmarinnus eriocalyx) on sustained attention and on energy and fatigue mood states in young adults with low energy. J Med Food. 2013;16(8):765-771.
 62. Panahi Y, Taghizadeh M, Marzony T, Sahebkar A. Rosemary oil vs minoxidil 2% for the treatment of androgenic alopecia: a randomized comparative trial. Skinmed. 2015;13(1):15-21.

Newsletter

PŘIHLASTE SE K ODBĚRU NOVINEK A MĚJTE VŽDY ČERSTVÉ INFORMACE

Nejčtenější články

Na prostatu jděte přes geny
Bechtěrevova nemoc: Jak může pomoci epigenetika?
Problémy se spánkem? Pomůže dýchání, sprcha i doplňky stravy.
Ostropestřec mariánský
Testosteron – esence mužnosti: 8 věcí, které o něm nejspíš nevíte

Související příspěvky

epivyziva-cz-suma-13052024

Suma – Brazilský ženšen

epivyziva.cz/
epivyziva-cz-cervena-ryze-122023

Červená rýže

epivyziva.cz/
epivyziva-cz-artycok-112023

Artyčok

epivyziva.cz/
epivyziva-cz-olivovnik-evropsky-olea-europaea-hydroxytyrosol-25102023

Olivovník evropský (Olea europaea), hydroxytyrosol

epivyziva.cz/

Související články

epivyziva.cz/
epivyziva.cz/
epivyziva.cz/
epivyziva.cz/
epivyziva.cz/
epivyziva.cz/
epivyziva.cz/