Šišák bajkalský

epivyziva.cz/
Share on facebook
Share on twitter
Share on pinterest
Share on tumblr
Share on whatsapp
Share on email
Share on print
www.epivyziva.cz

foto: Andrey Korzun
Scutellaria baicalensis

Popis

Šišák bajkalský je bylina z čeledi hluchavkovitých, podčeledi scutellaroideae. Jde o trvalku dorůstající výšky 15-50 cm. Kvete na konci léta až na podzim nápadně modrými květy. Plody jsou šišatého tvaru – právě ony daly šišáku jeho jméno. Roste zejména v lesostepních oblastech Zabajkalí a Dálného Východu, ale lze ji pěstovat i u nás – nevyžaduje žádnou zvláštní péči a dobře přezimuje. Léčivou drogou je kořen.

Historie

Šišák bajkalský patří mezi základní byliny tradiční čínské medicíny. Používá se již více než 2000 let, první zmínky o něm nalezneme v Shen Nongově kánonu léčivých rostlin, který vznikl za vlády dynastie Han (25-220 n. l.). Další velmi starý písemný záznam o něm pochází z hrobky v severozápadní Číně z 2. století našeho letopočtu, kde byl uveden jako přísada několika léčivých přípravků. Čínská medicína jej dodnes využívá zejména k léčbě horečky, kašle, trávicích a močových potíží, ale i zánětů, alergií a nemocí srdce a cév. (1-3) Tradiční japonské léčitelství jej doporučuje dokonce pro zvýšení obranyschopnosti vůči rakovině.

Účinné látky

Šišák bajkalský obsahuje řadu unikátních substancí, zejména ze skupiny glykosidů a polyfenolů. Mezi nejdůležitější patří vogonin, bajkalin, bajkalein, oroxylin A, scutellarin, chrysin, viscidulin, luteolin či scullcapflavon. (39)

Účinky

Šišák bajkalský je v tradičním léčitelství využíván k léčbě celé řady nemocí. Výzkumy probíhající v posledních dvou desetiletí přitom ukázaly, že řada účinků šišáku bajkalského má původ v epigenetickém působení některých obsažených látek. Například vogonin dokáže regulovat aktivitu enzymů jménem deacetylázy histonů, které, jak jejich jméno napovídá, se účastní reakce nazývané acetylace histonů. (3) Histony jsou bílkoviny, které vytvářejí prostorovou strukturu DNA, a míra jejich acetylace rozhoduje o tom, zda budou příslušné geny „přečteny“. Tento proces přitom hraje velice důležitou roli na příklad v prevenci a léčbě nádorových onemocnění.

Úzkost

Velmi zajímavou oblastí je působení šišáku na psychiku. Jeho účinné složky totiž jako jedny z mála látek dokáží překonat bariéru mezi krevním oběhem a mozkem. Tam se pak vogonin a bajkalein vážou na tzv. GABA receptory. Jde o místa, kam se za normálních okolností váže kyselina gama-aminomáselná, což je neurotransmiter (látka zprostředkovávající přenos nervových vzruchů) s tlumivými účinky. Vogonin se přitom váže přímo na tzv. benzodiazepinové vazebné místo, tedy tam, kam jinak míří třeba léky ze skupiny benzodiazepinů, které se používají proti úzkosti. Šišák, zvláště v něm obsažený bajkalein má přitom proti anxiolytikům jednu velkou výhodu: na rozdíl od nich se totiž váže pouze na některé podjednotky GABA receptorů, takže sice dokáže účinně tlumit úzkost, ale přitom nemá vyloženě sedativní účinky, takže nezpůsobuje nadměrnou ospalost či útlum pozornosti. Díky tom je možné jej užívat například při řízení či jiných činnostech náročných na pozornost. A také na něj nevzniká závislost. (40-42)

Šišák je navíc účinný i při depresích.

Spánek

Zklidňující efekt šišáku a jeho schopnost vázat se na GABA receptory mohou být přínosné i pro osoby trpící poruchami spánku. Díky nim tato bylina usnadňuje usínání a pozitivně ovlivňuje i kvalitu spánku. (57)

ADHD

Další oblastí, kde se pozitivně projevují výše zmíněné vlastnosti šišáku, je porucha pozornosti spojená s hyperaktivitou, zkráceně ADHD. (58)

Nádorová onemocnění

Šišák dokáže velice silně potlačovat buněčný růst nádorových buněk, protože snižuje koncentraci cyklooxygenázy COX2, která je nutná pro tvorbu prostaglandinu E2. Zánětlivé procesy, které jsou způsobeny právě tvorbou prostaglandinů, totiž podporují růst nádorových buněk. Tento efekt je zjevný u celé řady typů nádorů, nejcitlivější jsou však vůči působení šišáku nádory prsu a prostaty. (5)

Látka jménem luteolin izolovaná ze šišáku bajkalského zároveň zásadním způsobem ovlivňuje apoptózu neboli programovanou buněčnou smrt. Tato schopnost je u nádorových buněk narušena, což vede k jejich nekontrolovanému množení. (8) Podobně působí i další složka šišáku, fenoforbid, který potlačuje antiapoptickou bílkovinu Bcl-2 a tím podporuje schopnost apoptózy. (10) Extrakt z rostliny rovněž zmírňuje proliferaci, tedy schopnost rychlého množení rovněž typickou pro nádorové buňky. Tento efekt byl dokonce prokázán i u rakoviny jater, která patří mezi nejagresivnější druhy nádorů. (9) Velmi efektivní látkou je také vogonin, který působí epigeneticky – pomocí regulace acetylace histonů ovlivňuje čtení genetické informace, a tím ovlivňuje zejména apoptózu a proliferaci nádorových buněk.

Studie provedené na zvířatech prokázala 50% redukci nádorů po sedmitýdenní léčbě šišákem bajkalským. (6) Kuřáky pak jistě potěší, že šišák chrání DNA buněk před poškozením látkami z cigaretového kouře, a pomáhá tak snížit riziko vzniku rakoviny. (15)

Schopnost šišáku ovlivňovat apoptózu byla prokázána i v případě leukemie. (11)

Imunita a zánětlivé procesy

Jak už jsme zmínili, šišák bajkalský snižuje koncentraci cyklooxygenázy COX2, a tím potlačuje průběh prakticky všech zánětlivých procesů v těle. Protizánětlivě navíc působí i jeho schopnost potlačovat produkci a aktivaci dalších sloučenin podporujících průběh zánětu, například fakotru NF-kB či cytokinů. (5, 30) Dokáže však i přímo ovlivňovat imunitu zejména díky aktivaci imunitních buněk jménem makrofágy. (4)

Nemoci srdce a cév

V pokusech na zvířatech byla prokázána schopnost šišáku ovlivňovat hladinu cholesterolu v krvi. Pokud byl podáván myším krmeným stravou s vysokým podílem tuku, došlo u nich ke snížení hladiny cholesterolu a triglyceridů. Ve srovnání s kontrolní skupinou zvířata zároveň výrazně méně přibírala na váze. (12) V rámci čínské medicíny je používán i na léčbu vysokého krevního tlaku, aterosklerózy a křečových žil (1), účinnost proti ateroskleróze a trombóze potvrzují i některé vědecké výzkumy (20). V jedné studii dokázala dokonce kombinace šišáku bajkalského se sanhuangem snížit tvorbu aterosklerotických plátů stejně efektivně, jako užívání 50 mg aspirinu denně, na rozdíl od něj ovšem zcela bez negativních vedlejších účinků. (21)

Bakteriální a virové infekce

Šišák bajkalský pomáhá potlačovat řadu bakteriálních infekcí, včetně těch, které jsou způsobeny zlatým stafylokokem rezistentním vůči léčbě antibiotiky či chlamydiemi. (14, 18, 45, 46) Prokázány byly i jeho protivirové účinky, například proti virům chřipky tipu A a B. (19) Obsažený bajkalein je dokonce schopen omezovat množení viru HIV! (29)

Plísně a kvasinkové infekce

Šišák bajkalský efektivně ničí i nejčastějšího původce plísňového onemocnění, kvasinky rodu Candida, a to i u onkologických pacientů, u nichž tato infekce vznikla po chemoterapeutické léčbě. (69)

Chudokrevnost

Bajkalin a další složky šišáku pozitivně ovlivňují tvorbu červených krvinek neboli hemopoézu. Působí tak i v případě, že byla proudukce krvinek narušena spánkovou deprivací nebo psychickým stresem. (16)

Alzheimerova choroba a poruchy paměti

Šišák představuje určitou naději i pro nemocné Alzheimerovou demencí, jejichž počet v posledních desetiletích strmě stoupá. Ukazuje se totiž, že látka oroxylin A, kterou obsahuje, dokáže zmírňovat poruchy paměti vyvolané tzv. beta-amyloidními plaky, které představují jeden z hlavních projevů této choroby. (25) Bajkalein a orolyxin A navíc mají neuroprotektivní efekt – jsou schopny chránit mozkové buňky před destrukcí, což má význam nejen při Alzheimerově chorobě, ale například i při mozkové mrtvici. Zlepšuje se díky nim ochrana nervových buněk vůči ischemii čili nedostatku kyslíku, protože šišák ovlivňuje funkci jejich mitochondrií a tím i schopnost produkce energie. Dysfunkce mitochondrií je ostatně považována za jednu z možných příčin vzniku této nemoci. (13, 26) Šišák navíc umožňuje mozku lépe vzdorovat proti zhoršení paměti, schopnosti učení a dalších kognitivních funkcí, které jsou způsobeny nikoliv nemocí, ale přirozenými procesy souvisejícími se stárnutím organismu. (27)

Alergie

Šišák bajkalský byl jako antialergikum využíván již v tradiční čínské a japonské medicíně a tuto jeho schopnost potvrzuje i moderní věda. Nejúčinněji působí, pokud je podán 48 hodin před setkáním s alergenem – když k setkání poté dojde, zmírňuje se uvolňování histaminu, a tedy i intenzita alergických projevů. Šišák je tak možno užívat preventivně, například v pylové sezóně. (28)

Obezita

Šišák může být dokonce velice účinný i pro osoby, které se snaží zhubnout – zejména pak pro ty, které se již nacházejí ve stádiu obezity. Důvodem je nejen protizánětlivé působení (obezita je totiž provázena celotělovým zánětem, který znesnadňuje hubnutí a má řadu negativních účinků na zdraví), ale i jeho schopnost ovlivňovat tvorbu a oxidaci mastných kyselin. (31, 32) Obsažený scutellarin je navíc schopen snižovat koncentraci látek, které umožňují tvorbu nových buněk tukové tkáně. (33)

Šišák rovněž pomáhá zmírnit některé následky nezdravého stravování, zejména pak stravy s vysokým podílem nasycených tuků. V těchto případech například zmírňuje narušení metabolismu a poškození jater. (44)

Cukrovka

Šišák může být i velmi účinnou zbraní v prevenci léčbě diabetu, protože dokáže velice efektivně snižovat hladinu glukózy v krvi, a to již po čtyřech týdnech užívání. (34-37)

Osteoporóza

Léky na osteoporózu lze rozdělit do dvou kategorií: První z nich, tzv. antiresorpční látky, brání ztrátám minerálů z kostí, zatímco látky anabolické podporují výstavbu a růst kostní hmoty. Výzkumy přitom naznačují, že baikalin a další flavonoidy obsažené v kořeni šišáku mohou na kosti působit oběma zmíněnými cestami – účinně aktivují geny, které řídí diferenciaci kostních buněk jménem osteoblasty, a zároveň podporuje mineralizaci kostí. Jedním ze stěžejních principů jeho fungování je přitom harmonizace systému RANKL/OPG, což jsou dva proteiny hrající důležitou roli při vzniku osteoporózy. RANKL je produkován osteoklasty, kostními buňkami hrajícími hlavní roli v kostní resorpci (zpětném vstřebávání látek tvořící kostní hmotu). OPG se váže na aktivovaný RANKL a tím mu brání v jeho funkci. Pro osteoporózu je přitom typické, že RANKL má převahu nad OPG, takže resorpce převáží nad tvorbou nové kostní hmoty. A právě tomu pomáhá šišák bránit. (43)

Lupenka

Lupenka neboli psoriáza, je zánětlivé, imunitně zprostředkované onemocnění kůže, přičemž řada pacientů reaguje na konvenční léčbu jen omezeně. Především jim může pomoci přinést úlevu šišák bajkalský. V něm obsažený bajkalin totiž omezuje tvorbu zánětlivých interleukinů i pronikání imunitních buněk do pokožky, čímž výrazně zmírňuje její zánět. Omezuje se také erytém a nekróza kůže. (47)

Ledviny

Šišák působí příznivě při řadě ledvinových potíží. Má na tento orgán obecně protizánětlivý efekt, zmírňuje tvorbu zánětlivých cytokinů, má příznivý vliv při glomerulonefritidě, fibróze ledvin, chrání ledviny pacientů s diabetem a celkově zlepšuje stav osob s chronickým poškozením a nedostatečnou funkcí ledvin. Zvláště účinně působí u osob, které zároveň trpí vysokým krevním tlakem. Zajímavostí je, že pomáhá rovněž obnovit rovnováhu střevního mikrobiomu, která bývá u lidí s ledvinovými problémy velice často narušena. (48-51)

Kloubní onemocnění

Šišák může být efektivní zejména při artróze, kde pomáhá snížit zánět a bolestivost postižených kloubů a zvýšit jejich pohyblivost a celkový komfort. (52) Obsažený vogonin má navíc i přímý ochranný efekt na buňky chrupavky. (66)

Játra

Dalším orgánem, jehož zdraví šišák pozitivně ovlivňuje, jsou játra. Chrání je před škodlivým působením volných radikálů, alkoholu, vysokotučné stravy a některých toxických chemikálií (například proti aflatoxinu), podporuje jejich funkci a regenerační schopnosti. (17, 44, 62-65)

Endometrióza

Endometrióza je nejčastější gynekologické onemocnění žen v reprodukčním věku. Buňky děložní sliznice (endometrium) se při něm nacházejí i mimo dělohu, nejčastěji v oblasti vaječníků, vejcovodů či jinde v dutině břišní. Tyto buňky se ovšem chovají podobně jako ty v děloze, včetně toho, že reagují na hladinu pohlavních hormonů. V době menstruace tedy v dutině břišní dochází k výraznému zvýšení zánětlivých procesů a krvácení, s čímž souvisejí i velmi silné menstruační bolesti.  Vogonin obsažený v šišáku účinně potlačuje proliferaci neboli rychlé množení buněk sliznice, a zároveň podporuje apoptózu (buněčnou smrt) ve slizničních lézích. Vogonin navíc blokuje v těchto buňkách estrogenové receptory, čímž zmírňuje jejich reakci na změny hladin pohlavních hormonů v průběhu menstruačního cyklu. (67)

Užívání

Šišák bajkalský se obvykle používá v rámci čtyřtýdenní kúry, poté je vhodné zařadit týdenní pauzu. Obvyklá denní dávka je 500 mg extraktu. (39)

Vedlejší účinky a kontraindikace

Při užívání šišáku bajkalského zatím nebyly zaznamenány žádné vedlejší účinky. Nedoporučuje se užívat dětem a těhotným ženám, protože zatím nebyly provedeny potřebné výzkumy, které by dokázaly, že je pro ně šišák bezpečný.

Je však třeba mít na paměti fakt, že šišák může ovlivňovat účinky některých léků. Jeho schopnost snižovat hladinu cukru v krvi může být problematická pro osoby, které zároveň užívají antidiabetika či inzulin, v tomto případě je nutné šišák užívat pouze pod dohledem lékaře. Dalším problémem může být schopnost šišáku zvyšovat účinek některých antixyolitik (léků proti úzkosti), zejména ze skupiny benzodiazepinů, barbiturátů, antikolvulzantů, dále léků proti nespavosti a tricyklických antidepresiv. Problematická může být i současná konzumace alkoholu. (38) Neměl by být rovněž užíván spolu s estrogenovou terapií a léky snižujícími krevní tlak. (53)

Vhodné kombinace

Šišák bajkalský je bylina, která se velmi hodí ke kombinování, a to jak s jinými bylinami (nejen těmi užívanými v tradiční čínské medicíně), ale i s epigeneticky působícími živinami. Zde jsou některé vhodné kombinace:

Úzkost a poruchy spánku: šišák + mučenka (56)

Deprese: šišák + rhodiola (60)

Nádorová onemocnění: šišák + resveratrol, šišák + kurkumin, šišák + OPC, šišák + zázvor (54)

Srdce a cévy: šišák + resveratrol, šišák + OPC

Antioxidační a protizánětlivé působení: šišák + OPC (55), šišák + kurkumin (61), šišák + rozmarýn

Antimikrobiální efekt: šišák + kurkumin (61)

Artróza: šišák + akácie katechová (52), šišák + genistein

Hubnutí: šišák + bambus (59), šišák + egcg

Játra: šišák + kurkumin (62)

Osteoporóza: šišák + resveratrol, šišák + OPC, šišák + genistein

Ochrana nervových buněk: šišák + resveratrol, šišák + omega-3

Lupenka: šišák + egcg

Endometrióza: šišák + rozmarýn (67)

Newsletter

PŘIHLASTE SE K ODBĚRU NOVINEK A MĚJTE VŽDY ČERSTVÉ INFORMACE

Nejčtenější články

Epivyziva.cz - Deprese Zkuste kurkumin nebo omega-3
Deprese? Zkuste kurkumin nebo omega-3!
Omega-3 nenasycené mastné kyseliny
Rychlá cesta do kondice: jak začít s pohybem podle principů epigenetiky
Slunce a pokožka: posilujte její ochranu na úrovni buněk
Jak zpomalit stárnutí pleti? Klíčem je správná výživa

Související příspěvky

epivyziva-cz-chmel-otacivy-30062022

Chmel otáčivý

epivyziva.cz/
epivyziva-cz-ginkgo-biloba-21032022

Ginkgo biloba

epivyziva.cz/
epivyziva-ostropestrec-mariansky-0102022

Ostropestřec mariánský

epivyziva.cz/
epivyziva-safran-11012022

Šafrán

epivyziva.cz/

Související články

epivyziva.cz/
epivyziva.cz/
epivyziva.cz/
epivyziva.cz/
epivyziva.cz/
epivyziva.cz/