Nattokináza

epivyziva.cz/
epivyziva-nattokinaza-01112022

Pravidelná konzumace fermentovaného sójového pokrmu natto bývá považována za jeden z důležitých faktorů přispívajících k dlouhověkosti obyvatel Japonska. Důvodem je fakt, že natto je jediná potravina obsahující nattokinázu, enzym, který prokazatelně snižuje úmrtnost na choroby srdce a cév a má i mnoho dalších příznivých účinků na lidský organismus.

Popis

Podobně jako známější sójový pokrm tempeh se i natto vyrábí pomocí fermentace sójových bobů. Oba pokrmy se ale liší použitou fermentační kulturou: v případě natto je to bakterie Bacillus subtilis natto. (2)

Nattokináza je z pohledu lidského zdraví nejúčinnější složkou natto. Jde o enzym z kategorie alkalických proteáz (enzymy schopné štěpit bílkoviny), jehož řetězec je tvořen 275 aminokyselinami. (2)

Historie

Natto se v Japonsku konzumuje již více než 2 000 let, příčiny jeho pozitivních účinků ale dlouho nebyly známy. Některé mechanismy, které jsou za ně zodpovědné, byly popsány v 70. letech minulého století, samotná nattokináza ale byla objevena až v roce 1987. (3)

Léčivé účinky

Pravděpodobně nejdůležitější oblastí působení nattokinázy na lidský organismus je její fibrinolytický efekt neboli schopnost rozkládat fibrin. Fibrin je bílkovina, která má v těle důležitou úlohu: vzniká v těle z fibrinogenu, a to v okamžiku, kdy dojde k poranění a vzniku krvácení. Vzniklý fibrin poté začne uzavírat poraněnou cévu, aby nedošlo k masivním ztrátám krve. Když je ale v krvi fibrinu mnoho, dochází ke vzniku krevních sraženin neboli trombů, které mohou způsobit ucpávání cév. (2)

Nattokináza má ale zároveň i antiaterosklerotický a antirobmotický efekt, pomáhá snižovat hladinu LDL cholesterolu a triglyceridů v krvi i krevní tlak. Dále má neuroprotektivní efekt (tj. chrání nervové buňky před poškozením), a prokázán byl i její epigenetický efekt – v rámci studií dokázala například v mozkové tkáni zvýšit aktivitu genů, k jejichž utlumení došlo v důsledku působení toxinů (konkrétně BPA) či radiace. (2, 4)

Srdce a cévy

Nattokináza dokáže díky svému fibrinolytickému a antitrombotickému působení efektivní rozpouštět krevní sraženiny a zároveň pomáhá degradovat i aterosklerotické pláty. Jedna z klinických studií například prokázala snížení míry plaků v cévách zásobujících srdce o 36 %, což byl lepší výsledek než u kontrolní skupiny užívající léky z kategorie statinů. V pokusech na myších rovněž došlo po podávání nattokinázy i k výraznému nárustu přežití v případě plicní trombózy a antitrombotický efekt se potvrdil i ve studiích na lidských dobrovolnících. Jedním z důvodů je fakt, že v těle efektivně snižuje produkci látky tromboxan, což má za následek omezení shlukování krevních destiček, aniž by přitom došlo ke vzniku krvácivých komplikací. Fibrinolytický a antitrombotický efekt byl přitom popsán nejen při dlouhodobém užívání nattokinázy, ale i při jejím jednorázovém podání, kdy přetrvával cca 4 hodiny po konzumaci. (2, 5-8)

Při snižování rizika vzniku kardiovaskulárních onemocnění se uplatňuje i antioxidační potenciál nattokinázy, díky kterému zlepšuje metabolismus tuků a brání oxidaci LDL cholesterolu. Prokázána byla také schopnost nattokinázy snižovat krevní tlak. Toho dosahuje potlačením tvorby enzymu ACE (angiotenzin-konvertující enzym), který je zodpovědný za tvorbu hypertenzního hormonu angiotenzinu II. (2, 9-11)

Existují i slibné výzkumy využití nattokinázy po mozkové mrtvici – pokud se bezprostředně po cévní mozkové příhodě podává injekčně, výrazně pomáhá obnovit proudění krve v mozkové tkáni, a tím snižuje její poškození. (12)

Alzheimerova choroba

Nattokináza má výrazný neuroprotektivní efekt – podporuje totiž produkci faktoru označovaného zkratkou BDNF, který se podílí na ochraně nervových buněk. Kromě toho dokáže i poměrně efektivně degradovat i beta-amyloidní plaky, které se vytvářejí při Alzheimerově chorobě a narušují funkci nervových buněk. Navíc zvyšuje v mozkových buňkách aktivitu genů ADAM9 a ADAM10, která je při Alzheimerově chorobě snížena. Účinnost nattokinázy při Alzheimerově chorobě je ovšem limitována její omezenou schopností procházet hematoencefalickou bariérou (bariéra oddělující krevní oběh od mozku). (13)

Plicní fibróza

Plicní fibróza je závažné onemocnění, při kterém dochází k usazování fibrinu v plicní tkáni. Tím dochází k jejímu „zajizvení“, ztluštění, a tedy i k výraznému narušení její funkce. Výsledkem je dušnost, která nejen výrazně snižuje kvalitu pacientova života, ale také ho ohrožuje na životě. Současná medicína neumí plicní fibrózu léčit, běžně užívané léky pouze zpomalují postup choroby. Nattokináza zde přispívá k rozkladu fibrinu usazeného v plicích a snadnějšímu odstraňování hlenu. (14)

Zákalky

Termín „zákalky“ se používá pro různá vlákna a tečky plující zorným polem. Vznikají degradací rosolovité hmoty sklivce (hmota vyplňující vnitřek oční bulvy) a jejich četnost stoupá s věkem. Ve většině případů nejsou nebezpečné a nenarušují vidění, protože mozek se na ně adaptuje a dokáže je při vytváření obrazu ignorovat. Při vyšší četnosti ale mohou způsobovat diskomfort. Klasická medicína je v takovém případě odstraňuje pomocí laseru či chirurgicky, poměrně efektivní však může být i nattokináza, která pomůže degradovat proteiny vytvářející zákalky. (15)

COVID-19

Výzkumy na buněčných kulturách ukazují, že nattokináza může být užitečná i při léčbě infekce COVID-19. Aby mohl koronavirus vstoupit do buňky, potřebuje k tomu tzv. spike-protein. A právě tuto bílkovinu dokáže nattokináza účinně degradovat. (16)

Při akutním, ale i při tzv. dlouhém covidu pak hrají pozitivní roli i antitrombotické, antihypertenzní, antiaterosklerotické a neuroprotektivní účinky nattokinázy. Většina pacientů s akutním onemocnění COVID-19 je totiž v tzv. hyperkoagulačním stavu – v jejich krvi dochází ke zvýšené tvorbě bílkoviny fibrinu, která tvoří základ krevních sraženin. Ty se mohou vyskytovat v plicích, koronárních cévách (tj. tepnách vyživujících srdeční sval), ale i v dalších tkáních těla. Fibrinolytické účinky nattokinázy proto mohou hrát v těchto stavech velmi důležitou roli. (17)

Borelióza

COVID-19 ovšem není jedinou infekcí, která zvyšuje tvorbu krevních sraženin. Podobné důsledky může mít i borelióza. Dle výzkumů má 67 % pacientů s boreliózou v krvi vyšší koncentraci fibrinogenu, což je bílkovina, z níž může vzniknout fibrin. Užívání nattokinázy proto může být užitečné i při této chorobě. (18)

Užívání

Nattokináza se obvykle užívá v množství odpovídajícím 2 000–7 000 fibrinolytických jednotek (FU) a je považována za bezpečnou i při dlouhodobém užívání. Nedoporučuje se při chorobách a stavech, při nichž hrozí zvýšené riziko krvácení, a z tohoto důvodu je vhodné ji rovněž vysadit nejpozději 2 týdny před plánovanými chirurgickými zákroky. Nedoporučuje se také užívat v těhotenství a při kojení, protože zatím neproběhly potřebné výzkumy, které by prokázaly její bezpečnost v tomto období. (20)

Nattokináza může zároveň interagovat s léky ovlivňujícími srážení krve a krevní tlak. V těchto případech je tedy žádoucí ji užívat výhradně pod dohledem lékaře a pečlivě sledovat změny zdravotního stavu. Pacienti užívající léky ovlivňující srážení krve by se rovněž měli ujistit, že zvolený doplněk stravy s nattokinázou neobsahuje vitamin K2 – natto je totiž nejbohatším rostlinným zdrojem tohoto vitaminu. (19, 20)

Vhodné kombinace

Nattokinázu je možno kombinovat s izoflavony, které se přirozeně vyskytují v sójových bobech, tedy zejména s genisteinem a danzeinem. Při fermentaci sóji kulturou Bacillus subtilis natto navíc podíl těchto prospěšných látek přirozeně stoupá. Tato kombinace může být vhodná zejména pro ženy v menopauze, protože genistein a dadzein jsou silné fytoestrogeny. Konzumace natto má ostatně příznivý vliv nejen na riziko chorob srdce a cév ale i na riziko osteoporózy u žen po menopauze. (21, 22) Možné jsou ale i další kombinace:

Srdce a cévy: nattokináza + ženšen (23), nattokináza + EGCG

Alzheimerova choroba: nattokináza + serrapeptáza (24), nattokináza + EGCG

Plicní fibróza: nattokináza + serrapeptáza (14)

 1. Wu Y, Benjamin EJ, MacMahon S. Prevention and control of cardiovascular disease in the rapidly changing economy of China. Circulation. 2016;133:2545–2560
 2. Hongie chen, Eileen M McGowan, Nina Ren, Sara Lal, Najah Nassif, Fatima Shad-Kaneez, Xianqin Qu, Yiguang Lin. Nattokinase: A Promising Alternative in Prevention and Treatment of Cardiovascular Diseases. Sage journals, July5 2018.
 3. Sumi H, Hamada H, Tsushima H, Mihara H, Muraki H. A Novel Fibrinolytic Enzyme (Nattokinase) in the Vegetable Cheese Natto; a Typical and Popular Soybean Food in the Japanese Diet. Experientia (1987) 43:1110–1.
 4. Mustafa M. M. ElbakrySomaya Z. MansourHamed Helal & Esraa S. A. Ahmed. Nattokinase attenuates bisphenol A or gamma irradiation-mediated hepatic and neural toxicity by activation of Nrf2 and suppression of inflammatory mediators in rats. Environmental Science and Pollution Research volume 29, pages75086–75100 (2022)
 5. Sumi H, Yanagisawa Y, Yatagai C, Saito J. Natto Bacillus as an oral fibrinolytic agent: nattokinase activity and the ingestion effect of Bacillus subtilis natto. Food Sci Technol Res. 2004;10:17–20.
 6. Chien-Hsun HsiaMing-Ching ShenJen-Shiou LinYao-Ke WenKai-Lin HwangThau-Ming ChamNae-Cherng Yang. Nattokinase decreases plasma levels of fibrinogen, factor VII, and factor VIII in human subjects. Nutr Res. 2009 Mar;29(3):190-6.
 7. Jang JY, Kim TS, Cai J, et al. Nattokinase improves blood flow by inhibiting platelet aggregation and thrombus formation. Lab Anim Res. 2013;29:221–225.
 8. Kurosawa Y, Nirengi S, Homma T, et al. A single-dose of oral nattokinase potentiates thrombolysis and anti-coagulation profiles. Sci Rep. 2015;5:11601.
 9. Iwai K, Nakaya N, Kawasaki Y, Matsue H. Antioxidative functions of natto, a kind of fermented soybeans: effect on LDL oxidation and lipid metabolism in cholesterol-fed rats. J Agric Food Chem. 2002;50:3597–3601.
 10. Okamoto A, Hanagata H, Kawamura Y, Yanagida F. Anti-hypertensive substances in fermented soybean, natto. Plant Foods Hum Nutr. 1995;47:39–47.
 11. Gitte S JensenMiki LenningerMichael P Ero, and Kathleen F Benson. Consumption of nattokinase is associated with reduced blood pressure and von Willebrand factor, a cardiovascular risk marker: results from a randomized, double-blind, placebo-controlled, multicenter North American clinical trial. Integr Blood Press Control. 2016; 9: 95–104.
 12. Ahn YJ, Kim MH, Kim J, et al. Abstract W P262: Neuroprotective effect of nattokinase mediated by inhibition of platelet aggregation and thrombosis in photothrombotic strokeStroke. 2015;46(Suppl 1):AWP262.
 13. Prakash Chandra Bhatt,Amita VermaFahad A Al-AbbasiFiroz AnwarVikas Kumar, and Bibhu Prasad Panda. Development of surface-engineered PLGA nanoparticulate-delivery system of Tet1-conjugated nattokinase enzyme for inhibition of Aβ40 plaques in Alzheimer’s disease. Int J Nanomedicine. 2017; 12: 8749–8768.
 14. Neha Shah. Effects of Systemic Enzyme Supplements on Symptoms and Quality of Life in Patients with Pulmonary Fibrosis—A Pilot Study. Medicines (Basel). 2021 Nov; 8(11): 68.
 15. Akiomi TakanoAkira HirataKazuya OgasawaraNina SagaraYasuya InomataTakahiro KawajiHidenobu Tanihara. Posterior vitreous detachment induced by nattokinase (subtilisin NAT): a novel enzyme for pharmacologic vitreolysis. Invest Ophthalmol Vis Sci. 2006 May;47(5):2075-9.
 16. Takashi Tanikawa,, Yuka Kiba, James Yu, Kate Hsu, Shinder Chen, Ayako Ishii, Takami Yokogawa, Ryuichiro Suzuki, Yutaka Inoue and Masashi Kitamura. Degradative Effect of Nattokinase on Spike Protein of SARS-CoV-2. Molecules 2022, 27, 5405.
 17. Giuseppe Derosa, Pamela Maffioli, Angela D’Angelo, and Francesco Di Pierro. Nutraceutical Approach to Preventing Coronavirus Disease 2019 and Related Complications. Front Immunol. 2021; 12: 582556.
 18. Kichloo A et al. Covid-19 and Hypercoagulability: A review: Clin Appl Thromb Hemost Jan-Dec 2020;26.
 19. https://idsa.confex.com/idsa/2003/webprogram/Paper18421.html
 20. https://www.drugs.com/npp/nattokinase.html
 21. https://www.webmd.com/vitamins/ai/ingredientmono-1084/nattokinase
 22. Hasim Hasim, Samira Falah, Didah Nur Faridah. Bacillus subtilis natto fermentation to improve aglycone isoflavones content of black soybean varieties detam 2. International Food Research Journal 22(6): 2558-2564 (2015)
 23. Yukihiro Ikeda, Masayuki Iki, Akemi Morita, Etsuko Kajita, Sadanobu Kagamimori, Yoshiko Kagawa, Hideo Yoneshima. Intake of Fermented Soybeans, Natto, Is Associated with Reduced Bone Loss in Postmenopausal Women: Japanese Population-Based Osteoporosis (JPOS) Study. The Journal of Nutrition, Volume 136, Issue 5, May 2006, Pages 1323–1328.
 24. Kang S-J, Lim Y, Kim A-J. Korean red ginseng combined with nattokinase ameliorates dyslipidemia and the area of aortic plaques in high cholesterol-diet fed rabbits. Food Sci Biotechnol. 2014;23:283–287.
 25. NN FadlHH AhmedHF Booles, and AH Sayed.  Serrapeptase and nattokinase intervention for relieving Alzheimer’s disease pathophysiology in rat model. https://journals.sagepub.com/doi/full/10.1177/0960327112467040

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Newsletter

PŘIHLASTE SE K ODBĚRU NOVINEK A MĚJTE VŽDY ČERSTVÉ INFORMACE

Nejčtenější články

Přírodní pomocníci proti virovým infekcím
Rozmarýn vypne zvonění v uších
Obezita
5 potravin pro lepší funkci očí
Fibróza

Související příspěvky

epivyziva-cz-kurkumin

Kurkumin

epivyziva.cz/
50550252 - woman shoots green tea extract.

Epigalokatechin galát (EGCG)

epivyziva.cz/
epivyziva-opc-extrakt-z-jader-revy-vinne-23032021

Extrakt z jader révy vinné (Vitis vinifera), OPC

epivyziva.cz/
epivyziva-cz-butyrat-24052023

Butyrát

epivyziva.cz/

Související články

epivyziva.cz/
epivyziva.cz/
epivyziva.cz/
epivyziva.cz/
epivyziva.cz/
epivyziva.cz/
epivyziva.cz/