Šišák bajkalský

Šišák bajkalský

foto: Andrey Korzun
Scutellaria baicalensis

Popis

Šišák bajkalský je bylina z čeledi hluchavkovitých, podčeledi Scutellarioideae. Jde o trvalku dorůstající výšky 15 až 50 cm. Kvete na konci léta a na podzim nápadně modrými květy. Plody jsou šišatého tvaru – právě ony daly šišáku jeho jméno. Roste zejména v lesostepních oblastech Zabajkalí a Dálného východu, ale lze jej pěstovat i u nás – nevyžaduje žádnou zvláštní péči a dobře přezimuje. Léčivou drogou je kořen i listy.

Historie

Šišák bajkalský patří mezi základní byliny tradiční čínské medicíny. Používá se již více než 2 000 let, první zmínky o něm nalezneme v Šen-nungově kánonu léčivých rostlin, který vznikl za vlády dynastie Chan (25–220 n. l.). Další velmi starý písemný záznam (2. stol. n. l.) o šišáku pochází z hrobky v severozápadní Číně, kde byl uveden jako přísada několika léčivých přípravků. Čínská medicína jej dodnes využívá zejména k léčbě horečky, kašle, trávicích a močových potíží, ale i zánětů, alergií a nemocí srdce a cév (1–3). Tradiční japonské léčitelství jej doporučuje dokonce pro zvýšení obranyschopnosti vůči rakovině.

Účinné látky

Šišák bajkalský obsahuje řadu unikátních substancí zejména ze skupiny glykosidů a polyfenolů. Mezi nejdůležitější patří wogonin, bajkalin (baicalin), bajkalein (baicalein), oroxylin A, scutellarin, chrysin, viscidulin či scullcapflavon (39).

Účinky

Šišák bajkalský je v tradičním léčitelství využíván k léčbě celé řady nemocí. Výzkumy probíhající v posledních dvou desetiletích přitom ukázaly, že řada účinků šišáku bajkalského má původ v epigenetickém působení některých obsažených látek. Například wogonin dokáže regulovat aktivitu deacetyláz histonů, tj. enzymů, které se, jak jejich jméno napovídá, účastní reakce nazývané acetylace histonů (3). Histony jsou bílkoviny, které vytvářejí prostorovou strukturu DNA, a míra jejich acetylace rozhoduje o tom, zda budou příslušné geny „přečteny“. Tento proces přitom hraje velice důležitou roli například v prevenci a léčbě nádorových onemocnění.

Nádorová onemocnění

Šišák dokáže velice silně potlačovat buněčný růst nádorových buněk, protože snižuje koncentraci cyklooxygenázy COX 2, která je nutná pro tvorbu prostaglandinu E2 (zánětlivé procesy, které jsou způsobeny právě tvorbou prostaglandinů, totiž podporují růst nádorových buněk). Tento efekt je zjevný u celé řady typů nádorů, nejcitlivější jsou však na působení šišáku nádory prsu a prostaty (5).

Látka jménem luteolin, izolovaná ze šišáku bajkalského, zásadním způsobem ovlivňuje apoptózu neboli programovanou buněčnou smrt. Tato schopnost je u nádorových buněk narušena, což vede k jejich nekontrolovanému množení (8). Podobně působí i další složka šišáku, feoforbid. Ten potlačuje antiapoptickou bílkovinu Bcl-2 a tím podporuje schopnost apoptózy (10). Extrakt z rostliny též zmírňuje proliferaci, tedy schopnost rychlého množení, která je rovněž typická pro nádorové buňky. Tento efekt byl dokonce prokázán i u rakoviny jater, která patří mezi nejagresivnější druhy nádorů (9). Velmi efektivní látkou je také wogonin, který působí epigeneticky – pomocí regulace acetylace histonů působí na čtení genetické informace, a tak ovlivňuje zejména apoptózu a proliferaci nádorových buněk.

Studie provedená na zvířatech prokázala 50% redukci nádorů po sedmitýdenní léčbě šišákem bajkalským (6). Kuřáky pak jistě potěší, že šišák chrání DNA buněk před poškozením látkami z cigaretového kouře, a pomáhá tak snížit riziko vzniku rakoviny (15).

Schopnost šišáku ovlivňovat apoptózu byla prokázána i v případě leukemie (11).

Imunita a zánětlivé procesy

Šišák bajkalský snižuje koncentraci cyklooxygenázy COX 2 a potlačuje aktivaci faktoru NF-kappaB, a proto má výrazné protizánětlivé účinky (5, 30). Dokáže však i přímo ovlivňovat imunitu, především díky aktivaci imunitních buněk zvaných makrofágy (4).

Nemoci srdce a cév

Při pokusech na zvířatech byla prokázána schopnost šišáku ovlivňovat hladinu cholesterolu v krvi. Pokud byl podáván myším krmeným stravou s vysokým podílem tuku, došlo u nich ke snížení hladiny cholesterolu a triglyceridů. Ve srovnání s kontrolní skupinou zvířata zároveň výrazně méně přibírala na váze (12). V rámci čínské medicíny je používán i na léčbu vysokého krevního tlaku, aterosklerózy a křečových žil (1), účinnost proti ateroskleróze a trombóze potvrzují i některé vědecké výzkumy (20). V jedné studii dokázala dokonce kombinace šišáku bajkalského se sanhuangem (tradiční čínská léčivá směs obsahující např. Astragalus propinquusCoptis chinensis) snížit tvorbu aterosklerotických plátů stejně efektivně jako užívání 50 mg Aspirinu denně, na rozdíl od něj ovšem zcela bez negativních vedlejších účinků (21).

Bakteriální a virové infekce

Šišák bajkalský pomáhá potlačovat řadu bakteriálních infekcí včetně těch, které jsou způsobeny zlatým stafylokokem rezistentním vůči léčbě antibiotiky (14, 18). Prokázány byly i protivirové účinky, například proti virům chřipky tipu A a B (19). Obsažený bajkalein je dokonce schopen omezovat množení viru HIV (29)!

Plísně a kvasinkové infekce

Šišák bajkalský efektivně ničí původce plísňového onemocnění způsobeného kvasinkou Candida albicans, a to i u onkologických pacientů, u nichž tato infekce vznikla po chemoterapeutické léčbě.

Chudokrevnost

Bajkalin a další složky šišáku pozitivně ovlivňují tvorbu červených krvinek neboli hemopoézu. Působí tak i v případě, že byla produkce krvinek narušena spánkovou deprivací nebo psychickým stresem (16).

Ochrana jater

V pokusech na zvířatech byla prokázána schopnost šišáku chránit jaterní buňky před poškozením vlivem chemických látek (17).

Působení na psychiku

Šišák dokáže rovněž účinně ovlivňovat i naši psychiku a náladu. Vědci například prokázali, že umí snižovat úzkost podobně jako anxiolytika (léky na snížení úzkosti), na rozdíl od nich ovšem nemá negativní vedlejší účinky a není návykový. Za tento efekt je zodpovědný především vysoký obsah bajkaleinu, bajkalinu a wogoninu, které ovlivňují tzv. GABA receptory. Důležité přitom je, že tyto látky dokážou pronikat přes bariéru mezi krevním oběhem a mozkem, a mohou tak působit přímo na mozkové buňky (22–24).

Alzheimerova choroba a poruchy paměti

Šišák představuje určitou naději i pro nemocné Alzheimerovou demencí, jejichž počet v posledních desetiletích strmě stoupá. Ukazuje se totiž, že látka oroxylin A, kterou obsahuje, dokáže zmírňovat poruchy paměti vyvolané beta-amyloidními plaky – ty představují jeden z hlavních projevů této choroby (25). Bajkalein a oroxylin A mají navíc neuroprotektivní efekt – jsou schopny chránit mozkové buňky před destrukcí, což má význam nejen při Alzheimerově chorobě, ale například i při mozkové mrtvici. Jejich působením se zlepšuje obrana nervových buněk vůči ischemii čili nedostatku kyslíku, protože ovlivňuje funkci jejich mitochondrií, a tím i schopnost produkovat energii (13, 26). Šišák navíc umožňuje mozku lépe vzdorovat zhoršení paměti a dalších kognitivních funkcí, které jsou způsobeny nikoliv nemocí, ale přirozenými procesy souvisejícími se stárnutím organismu (27).

Alergie

Šišák bajkalský byl jako antialergikum využíván již v tradiční čínské a japonské medicíně a tuto jeho schopnost potvrzuje i moderní věda. Nejúčinněji působí, pokud je podán 48 hodin před setkáním s alergenem – když k němu poté dojde, zmírňuje se uvolňování histaminu, a tedy i intenzita alergických projevů. Šišák je tak možno užívat preventivně, například v pylové sezoně (28).

Obezita

Šišák může být dokonce velice účinný i pro osoby, které se snaží zhubnout – zejména pak pro ty, jež se nacházejí ve stadiu obezity. Důvodem je nejen protizánětlivé působení (obezita je totiž provázena celotělovým zánětem, který znesnadňuje hubnutí a má řadu negativních účinků na zdraví), ale i jeho schopnost ovlivňovat tvorbu a oxidaci mastných kyselin (31, 32). Obsažený scutellarin je navíc schopen snižovat koncentraci faktorů, které umožňují tvorbu nových buněk tukové tkáně (33).

Cukrovka

Šišák může být i velmi účinnou zbraní v prevenci i léčbě diabetu, protože dokáže velice efektivně snižovat hladinu glukózy v krvi, a to již po čtyřech týdnech užívání (34–37).

Užívání

Šišák bajkalský se obvykle používá v rámci čtyřtýdenní kúry, poté je vhodné zařadit týdenní pauzu. Obvyklá denní dávka je 500 mg extraktu (39).

Vedlejší účinky a kontraindikace

Při užívání šišáku bajkalského zatím nebyly zaznamenány žádné vedlejší účinky. Nedoporučuje se užívat dětem a těhotným ženám, protože zatím nebyly provedeny potřebné výzkumy, které by dokázaly, že je pro ně šišák bezpečný.

Je však třeba mít na paměti fakt, že šišák může ovlivňovat účinky některých léků. Jeho schopnost snižovat hladinu cukru v krvi může být problematická pro osoby, které zároveň užívají antidiabetika či inzulin, v tomto případě je nutné šišák užívat pouze pod dohledem lékaře. Dalším problémem může být schopnost šišáku zvyšovat účinek některých anxiolytik (léků proti úzkosti), zejména ze skupiny benzodiazepinů, barbiturátů, antikonvulzantů, dále léků proti nespavosti a tricyklických antidepresiv. Problematická může být i současná konzumace alkoholu (38).

Klíčová slova

Epigenetika, rakovina, nádorová onemocnění, Alzheimerova choroba, diabetes, srdce a cévy, obezita, hubnutí, alergie, mrtvice, úzkost, protivirové působení, protibakteriální působení, zánět, imunita, játra, chudokrevnost

Literatura

 1. Chevallier, A. The Encyclopedia of Medicinal Plants . New York, NY: DK Publishing, Inc.;1996:133.
 2. Newell C, Anderson L, Phillipson J. Herbal Medicines . London, England: Pharmaceutical Press;1996:239-240.
 3. Xin-mei Chen, Yang Bai, Yu-jian Zhong, Xiao-lin Xie, Han-wu Long, Yu-yin Yang, Shi-gen Wu, Qiang Jia, Xiao-hua Wang. Wogonin Has Multiple Anti-Cancer Effects by Regulating c-Myc/SKP2/Fbw7α and HDAC1/HDAC2 Pathways and Inducing Apoptosis in Human Lung Adenocarcinoma Cell Line A549. Plos One. November 12, 2013. DOI: 10.1371/journal.pone.0079201. http://journals.plos.org/plosone/article?id=10.1371/journal.pone.0079201#pone.0079201-Zhang1
 4. Yue GG, et al Screening for anti-inflammatory and bronchorelaxant activities of 12 commonly used Chinese herbal medicines . Phytother Res. (2012)
 5. Ye F, Xui L, Yi J, Zhang W, Zhang DY. Anticancer activity of Scutellaria baicalensis and its potential mechanism. J Altern Complement Med. 2002 Oct;8(5):567-72.
 6. Ye F, Jiang S, Volshonok H, Wu J, Zhang DY. Molecular mechanism of anti-prostate cancer activity of Scutellaria baicalensis extract. Nutr Cancer. 2007;57(1):100-10.
 7. Zhao M, Zhou ZT, Zhang WD.Antifugal susceptibility testing and antifugal traditional Chinese medicines screening of oral Candida isolated from head and neck cancer patients treated with radiotherapy or chemotherapy. Hua Xi Kou Qiang Yi Xue Za Zhi. 2006 Apr;24(2):131-4.
 8. Kim JH, Lee EO, Lee HJ, Ku JS, Lee MH, Yang DC, Kim SH. Caspase activation and extracellular signal-regulated kinase/Akt inhibition were involved in luteolin-induced apoptosis in Lewis lung carcinoma cells. Ann N Y Acad Sci. 2006 Dec;1090:147-60.
 9. Lin JM, Liu Y, Luo RC. Effect of Scutellaria barbata extract against human hepatocellular Hep-G2 cell proliferation and its mechanism. Nan Fang Yi Ke Da Xue Xue Bao. 2006 Jul;26(7):975-7.
 10. Chan JY, Tang PM, Hon PM, Au SW, Tsui SK, Waye MM, Kong SK, Mak TC, Fung KP. Pheophorbide a, a major antitumor component purified from Scutellaria barbata, induces apoptosis in human hepatocellular carcinoma cells. Planta Med. 2006 Jan;72(1):28-33.
 11. Cha YY, Lee EO, Lee HJ, Park YD, Ko SG, Kim DH, Kim HM, Kang IC, Kim SH. Methylene chloride fraction of Scutellaria barbata induces apoptosis in human U937 leukemia cells via the mitochondrial signaling pathway. Clin Chim Acta. 2004 Oct;348(1-2):41-8.
 12. Regulska-Ilow B, Biernat J, Grajeta H, Ilow R, Drzewicka M. Influence of bioflavonoids from the radix extract of Scutellaria baicalensis on the level of serum lipids, and the development of laboratory rats fed with fresh and oxidized fats. Nahrung. 2004 Apr;48(2):123-8.
 13. Saĭfutdinov RR, Khazanov VA. The effect of an extract of Baikal skullcap (Scutelleria baicalensis) on succinic acid oxidation by the brain mitochondria in rats with hypoxia. Eksp Klin Farmakol. 1998 Sep-Oct;61(5):27-9.
 14. Sato Y, Suzaki S, Nishikawa T, Kihara M, Shibata H, Higuti T. Phytochemical flavones isolated from Scutellaria barbata and antibacterial activity against methicillin-resistant Staphylococcus aureus. J Ethnopharmacol. 2000 Oct;72(3):483-8.
 15. Han F, Hu J, Xu H. Effects of some Chinese herbal medicine and green tea antagonizing mutagenesis caused by cigarette tar. Zhonghua Yu Fang Yi Xue Za Zhi. 1997 Mar;31(2):71-4.
 16. Dygaĭ AM, Suslov NI, Skurikhin EG, Churin AA, Provalova NV. The modulating effects of preparations of Baikal skullcap (Scutellaria baicalensis) on erythron reactions under conditions of neurotic exposures. Eksp Klin Farmakol. 1998 Jan-Feb;61(1):37-9
 17. Lin CC, Shieh DE, Yen MH. Hepatoprotective effect of the fractions of Ban-zhi-lian on experimental liver injuries in rats. J Ethnopharmacol. 1997 May;56(3):193-200.
 18. Tsao T, Newman M, Kwok Y, Horikoshi A. Effect of Chinese and western antimicrobial agents on selected oral bacteria. J Dent Res . 1982;61:1103-1106.
 19. Nagai T, Suzuki Y, Tomimori T, Yamada H. Antiviral activity of plant flavonoid, 5,7,4′-trihydroxy-8-methoxyflavone, from the roots of Scutellaria baicalensis against influenza A (H3N2) and B viruses. Biol Pharm Bull . 1995;18:295-299.
 20. Kimura Y, Yokoi K, Matsushita N, Okuda H. Effects of flavonoids isolated from Scutellariae radix on the production of tissue-type plasminogen activator and plasminogen activator inhibitor-1 induced by thrombin and thrombin receptor agonist peptide in cultured human umbilical vein endothelial cells. J Pharm Pharmacol . 1997;49:816-822.
 21. Huang WM, Yan J, Xu J. Clinical and experimental study on inhibitory effect of sanhuang mixture on platelet aggregation [Chinese]. Zhongguo Zhong Xi Yi Jie He Za Zhi. 1995;15:465-467.
 22. Zhiwen Xu, Feng Wang, Shui Ying Tsang, Kwan Hang Ho, Hui Zheng, Chun Tak Yuen, Chun Yin Chow, Hong Xue. Anxiolytic-Like Effect of Baicalin and its Additivity with other Anxiolytics. Planta Med 2006; 72(2): 189-192. DOI: 10.1055/s-2005-873193
 23. Jyh-Fei Liao, Wen-Yuan Hung, Chieh-Fu Chen. Anxiolytic-like effects of baicalein and baicalin in the Vogel conflict test in mice. European Journal of Pharmacology. Volume 464, Issues 2–3, 19 March 2003, Pages 141–146.
 24. Huang H, et al Determination of baicalin in rat cerebrospinal fluid and blood using microdialysis coupled with ultra-performance liquid chromatography-tandem mass spectrometry . J Chromatogr B Analyt Technol Biomed Life Sci. (2008)
 25. Kim DH, et al The effects of acute and repeated oroxylin A treatments on Abeta(25-35)-induced memory impairment in mice . Neuropharmacology. (2008)
 26. Giffard RG, Yenari MA Many mechanisms for hsp70 protection from cerebral ischemia. J Neurosurg Anesthesiol. (2004)
 27. Ong HR, et al Scutellaria flavonoid supplementation reverses ageing-related cognitive impairment and neuronal changes in aged rats. Brain Inj. (2009)
 28. Jung HS, et al Antiallergic effects of Scutellaria baicalensis on inflammation in vivo and in vitro. J Ethnopharmacol. (2012)
 29. Li BQ, et al Inhibition of HIV infection by baicalin–a flavonoid compound purified from Chinese herbal medicine. Cell Mol Biol Res. (1993)
 30. Cutolo M, et al Estrogens, the immune response and autoimmunity. Clin Exp Rheumatol. (1995)
 31. Chinetti G, Fruchart JC, Staels B Peroxisome proliferator-activated receptors (PPARs): nuclear receptors at the crossroads between lipid metabolism and inflammation. Inflamm Res. (2000)
 32. Fruchart JC Peroxisome proliferator-activated receptor-alpha (PPARalpha): at the crossroads of obesity, diabetes and cardiovascular disease . Atherosclerosis. (2009)
 33. Lu K, et al Scutellarin from Scutellaria baicalensis Suppresses Adipogenesis by Upregulating PPARα in 3T3-L1 Cells . J Nat Prod. (2013)
 34. Bak EJ, et al Wogonin ameliorates hyperglycemia and dyslipidemia via PPARα activation in db/db mice. Clin Nutr. (2013
 35. Guo HX, et al Long-term baicalin administration ameliorates metabolic disorders and hepatic steatosis in rats given a high-fat diet. Acta Pharmacol Sin. (2009)
 36. Waisundara VY, et al Scutellaria baicalensis enhances the anti-diabetic activity of metformin in streptozotocin-induced diabetic Wistar rats. Am J Chin Med. (2008)
 37. Xie JT, et al Anti-diabetic effect of American ginseng may not be linked to antioxidant activity: comparison between American ginseng and Scutellaria baicalensis using an ob/ob mice model. Fitoterapia. (2009)
 38. University of Maryland Medical Centre. Scullcap. 7/6/2014. https://umm.edu/health/medical/altmed/herb/skullcap
 39. Scutellaria baicalensis. Examine.com. 2011-2015. http://examine.com/supplements/scutellaria-baicalensis/
 1. Dobrý den, koupila jsem si Šišák bajkalský , Epigemic, doporučená dennì dávka je 1-2 kapsle, v jedné kapsli je 130mg extraktu z kořene. Mám si, abych dodržela vaše doporučenī vzīt 3, nebo 4 kapsle.
  Je mi 55let, 163cm, 63 kg, nemoci- Makularní degenerace pravėho oka, artróza 1 st.kyćle, jinak OK.
  Děkuji. Z. Matěchová

  1. Dobrý den,
   na začátku můžete dávkování navýšit na tři nebo čtyři kapsle denně, zhruba po týdnu až dvou ale už většinou stačí poloviční dávka. Pokud jde o makulární degeneraci, doporučuju vyzkoušet astaxantin. Ten kombinuje epigenetické a antioxidační působení a jeho účinky při této chorobě jsou velmi slibné. S pozdravem
   Blanka Gololoboová

 2. Dobrý den,

  chtěla bych začít užívat šišák a potřebovala bych upřesnit, jak chápat uvedená množství a dávkování. V podrobném popisu se uvádí jako běžná dávka 500 mg extraktu, ale jedna kapsle obsahuje 130 mg a doporučené dávkování je jedna až dvě kapsle, což je v rozporu s uvedenou informací.
  Prosím také o upřesnění, čeho se uvedené množství 130mg týká – je to hmotnost kapsle, nebo extraktu samotného?

  Moc vám děkuji za odpověď a přeji hezký den.
  Jolana Křičenská

  1. Dobrý den,
   doporučené dávkování na obalech představuje množství, které by nemělo uživatele poškodit. Mnohé z doplňků stravy totiž mohou například negativně působit v kombinaci s některými léky. Doporučované dávkování obvykle postačuje pro preventivní působení, pokud ale očekáváte účinek při nějakých konkrétních potížích, je obvykle třeba dávkování navýšit – například na měsíc a potom se vrátit k nižším dávkám.
   130 g představuje hmotnost extraktu.

Zanechat odpověď
Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. *

Tato stránka používá Akismet k omezení spamu. Podívejte se, jak vaše data z komentářů zpracováváme..