Kurkumin

Kurkumin

Curcumin

Popis

Jde o žluté rostlinné barvivo ze skupiny flavonoidů, které se nachází v kurkumě – kořeni kurkumovníku dlouhého, což je rostlina z čeledi zázvorovitých. Obsah kurkuminu v kurkumě se pohybuje okolo tří procent.

Historie

Kurkuma je tradiční součástí koření kari, které se již více než 4 000 let používá zejména v indické kuchyni i tradiční indické medicíně – ájurvédě. V hindských obřadech symbolizovala slunce, ochranu a bohatství. Kurkumin byl z kurkumy poprvé izolován před dvěma sty lety. Dnes se používá také jako potravinářské barvivo.

Léčivé účinky

Použití kurkuminu v tradičním léčitelství je velmi široké. Má příznivý vliv na trávicí soustavu – zlepšuje trávení, činnost jater a žlučníku, zvyšuje tvorbu žaludečních šťáv, má protizánětlivé, protibakteriální a protivirové účinky, užívá se při bolestivé menstruaci, srdečně-cévních chorobách, žloutence a zevně k dezinfekci ran. Podporuje imunitu, regeneraci, zmírňuje bolesti, zpomaluje procesy stárnutí a používá se jako celkově povzbuzující prostředek. Z hlediska ájurvédy rovněž mírně zahřívá, má zklidňující účinky, vyživuje všechny tkáně a podporuje vše, co souvisí s cirkulací – tedy nejen fyzický pohyb, ale i tok myšlenek.

Moderní věda se zaměřila především na epigenetické účinky kurkuminu čili na jeho schopnost ovlivňovat změny v oblasti genetické informace, které vznikly v průběhu života působením nejrůznějších faktorů, jako je strava, úroveň stresu, životní prostředí atd. Epigenetické změny sice nemění přímo podstatu genetického kódu, jež je dána pořadím nukleotidů v řetězci DNA, mohou však zásadně ovlivnit, které z genů budou „přečteny“.

Největší procento výzkumů účinků kurkuminu je v současnosti zaměřeno na jeho protinádorové působení a dosavadní výsledky jsou právě díky jeho epigenetickému vlivu velice slibné – jde o jednu z nejpůsobivějších přírodních substancí v oblasti prevence a léčby rakoviny. Spektrum účinků kurkuminu je však daleko širší.

Nutno ovšem podotknout, že míra pozitivního efektu výrazně závisí na způsobu konzumace, protože tělo má pouze omezenou schopnost vstřebávání kurkuminu. Ta však výrazně vzrůstá, pokud kurkumin užíváme spolu s piperinem, který se nachází například v pepři (40).

Protinádorové působení

Kurkumin patří mezi přírodní látky s nejsilnějším protinádorovým působením – je prokázáno, že lidé, kteří v potravě přijímají vyšší dávky koření kurkuma, mají nižší výskyt nádorových onemocnění (2). Částečně je za to zodpovědný jeho výrazný antioxidační potenciál, mnohem důležitější je však jeho epigenetické působení. Kurkumin sice nedokáže přímo ovlivnit naši DNA, zato však působí prostřednictvím epigenetických mechanismů (metylace DNA, acetylace, modifikace histonů, změny miRNA atd.). Tím rozhoduje, které geny se nakonec projeví a které nikoliv, což se týká i genů zodpovědných za vznik nádorového bujení (1).

Vliv kurkuminu na snížení rizika vzniku rakoviny byl potvrzen řadou studií (3, 4). Mezi nejdůležitější mechanismy jeho působení patří modifikace bílkovin zvaných histony, které se podílejí na prostorovém uspořádání molekul DNA. Právě abnormální aktivita je přitom prokazatelně spojena s vyšším rizikem rakoviny (5–7).

Dalším důležitým mechanismem účinku kurkuminu je ovlivnění metylace DNA, což je proces, který znemožňuje vyjádření některých genů – určitý úsek DNA je stále přítomen, ale tělo ho nedokáže „přečíst“. V nádorových buňkách byly zjištěny dva typy metylace, které způsobují, že organismus ztrácí nad nádorovým bujením kontrolu (9). Několik studií přitom potvrdilo právě schopnost kurkuminu ovlivňovat proces metylace (11, 12).

Kurkumin má ovšem vliv i na miRNA, což jsou sloučeniny s krátkým řetězcem (okolo 20 nukleotidů), které se neúčastní tvorby bílkovin, ale zato hrají důležitou roli v programování tzv. buněčné smrti, a mají tak vliv i na vznik nádorových buněk (13). A právě prostřednictvím působení na miRNA může kurkumin ovlivňovat množení nádorových buněk (14).

Příznivé působení kurkuminu bylo potvrzeno u celé řady nádorových onemocnění, například u rakoviny prsu, prostaty, plic, tlustého střeva či slinivky.

Kardiovaskulární choroby

Kurkumin by měly mít v hledáčku také osoby, které jsou ohroženy zvýšeným rizikem infarktu či mozkové mrtvice. Chrání totiž nervovou soustavu před účinky volných radikálů a působí protizánětlivě – a právě zánět je důležitou složkou všech kardiovaskulárních onemocnění (15). Kurkumin dále omezuje tvorbu sklerotických plátů v cévách (15) a snižuje hladinu cholesterolu v krvi (16).

Stejně jako u rakoviny i u kardiovaskulárních chorob platí, že důležitou roli v jejich prevenci a léčbě hraje epigenetické působení kurkuminu (17).

Diabetes

Cukrovka je další z celé řady civilizačních chorob, při jejímž vzniku mají důležité místo zánětlivé procesy. Kurkumin má přitom výrazný protizánětlivý efekt, zlepšuje funkci beta-buněk produkujících inzulin a brání jejich zničení. Výzkumy na zvířatech také prokázaly, že snižuje inzulinovou rezistenci (21–27).

Obezita

Základem každého úspěšného hubnutí je pochopitelně úprava energetické bilance tak, aby výdej energie převažoval nad jejím příjmem. Obezita je však zároveň vždy provázena určitou úrovní zánětlivých procesů v těle, a proto při její léčbě mohou hrát velice pozitivní roli i protizánětlivé substance, jako je právě kurkumin (29–31).

Obezita má ovšem i svoji epigenetickou složku – v genetické informaci obézních lidí jsou vždy přítomny i epigenetické změny typu metylace DNA nebo modifikace histonů v oblasti genů, které jsou zodpovědné za tvorbu tukové tkáně, vznik zánětlivých procesů či produkci inzulinu. Právě kurkumin přitom patří mezi substance, jejichž pozitivní vliv na léčbu obezity je poměrně dobře zdokumentován. Ovlivňuje totiž funkci genů zodpovědných za energetický metabolismus a ukládání tuků (32–34).

Alzheimerova a Parkinsonova choroba

První fázi vzniku těchto onemocnění představuje shlukování bílkovin, které pak následně poškozují synapse nervových buněk. Podle výzkumu vědců z Michiganské státní univerzity přitom kurkumin dokáže právě tomuto shlukování účinně bránit (35).

V případě Alzheimerovy choroby však hrají důležitou roli i epigenetické změny, zejména metylace DNA a modifikace histonů, které v důsledku způsobují výrazné zhoršování paměti, mentální výkonnosti a další příznaky této nemoci (36, 37). A stejně jako u předchozích zmíněných chorob i zde je kurkumin jednou z přírodních látek, které tyto změny dokáží potlačovat (38, 39).

Užívání

Kurkumin je možné konzumovat v rámci běžného jídelníčku – kurkuma, která tuto látku obsahuje, je například součástí koření kari. Druhou možností je užívání formou doplňků stravy. V této souvislosti je ovšem třeba zmínit hlavní problém – omezené vstřebávání kurkuminu. To se výrazně zlepšuje, pokud kurkumin užíváme spolu s piperinem, který se nachází například v pepři. Koncentrace kurkuminu v krevní plazmě je při užívání společně s piperinem až o 2 000 % vyšší, než když ho konzumujeme samostatně (40). Pepř je ostatně také jednou z důležitých součástí směsi kari.

Klíčová slova

Kurkumin, kurkuma, nádorová onemocnění, rakovina, srdce, cévy, kardiovaskulární, obezita, hubnutí, diabetes, cukrovka, Alzheimerova choroba, Parkinsonova choroba.

Literatura

 1. Simone Reuter, Subash C. Gupta, Byoungduck Park, Ajay Goel, and Bharat B. Aggarwal, Epigenetic changes induced by curcumin and other natural compounds, Genes Nutr. 2011 May; 6(2): 93–108.
 2. Wargovich MJ. Experimental evidence for cancer preventive elements in foods. Cancer Lett. 1997;114:11–17.
 3. Sharma RA, Euden SA, Platton SL, Cooke DN, Shafayat A, Hewitt HR, et al. Phase I clinical trial of oral curcumin: biomarkers of systemic activity and compliance. Clin Cancer Res. 2004;10:6847–6854.
 4. Cheng AL, Hsu CH, Lin JK, Hsu MM, Ho YF, Shen TS, et al. Phase I clinical trial of curcumin, a chemopreventive agent, in patients with high-risk or pre-malignant lesions. Anticancer Res. 2001;21:2895–2900.
 5. Gibbons RJ. Histone modifying and chromatin remodelling enzymes in cancer and dysplastic syndromes. Hum Mol Genet. 2005;14(1):R85–R92.
 6. Chen Y, Shu W, Chen W, Wu Q, Liu H, Cui G. Curcumin, both histone deacetylase and p300/CBP-specific inhibitor, represses the activity of nuclear factor kappa B and Notch 1 in Raji cells. Basic Clin Pharmacol Toxicol. 2007;101:427–433.
 7. Balasubramanyam K, Varier RA, Altaf M, Swaminathan V, Siddappa NB, Ranga U, et al. Curcumin, a novel p300/CREB-binding protein-specific inhibitor of acetyltransferase, represses the acetylation of histone/nonhistone proteins and histone acetyltransferase-dependent chromatin transcription. J Biol Chem. 2004;279:51163–51171.
 8. Ehrlich M. DNA hypomethylation in cancer cells. Epigenomics.2009;1:239–259.
 9. Liu Z, Xie Z, Jones W, Pavlovicz RE, Liu S, Yu J, et al. Curcumin is a potent DNA hypomethylation agent. Bioorg Med Chem Lett. 2009;19:706–709.
 10. Bayet-Robert M, Kwiatkowski F, Leheurteur M, Gachon F, Planchat E, Abrial C, et al. Phase I dose escalation trial of docetaxel plus curcumin in patients with advanced and metastatic breast cancer. Cancer Biol Ther. 2010;9:8–14.
 11. Negrini M, Ferracin M, Sabbioni S, Croce CM. MicroRNAs in human cancer: from research to therapy. J Cell Sci. 2007;120:1833–1840.
 12. Medina-Franco JL, Lopez-Vallejo F, Kuck D, Lyko F (2010) Natural products as DNA methyltransferase inhibitors: a computer-aided discovery approach. Mol Divers
 13. Negrini M, Ferracin M, Sabbioni S, Croce CM. MicroRNAs in human cancer: from research to therapy. J Cell Sci.2007;120:1833–1840.
 14. Sun M, Estrov Z, Ji Y, Coombes KR, Harris DH, Kurzrock R. Curcumin (diferuloylmethane) alters the expression profiles of microRNAs in human pancreatic cancer cells. Mol Cancer Ther. 2008;7:464–473.
 15. Strimpakos AS, Sharma RA, Curcumin: preventive and therapeutic properties in laboratory studies and clinical trials, Antioxid Redox Signal. 2008 Mar;10(3):511-45. doi: 10.1089/ars.2007.1769.
 16. Soni KB, Kuttan R. Effect of oral curcumin administration on serum peroxides and cholesterol levels in human volunteers. Indian J Physiol Pharmacol. 1992 Oct;36(4):273-5
 17. Anuradha Kalani, Pradip K. Kamat, Komal Kalani, Neetu Tyagi. Epigenetic impact of curcumin on stroke prevention. Metabolic Brain Disease. April 2015, Volume 30, Issue 2, pp 427-435
 18. Shishodia, Shishir, Singh, Tulika and Chaturvedi, Madan M. Modulation of Transcription Factors by Curcumin. [ed.] Bharat B. Aggarwal, Young-Joon Surh and Shishir Shishodia. The Molecular Targets and Therapeutic Uses of Curcumin in Health and Disease. New York: Springer Science+Business Media, LLC, 2007, pp. 127-148. ISBN-13: 978-0-387-46400-8.
 19. Curcumin―The Paradigm of a Multi-Target Natural Compound with Applications in Cancer Prevention and Treatment. Teiten, Marie-Hélène, et al., et al. [ed.] Florian Lang. 1, Basel: MDPI – Open Access Publishing, January 21, 2010, Toxins, Vol. 2, pp. 128-162. DOI: 10.3390/toxins2010128; http://www.mdpi.com/2072-6651/2/1/128. ISSN: 2072-6651.
 20. Gemcitabine Sensitivity Can Be Induced in Pancreatic Cancer Cells through Modulation of miR-200 and miR-21 Expression by Curcumin or Its Analogue CDF. Ali, Shadan, et al., et al. [ed.] George C. Prendergast. 9, Wynnewood: American Association for Cancer Research, May 1, 2010, Cancer Research, Vol. 70, pp. 3606-3617. DOI: 10.1158/0008-5472.CAN-09-4598;
 21. Codario, Ronald A. Nutrition. Type 2 Diabetes, Pre-Diabetes, and the Metabolic Syndrome. 2. New York: Humana Press: Springer Science+Business Media, LLC , 2011, 4, pp. 47-66. ISBN: 978-1-60327-440-1; DOI: 10.1007/978-1-60327-441-8.
 22. Aggarwal BB. Targeting inflammation-induced obesity and metabolic diseases by curcumin and other nutraceuticals. Annu Rev Nutr 2010;30:173–199
 23. Weisberg SP, Leibel R, Tortoriello DV. Dietary curcumin significantly improves obesity-associated inflammation and diabetes in mouse models of diabesity. Endocrinology 2008;149:3549–3558
 24. Shao W, Yu Z, Chiang Y, et al. Curcumin prevents high fat diet induced insulin resistance and obesity via attenuating lipogenesis in liver and inflammatory pathway in adipocytes. PLoS ONE 2012;7:e28784
 25. Kuroda M, Mimaki Y, Nishiyama T, et al. Hypoglycemic effects of turmeric (Curcuma longa L. rhizomes) on genetically diabetic KK-Ay mice. Biol Pharm Bull 2005;28:937–939
 26. Nishiyama T, Mae T, Kishida H, et al. Curcuminoids and sesquiterpenoids in turmeric (Curcuma longa L.) suppress an increase in blood glucose level in type 2 diabetic KK-Ay mice. J Agric Food Chem 2005;53:959–963
 27. Jain SK, Rains J, Croad J, Larson B, Jones K. Curcumin supplementation lowers TNF-alpha, IL-6, IL-8, and MCP-1 secretion in high glucose-treated cultured monocytes and blood levels of TNF-alpha, IL-6, MCP-1, glucose, and glycosylated hemoglobin in diabetic rats. Antioxid Redox Signal 2009;11:241–249
 28. Peter G. Bradford. Curcumin and obesity. http://onlinelibrary.wiley.com 2013
 29. P.D. Gluckman, M.A. Hanson, T. Buklijas, F.M. Low, A.S. Beedle, Nat. Rev. Endocrinol. 5 (2009) 401-408.
  1. Marti, M.A. Martinez-Gonzalez, J.A. Martinez, Proc. Nutr. Soc. 67 (2008) 1-8.
  2. Junien, P. Nathanielsz, Obes. Rev. 8 (2007) 487-502.
 30. E.M. Jang, M.S. Choi, U.J. Jung, M.J. Kim, H.J. Kim, S.M. Jeon, S.K. Shin, C.N. Seong, M.K. Lee, Metabolism: clinical and experimental 57 (2008) 1576-1583.
 31. Y.K. Lee, W.S. Lee, J.T. Hwang, D.Y. Kwon, Y.J. Surh, O.J. Park, J. Agric. Food Chem. 57 (2009) 305-310
 32. J. Ahn, H. Lee, S. Kim, T. Ha, Am. J. Physiol. Cell Physiol. 298 (2010) C15101516.
 33. Lisa Lapidus, Layne Cameron. 20. 3. 2012. CURCUMIN SHOWS PROMISE IN ATTACKING PARKINSON’S DISEASE. http://msutoday.msu.edu/news/2012/curcumin-shows-promise-in-attacking-parkinson/
 34. Davie JR, Spencer VA. Control of histone modifications. J Cell Biochem. 1999;(Suppl 32–33):141–148.
 35. Houston I, Peter CJ, Mitchell A, Straubhaar J, Rogaev E, Akbarian S. Epigenetics in the human brain. Neuropsychopharmacology. 2013;38:183–197.
 36. Lina Adwan and Nasser H. Zawia. Epigenetics: A novel therapeutic approach for the treatment of Alzheimer’s disease. Pharmacol Ther. 2013 Jul; 139(1): 41–50.
 37. S. Davinelli, V. Calabrese, D. Zella, Giovanni Scapagnini. Epigenetic nutraceutical diets in Alzheimer’s disease. The journal of nutrition, health & aging, October 2014
 38. Shoba at al. Influence of Piperine on the Pharmacokinetics of Curcumin in Animals and Human Volunteers. Planta Med 1998; 64(4): 353-356.
 1. Dobrý den,
  díky za tak úžasný web!!
  Mám dotaz, jestli v případě kurkuminu je možné jíst koření kurkuma s pepřem, nebo je to na doplněk stravy? A kterého výrobce byste mi doporučili, přece jen je jich spousta.
  To samé u rozmarýnu, pakliže to má být na artritidu extrakt z rostliny. Někteří výrobci uvádí, že to posiluje imunitu, ale to v případě artritidy není žádoucí.
  Ještě co se týká Boswelie, tak sem četla, že se k nám dováží mix s Cordycepsem apiperinem. Co si o tom myslíte?

  1. Dobrý den,
   moc děkujeme za chválu. K vašim dotazům:
   Kurkumin – ten v zásadě patří mezi epigenetické substance, u nichž lze smysluplných účinků dosáhnout prostřednictvím zařazení do běžné stravy. Kombinaci kurkuminu s piperinem například máte i v kari koření. Aby to ale fungovalo, je třeba dostatečné množství koření konzumovat pravidelně a často, ideálně denně, takže je otázka, jestli jste ochotná jíst každý den stejně ochucené jídlo. Přidání do jídla je zde nutné, jedná se o pálivé koření, které si jen tak samotné do úst nedáte. Doplňků stravy s kombinací kurkumin + piperin je na trhu poměrně hodně. Já osobně většinou volím ten od Nástrojů zdraví, protože jde o značku, která má ucelenou epigenetickou řadu (nikdo jiný se tu zatím, pokud vím, cíleně epigenetice nevěnuje).
   Rozmarýn – je sice pravda, že imunitu posiluje, ale zároveň na ni působí i harmonizačně, takže to nevede ke zhoršení artritidy (silná imunita ostatně také rozhodně neznamená zvýšené riziko této nemoci). Podobné je to i s účinkem rozmarýnu na alergie, kde by se také na první pohled mohlo zdát, že čím více imunitních buněk, tím horší alergická reakce. Rozmarýn zde ale ničí pouze aktivované imunitní buňky, které jsou příčinou histaminové reakce, zatímco ty neaktivované, které jsou nutné pro obranyschopnost, nechává na pokoji. Navíc platí, že rozmarýn sice imunitu posiluje, ale jeho vliv v tomto směru není až tak zásadní – rozhodně je tu řada mnohem účinnějších imunostimulantů.
   Boswelie + cordyceps – s touto kombinací nemám osobní zkušenost, ale vypadá velmi zajímavě. Může to být skvělá věc hlavně pro sportovce, ale i pro oslabené osoby (ať už nemocí či nadměrným stresem). Cordyceps je totiž velmi silný adaptogen s výrazným pozitivním vlivem na imunitu a fyzickou výkonost. Jakou roli zde ale hraje piperin, to netuším – sám o sobě sice nějaké léčivé účinky má, ale nijak zásadní, a nevím o tom, že by byl nějak důležitý pro vstřebávání zbylých dvou složek. Osobně většinou lidem radím, aby při výběru doplňků stravy zapojovali intuici, protože jejich účinek je velmi individuální a neexistuje mnoho způsobů jak zjistit, jestli bude konkrétní preparát vhodný právě pro vás. Jestli tedy máte z této kombinace dobrý pocit, je to dobrý důvod ji vyzkoušet. Jen dejte pozor, aby zvláště cordycepsu obsahovala dostatečné množství, ne jen pár procent (jde o poměrně drahou surovinu).
   Přejeme úspěšnou léčbu a budeme rádi, pokud nám napíšete o svých zkušenostech. S pozdravem
   Blanka Gololobovová

 2. Dobrý den,
  no s tím Cordycepsem nevím, jak píšu, aby to zase neposilovalo imunitu…. a ta Boswelie, která je nejlepší? Já teď beru na bolest Arthroboswel, no snad mi pomáhá.
  Zatím jsem nic dalšího nezkoušela,mám splín, neboť jsme zkoušeli s homeopatem nahradit kortikoidy, ale nevyšlo to. Opravdu artritida je natolik již vysoký level, že bez nich to nejde.
  Už mě to deptá, čtyři roky se v tom babrám, ale nic. A co se týká toho jídla, tak vás to bohužel také nevyléčí!!
  Tak co mi poradíte? S pozdravem

  O. Naučová

  1. Dobrý den,
   pokud vám užívaný přípravek pomáhá, určitě v něm pokračuje. Dívala jsem se na složení a jde v podstatě jen o extrakt z boswelie, což je dobrá volba. Boswelie totiž nejen tlumí bolest, ale má i výrazné protizánětlivé působení, takže zasahuje i do samotného mechanismu vzniku potíží (i když asi nikoliv do její příčiny). Určitě bych radila vyzkoušet i rozmarýn, ale s boswelií to není zrovna harmonická kombinace, takže je užívejte spíše odděleně – například ráno rozmarýn, což je vhodné i z hlediska jeho energetizujících účinků, a večer boswelii. Negativní vliv na stav artritidy vlivem posílení imunity nebyl prokázán ani u jednoho z nich.
   Na homeopatii bych osobně moc nesázela. Mám pocit, že skvěle funguje třeba u dětí, ale čím je člověk starší a jeho organismus „zdevastovanější“, tím je to horší. Vzhledem k tomu, že artritida je dost vážný problém a dlouhodobé užívání kortikoidů navíc do přirozených obranných reakcí těla zasahuje dost, je šance na úspěch malá.

 3. Dobrý deň ,

  poprosím niečo vhodne ,potraviny proti zabudaniu , prevencia proti vzniku Alzheimerovej chorobe, akú správnu životosprávu doporučujete, ake liečive bylinky, vitamíny, či z potravy,alebo chemické vitamíny, všetko čo by ste mi k tomu mohli povedať. taktiež o nočnom pomočovaní 4x za noc,ako to realne zastaviť ,alebo znižiť na 1-2 krat za noc.
  Uživam na lačno 30kvapiek propolis. tinktury do 1dcl vody a zarobil som si včelý pel s medom to si davam rano 1čl.
  Použival som ak zinok 1x , selen1x , pijem vrbovku malokvetu. med samotný.prostapýl občas si davam 1 čl. sody bicarbony do vody. nesmiem pit po 18 hod. potom mam problém v noci. Ďakujem za odpove´d.. Peter

  1. Dobrý den,
   skvělou prevencí proti zapomínání i Alheimerově chorobě jsou omega-3 nenasycené mastné kyseliny. Je vhodné je užívat dlouhodobě, občas je můžete doplnit rozmarýnovým extraktem, ten je skvělý na všechny kognitivní funkce. Ohledně pomočování záleží na příčině – pokud souvisí s prostatou, zkuste kurkumin nebo granátové jablko. Zinek je rovněž vhodný.

Zanechat odpověď
Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. *

Tato stránka používá Akismet k omezení spamu. Podívejte se, jak vaše data z komentářů zpracováváme..