Kurkumin

epivyziva.cz/
ginger-1191945_1920

Curcumin

Popis

Jde o žluté rostlinné barvivo ze skupiny flavonoidů, které se nachází kurkumě –kořeni kurkumovníku dlouhého, což je rostlina z čeledi zázvorovitých. Obsah kurkuminu v krukumě se pohybuje okolo 3 %.

Historie

Kurkuma je tradiční součástí koření kari, které se již více než 4000 let používá zejména v indické kuchyni i tradiční indické medicíně – Ájurvédě. V hindských obřadech symbolizovala slunce, ochranu a bohatství. Kurkumin byl z kurkumy poprvé izolován před dvěma sty lety. Dnes se používá také jako potravinářské barvivo.

Léčivé účinky

Použití kurkuminu v tradičním léčitelství je velmi široké. Má příznivý vliv na trávicí soustavu – zlepšuje trávení, činnost jater a žlučníku, zvyšuje tvorbu žaludečních šťáv, má protizánětlivé, protibakteriální a protivirové účinky, užívá se při bolestivé menstruaci, srdečně cévní chorobách, žloutence, a zevně k desinfekci ran. Podporuje imunitu, regeneraci, zmírňuje bolesti, zpomaluje procesy stárnutí a používá se jako celkově povzbuzující prostředek. Z hlediska Ájurvédy rovněž mírně zahřívá, má a zklidňující účinky, vyživuje všechny tkáně a podporuje vše, co souvisí s cirkulací – tedy nejen fyzický pohyb, ale i tok myšlenek.

Moderní věda se zaměřila především na epigenetické účinky kurkuminu. Na naše zdraví totiž působí celá řada faktorů, které sice nedokáží měnit naši genetickou informaci, pomocí celé řady chemických procesů však dokáží ovlivnit, které geny ovlivňující naše zdraví a fyzickou kondici se nakonec projeví – jde například o naši stravu, úroveň stresu, životní prostředí atd. A právě kurkumin patří mezi látky, které dokáží procesy ovlivňující naši DNA, konkrétně pak intenzitu biochemických reakcí, které zvyšují či snižují aktivitu jednotlivých genů v DNA (tj. zejména metylaci genů, acetylaci histonů a regulaci pomocí microRNA). Epigenetický efekt navíc kurkumin kombinuje s mimořádně silným antioxidačním a protizánětlivým působením.

Nutno ovšem podotknout, že míra pozitivních účinků výrazně závisí na způsobu konzumace, protože tělo má pouze omezenou schopnost vstřebávání kurkuminu. Ta však výrazně vzrůstá, pokud jej pokud kurkumin užíváme spolu s piperinem, který se nachází například v pepři. (40)

Protinádorové působení

Kurkumin patří mezi přírodní látky s nejsilnějším protinádorovým působení – je prokázáno, že lidé, kteří v potravě přijímají vyšší dávky koření kurkuma, mají nižší výskyt nádorových onemocnění. (2) Částečně je za to zodpovědný jeho výrazný antioxidační potenciál, mnohem důležitější je však jeho epigenetické působení. Kurkumin sice nedokáže přímo ovlivnit naši DNA, zato však působí prostřednictvím epigenetických mechanismů (metylace DNA, acetylace, modifikace histonů, změny miDNA atd.), a tím rozhoduje, které geny se nakonec projeví a které nikoliv, což se týká i genů zodpovědných za vznik nádorového bujení.(1)

Vliv kurkuminu na snížení rizika vzniku rakoviny byl potvrzen řadou studií. (3, 4). Mezi nejdůležitější mechanismy jeho působení patříe modifikace bílkovin jménem histony, které se podílejí na prostorovém uspořádání molekul DNA. Právě abnormální aktivita je přitom prokazatelně spojena spojena s vyšším rizikem rakoviny. (5, 6, 7)

Dalším důležitým mechanismem účinku kurkuminu je ovlivnění tzv. metylace DNA, což je proces, který znemožňuje vyjádření některý genů – určitý úsek DNA je stále přítomen, ale tělo ho nedokáže „přečíst“. V nádorových buňkách přitom byly zjištěny dva typy metylace, které způsobují, že organismus ztrácí nad nádorovým bujením kontrolu. (9) Několik studií přitom potvrdilo právě schopnost kurkuminu ovlivňovat proces metylace (11, 12).

Kurkumin má ovšem vliv i na miRNA, což jsou sloučeniny s krátkým řetězcem (okolo 20 nukleotidů), které se neúčastní tvorby bílkovin, ale zato hrají důležitou roli v programování tzv. buněčně smrti a tím ovlivňují i vznik nádorových buněk. (13) Právě prostřednictvím vlivu na miRNA přitom kurkumin může ovlivňovat množení nádorových buněk. (14)

Příznivé působení kurkuminu bylo potvrzeno u celé řady nádorových onemocnění, například u rakoviny prsu, prostaty, plic, tlustého střeva či slinivky.

Kardiovaskulární choroby

Stejně jako u rakoviny, také u kardiovaskulárních chorob platí, že důležitou roli v jejich prevenci a léčbě hraje epigenetické působení kurkuminu.

Klíčové je ovšem i jeho protizánětlivé působení, protože právě zánět hraje při vzniku kardiovaskulárních onemocnění velice důležitou roli – poškozuje totiž buňky cévní stěny, což na nich následně umožňuje vznik aterosklerotických plátů. Kurkumin přitom výrazně snižuje tvorbu zánět podporujících látek, například TNF-α, cytokinů a enzymu COX-2. Navíc ovlivňuje aktivitu enzymů podílející se na metabolismu lipoproteinů, což se následně projeví snížením hladiny cholesterolu a triglyceridů v krvi. Velkým benefitem může být i podpora tvorby oxidu dusnatého, který způsobuje roztažení cév, a tím zlepšuje prokrvení všech tkání v těle. (15, 17, 57)

Autoimunitní choroby

Jako autoimunitní označujeme nemoci, při nichž, zjednodušeně řečeno, napadá imunitní systém vlastní tkáně. Na vzniku všech se určitou měrou podílí dědičnost, velkou roli tu však vždy hrají i procesy epigenetické – zejména ty, které se týkají vzniku a fungování imunitních buněk, tvorby zánětlivých cytokinů a enzymu COX-2, i specifického chování buněk postižených tkání (například ve smyslu apoptózy neboli buněčné smrti). Prakticky u všech autoimunitních onemocněních byly prokázány výrazné odchylky v oblasti metylace genů, acetylace histonů i regulace pomocí microRNA. Velkou roli zde hraje i stav střevního mikrobiomu. (56)

Kurkumin přitom disponuje výraznými protizánětlivými, imunomodulačními a protidegenerativními účinky, a proto je velice efektivní prakticky při všech autoimunitních chorobách, ať už je to Crohnova choroba (56), ulcerózní kolitida (49, 56), revmatoidní artritida (55), Bechtěrevova choroba, cukrovka I. typu, autoimunitní onemocnění štítné žlázy (50), lupus (51), roztroušená skleróza (55) a řada dalších. Zvláště při zánětlivých střevních onemocněních se příznivě projevuje i jeho působení na střevní mikrobiom a propustnost střevní stěny. (56)

Dávkování se u jednotlivých onemocnění liší. Poměrně vysoké je například u ulcerózní kolitidy, kdy byly účinné dávky od 2 000 mg denně (výrazné zlepšení stavu se dostavilo již po 4 týdnech užívání), zatímco dávky okolo 450 mg žádné zlepšení nepřinesly. (51) Naopak v případě revmatoidní artritidy prokázala jedna ze studií významné zlepšení po 12 týdnech užívání pouhých 66,3 mg kurkuminu. (54) Nízké dávky, konkrétně 80 mg denně, byly účinné i v případě roztroušené sklerózy, ty však byly v rámci této studie pacientům podávány dlouhodobě – po 26 týdnů. (55)

Padání vlasů

Za jednu z hlavních příčin padání vlasů u mužů (tzv. androgenní alopecie) je považován hormon dihydrotestosteron (DHT), který v těle vzniká z mužského pohlavního hormonu testosteronu. Aby k této přeměně došlo, je zapotřebí působení enzymu jménem 5α-reduktáza. Tohoto faktu využívají léky klasické medicíny (např. Finasterid), které se zaměřují právě na inhibici 5α-reduktázy, jejich nevýhodou je však možný výskyt nepříjemných vedlejších účinků, zejména snížení schopnosti erekce, ztráta libida nebo deprese (41).

Výzkumy ovšem ukázaly, že tou samou schopností disponuje i kurkumin. Jeho účinnost je sice o něco nižší než v případě léku, 1 g extraktu z kurkumy má stejný potenciál inhibovat 5α-reduktázu jako 13 mg Finasteridu, zato však nemá žádné negativní vedlejší účinky. (42)

Kurkumin ovšem působí proti vypadávání vlasů i dalšími cestami. Zmírňuje například negativní účinky stresu, který je dalším výrazným rizikovým faktorem alopecie u mužů i žen (43). Pomáhá také aktivovat tzv. DVR receptory, což jsou receptory na buněčném jádře určené pro vitamin D. Samotný vitamin D sice proti vypadávání vlasů nepůsobí, geny aktivované prostřednictvím VDR receptorů ovšem spouštějí tvorbu bílkovin, které fungují jako řídící signály v procesu růstu vlasů, a to opět u obou pohlaví (44).

Zbytnění prostaty

Výše zmíněné padání vlasů ovšem není jediným nepříjemným účinkem dihydrotestosteronu. Tento hormon se totiž výrazně podílí i na vzniku a rozvoji tzv. benigní hyperplazie neboli zbytnění prostaty. Při tomto problému, který důvěrně znají především muži od padesátky výše, dochází ke zvětšení prostaty, tedy žlázy, která obklopuje močovou trubici. Ta je tímto zvětšiním utlačována a důsledkem je časté a obtížné močení.

I v tomto případě je proto velice užitečná schopnost kurkuminu blokovat tvorbu 5α-reduktázy, tím i vznik dihydrotestosteronu. Účinky na prostatu jsou zde podobné jako v případě léku Finasterid. (45)

Diabetes

Cukrovka je další z celé řady civilizačních chorob, při jejímž vzniku hrají důležitou roli zánětlivé procesy. Kurkumin má přitom výrazný protizánětlivý efekt, zlepšuje funkci beta-buněk produkujících inzulin a brání jejich zničení. Výzkumy na zvířatech také prokázaly, že snižuje inzulinovou rezistenci. (21-27) Velký význam pro diabetiky má i schopnost kurkuminu podporovat produkci enzymu AMPK, který je nezbytný pro absorbci glukózy z krve do svalů a její využití uvnitř svalových buněk. Svaly jsou totiž nejvýznamnějším „zpracovatelem“ glukózy, a pokud dojde prostřednictvím enzymu AMPK k jejímu efektivnějšímu využití ve svalech, důsledkem je snížení hladiny glukózy v krvi. (52, 53) Jako účinné se v rámci výzkumů prokázaly denní dávky od 300 mg. (51)

Artróza

Artróza je degenerativní kloubní onemocnění projevující se výrazným úbytkem chrupavky, na nějž posléze navazují zánětlivé procesy způsobující bolest a další poškozování kloubních struktur. Často bývá považována za čistě mechanický problém, výzkumy ovšem ukazují, že tomu tak není. Kloubní chrupavka má totiž velkou schopnost regenerace a o tom, jestli dojde k jejímu poškození, rozhodují velkou měrou i epigenetické procesy.

Největší roli přitom pravděpodobně hraje proces metylace, který působí na biologii buněk chrupavky, tzv. chondrocytů. Když vědci zkoumali DNA poškozených a nepoškozených oblastí chrupavky osob s mírnou a rozvinutou artrózou, našli právě v oblasti metylace genů více než tisícovku rozdílů. Další výzkum pak u nemocných odhalil změny v metylaci více než třetiny genů, které zvyšují náchylnost k artróze. Výrazné odchylky byly také potvrzeny v oblasti transkripčních faktorů, které jsou nezbytné v procesu „čtení“ genů, i v tvorbě cytokinů, které se podílejí nejen na vzniku zánětlivých procesů, ale také snižují tvorbu kolagenu typu II a omezují pružnost chrupavky. (46, 47)

Kurkumin může v případě artrózy výrazně přispět ke snížení bolestivosti – jeho protizánětlivé a protibolestivé působení je srovnatelné s nesteroidními antirevmatiky, jako je aspirin či ibuprofen. Jedna ze studií prokázala, že denní dávka 2 000 mg kurkuminu má stejné účinky jako 800 mg ibuprofenu (52), účinné však byly v rámci výzkumů i dávky čtvrtinové (51). Kurkumin snižuje zejména tvorbu enzymu COX 2 či transkripčního faktoru NF‑κB, což je důležité pro snižování míry zánětlivých procesů. Díky antioxidačnímu i epigenetickému působení ale zároveň chrání chondrocyty (buňky chrupavky) a obnovuje tvorbu kolagenu typu II. (48) Jako účinná se ukázala i kombinace kurkuminu s boswellií (51).

Obezita

Základem každého úspěšného hubnutí je pochopitelně úprava energetické bilance tak, aby výdej energie převažoval nad jejím příjmem. Obezita je však zároveň vždy provázena určitou úrovní zánětlivých procesů v těle, a proto při její léčbě mohou hrát velice pozitivní roli i protizánětlivé substance, jako je právě kurkumin. (29-31)
Obezita má ovšem i svoji epigenetickou složku – v genetické informaci obézních lidí jsou vždy přítomny i epigenetické změny typu metylace DNA nebo modifikace histonů v oblasti genů, které jsou zodpovědné za tvorbu tukové tkáně, vznik zánětlivých procesů či tvorbu inzulinu. Právě kurkumin přitom patří mezi substance, jejichž pozitivní vliv na léčbu obezity je poměrně dobře zdokumentován. Ovlivňuje totiž funkci genů zodpovědných za energetický metabolismus a ukládání tuků. (32-34)

Mozkové funkce

Když vědci v rámci jedné studie podávali dobrovolníkům prášek z kurkumy obsahující 80 mg kurkuminu, došlo u nich hodinu poté k výraznému zlepšení mentální výkonnosti. Zlepšila se přitom zejména jejich schopnost soustředění a efektivita pracovní paměti, zároveň ovšem měli i lepší náladu, vyšší úroveň spokojenosti a nižší míru únavy v důsledku psychického stresu. (58)

Kurkumin rovněž pomáhá zmírnit příznaky úzkosti (59), posttraumatického syndromu (59) depresí (60) a snižuje mírů následků chronického stresu (61).

Alzheimerova a Parkinsonova choroba

Prvním fázi vzniku těchto onemocnění představuje shlukování bílkovin, které pak následně poškozují synapse nervových buněk. Podle výzkumu vědců z Michigan State University přitom kurkumin dokáže účinně bránit právě tomuto shlukování. (35)

V případě Alzheimerovy choroby však hrají důležitou roli i epigenetické změny, zejména metylace DNA a modifikace histonů, které v důsledku způsobují výrazné zhoršování paměti, mentální výkonnosti a další příznaky této nemoci. (36, 37) A stejně jako u přechozích zmíněných chorob, i zde je kurkumin jednou z přírodních látek, které tyto změny dokáží potlačovat. (38, 39)

Sportovní výkonnost

Kurkumin patří mezi substance, z nichž mohou výrazně těžit i sportovci, a to jak ti vytrvalostní, tak i rychlostně siloví. Velmi důležité je tu opět jeho protizánětlivé působení, protože náročný trénink způsobuje mikroskopická poškození svalových vláken, v jejichž důsledku dochází k rozvoji zánětlivých procesů. Ty jsou pak příčinou bolesti a zhoršení síly. Tím, že kurkumin zmírňuje svalový zánět, zároveň snižuje bolestivost svalů a urychluje celý proces regenerace. Sportovec je pak schopen dříve podstoupit další náročný trénink, což se časem pozitivně projeví i na jeho výkonnosti. (57)

Sportovci všech odvětví mohou výrazně těžit také ze schopnosti kukuminu zlepšovat biologickou dostupnost oxidu dusnatého a chránit tuto molekulu před degradací volnými radikály. Jak už jsme uvedli výše, oxid dusnatý rozšiřuje cévy a zlepšuje prokrvení tkání, a to včetně svalové tkáně, což má za následek i zvýšení vytrvalostní i silové výkonnosti. Vědci například testovali skupinu dospělých osob, kterým po dobu 12 týdnů podávala denně 2 000 mg kurkuminu, a zkoumala u nich rozdíly v průtoku krve v oblasti hlavní tepny v horní časti paže. Výsledek byl překvapující: průtok krve se zvětšil v průměru o 34 %! (62)

Zvláště vytrvalci pak mohou těžit i ze schopnosti kurkuminu podporovat tvorbu enzymu AMPK. Tento enzym totiž umožňuje efektivnější vstřebávání glukózy z krve do svalů i její využití uvnitř svalových buněk, což ocení nejen výše zmínění diabetici, ale i vytrvalostní sportovci, kteří tak mohou získat více energie pro své pracující svaly. (63)

Užívání

Kurkumin je možné konzumovat v rámci běžného jídelníčku – kurkuma, která tuto látku obsahuje, je například součástí koření kari. Druhou možností je užívání formou doplňků stravy. V této souvislosti je ovšem třeba zmínit hlavní problém, a tím je omezené vstřebávání kurkuminu. To se výrazně zlepšuje, pokud kurkumin užíváme spolu s piperinem, který se nachází například v pepři – koncentrace kurkuminu v krevní plasmě je při užívání společně s piperinem až o 2000 % vyšší, než pokud jej konzumujeme samostatně. (40) Pepř je ostatně také jednou z důležitých součástí směsi kari.

Kurkumin je obecně dobře snášen, vysoké dávky ale mohou u citlivých osob způsobit trávicí obtíže, jako je nevolnost či průjem, popřípadě i bolesti hlavy. (57)

 1. Simone Reuter,1 Subash C. Gupta,1 Byoungduck Park,1 Ajay Goel,2 and Bharat B. Aggarwal, Epigenetic changes induced by curcumin and other natural compounds, Genes Nutr. 2011 May; 6(2): 93–108.
 2. Wargovich MJ. Experimental evidence for cancer preventive elements in foods. Cancer Lett. 1997;114:11–17.
 3. Sharma RA, Euden SA, Platton SL, Cooke DN, Shafayat A, Hewitt HR, et al. Phase I clinical trial of oral curcumin: biomarkers of systemic activity and compliance. Clin Cancer Res. 2004;10:6847–6854.
 4. Cheng AL, Hsu CH, Lin JK, Hsu MM, Ho YF, Shen TS, et al. Phase I clinical trial of curcumin, a chemopreventive agent, in patients with high-risk or pre-malignant lesions. Anticancer Res. 2001;21:2895–2900.
 5. Gibbons RJ. Histone modifying and chromatin remodelling enzymes in cancer and dysplastic syndromes.Hum Mol Genet. 2005;14(1):R85–R92.
 6. Chen Y, Shu W, Chen W, Wu Q, Liu H, Cui G. Curcumin, both histone deacetylase and p300/CBP-specific inhibitor, represses the activity of nuclear factor kappa B and Notch 1 in Raji cells. Basic Clin Pharmacol Toxicol. 2007;101:427–433.
 7. Balasubramanyam K, Varier RA, Altaf M, Swaminathan V, Siddappa NB, Ranga U, et al. Curcumin, a novel p300/CREB-binding protein-specific inhibitor of acetyltransferase, represses the acetylation of histone/nonhistone proteins and histone acetyltransferase-dependent chromatin transcription. J Biol Chem.2004;279:51163–51171.
 8. Ehrlich M. DNA hypomethylation in cancer cells. Epigenomics. 2009;1:239–259.
 9. Liu Z, Xie Z, Jones W, Pavlovicz RE, Liu S, Yu J, et al. Curcumin is a potent DNA hypomethylation agent.Bioorg Med Chem Lett. 2009;19:706–709.
 10. Bayet-Robert M, Kwiatkowski F, Leheurteur M, Gachon F, Planchat E, Abrial C, et al. Phase I dose escalation trial of docetaxel plus curcumin in patients with advanced and metastatic breast cancer. Cancer Biol Ther. 2010;9:8–14.
 11. Negrini M, Ferracin M, Sabbioni S, Croce CM. MicroRNAs in human cancer: from research to therapy. J Cell Sci. 2007;120:1833–1840.
 12. Medina-Franco JL, Lopez-Vallejo F, Kuck D, Lyko F (2010) Natural products as DNA methyltransferase inhibitors: a computer-aided discovery approach. Mol Divers
 13. Negrini M, Ferracin M, Sabbioni S, Croce CM. MicroRNAs in human cancer: from research to therapy. J Cell Sci. 2007;120:1833–1840.
 14. Sun M, Estrov Z, Ji Y, Coombes KR, Harris DH, Kurzrock R. Curcumin (diferuloylmethane) alters the expression profiles of microRNAs in human pancreatic cancer cells. Mol Cancer Ther. 2008;7:464–473.
 15. Strimpakos AS, Sharma RA, Curcumin: preventive and therapeutic properties in laboratory studies and clinical trials, Antioxid Redox Signal. 2008 Mar;10(3):511-45. doi: 10.1089/ars.2007.1769.
 16. Soni KB, Kuttan R. Effect of oral curcumin administration on serum peroxides and cholesterol levels in human volunteers. Indian J Physiol Pharmacol. 1992 Oct;36(4):273-5
 17. Anuradha Kalani, Pradip K. Kamat, Komal Kalani, Neetu Tyagi. Epigenetic impact of curcumin on stroke prevention. Metabolic Brain Disease. April 2015, Volume 30, Issue 2, pp 427-435
 18. Shishodia, Shishir, Singh, Tulika and Chaturvedi, Madan M. Modulation of Transcription Factors by Curcumin. [ed.] Bharat B. Aggarwal, Young-Joon Surh and Shishir Shishodia. The Molecular Targets and Therapeutic Uses of Curcumin in Health and Disease. New York: Springer Science+Business Media, LLC, 2007, pp. 127-148. ISBN-13: 978-0-387-46400-8.
 19. Curcumin The Paradigm of a Multi-Target Natural Compound with Applications in Cancer Prevention and Treatment. Teiten, Marie-Hélène, et al., et al. [ed.] Florian Lang. 1, Basel: MDPI – Open Access Publishing, January 21, 2010, Toxins, Vol. 2, pp. 128-162. DOI: 10.3390/toxins2010128; http://www.mdpi.com/2072-6651/2/1/128. ISSN: 2072-6651.
 20. Gemcitabine Sensitivity Can Be Induced in Pancreatic Cancer Cells through Modulation of miR-200 and miR-21 Expression by Curcumin or Its Analogue CDF. Ali, Shadan, et al., et al. [ed.] George C. Prendergast. 9, Wynnewood: American Association for Cancer Research, May 1, 2010, Cancer Research, Vol. 70, pp. 3606-3617. DOI: 10.1158/0008-5472.CAN-09-4598;
 21. Codario, Ronald A. Nutrition. Type 2 Diabetes, Pre-Diabetes, and the Metabolic Syndrome. 2. New York: Humana Press: Springer Science+Business Media, LLC , 2011, 4, pp. 47-66. ISBN: 978-1-60327-440-1; DOI: 10.1007/978-1-60327-441-8.
 22. Aggarwal BB. Targeting inflammation-induced obesity and metabolic diseases by curcumin and other nutraceuticals. Annu Rev Nutr 2010;30:173–199
 23. Weisberg SP, Leibel R, Tortoriello DV. Dietary curcumin significantly improves obesity-associated inflammation and diabetes in mouse models of diabesity.Endocrinology 2008;149:3549–3558
 24. Shao W, Yu Z, Chiang Y, et al. Curcumin prevents high fat diet induced insulin resistance and obesity via attenuating lipogenesis in liver and inflammatory pathway in adipocytes. PLoS ONE 2012;7:e28784
 25. Kuroda M, Mimaki Y, Nishiyama T, et al. Hypoglycemic effects of turmeric (Curcuma longa L. rhizomes) on genetically diabetic KK-Ay mice. Biol Pharm Bull2005;28:937–939
 26. Nishiyama T, Mae T, Kishida H, et al. Curcuminoids and sesquiterpenoids in turmeric (Curcuma longa L.) suppress an increase in blood glucose level in type 2 diabetic KK-Ay mice. J Agric Food Chem 2005;53:959–963
 27. Jain SK, Rains J, Croad J, Larson B, Jones K. Curcumin supplementation lowers TNF-alpha, IL-6, IL-8, and MCP-1 secretion in high glucose-treated cultured monocytes and blood levels of TNF-alpha, IL-6, MCP-1, glucose, and glycosylated hemoglobin in diabetic rats. Antioxid Redox Signal 2009;11:241–249
 28. Peter G. Bradford. Curcumin and obesity. http://onlinelibrary.wiley.com 2013
 29. P.D. Gluckman, M.A. Hanson, T. Buklijas, F.M. Low, A.S. Beedle, Nat. Rev. Endocrinol. 5 (2009) 401-408.
 30. A. Marti, M.A. Martinez-Gonzalez, J.A. Martinez, Proc. Nutr. Soc. 67 (2008) 1-8.
 31. C. Junien, P. Nathanielsz, Obes. Rev. 8 (2007) 487-502.
 32. E.M. Jang, M.S. Choi, U.J. Jung, M.J. Kim, H.J. Kim, S.M. Jeon, S.K. Shin, C.N. Seong, M.K. Lee, Metabolism: clinical and experimental 57 (2008) 1576-1583.
 33. Y.K. Lee, W.S. Lee, J.T. Hwang, D.Y. Kwon, Y.J. Surh, O.J. Park, J. Agric. Food Chem. 57 (2009) 305-310
 34. J. Ahn, H. Lee, S. Kim, T. Ha, Am. J. Physiol. Cell Physiol. 298 (2010) C15101516.
 35. http://msutoday.msu.edu/news/2012/curcumin-shows-promise-in-attacking-parkinson/
 36. Davie JR, Spencer VA. Control of histone modifications. J Cell Biochem. 1999;(Suppl 32–33):141–148.
 37. Houston I, Peter CJ, Mitchell A, Straubhaar J, Rogaev E, Akbarian S. Epigenetics in the human brain. Neuropsychopharmacology. 2013;38:183–197.
 38. Lina Adwan and Nasser H. Zawia. Epigenetics: A novel therapeutic approach for the treatment of Alzheimer’s disease. Pharmacol Ther. 2013 Jul; 139(1): 41–50.
 39. S. Davinelli, V. Calabrese, D. Zella, Giovanni Scapagnini. Epigenetic nutraceutical diets in Alzheimer’s disease. The journal of nutrition, health & aging, October 2014
 40. Shoba at al. Influence of Piperine on the Pharmacokinetics of Curcumin in Animals and Human Volunteers. Planta Med 1998; 64(4): 353-356.
 41. Příbalová informace léku Finasterid Medreg. sp.zn.sukls147947/2013. http://www.sukl.cz/modules/medication/detail.php?code=0204413&tab=texts
 42. Jang, Sunhyae, et al., et al. [ed.] J.R. Pasqualini. Establishment of type II 5α-reductase over-expressing cell line as an inhibitor screening model. 3-5, Paris: Elsevier Ltd., November-December 2007, Journal of Steroid Biochemistry & Molecular Biology, Vol. 107, pp. 245-252.
 43. Nabiuni, M., et al., et al. Neuroprotective Effects Of Curcumin. Abdel Rahman Mohammad Said Al-Tawaha. 9, Amman: American-Eurasian Network for Scientific Information, September 2011, Australian Journal of Basic and Applied Sciences, Vol. 5, pp. 2224-2240. ISSN: 1991-8178.
 44. Haussler, Mark R., et al., et al. Vitamin D receptor: molecular signaling and actions of nutritional ligands in disease prevention. Robert M. Russell. Suppl. 2, Boston: Wiley: International Life Sciences Institute, October 1, 2008, Nutrition Reviews, Vol. 66, pp. S98-S112.
 45. Su Kang Kim, Hosik Seok, Hae Jeong Park, Hye Sook Jeon, Sang Wook Kang, Byung-Cheol Lee, Jooil Yi, Sang Yeol Song, Sang Hyub Lee, Young Ock Kim, and Joo-Ho Chung. Inhibitory effect of curcumin on testosterone induced benign prostatic hyperplasia rat model. BMC Complement Altern Med. 2015; 15: 380.
 46. Louise N. Reynard , John Loughlin. Genetics and epigenetics of osteoarthritis. Maturitas, Volume 71, Issue 3, March 2012, Pages 200–204.
 47. Im GI, Choi YJ. Epigenetics in osteoarthritis and its implication for future therapeutics. Expert Opin Biol Ther. 2013 May;13(5):713-21.
 48. Kertia N, Asdie AH, Rochmah W, Marsetyawan. Ability of curcuminoid compared to diclofenac sodium in reducing the secretion of cycloxygenase-2 enzyme by synovial fluid’s monocytes of patients with osteoarthritis. Acta Med Indones. 2012;44:105–13.
 49. Baliga, M.S., Joseph, N., Venkataranganna, M.V., Saxena, A., Ponemone, V., Fayad, R., 2012. Curcumin, an active component of turmeric in the prevention and treatment of ulcerative colitis: preclinical and clinical observations. Food & Function 3
 50. Papiez MA, Kaja M, Gebarowska A. Age-dependent different action of curcumin in thyroid of rat. Folia Histochem Cytobiol. 2008;46(2):205-11. doi: 10.2478/v10042-008-0031-6.
 51. Melissa Yang, Umair Akbar, and Chandra Mohan. Curcumin in Autoimmune and Rheumatic Diseases. Nutrients. 2019 May; 11(5): 1004.
 52. Sang-Min Jeon. Regulation and function of AMPK in physiology and diseases. Exp Mol Med. 2016 Jul; 48(7): e245.
 53. Teayoun Kim, Jessica Davis, Albert J.Zhang, Xiaoming He, Suresh T. Mathews. Curcumin activates AMPK and suppresses gluconeogenic gene expression in hepatoma cells. Biochemical and Biophysical Research. Volume 388, Issue 2, 16 October 2009, Pages 377-382.
 54. Khajehdehi P., Zanjaninejad B., Aflaki E., Nazarinia M., Azad F., Malekmakan L., Dehghanzadeh G.R. Oral supplementation of turmeric decreases proteinuria, hematuria, and systolic blood pressure in patients suffering from relapsing or refractory lupus nephritis: A randomized and placebo-controlled study. J. Renal Nutr. 2012;22:50–57.
 55. Dolati S., Aghebati-Maleki L., Ahmadi M., Marofi F., Babaloo Z., Ayramloo H., Nouri M. Nanocurcumin restores aberrant miRNA expression profile in multiple sclerosis, randomized, double-blind, placebo-controlled trial. J. Cell. Physiol. 2018;233:5222–5230.
 56. Kathryn Burge, Aarthi Gunasekaran, Jeffrey Eckert, and Hala Chaaban. Curcumin and Intestinal Inflammatory Diseases: Molecular Mechanisms of Protection. Int J Mol Sci. 2019 Apr; 20(8): 1912.
 57. Susan J. Hewlings and Douglas S. Kalman. Curcumin: A Review of Its’ Effects on Human Health. Foods. 2017 Oct; 6(10): 92.
 58. Epstein J., Sanderson I., Macdonald T. Curcumin as a therapeutic agent: The evidence from in vitro, animal and human studies. Br. J. Nutr. 2010;103:1545–1557.
 59. Bombi Lee and Hyejung Lee. Systemic Administration of Curcumin Affect Anxiety-Related Behaviors in a Rat Model of Posttraumatic Stress Disorder via Activation of Serotonergic Systems. Evid Based Complement Alternat Med. 2018; 2018: 9041309.
 60. Laura Fusar-Poli , Lucia Vozza , Alberto Gabbiadini, Antonio Vanella, Ilaria Concas , Silvia Tinacci , Antonino Petralia , Maria Salvina Signorelli , Eugenio Aguglia. Curcumin for depression: a meta-analysis. Crit Rev Food Sci Nutr. 2020;60(15):2643-2653.
 61. Xu Y, Ku B, Tie L, Yao H, Jiang W, Ma X, Li X. Curcumin reverses the effects of chronic stress on behavior, the HPA axis, BDNF expression and phosphorylation of CREB. Brain Res. 2006 Nov 29;1122(1):56-64.
 62. J. R. Santos-Parker, T.R. Strahler, C.J. Bassett, M.B. Chonchol, D.R. Seals Biomarkers of aging and age-associated disease curcumin supplementation improves vascular endothelial function in middle-aged and older adults. Gerontologist; 2015, Vol. 55, Supplement 2, 195
 63. My Khanh Q. Huynh, Ann W. Kinyua, Dong Joo Yang, and Ki Woo Kim . Hypothalamic AMPK as a Regulator of Energy Homeostasis. Neural Plast. 2016; 2016: 2754078.

8 Komentářů

 1. Olga Naučová

  Dobrý den,
  díky za tak úžasný web!!
  Mám dotaz, jestli v případě kurkuminu je možné jíst koření kurkuma s pepřem, nebo je to na doplněk stravy? A kterého výrobce byste mi doporučili, přece jen je jich spousta.
  To samé u rozmarýnu, pakliže to má být na artritidu extrakt z rostliny. Někteří výrobci uvádí, že to posiluje imunitu, ale to v případě artritidy není žádoucí.
  Ještě co se týká Boswelie, tak sem četla, že se k nám dováží mix s Cordycepsem apiperinem. Co si o tom myslíte?

  1. blanka

   Dobrý den,
   moc děkujeme za chválu. K vašim dotazům:
   Kurkumin – ten v zásadě patří mezi epigenetické substance, u nichž lze smysluplných účinků dosáhnout prostřednictvím zařazení do běžné stravy. Kombinaci kurkuminu s piperinem například máte i v kari koření. Aby to ale fungovalo, je třeba dostatečné množství koření konzumovat pravidelně a často, ideálně denně, takže je otázka, jestli jste ochotná jíst každý den stejně ochucené jídlo. Přidání do jídla je zde nutné, jedná se o pálivé koření, které si jen tak samotné do úst nedáte. Doplňků stravy s kombinací kurkumin + piperin je na trhu poměrně hodně. Já osobně většinou volím ten od Nástrojů zdraví, protože jde o značku, která má ucelenou epigenetickou řadu (nikdo jiný se tu zatím, pokud vím, cíleně epigenetice nevěnuje).
   Rozmarýn – je sice pravda, že imunitu posiluje, ale zároveň na ni působí i harmonizačně, takže to nevede ke zhoršení artritidy (silná imunita ostatně také rozhodně neznamená zvýšené riziko této nemoci). Podobné je to i s účinkem rozmarýnu na alergie, kde by se také na první pohled mohlo zdát, že čím více imunitních buněk, tím horší alergická reakce. Rozmarýn zde ale ničí pouze aktivované imunitní buňky, které jsou příčinou histaminové reakce, zatímco ty neaktivované, které jsou nutné pro obranyschopnost, nechává na pokoji. Navíc platí, že rozmarýn sice imunitu posiluje, ale jeho vliv v tomto směru není až tak zásadní – rozhodně je tu řada mnohem účinnějších imunostimulantů.
   Boswelie + cordyceps – s touto kombinací nemám osobní zkušenost, ale vypadá velmi zajímavě. Může to být skvělá věc hlavně pro sportovce, ale i pro oslabené osoby (ať už nemocí či nadměrným stresem). Cordyceps je totiž velmi silný adaptogen s výrazným pozitivním vlivem na imunitu a fyzickou výkonost. Jakou roli zde ale hraje piperin, to netuším – sám o sobě sice nějaké léčivé účinky má, ale nijak zásadní, a nevím o tom, že by byl nějak důležitý pro vstřebávání zbylých dvou složek. Osobně většinou lidem radím, aby při výběru doplňků stravy zapojovali intuici, protože jejich účinek je velmi individuální a neexistuje mnoho způsobů jak zjistit, jestli bude konkrétní preparát vhodný právě pro vás. Jestli tedy máte z této kombinace dobrý pocit, je to dobrý důvod ji vyzkoušet. Jen dejte pozor, aby zvláště cordycepsu obsahovala dostatečné množství, ne jen pár procent (jde o poměrně drahou surovinu).
   Přejeme úspěšnou léčbu a budeme rádi, pokud nám napíšete o svých zkušenostech. S pozdravem
   Blanka Gololobovová

 2. Olga Naučová

  Dobrý den,
  no s tím Cordycepsem nevím, jak píšu, aby to zase neposilovalo imunitu…. a ta Boswelie, která je nejlepší? Já teď beru na bolest Arthroboswel, no snad mi pomáhá.
  Zatím jsem nic dalšího nezkoušela,mám splín, neboť jsme zkoušeli s homeopatem nahradit kortikoidy, ale nevyšlo to. Opravdu artritida je natolik již vysoký level, že bez nich to nejde.
  Už mě to deptá, čtyři roky se v tom babrám, ale nic. A co se týká toho jídla, tak vás to bohužel také nevyléčí!!
  Tak co mi poradíte? S pozdravem

  O. Naučová

  1. blanka

   Dobrý den,
   pokud vám užívaný přípravek pomáhá, určitě v něm pokračuje. Dívala jsem se na složení a jde v podstatě jen o extrakt z boswelie, což je dobrá volba. Boswelie totiž nejen tlumí bolest, ale má i výrazné protizánětlivé působení, takže zasahuje i do samotného mechanismu vzniku potíží (i když asi nikoliv do její příčiny). Určitě bych radila vyzkoušet i rozmarýn, ale s boswelií to není zrovna harmonická kombinace, takže je užívejte spíše odděleně – například ráno rozmarýn, což je vhodné i z hlediska jeho energetizujících účinků, a večer boswelii. Negativní vliv na stav artritidy vlivem posílení imunity nebyl prokázán ani u jednoho z nich.
   Na homeopatii bych osobně moc nesázela. Mám pocit, že skvěle funguje třeba u dětí, ale čím je člověk starší a jeho organismus „zdevastovanější“, tím je to horší. Vzhledem k tomu, že artritida je dost vážný problém a dlouhodobé užívání kortikoidů navíc do přirozených obranných reakcí těla zasahuje dost, je šance na úspěch malá.

 3. Peter

  Dobrý deň ,

  poprosím niečo vhodne ,potraviny proti zabudaniu , prevencia proti vzniku Alzheimerovej chorobe, akú správnu životosprávu doporučujete, ake liečive bylinky, vitamíny, či z potravy,alebo chemické vitamíny, všetko čo by ste mi k tomu mohli povedať. taktiež o nočnom pomočovaní 4x za noc,ako to realne zastaviť ,alebo znižiť na 1-2 krat za noc.
  Uživam na lačno 30kvapiek propolis. tinktury do 1dcl vody a zarobil som si včelý pel s medom to si davam rano 1čl.
  Použival som ak zinok 1x , selen1x , pijem vrbovku malokvetu. med samotný.prostapýl občas si davam 1 čl. sody bicarbony do vody. nesmiem pit po 18 hod. potom mam problém v noci. Ďakujem za odpove´d.. Peter

  1. blanka

   Dobrý den,
   skvělou prevencí proti zapomínání i Alheimerově chorobě jsou omega-3 nenasycené mastné kyseliny. Je vhodné je užívat dlouhodobě, občas je můžete doplnit rozmarýnovým extraktem, ten je skvělý na všechny kognitivní funkce. Ohledně pomočování záleží na příčině – pokud souvisí s prostatou, zkuste kurkumin nebo granátové jablko. Zinek je rovněž vhodný.

 4. Soňa

  Dobrý den, jaké dávkování Kurkuminu použít v případě Parkinsonovy choroby? Případně jaké kombinace epigen. přípravků použít k léčbě tohoto onemocnění?
  Děkuji Soňa

  1. blanka

   Dobrý den,
   omlouvám se za pozdní odpověď. Užívání kurkuminu je možné zahájit i ve vyšším dávkování, např. 2, nebo dokonce i 3 tablety 2x denně, po 3-4 týdnech ale určitě dávku snižte, dlouhodobě stačí 1 tableta 2x denně. Při Parkinsonově chorobě je určitě třeba dbát na vysoký příjem omega-3 a vitaminu D. Obojí je možné kombinovat přímo i s kurkuminem, lze k tomu přidat i resveratrol nebo kvercetin.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Newsletter

PŘIHLASTE SE K ODBĚRU NOVINEK A MĚJTE VŽDY ČERSTVÉ INFORMACE

Nejčtenější články

Dědičnost a epigenetika
Uvařte si v barvách
Zdravé léto s epigenetikou
Epigenetika a zdraví očí II. – Makulární degenerace
www.epivyziva.cz
Kloubní onemocnění z pohledu epigenetiky

Související příspěvky

epivyziva-indol-3-karbinol-12122022

Indol-3-karbinol

epivyziva.cz/
epivyziva-nattokinaza-01112022

Nattokináza

epivyziva.cz/
epivyziva-cz-tryptofan-l-tryptofan-03102022

Tryptofan (L-tryptofan)

epivyziva.cz/
epivyziva-cz-genistein-29062022

Genistein

epivyziva.cz/

Související články

epivyziva.cz/
epivyziva.cz/
epivyziva.cz/
epivyziva.cz/
epivyziva.cz/
epivyziva.cz/
epivyziva.cz/
epivyziva.cz/