Šišák bajkalský

epivyziva.cz/
www.epivyziva.cz

foto: Andrey Korzun
Scutellaria baicalensis

Popis

Šišák bajkalský je bylina z čeledi hluchavkovitých, podčeledi scutellaroideae. Jde o trvalku dorůstající výšky 15-50 cm. Kvete na konci léta až na podzim nápadně modrými květy. Plody jsou šišatého tvaru – právě ony daly šišáku jeho jméno. Roste zejména v lesostepních oblastech Zabajkalí a Dálného Východu, ale lze ji pěstovat i u nás – nevyžaduje žádnou zvláštní péči a dobře přezimuje. Léčivou drogou je kořen.

Historie

Šišák bajkalský patří mezi základní byliny tradiční čínské medicíny. Používá se již více než 2000 let, první zmínky o něm nalezneme v Shen Nongově kánonu léčivých rostlin, který vznikl za vlády dynastie Han (25-220 n. l.). Další velmi starý písemný záznam o něm pochází z hrobky v severozápadní Číně z 2. století našeho letopočtu, kde byl uveden jako přísada několika léčivých přípravků. Čínská medicína jej dodnes využívá zejména k léčbě horečky, kašle, trávicích a močových potíží, ale i zánětů, alergií a nemocí srdce a cév. (1-3) Tradiční japonské léčitelství jej doporučuje dokonce pro zvýšení obranyschopnosti vůči rakovině.

Účinné látky

Šišák bajkalský obsahuje řadu unikátních substancí, zejména ze skupiny glykosidů a polyfenolů. Mezi nejdůležitější patří vogonin, bajkalin, bajkalein, oroxylin A, scutellarin, chrysin, viscidulin, luteolin či scullcapflavon. (39)

Účinky

Šišák bajkalský je v tradičním léčitelství využíván k léčbě celé řady nemocí. Výzkumy probíhající v posledních dvou desetiletí přitom ukázaly, že řada účinků šišáku bajkalského má původ v epigenetickém působení některých obsažených látek. Například vogonin dokáže regulovat aktivitu enzymů jménem deacetylázy histonů, které, jak jejich jméno napovídá, se účastní reakce nazývané acetylace histonů. (3) Histony jsou bílkoviny, které vytvářejí prostorovou strukturu DNA, a míra jejich acetylace rozhoduje o tom, zda budou příslušné geny „přečteny“. Tento proces přitom hraje velice důležitou roli na příklad v prevenci a léčbě nádorových onemocnění.

Úzkost

Velmi zajímavou oblastí je působení šišáku na psychiku. Jeho účinné složky totiž jako jedny z mála látek dokáží překonat bariéru mezi krevním oběhem a mozkem. Tam se pak vogonin a bajkalein vážou na tzv. GABA receptory. Jde o místa, kam se za normálních okolností váže kyselina gama-aminomáselná, což je neurotransmiter (látka zprostředkovávající přenos nervových vzruchů) s tlumivými účinky. Vogonin se přitom váže přímo na tzv. benzodiazepinové vazebné místo, tedy tam, kam jinak míří třeba léky ze skupiny benzodiazepinů, které se používají proti úzkosti. Šišák, zvláště v něm obsažený bajkalein má přitom proti anxiolytikům jednu velkou výhodu: na rozdíl od nich se totiž váže pouze na některé podjednotky GABA receptorů, takže sice dokáže účinně tlumit úzkost, ale přitom nemá vyloženě sedativní účinky, takže nezpůsobuje nadměrnou ospalost či útlum pozornosti. Díky tom je možné jej užívat například při řízení či jiných činnostech náročných na pozornost. A také na něj nevzniká závislost. (40-42)

Šišák je navíc účinný i při depresích.

Spánek

Zklidňující efekt šišáku a jeho schopnost vázat se na GABA receptory mohou být přínosné i pro osoby trpící poruchami spánku. Díky nim tato bylina usnadňuje usínání a pozitivně ovlivňuje i kvalitu spánku. (57)

ADHD

Další oblastí, kde se pozitivně projevují výše zmíněné vlastnosti šišáku, je porucha pozornosti spojená s hyperaktivitou, zkráceně ADHD. (58)

Nádorová onemocnění

Šišák dokáže velice silně potlačovat buněčný růst nádorových buněk, protože snižuje koncentraci cyklooxygenázy COX2, která je nutná pro tvorbu prostaglandinu E2. Zánětlivé procesy, které jsou způsobeny právě tvorbou prostaglandinů, totiž podporují růst nádorových buněk. Tento efekt je zjevný u celé řady typů nádorů, nejcitlivější jsou však vůči působení šišáku nádory prsu a prostaty. (5)

Látka jménem luteolin izolovaná ze šišáku bajkalského zároveň zásadním způsobem ovlivňuje apoptózu neboli programovanou buněčnou smrt. Tato schopnost je u nádorových buněk narušena, což vede k jejich nekontrolovanému množení. (8) Podobně působí i další složka šišáku, fenoforbid, který potlačuje antiapoptickou bílkovinu Bcl-2 a tím podporuje schopnost apoptózy. (10) Extrakt z rostliny rovněž zmírňuje proliferaci, tedy schopnost rychlého množení rovněž typickou pro nádorové buňky. Tento efekt byl dokonce prokázán i u rakoviny jater, která patří mezi nejagresivnější druhy nádorů. (9) Velmi efektivní látkou je také vogonin, který působí epigeneticky – pomocí regulace acetylace histonů ovlivňuje čtení genetické informace, a tím ovlivňuje zejména apoptózu a proliferaci nádorových buněk.

Studie provedené na zvířatech prokázala 50% redukci nádorů po sedmitýdenní léčbě šišákem bajkalským. (6) Kuřáky pak jistě potěší, že šišák chrání DNA buněk před poškozením látkami z cigaretového kouře, a pomáhá tak snížit riziko vzniku rakoviny. (15)

Schopnost šišáku ovlivňovat apoptózu byla prokázána i v případě leukemie. (11)

Imunita a zánětlivé procesy

Jak už jsme zmínili, šišák bajkalský snižuje koncentraci cyklooxygenázy COX2, a tím potlačuje průběh prakticky všech zánětlivých procesů v těle. Protizánětlivě navíc působí i jeho schopnost potlačovat produkci a aktivaci dalších sloučenin podporujících průběh zánětu, například fakotru NF-kB či cytokinů. (5, 30) Dokáže však i přímo ovlivňovat imunitu zejména díky aktivaci imunitních buněk jménem makrofágy. (4)

Nemoci srdce a cév

V pokusech na zvířatech byla prokázána schopnost šišáku ovlivňovat hladinu cholesterolu v krvi. Pokud byl podáván myším krmeným stravou s vysokým podílem tuku, došlo u nich ke snížení hladiny cholesterolu a triglyceridů. Ve srovnání s kontrolní skupinou zvířata zároveň výrazně méně přibírala na váze. (12) V rámci čínské medicíny je používán i na léčbu vysokého krevního tlaku, aterosklerózy a křečových žil (1), účinnost proti ateroskleróze a trombóze potvrzují i některé vědecké výzkumy (20). V jedné studii dokázala dokonce kombinace šišáku bajkalského se sanhuangem snížit tvorbu aterosklerotických plátů stejně efektivně, jako užívání 50 mg aspirinu denně, na rozdíl od něj ovšem zcela bez negativních vedlejších účinků. (21)

Bakteriální a virové infekce

Šišák bajkalský pomáhá potlačovat řadu bakteriálních infekcí, včetně těch, které jsou způsobeny zlatým stafylokokem rezistentním vůči léčbě antibiotiky či chlamydiemi. (14, 18, 45, 46) Prokázány byly i jeho protivirové účinky, například proti virům chřipky tipu A a B. (19) Obsažený bajkalein je dokonce schopen omezovat množení viru HIV! (29)

Plísně a kvasinkové infekce

Šišák bajkalský efektivně ničí i nejčastějšího původce plísňového onemocnění, kvasinky rodu Candida, a to i u onkologických pacientů, u nichž tato infekce vznikla po chemoterapeutické léčbě. (69)

Chudokrevnost

Bajkalin a další složky šišáku pozitivně ovlivňují tvorbu červených krvinek neboli hemopoézu. Působí tak i v případě, že byla proudukce krvinek narušena spánkovou deprivací nebo psychickým stresem. (16)

Alzheimerova choroba a poruchy paměti

Šišák představuje určitou naději i pro nemocné Alzheimerovou demencí, jejichž počet v posledních desetiletích strmě stoupá. Ukazuje se totiž, že látka oroxylin A, kterou obsahuje, dokáže zmírňovat poruchy paměti vyvolané tzv. beta-amyloidními plaky, které představují jeden z hlavních projevů této choroby. (25) Bajkalein a orolyxin A navíc mají neuroprotektivní efekt – jsou schopny chránit mozkové buňky před destrukcí, což má význam nejen při Alzheimerově chorobě, ale například i při mozkové mrtvici. Zlepšuje se díky nim ochrana nervových buněk vůči ischemii čili nedostatku kyslíku, protože šišák ovlivňuje funkci jejich mitochondrií a tím i schopnost produkce energie. Dysfunkce mitochondrií je ostatně považována za jednu z možných příčin vzniku této nemoci. (13, 26) Šišák navíc umožňuje mozku lépe vzdorovat proti zhoršení paměti, schopnosti učení a dalších kognitivních funkcí, které jsou způsobeny nikoliv nemocí, ale přirozenými procesy souvisejícími se stárnutím organismu. (27)

Alergie

Šišák bajkalský byl jako antialergikum využíván již v tradiční čínské a japonské medicíně a tuto jeho schopnost potvrzuje i moderní věda. Nejúčinněji působí, pokud je podán 48 hodin před setkáním s alergenem – když k setkání poté dojde, zmírňuje se uvolňování histaminu, a tedy i intenzita alergických projevů. Šišák je tak možno užívat preventivně, například v pylové sezóně. (28)

Obezita

Šišák může být dokonce velice účinný i pro osoby, které se snaží zhubnout – zejména pak pro ty, které se již nacházejí ve stádiu obezity. Důvodem je nejen protizánětlivé působení (obezita je totiž provázena celotělovým zánětem, který znesnadňuje hubnutí a má řadu negativních účinků na zdraví), ale i jeho schopnost ovlivňovat tvorbu a oxidaci mastných kyselin. (31, 32) Obsažený scutellarin je navíc schopen snižovat koncentraci látek, které umožňují tvorbu nových buněk tukové tkáně. (33)

Šišák rovněž pomáhá zmírnit některé následky nezdravého stravování, zejména pak stravy s vysokým podílem nasycených tuků. V těchto případech například zmírňuje narušení metabolismu a poškození jater. (44)

Cukrovka

Šišák může být i velmi účinnou zbraní v prevenci léčbě diabetu, protože dokáže velice efektivně snižovat hladinu glukózy v krvi, a to již po čtyřech týdnech užívání. (34-37)

Osteoporóza

Léky na osteoporózu lze rozdělit do dvou kategorií: První z nich, tzv. antiresorpční látky, brání ztrátám minerálů z kostí, zatímco látky anabolické podporují výstavbu a růst kostní hmoty. Výzkumy přitom naznačují, že baikalin a další flavonoidy obsažené v kořeni šišáku mohou na kosti působit oběma zmíněnými cestami – účinně aktivují geny, které řídí diferenciaci kostních buněk jménem osteoblasty, a zároveň podporuje mineralizaci kostí. Jedním ze stěžejních principů jeho fungování je přitom harmonizace systému RANKL/OPG, což jsou dva proteiny hrající důležitou roli při vzniku osteoporózy. RANKL je produkován osteoklasty, kostními buňkami hrajícími hlavní roli v kostní resorpci (zpětném vstřebávání látek tvořící kostní hmotu). OPG se váže na aktivovaný RANKL a tím mu brání v jeho funkci. Pro osteoporózu je přitom typické, že RANKL má převahu nad OPG, takže resorpce převáží nad tvorbou nové kostní hmoty. A právě tomu pomáhá šišák bránit. (43)

Lupenka

Lupenka neboli psoriáza, je zánětlivé, imunitně zprostředkované onemocnění kůže, přičemž řada pacientů reaguje na konvenční léčbu jen omezeně. Především jim může pomoci přinést úlevu šišák bajkalský. V něm obsažený bajkalin totiž omezuje tvorbu zánětlivých interleukinů i pronikání imunitních buněk do pokožky, čímž výrazně zmírňuje její zánět. Omezuje se také erytém a nekróza kůže. (47)

Ledviny

Šišák působí příznivě při řadě ledvinových potíží. Má na tento orgán obecně protizánětlivý efekt, zmírňuje tvorbu zánětlivých cytokinů, má příznivý vliv při glomerulonefritidě, fibróze ledvin, chrání ledviny pacientů s diabetem a celkově zlepšuje stav osob s chronickým poškozením a nedostatečnou funkcí ledvin. Zvláště účinně působí u osob, které zároveň trpí vysokým krevním tlakem. Zajímavostí je, že pomáhá rovněž obnovit rovnováhu střevního mikrobiomu, která bývá u lidí s ledvinovými problémy velice často narušena. (48-51)

Kloubní onemocnění

Šišák může být efektivní zejména při artróze, kde pomáhá snížit zánět a bolestivost postižených kloubů a zvýšit jejich pohyblivost a celkový komfort. (52) Obsažený vogonin má navíc i přímý ochranný efekt na buňky chrupavky. (66)

Játra

Dalším orgánem, jehož zdraví šišák pozitivně ovlivňuje, jsou játra. Chrání je před škodlivým působením volných radikálů, alkoholu, vysokotučné stravy a některých toxických chemikálií (například proti aflatoxinu), podporuje jejich funkci a regenerační schopnosti. (17, 44, 62-65)

Endometrióza

Endometrióza je nejčastější gynekologické onemocnění žen v reprodukčním věku. Buňky děložní sliznice (endometrium) se při něm nacházejí i mimo dělohu, nejčastěji v oblasti vaječníků, vejcovodů či jinde v dutině břišní. Tyto buňky se ovšem chovají podobně jako ty v děloze, včetně toho, že reagují na hladinu pohlavních hormonů. V době menstruace tedy v dutině břišní dochází k výraznému zvýšení zánětlivých procesů a krvácení, s čímž souvisejí i velmi silné menstruační bolesti.  Vogonin obsažený v šišáku účinně potlačuje proliferaci neboli rychlé množení buněk sliznice, a zároveň podporuje apoptózu (buněčnou smrt) ve slizničních lézích. Vogonin navíc blokuje v těchto buňkách estrogenové receptory, čímž zmírňuje jejich reakci na změny hladin pohlavních hormonů v průběhu menstruačního cyklu. (67)

Užívání

Šišák bajkalský se obvykle používá v rámci čtyřtýdenní kúry, poté je vhodné zařadit týdenní pauzu. Obvyklá denní dávka je 500 mg extraktu. (39)

Vedlejší účinky a kontraindikace

Při užívání šišáku bajkalského zatím nebyly zaznamenány žádné vedlejší účinky. Nedoporučuje se užívat dětem a těhotným ženám, protože zatím nebyly provedeny potřebné výzkumy, které by dokázaly, že je pro ně šišák bezpečný.

Je však třeba mít na paměti fakt, že šišák může ovlivňovat účinky některých léků. Jeho schopnost snižovat hladinu cukru v krvi může být problematická pro osoby, které zároveň užívají antidiabetika či inzulin, v tomto případě je nutné šišák užívat pouze pod dohledem lékaře. Dalším problémem může být schopnost šišáku zvyšovat účinek některých antixyolitik (léků proti úzkosti), zejména ze skupiny benzodiazepinů, barbiturátů, antikolvulzantů, dále léků proti nespavosti a tricyklických antidepresiv. Problematická může být i současná konzumace alkoholu. (38) Neměl by být rovněž užíván spolu s estrogenovou terapií a léky snižujícími krevní tlak. (53)

Vhodné kombinace

Šišák bajkalský je bylina, která se velmi hodí ke kombinování, a to jak s jinými bylinami (nejen těmi užívanými v tradiční čínské medicíně), ale i s epigeneticky působícími živinami. Zde jsou některé vhodné kombinace:

Úzkost a poruchy spánku: šišák + mučenka (56)

Deprese: šišák + rhodiola (60)

Nádorová onemocnění: šišák + resveratrol, šišák + kurkumin, šišák + OPC, šišák + zázvor (54)

Srdce a cévy: šišák + resveratrol, šišák + OPC

Antioxidační a protizánětlivé působení: šišák + OPC (55), šišák + kurkumin (61), šišák + rozmarýn

Antimikrobiální efekt: šišák + kurkumin (61)

Artróza: šišák + akácie katechová (52), šišák + genistein

Hubnutí: šišák + bambus (59), šišák + egcg

Játra: šišák + kurkumin (62)

Osteoporóza: šišák + resveratrol, šišák + OPC, šišák + genistein

Ochrana nervových buněk: šišák + resveratrol, šišák + omega-3

Lupenka: šišák + egcg

Endometrióza: šišák + rozmarýn (67)

0:00 / 0:00
Stárnutí je volba

4 Komentáře

 1. Zdena Matěchová

  Dobrý den, koupila jsem si Šišák bajkalský , Epigemic, doporučená dennì dávka je 1-2 kapsle, v jedné kapsli je 130mg extraktu z kořene. Mám si, abych dodržela vaše doporučenī vzīt 3, nebo 4 kapsle.
  Je mi 55let, 163cm, 63 kg, nemoci- Makularní degenerace pravėho oka, artróza 1 st.kyćle, jinak OK.
  Děkuji. Z. Matěchová

  1. blanka

   Dobrý den,
   na začátku můžete dávkování navýšit na tři nebo čtyři kapsle denně, zhruba po týdnu až dvou ale už většinou stačí poloviční dávka. Pokud jde o makulární degeneraci, doporučuju vyzkoušet astaxantin. Ten kombinuje epigenetické a antioxidační působení a jeho účinky při této chorobě jsou velmi slibné. S pozdravem
   Blanka Gololoboová

 2. Jolana Křičenská

  Dobrý den,

  chtěla bych začít užívat šišák a potřebovala bych upřesnit, jak chápat uvedená množství a dávkování. V podrobném popisu se uvádí jako běžná dávka 500 mg extraktu, ale jedna kapsle obsahuje 130 mg a doporučené dávkování je jedna až dvě kapsle, což je v rozporu s uvedenou informací.
  Prosím také o upřesnění, čeho se uvedené množství 130mg týká – je to hmotnost kapsle, nebo extraktu samotného?

  Moc vám děkuji za odpověď a přeji hezký den.
  Jolana Křičenská

  1. blanka

   Dobrý den,
   doporučené dávkování na obalech představuje množství, které by nemělo uživatele poškodit. Mnohé z doplňků stravy totiž mohou například negativně působit v kombinaci s některými léky. Doporučované dávkování obvykle postačuje pro preventivní působení, pokud ale očekáváte účinek při nějakých konkrétních potížích, je obvykle třeba dávkování navýšit – například na měsíc a potom se vrátit k nižším dávkám.
   130 g představuje hmotnost extraktu.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

 1. Chevallier, A. The Encyclopedia of Medicinal Plants . New York, NY: DK Publishing, Inc.;1996:133.
 2. Newell C, Anderson L, Phillipson J. Herbal Medicines . London, England: Pharmaceutical Press;1996:239-240.
 3. Xin-mei Chen, Yang Bai, Yu-jian Zhong, Xiao-lin Xie, Han-wu Long, Yu-yin Yang, Shi-gen Wu, Qiang Jia, Xiao-hua Wang. Wogonin Has Multiple Anti-Cancer Effects by Regulating c-Myc/SKP2/Fbw7α and HDAC1/HDAC2 Pathways and Inducing Apoptosis in Human Lung Adenocarcinoma Cell Line A549. Plos One. November 12, 2013. DOI: 10.1371/journal.pone.0079201. http://journals.plos.org/plosone/article?id=10.1371/journal.pone.0079201#pone.0079201-Zhang1
 4. Yue GG,et al Screening for anti-inflammatory and bronchorelaxant activities of 12 commonly used Chinese herbal medicines . Phytother Res. (2012)
 5. Ye F,Xui LYi JZhang WZhang DY. Anticancer activity of Scutellaria baicalensis and its potential mechanism. J Altern Complement Med. 2002 Oct;8(5):567-72.
 6. Ye F,Jiang SVolshonok HWu JZhang DY. Molecular mechanism of anti-prostate cancer activity of Scutellaria baicalensis extract. Nutr Cancer. 2007;57(1):100-10.
 7. Zhao M,Zhou ZTZhang WD.Antifugal susceptibility testing and antifugal traditional Chinese medicines screening of oral Candida isolated from head and neck cancer patients treated with radiotherapy or chemotherapy. Hua Xi Kou Qiang Yi Xue Za Zhi. 2006 Apr;24(2):131-4.
 8. Kim JH,Lee EOLee HJKu JSLee MHYang DCKim SH. Caspase activation and extracellular signal-regulated kinase/Akt inhibition were involved in luteolin-induced apoptosis in Lewis lung carcinoma cells. Ann N Y Acad Sci. 2006 Dec;1090:147-60.
 9. Lin JM,Liu YLuo RC. Effect of Scutellaria barbata extract against human hepatocellular Hep-G2 cell proliferation and its mechanism. Nan Fang Yi Ke Da Xue Xue Bao. 2006 Jul;26(7):975-7.
 10. Chan JY,Tang PMHon PMAu SWTsui SKWaye MMKong SKMak TCFung KP. Pheophorbide a, a major antitumor component purified from Scutellaria barbata, induces apoptosis in human hepatocellular carcinoma cells. Planta Med. 2006 Jan;72(1):28-33.
 11. Cha YY,Lee EOLee HJPark YDKo SGKim DHKim HMKang ICKim SH. Methylene chloride fraction of Scutellaria barbata induces apoptosis in human U937 leukemia cells via the mitochondrial signaling pathway. Clin Chim Acta. 2004 Oct;348(1-2):41-8.
 12. Regulska-Ilow B,Biernat JGrajeta HIlow RDrzewicka M. Influence of bioflavonoids from the radix extract of Scutellaria baicalensis on the level of serum lipids, and the development of laboratory rats fed with fresh and oxidized fats. Nahrung. 2004 Apr;48(2):123-8.
 13. Saĭfutdinov RR,Khazanov VA. The effect of an extract of Baikal skullcap (Scutelleria baicalensis) on succinic acid oxidation by the brain mitochondria in rats with hypoxia. Eksp Klin Farmakol. 1998 Sep-Oct;61(5):27-9.
 14. Sato Y,Suzaki SNishikawa TKihara MShibata HHiguti T. Phytochemical flavones isolated from Scutellaria barbata and antibacterial activity against methicillin-resistant Staphylococcus aureus. J Ethnopharmacol. 2000 Oct;72(3):483-8.
 15. Han F,Hu JXu H. Effects of some Chinese herbal medicine and green tea antagonizing mutagenesis caused by cigarette tar. Zhonghua Yu Fang Yi Xue Za Zhi. 1997 Mar;31(2):71-4.
 16. Dygaĭ AM,Suslov NISkurikhin EGChurin AAProvalova NV. The modulating effects of preparations of Baikal skullcap (Scutellaria baicalensis) on erythron reactions under conditions of neurotic exposures. Eksp Klin Farmakol. 1998 Jan-Feb;61(1):37-9
 17. Lin CC,Shieh DEYen MH. Hepatoprotective effect of the fractions of Ban-zhi-lian on experimental liver injuries in rats. J Ethnopharmacol. 1997 May;56(3):193-200.
 18. Tsao T, Newman M, Kwok Y, Horikoshi A. Effect of Chinese and western antimicrobial agents on selected oral bacteria. J Dent Res . 1982;61:1103-1106.
 19. Nagai T, Suzuki Y, Tomimori T, Yamada H. Antiviral activity of plant flavonoid, 5,7,4′-trihydroxy-8-methoxyflavone, from the roots of Scutellaria baicalensis against influenza A (H3N2) and B viruses. Biol Pharm Bull . 1995;18:295-299.
 20. Kimura Y, Yokoi K, Matsushita N, Okuda H. Effects of flavonoids isolated from Scutellariae radix on the production of tissue-type plasminogen activator and plasminogen activator inhibitor-1 induced by thrombin and thrombin receptor agonist peptide in cultured human umbilical vein endothelial cells. J Pharm Pharmacol . 1997;49:816-822.
 21. Huang WM, Yan J, Xu J. Clinical and experimental study on inhibitory effect of sanhuang mixture on platelet aggregation [Chinese]. Zhongguo Zhong Xi Yi Jie He Za Zhi. 1995;15:465-467.
 22. Zhiwen Xu, Feng Wang, Shui Ying Tsang, Kwan Hang Ho, Hui Zheng, Chun Tak Yuen, Chun Yin Chow, Hong Xue. Anxiolytic-Like Effect of Baicalin and its Additivity with other Anxiolytics. Planta Med 2006; 72(2): 189-192. DOI: 10.1055/s-2005-873193
 23. Jyh-Fei LiaoWen-Yuan Hung, Chieh-Fu Chen. Anxiolytic-like effects of baicalein and baicalin in the Vogel conflict test in mice. European Journal of Pharmacology. Volume 464, Issues 2–3, 19 March 2003, Pages 141–146.
 24. Huang H,et al Determination of baicalin in rat cerebrospinal fluid and blood using microdialysis coupled with ultra-performance liquid chromatography-tandem mass spectrometry . J Chromatogr B Analyt Technol Biomed Life Sci. (2008)
 25. Kim DH,et al The effects of acute and repeated oroxylin A treatments on Abeta(25-35)-induced memory impairment in mice . Neuropharmacology. (2008)
 26. Giffard RG, Yenari MA Many mechanisms for hsp70 protection from cerebral ischemia.J Neurosurg Anesthesiol. (2004)
 27. Ong HR,et al Scutellaria flavonoid supplementation reverses ageing-related cognitive impairment and neuronal changes in aged ratsBrain Inj. (2009)
 28. Jung HS,et al Antiallergic effects of Scutellaria baicalensis on inflammation in vivo and in vitroJ Ethnopharmacol. (2012)
 29. Li BQ,et al Inhibition of HIV infection by baicalin–a flavonoid compound purified from Chinese herbal medicine. Cell Mol Biol Res. (1993)
 30. Cutolo M,et al Estrogens, the immune response and autoimmunity. Clin Exp Rheumatol. (1995)
 31. Chinetti G, Fruchart JC, Staels B Peroxisome proliferator-activated receptors (PPARs): nuclear receptors at the crossroads between lipid metabolism and inflammation.Inflamm Res. (2000)
 32. Fruchart JC Peroxisome proliferator-activated receptor-alpha (PPARalpha): at the crossroads of obesity, diabetes and cardiovascular diseaseAtherosclerosis. (2009)
 33. Lu K,et al Scutellarin from Scutellaria baicalensis Suppresses Adipogenesis by Upregulating PPARα in 3T3-L1 Cells . J Nat Prod. (2013)
 34. Bak EJ,et al Wogonin ameliorates hyperglycemia and dyslipidemia via PPARα activation in db/db miceClin Nutr. (2013
 35. Guo HX,et al Long-term baicalin administration ameliorates metabolic disorders and hepatic steatosis in rats given a high-fat dietActa Pharmacol Sin. (2009)
 36. Waisundara VY,et al Scutellaria baicalensis enhances the anti-diabetic activity of metformin in streptozotocin-induced diabetic Wistar ratsAm J Chin Med. (2008)
 37. Xie JT,et al Anti-diabetic effect of American ginseng may not be linked to antioxidant activity: comparison between American ginseng and Scutellaria baicalensis using an ob/ob mice modelFitoterapia. (2009)
 38. University of Maryland Medical Centre. Scullcap. 7/6/2014. https://umm.edu/health/medical/altmed/herb/skullcap
 39. Scutellaria baicalensis. Examine.com. 2011-2015. https://examine.com/supplements/scutellaria-baicalensis/
 40. Zhiwen Xu, Feng Wang, Shui Ying Tsang, Kwan Hang Ho, Hui Zheng, Chun Tak Yuen, Chun Yin Chow, Hong Xue. Anxiolytic-Like Effect of Baicalin and its Additivity with other Anxiolytics. Planta Med 2006; 72(2): 189-192. DOI: 10.1055/s-2005-873193
 41. Jyh-Fei LiaoWen-Yuan Hung, Chieh-Fu Chen. Anxiolytic-like effects of baicalein and baicalin in the Vogel conflict test in mice. European Journal of Pharmacology. Volume 464, Issues 2–3, 19 March 2003, Pages 141–146.
 42. Huang H,et al Determination of baicalin in rat cerebrospinal fluid and blood using microdialysis coupled with ultra-performance liquid chromatography-tandem mass spectrometry . J Chromatogr B Analyt Technol Biomed Life Sci. (2008)
 43. Ava J. Y. GuoRoy C. Y. ChoiAnna W. H. CheungVicky P. ChenSherry L. XuTina T. X. DongJi J. Chen, and Karl W. K. Tsim. Baicalin, a Flavone, Induces the Differentiation of Cultured Osteoblasts. J Biol Chem.2011 Aug 12; 286(32): 27882–27893.
 44. Guo, H. X., Liu, D. H., Ma, Y., Liu, J. F., Wang, Y., Du, Z. Y., Wang, X., Shen, J. K., and Peng, H. L. Long-term baicalin administration ameliorates metabolic disorders and hepatic steatosis in rats given a high-fat diet. Acta Pharmacol Sin. 2009;30(11):1505-1512. 
 45. Hao, H., Aixia, Y., Dan, L., Lei, F., Nancai, Y., and Wen, S. Baicalin suppresses expression of Chlamydia protease-like activity factor in Hep-2 cells infected by Chlamydia trachomatis. Fitoterapia 2009;80(7):448-452. View abstract.
 46. Hao, H., Aixia, Y., Lei, F., Nancai, Y., and Wen, S. Effects of baicalin on Chlamydia trachomatis infection in vitro. Planta Med 2010;76(1):76-78. View abstract.
 47. Chien-Hui HungChien-Neng WangHuei-Hsuan ChengJiunn-Wang LiaoYi-Ting ChenYa-Wen Chao Jia Liang Jiang  Chen-Chen Lee. Baicalin Ameliorates Imiquimod-Induced Psoriasis-Like Inflammation in Mice. Planta Med. 2018 Oct;84(15):1110-1117.
 48. Jeng-Hsien YehHui-Fen ChiuJyh-Seng WangJenn-Kuen Leeand Tz-Chong Chou. Protective Effect of Baicalein Extracted from Scutellaria baicalensis against Lipopolysaccharide-Induced Glomerulonephritis in Mice. ScienceAlert. https://scialert.net/fulltext/?doi=ijp.2010.81.88&org=1
 49. Mingzheng Yang, Lin Kan, Lianye Wu, Yingchun Zhu, Qing Wang. Effect of baicalin on renal function in patients with diabetic nephropathy and its therapeutic mechanism. Experimental and Therapeutic Medicine. January 17, 2019. https://www.spandidos-publications.com/10.3892/etm.2019.7181
 50. Yiqing Guan, Kai Chen, Dongling Quan, Liangqi Kang, Danni Yang, Huanxian Wu, Mengqiu Yan, Shaoyu Wu, Lin Lv and Guohua Zhang. The Combination of Scutellaria baicalensis Georgi and Sophorajaponica L. ameliorate Renal Function by Regulating Gut Microbiota in Spontaneously Hypertensive Rats. Pharmacol., 12 February 2021
 51. Junwei Fang,   Wenyu Wang,  Shujun Sun,  Yang Wang,  Qianhua Li,  Xiong Lu,  Zhihui Haoand  Yongyu Zhang. A urine metabonomics study of chronic renal failure and intervention effects of total aglycone extracts of Scutellaria baicalensis in 5/6 nephrectomy rats. RSC Advances. Issue 92, 2015
 52. Mesfin Yimam,Teresa Horm Laura Wright, Ping Jiao,Mei Hong,Lidia Brownell,and Qi Jia. Cartilage Protection and Analgesic Activity of a Botanical Composition Comprised ofMorus alba, Scutellaria baicalensis, and Acacia catechu. https://www.hindawi.com/journals/ecam/2017/7059068/
 53. https://www.medicinenet.com/baikal_skullcap/supplements-vitamins.htm
 54. M. Sagar MD, D. Yance MH, and R.K. Wong MD. Natural health products that inhibit angiogenesis: a potential source for investigational new agents to treat cancer.
 55. Zuo-Hui ShaoTerry L Vanden HoekChang-Qing LiPaul T SchumackerLance B BeckerKim Chai ChanYimin QinJun-Jie YinChun-Su Yuan. Synergistic effect of Scutellaria baicalensis and grape seed proanthocyanidins on scavenging reactive oxygen species in vitro. Am J Chin Med. 2004;32(1):89-95.
 56. George M.Kapalka. Nutritional and Herbal Therapies for Children and Adolescents, Chapter 9 –  Academic Press. 2010, Pages 259-289
 57. Han-Han ChangPei-Lu YiChiung-Hsiang ChengChin-Yu LuYi-Tse HsiaoYi-Fong TsaiChia-Ling LiFang-Chia Chang. Biphasic effects of baicalin, an active constituent of Scutellaria baicalensis Georgi, in the spontaneous sleep-wake regulation. J Ethnopharmacol. 2011 May 17;135(2):359-68.
 58. Rongyi ZhouXinmin HanJiaojiao WangJichao Sun. Baicalin may have a therapeutic effect in attention deficit hyperactivity disorder. Med Hypotheses. 2015 Dec;85(6):761-4.
 59. Dong-Seon Kim,Seung-Hyung Kim,  and Jimin Cha.  Antiobesity Effects of the Combined Plant Extracts Varying the Combination Ratio of Phyllostachys pubescens Leaf Extract and Scutellaria baicalensis Root Extract. Evid Based Complement Alternat Med. 2016; 2016: 9735276.
 60. Fiona LimanaqiFrancesca BiagioniCarla Letizia BuscetiMaico PolzellaCinzia Fabrizi, and Francesco Fornai. Potential Antidepressant Effects of Scutellaria baicalensis, Hericium erinaceus and Rhodiola rosea. Antioxidants (Basel).2020 Mar; 9(3): 234.
 61. Karolína Varmužová, Marta Elsheimer Matulová, Lenka Gerzová, Darina Čejková, Delphine Gardan-Salmon, Marina Panhéleux, Fabrice Robert, František Šišák, Hana Havlíčková, Ivan Rychlík. Curcumaand Scutellaria plant extracts protect chickens against inflammation and Salmonella Enteritidis infection. Poultry Science. Volume 94, Issue 9, 1 September 2015, Pages 2049-2058.
 62. Xiaoxia Wang, Xuhong Chang, Haibing Zhan, Qiong Zhang, Chengyun Li, Qing Gao, Mengmeng Yang, Zhen Luo, Sheng Li, Yingbiao Sun. Curcumin and Baicalin ameliorate ethanol‐induced liver oxidative damage via the Nrf2/HO‐1 pathway. Journal of Food Biochemistry. 08 August 2020.
 63. QINGQING DONGFEI CHUCHENGZHU WUQIANG HUO,2HUAIYONG GANXIAOMING LI, and HAO LIU. Scutellaria baicalensisGeorgi extract protects against alcohol-induced acute liver injury in mice and affects the mechanism of ER stress. Mol Med Rep. 2016 Apr; 13(4): 3052–3062.
 64. Johan G de BoerBrendan QuineyPatrick B WalterCynthia ThomasKimberley HodgsonSusan J MurchPraveen K Saxena. Protection against aflatoxin-B1-induced liver mutagenesis by Scutellaria baicalensis. Mutat Res. 2005 Oct 15;578(1-2):15-22.
 65. Jir-You Wang, Han-Ning ChuangJen-Hwey Chiu, Effects of Scutellaria baicalensis Georgi on Macrophage-Hepatocyte Interaction Through Cytokines Related to Growth Control of Murine Hepatocytes. Experimental biology and medicine. Volume: 231 issue: 4, page(s): 444-455.
 66. Nazir M. KhanAbdul HaseebMohammad Y. AnsariTariq M. Haqqi. A wogonin-rich-fraction of Scutellaria baicalensis root extract exerts chondroprotective effects by suppressing IL-1β-induced activation of AP-1 in human OA chondrocytes. Scientific Reports volume 7, Article number: 43789 (2017)
 67. Luciana FerellaJuan Ignacio BastónMariela Andrea BilotasJosé Javier SinglaAlejandro Martín González,Carla Noemí Olivares, Gabriela Fabiana Meresman. Active compounds present inRosmarinus officinalis leaves andScutellaria baicalensis root evaluated as new therapeutic agents for endometriosis. Reprod Biomed Online, 2018 Dec;37(6):769-782.
 68. Kin Sing WongWai Kei Paul Tsang. In vitro antifungal activity of the aqueous extract of Scutellaria baicalensis Georgi root against Candida albicans. Int J Antimicrob Agents. 2009 Sep;34(3):284-5.
 69.  

Newsletter

PŘIHLASTE SE K ODBĚRU NOVINEK A MĚJTE VŽDY ČERSTVÉ INFORMACE

Nejčtenější články

Začínáte s pohybem? Nepřehánějte to!
Hubněte chytře! 8 užitečných epigenetických tipů
Fungující mozek, zrak i sluch? Klíčem je prokrvení!
Biohacking z pohledu epigenetiky: cesta k lepší verzi sebe sama
Zácpa

Související příspěvky

epivyziva-cz-suma-13052024

Suma – Brazilský ženšen

epivyziva.cz/
epivyziva-cz-cervena-ryze-122023

Červená rýže

epivyziva.cz/
epivyziva-cz-artycok-112023

Artyčok

epivyziva.cz/
epivyziva-cz-olivovnik-evropsky-olea-europaea-hydroxytyrosol-25102023

Olivovník evropský (Olea europaea), hydroxytyrosol

epivyziva.cz/

Související články

epivyziva.cz/
epivyziva.cz/
epivyziva.cz/
epivyziva.cz/
epivyziva.cz/
epivyziva.cz/
epivyziva.cz/
epivyziva.cz/