Kurkumin

epivyziva.cz/
epivyziva-cz-kurkumin

Curcumin

Kurkumin je jednou z nejčastěji používaných a nejlépe prozkoumaných epigeneticky působících látek. Vyniká velice silným, a navíc výrazně širokospektrálním působením. Ovlivňuje v těle obrovské množství procesů související s naším zdravím, fyzickou i duševní kondicí a pomáhá při řadě nemocí a potíží.

Popis

Jde o žluté rostlinné barvivo ze skupiny flavonoidů, které se nachází kurkumě –kořeni kurkumovníku dlouhého, což je rostlina z čeledi zázvorovitých. Obsah kurkuminu v kurkumě se pohybuje okolo 3 %.

Historie

Kurkuma je tradiční součástí koření kari, které se již více než 4000 let používá zejména v indické kuchyni i tradiční indické medicíně – Ájurvédě. V hindských obřadech symbolizovala slunce, ochranu a bohatství. Kurkumin byl z kurkumy poprvé izolován před dvěma sty lety. Dnes se používá také jako potravinářské barvivo.

Léčivé účinky

Použití kurkuminu v tradičním léčitelství je velmi široké. Má příznivý vliv na trávicí soustavu – zlepšuje trávení, činnost jater a žlučníku, zvyšuje tvorbu žaludečních šťáv, má protizánětlivé, protibakteriální a protivirové účinky, užívá se při bolestivé menstruaci, srdečně cévní chorobách, žloutence, a zevně k desinfekci ran. Podporuje imunitu, regeneraci, zmírňuje bolesti, zpomaluje procesy stárnutí a používá se jako celkově povzbuzující prostředek. Z hlediska Ájurvédy rovněž mírně zahřívá, má a zklidňující účinky, vyživuje všechny tkáně a podporuje vše, co souvisí s cirkulací – tedy nejen fyzický pohyb, ale i tok myšlenek.

Moderní věda se zaměřila především na epigenetické účinky kurkuminu. Na naše zdraví totiž působí celá řada faktorů, které sice nedokáží měnit naši genetickou informaci, pomocí celé řady chemických procesů však dokáží ovlivnit, které geny ovlivňující naše zdraví a fyzickou kondici se nakonec projeví – jde například o naši stravu, úroveň stresu, životní prostředí atd. A právě kurkumin patří mezi látky, které dokáží procesy ovlivňující naši DNA, konkrétně pak intenzitu biochemických reakcí, které zvyšují či snižují aktivitu jednotlivých genů v DNA (tj. zejména metylaci genů, acetylaci histonů a regulaci pomocí microRNA). Epigenetický efekt navíc kurkumin kombinuje s mimořádně silným antioxidačním a protizánětlivým působením.

Dalšími důležitým mechanismy působení kurkuminu je jeho protizánětlivá aktivita a také schopnost pozitivně ovlivňovat střevní mikrobiom, jehož rovnováha je klíčová pro správné fungování prakticky celého těla. Pomáhá udržovat správný poměr „přátelských“ a patogenních bakterií, pozitivně ovlivňuje propustnost střevní bariéry a zmírňuje zánět v oblasti střev. (94)

Kurkumin vyniká rovněž pozitivním působením na mitochondrie – podporuje vznik nových mitochondrií a zlepšuje funkci a ochranu těch stávajících. Mitochondrie jsou přitom organely, v nichž dochází k přeměně živin na energii, a proto je jejich kondice zásadní pro fungování prakticky všech orgánů a tkání těla, stejně jako pro rychlost stárnutí či sportovní výkonnost. (95)

Protinádorové působení

Kurkumin patří mezi přírodní látky s nejsilnějším protinádorovým působení – je prokázáno, že lidé, kteří v potravě přijímají vyšší dávky koření kurkuma, mají nižší výskyt nádorových onemocnění. (2) Částečně je za to zodpovědný jeho výrazný antioxidační potenciál, mnohem důležitější je však jeho epigenetické působení. Kurkumin sice nedokáže přímo ovlivnit naši DNA, zato však působí prostřednictvím epigenetických mechanismů (metylace DNA, acetylace, modifikace histonů, změny microDNA atd.), a tím rozhoduje, které geny se nakonec projeví a které nikoliv, což se týká i genů zodpovědných za vznik nádorového bujení. (1)

Vliv kurkuminu na snížení rizika vzniku rakoviny byl potvrzen řadou studií. (3, 4). Mezi nejdůležitější mechanismy jeho působení patří modifikace bílkovin jménem histony, které se podílejí na prostorovém uspořádání molekul DNA. Právě abnormální aktivita je přitom prokazatelně spojena spojena s vyšším rizikem rakoviny. (5, 6, 7)

Dalším důležitým mechanismem účinku kurkuminu je ovlivnění tzv. metylace DNA, což je proces, který znemožňuje vyjádření některý genů – určitý úsek DNA je stále přítomen, ale tělo ho nedokáže „přečíst“. V nádorových buňkách přitom byly zjištěny dva typy metylace, které způsobují, že organismus ztrácí nad nádorovým bujením kontrolu. (9) Několik studií přitom potvrdilo právě schopnost kurkuminu ovlivňovat proces metylace (11, 12).

Kurkumin má ovšem vliv i na microRNA, což jsou sloučeniny s krátkým řetězcem (okolo 20 nukleotidů), které se neúčastní tvorby bílkovin, ale zato hrají důležitou roli v programování tzv. buněčně smrti a tím ovlivňují i vznik nádorových buněk. (13) Právě prostřednictvím vlivu na microRNA přitom kurkumin může ovlivňovat množení nádorových buněk. (14)

Příznivé působení kurkuminu bylo potvrzeno u celé řady nádorových onemocnění, například u rakoviny prsu, prostaty, plic, tlustého střeva či slinivky.

Kardiovaskulární choroby

Stejně jako u rakoviny, také u kardiovaskulárních chorob platí, že důležitou roli v jejich prevenci a léčbě hraje epigenetické působení kurkuminu.

Klíčové je ovšem i jeho protizánětlivé působení, protože právě zánět hraje při vzniku kardiovaskulárních onemocnění velice důležitou roli – poškozuje totiž buňky cévní stěny, což na nich následně umožňuje vznik aterosklerotických plátů. Kurkumin přitom výrazně snižuje tvorbu zánět podporujících látek, například TNF-α, cytokinů a enzymu COX-2. Navíc ovlivňuje aktivitu enzymů podílející se na metabolismu lipoproteinů, což se následně projeví snížením hladiny cholesterolu a triglyceridů v krvi. Velkým benefitem může být i podpora tvorby oxidu dusnatého, který způsobuje roztažení cév, a tím zlepšuje prokrvení všech tkání v těle. (15, 17, 57)

Imunita a antimikrobiální působení

Kurkumin patří mezi velice silné imunostimulanty. Podporuje vznik a diferenciaci celé řady imunitních buněk (B-buňky, T-buňky, makrofágy, dendritické buňky, NK buňky…) a příznivě působí jak na vrozenou, tak i získanou imunitu. Posiluje přitom imunitní odpověď nejen na mikroby způsobující infekce, ale i na nádorové buňky. Důležité je zde i jeho protizánětlivé působení. Pomáhá také zmírňovat alergie. (100)
Kurkumin navíc vykazuje i přímé antimikrobiální působení na řadu patogenů. Rozsáhlá je zejména jeho schopnost potlačovat množení velkého spektra virů, například původců chřipky, žloutenky (typu A, B, i C), viru Herpes Simplex 2, arbovirů (např. viru Zika), HPV (papilomaviru), enterovirům, a dokonce i viru HIV či COVID-19. Funguje také proti velkému počtu bakteriálních kmenů, včetně například zlatého stafylokoka, K. pneumoniae, či E. coli. Působí také proti 19 různým druhům plísňových infekcí, včetně kvasinek Candida albicans a plísním v potravinách. (96-98, 100)

Autoimunitní choroby

Jako autoimunitní označujeme nemoci, při nichž, zjednodušeně řečeno, napadá imunitní systém vlastní tkáně. Na vzniku všech se určitou měrou podílí dědičnost, velkou roli tu však vždy hrají i procesy epigenetické – zejména ty, které se týkají vzniku a fungování imunitních buněk, tvorby zánětlivých cytokinů a enzymu COX-2, i specifického chování buněk postižených tkání (například ve smyslu apoptózy neboli buněčné smrti). Prakticky u všech autoimunitních onemocněních byly prokázány výrazné odchylky v oblasti metylace genů, acetylace histonů i regulace pomocí microRNA. Velkou roli zde hraje i stav střevního mikrobiomu. (56)

Kurkumin přitom disponuje výraznými protizánětlivými, imunomodulačními a protidegenerativními účinky, a proto je velice efektivní prakticky při všech autoimunitních chorobách, ať už je to Crohnova choroba (56), ulcerózní kolitida (49, 56), revmatoidní artritida (55), Bechtěrevova choroba, cukrovka I. typu, autoimunitní onemocnění štítné žlázy (50), lupus (51), roztroušená skleróza (55) a řada dalších. Zvláště při zánětlivých střevních onemocněních se příznivě projevuje i jeho působení na střevní mikrobiom a propustnost střevní stěny. (56) Důležitá je zde i schopnost kurkuminu pozitivně ovlivňovat rovnováhu střevního mikrobiomu, která je u autoimunitních onemocnění prakticky vždy narušena. (94)
Dávkování se u jednotlivých onemocnění liší. Poměrně vysoké je například u ulcerózní kolitidy, kdy byly účinné dávky od 2 000 mg denně (výrazné zlepšení stavu se dostavilo již po 4 týdnech užívání), zatímco dávky okolo 450 mg žádné zlepšení nepřinesly. (51) Naopak v případě revmatoidní artritidy prokázala jedna ze studií významné zlepšení po 12 týdnech užívání pouhých 66,3 mg kurkuminu. (54) Nízké dávky, konkrétně 80 mg denně, byly účinné i v případě roztroušené sklerózy, ty však byly v rámci této studie pacientům podávány dlouhodobě – po 26 týdnů. (55)

Lupenka

Účinnost kurkuminu byla prokázána i při těžkých formách lupenky. I zde je pravděpodobně důvodem jeho silné protizánětlivé působení. (91)

Padání vlasů

Za jednu z hlavních příčin padání vlasů u mužů (tzv. androgenní alopecie) je považován hormon dihydrotestosteron (DHT), který v těle vzniká z mužského pohlavního hormonu testosteronu. Aby k této přeměně došlo, je zapotřebí působení enzymu jménem 5α-reduktáza. Tohoto faktu využívají léky klasické medicíny (např. Finasterid), které se zaměřují právě na inhibici 5α-reduktázy, jejich nevýhodou je však možný výskyt nepříjemných vedlejších účinků, zejména snížení schopnosti erekce, ztráta libida nebo deprese (41).

Výzkumy ovšem ukázaly, že tou samou schopností disponuje i kurkumin. Jeho účinnost je sice o něco nižší než v případě léku, 1 g extraktu z kurkumy má stejný potenciál inhibovat 5α-reduktázu jako 13 mg Finasteridu, zato však nemá žádné negativní vedlejší účinky ani při dlouhodobém užívání. (42)
Kurkumin ovšem působí proti vypadávání vlasů i dalšími cestami. Zmírňuje například negativní účinky stresu, který je dalším výrazným rizikovým faktorem alopecie u mužů i žen (43). Pomáhá také aktivovat tzv. DVR receptory, což jsou receptory na buněčném jádře určené pro vitamin D. Samotný vitamin D sice proti vypadávání vlasů nepůsobí, geny aktivované prostřednictvím VDR receptorů ovšem spouštějí tvorbu bílkovin, které fungují jako řídící signály v procesu růstu vlasů, a to opět u obou pohlaví (44).

Zbytnění prostaty

Výše zmíněné padání vlasů není jediným nepříjemným účinkem dihydrotestosteronu. Tento hormon se totiž výrazně podílí i na vzniku a rozvoji tzv. benigní hyperplazie neboli zbytnění prostaty. Při tomto problému, který důvěrně znají především muži od padesátky výše, dochází ke zvětšení prostaty, tedy žlázy, která obklopuje močovou trubici. Ta je tímto zvětšením utlačována a důsledkem je časté a obtížné močení.

I v tomto případě je proto velice užitečná schopnost kurkuminu blokovat tvorbu 5α-reduktázy, tím i vznik dihydrotestosteronu. Účinky na prostatu jsou zde podobné jako v případě léku Finasterid. (45)

Diabetes

Cukrovka je další z celé řady civilizačních chorob, při jejímž vzniku hrají důležitou roli zánětlivé procesy. Kurkumin má přitom výrazný protizánětlivý efekt, zlepšuje funkci beta-buněk produkujících inzulin a brání jejich zničení. Výzkumy na zvířatech také prokázaly, že snižuje inzulinovou rezistenci. (21-27) Velký význam pro diabetiky má i schopnost kurkuminu podporovat produkci enzymu AMPK, který je nezbytný pro absorpci glukózy z krve do svalů a její využití uvnitř svalových buněk. Svaly jsou totiž nejvýznamnějším „zpracovatelem“ glukózy, a pokud dojde prostřednictvím enzymu AMPK k jejímu efektivnějšímu využití ve svalech, důsledkem je snížení hladiny glukózy v krvi. (52, 53) Jako účinné se v rámci výzkumů prokázaly denní dávky od 300 mg. (51)

Pokusy na zvířatech rovněž ukazují, že kurkumin může být užitečný i v prevenci a léčbě komplikací diabetu. Když jej například vědci podávali diabetickým myším trpících silnou ischemií končetin (nedostatečné zásobení kyslíkem vlivem špatného stavu cév), došlo u nich k významnému zlepšení krevního oběhu a zvýšení hustoty krevních kapilár v končetinách. (95)

Artróza

Artróza je degenerativní kloubní onemocnění projevující se výrazným úbytkem chrupavky, na nějž posléze navazují zánětlivé procesy způsobující bolest a další poškozování kloubních struktur. Často bývá považována za čistě mechanický problém, výzkumy ovšem ukazují, že tomu tak není. Kloubní chrupavka má totiž velkou schopnost regenerace a o tom, jestli dojde k jejímu poškození, rozhodují velkou měrou i epigenetické procesy.

Největší roli přitom pravděpodobně hraje proces metylace, který působí na biologii buněk chrupavky, tzv. chondrocytů. Když vědci zkoumali DNA poškozených a nepoškozených oblastí chrupavky osob s mírnou a rozvinutou artrózou, našli právě v oblasti metylace genů více než tisícovku rozdílů. Další výzkum pak u nemocných odhalil změny v metylaci více než třetiny genů, které zvyšují náchylnost k artróze. Výrazné odchylky byly také potvrzeny v oblasti transkripčních faktorů, které jsou nezbytné v procesu „čtení“ genů, i v tvorbě cytokinů, které se podílejí nejen na vzniku zánětlivých procesů, ale také snižují tvorbu kolagenu typu II a omezují pružnost chrupavky. (46, 47)

Kurkumin může v případě artrózy výrazně přispět ke snížení bolestivosti – jeho protizánětlivé a protibolestivé působení je srovnatelné s nesteroidními antirevmatiky, jako je aspirin či ibuprofen. Jedna ze studií prokázala, že denní dávka 2 000 mg kurkuminu má stejné účinky jako 800 mg ibuprofenu (52), účinné však byly v rámci výzkumů i dávky čtvrtinové (51). Kurkumin snižuje zejména tvorbu enzymu COX 2 či transkripčního faktoru NF‑κB, což je důležité pro snižování míry zánětlivých procesů. Díky antioxidačnímu i epigenetickému působení ale zároveň chrání chondrocyty (buňky chrupavky) a obnovuje tvorbu kolagenu typu II. (48) Jako účinná se ukázala zejména kombinace kurkuminu s boswellií (51).

Obezita

Základem každého úspěšného hubnutí je pochopitelně úprava energetické bilance tak, aby výdej energie převažoval nad jejím příjmem. Obezita je však zároveň vždy provázena určitou úrovní zánětlivých procesů v těle, a proto při její léčbě mohou hrát velice pozitivní roli i protizánětlivé substance, jako je právě kurkumin. (29-31)

Obezita má ovšem i svoji epigenetickou složku – v genetické informaci obézních lidí jsou vždy přítomny i epigenetické změny typu metylace DNA nebo modifikace histonů v oblasti genů, které jsou zodpovědné za tvorbu tukové tkáně, vznik zánětlivých procesů či tvorbu inzulinu. Právě kurkumin přitom patří mezi substance, jejichž pozitivní vliv na léčbu obezity je poměrně dobře zdokumentován. Ovlivňuje totiž funkci genů zodpovědných za energetický metabolismus a ukládání tuků. (32-34)

K úspěšnému hubnutí může kurkumin přispět i prostřednictvím svého pozitivního vlivu na mitochondrie. Vzhledem k tomu, že v mitochondriích dochází k přeměně živin na energii, totiž jejich dysfunkce snižuje celkový energetický výdej. (95)

Mentální výkonnost

Když vědci v rámci jedné studie podávali dobrovolníkům prášek z kurkumy obsahující 80 mg kurkuminu, došlo u nich hodinu poté k výraznému zlepšení mentální výkonnosti. Zlepšila se přitom zejména jejich schopnost soustředění a efektivita pracovní paměti, zároveň ovšem měli i lepší náladu, vyšší úroveň spokojenosti a nižší míru únavy v důsledku psychického stresu. (58)

Alzheimerova a Parkinsonova choroba

Prvním fázi vzniku těchto onemocnění představuje shlukování bílkovin, které pak následně poškozují synapse nervových buněk. Podle výzkumu vědců z Michigan State University přitom kurkumin dokáže účinně bránit právě tomuto shlukování. (35)

V případě Alzheimerovy choroby však hrají důležitou roli i epigenetické změny, zejména metylace DNA a modifikace histonů, které v důsledku způsobují výrazné zhoršování paměti, mentální výkonnosti a další příznaky této nemoci. (36, 37) A stejně jako u přechozích zmíněných chorob, i zde je kurkumin jednou z přírodních látek, které tyto změny dokáží potlačovat. (38, 39)

Sportovní výkonnost

Kurkumin patří mezi substance, z nichž mohou výrazně těžit i sportovci, a to jak ti vytrvalostní, tak i rychlostně siloví. Velmi důležité je tu opět jeho protizánětlivé působení, protože náročný trénink způsobuje mikroskopická poškození svalových vláken, v jejichž důsledku dochází k rozvoji zánětlivých procesů. Ty jsou pak příčinou bolesti a zhoršení síly. Tím, že kurkumin zmírňuje svalový zánět, zároveň snižuje bolestivost svalů a urychluje celý proces regenerace. Sportovec je pak schopen dříve podstoupit další náročný trénink, což se časem pozitivně projeví i na jeho výkonnosti. (57)

Sportovci všech odvětví mohou výrazně těžit také ze schopnosti kurkuminu zlepšovat biologickou dostupnost oxidu dusnatého a chránit tuto molekulu před degradací volnými radikály. Jak už jsme uvedli výše, oxid dusnatý rozšiřuje cévy a zlepšuje prokrvení tkání, a to včetně svalové tkáně, což má za následek i zvýšení vytrvalostní i silové výkonnosti. Vědci například testovali skupinu dospělých osob, kterým po dobu 12 týdnů podávala denně 2 000 mg kurkuminu, a zkoumala u nich rozdíly v průtoku krve v oblasti hlavní tepny v horní časti paže. Výsledek byl překvapující: průtok krve se zvětšil v průměru o 34 %! (62)
Zvláště vytrvalci pak mohou těžit i ze schopnosti kurkuminu podporovat tvorbu enzymu AMPK. Tento enzym totiž umožňuje efektivnější vstřebávání glukózy z krve do svalů i její využití uvnitř svalových buněk, což ocení nejen výše zmínění diabetici, ale i vytrvalostní sportovci, kteří tak mohou získat více energie pro své pracující svaly. (63)

I v rámci podpory sportovní výkonnosti navíc pomáhá schopnost kurkuminu zlepšovat tvorbu a funkci mitochondrií. Při jeho užívání totiž dochází k rychlejšímu vzniku mitochondrií i ve svalových buňkách. Díky tomu jsou svaly zásobovány větším množstvím energie, což se projeví zlepšením sportovní výkonnosti. (95)

Játra

Kurkumin má rovněž hepatoprotektivní efekt, tj. schopnost chránit jaterní buňky před poškozením. Kombinuje zde přitom své antioxidační a protizánětlivé působení. Chrání játra proti působení alkoholu, toxických látek a také vedlejších účinků léků a zároveň podporuje jejich regeneraci při již vzniklém poškození. Rovněž působí proti ztučnění jater i jejich fibróze a cirhóze. (90)

Deprese a úzkost

Barvivo z kořene kurkumy se rovněž vyznačuje pozitivními účinky na psychiku, a to jak v případě depresí, tak i úzkosti. Účinně ovlivňuje míru acetylace histonů i metylace genů, zlepšuje tvorbu růstového faktoru BDNF a opravuje poškození mitochondrií, jejichž narušená funkce rovněž může přispívat ke vzniku depresí. Uplatňuje se zde i jeho protizánětlivé působení, protože při psychických problémech se obvykle vyskytuje vyšší míra zánětlivých procesů v mozku. (92)

Kurkumin rovněž pomáhá zmírnit příznaky úzkosti (59), posttraumatického syndromu (59) a snižuje mírů následků chronického stresu na funkci mozku (61).

Endometrióza

Endometrióza patří mez nejčastější gynekologická onemocnění. Dochází při ní k migraci děložní sliznice mimo dělohu, což způsobuje zánět a intenzivní bolesti, zejména v průběhu menstruace. Kurkumin zde může pomoci zejména díky svým protizánětlivým a protibolestivým účinkům. Navíc omezuje tvorbu nových cév, které jsou nezbytné pro zásobování endometrických ložisek krví. V pokusech na myších byla potvrzena přímo i redukce ložisek děložní sliznice po podávání kurkuminu. Jeho výhodou je zde minimální výskyt vedlejších účinků a možnost dlouhodobého užívání. (93)

Stárnutí

Některé výzkumy ukazují, že kurkumin může pomoci zpomalit stárnutí. Nemá sice přímý vliv na životnost buněk a jejich přechod do tzv. stádia senescence, patří ale mezi účinné aktivátory sirtuinů, což jsou enzymy zpomalující procesy stárnutí, a to zejména svým působením na funkci mitochondrií. Právě dysfunkce mitochondrií totiž zhoršuje funkci všech orgánů a tkání, a tím stárnutí urychluje. Důležité je zde i rozsáhlé epigenetické působení kurkuminu – rychlost stárnutí totiž zásadně ovlivňuje zejména úroveň metylace genů, ale i stav chromatinu, a na obojí mí kurkumin výrazný pozitivní vliv. V pokusech na zvířatech navíc přidání kurkuminu do stravy vedlo i přímo k prodloužení jejich života. Svým působením navíc napodobuje i příznivý vliv omezení kalorického příjmu a mírné pohybové aktivity na rychlost stárnutí. Pozitivní roli zde hraje i jeho protizánětlivé působení, stejně jako jeho schopnost působit jako regulátor autofagie (jde o proces, při němž buňka „požírá“ sebe sama, což má pozitivní vliv na její funkci). Jak už jsme uvedli, nemá sice přímý vliv na množství senescenčních buněk (jejich hromadění v těle je také jednou z příčin stárnutí), pomáhá ale zmírnit zánět, který v těle v důsledku hromadění senescenčních buněk probíhá. (95)

Štítná žláza

Kurkumin má výrazný pozitivní efekt jak při hypofunkci, tak i při hyperfunkci štítné žlázy. Skvěle působí i při potížích autoimunitního charakteru – má imunomodulační efekt, a navíc jde o silnou protizánětlivou substanci, která reguluje tvorbu zánětlivého enzymu COX-2 a dalších látek, které se podílejí na průběhu zánětlivých procesů v oblasti štítné žlázy (NF-kB, TNF-alfa a další). Působí také jako antioxidant, který chrání buňky štítné žlázy, a má preventivní efekt proti rakovině tohoto orgánu. (99)

Užívání, kontraindikace, kombinace

Kurkumin je možné konzumovat v rámci běžného jídelníčku – kurkuma, která tuto látku obsahuje, je například součástí koření kari. Druhou možností je užívání formou doplňků stravy. V této souvislosti je ovšem třeba zmínit hlavní problém, a tím je omezené vstřebávání kurkuminu, které je dáno zejména jeho omezenou rozpustností ve vodě – mnohem lépe je toto barvivo rozpustné v tucích. Vhodnou možnost, jak biologickou dostupnost kurkuminu zlepšit, tak představuje konzumace doplňku stravy či koření spolu s tučnějším jídlem, popřípadě omega-3 mastnými kyselinami.

Další možností, jak biologickou dostupnost kurkuminu zlepšit, je jeho užívání spolu s látkami, které vstřebatelnost podporují. Asi nejznámější z nich je piperin, který je součástí pepře. Koncentrace kurkuminu v krevní plazmě je při užívání společně s piperinem až o 2 000 % vyšší, než pokud jej konzumujeme samostatně (dle jiných studií se hladinu kurkuminu v krvi zvýší při užívání s piperinem dokonce až 30x). Pepř je ostatně také jednou z důležitých součástí směsi kari. Další efektivní možností je kombinace s quercetinem (zde se biologická dostupnost zlepší v průměru o 147 %) nebo resveratrolem. Zajímavá je také kombinace s butyrátem, což je produkt některých střevních bakterií užívaný i jako doplněk stravy. Butyrát totiž kurkuminu pomáhá překonávat tzv. hematoencefalickou bariéru oddělující mozek od krevního oběhu, čímž může zvýšit jeho účinnost při depresích, neurodegenerativních chorobách a dalších potížích týkajících se mozku. (40, 65, 66, 68, 95)

Kurkumin je obecně dobře snášen, a to i ve velmi vysokých dávkách. Klinické studie potvrdily dokonce i bezpečnost extrémních denních dávek 12 g! Dávka 8 g/den pak byla potvrzena jako bezpečná při 3měsíčním užívání. Nutno ale podotknout, že vysoké dávky mohou u citlivých osob způsobit trávicí obtíže, jako je nevolnost či průjem, popřípadě i bolesti hlavy. Pro dosažení pozitivního epigenetického působení jsou navíc obvykle dostačující i dávky ve stovkách miligramů. Některé výzkumy rovněž naznačují, že vyšší dávky mohou negativně ovlivnit pohyblivost spermií, takže by se jich měli vyvarovat muži usilující o početí potomka. (57, 94, 95)

Opatrnost (a ideálně i konzultace s ošetřujícím lékařem) je vhodná v případě, že užíváme jakékoliv léky. V některých případech může kurkumin zvyšovat jejich účinnost – to se týká například některých antibiotik a chemoterapeutik, což může být žádoucí. V případě některých chemoterapeutik (např. cyklofosfamidu) a dalších léků ale může jejich účinnost naopak snižovat, a tím zhoršovat účinnost léčby. Protože kurkumin snižuje srážlivost krve, neměl by se užívat spolu s léky snižujícími krevní srážlivost. Podobné je to u antidiabetik – sám o sobě totiž snižuje hladinu cukru v krvi a v kombinaci s těmito léčivy by tak mohlo dojít k hypoglykémii. Nevhodná je i kombinace kurkuminu s antacidy (tj. léky snižující kyselost žaludku). (94)

Vhodné kombinace

Kurkumin se nejčastěji kombinuje s látkami, které zlepšují jeho biologickou dostupnost, tj. s piperinem nebo quercetinem. Zároveň ale i on sám může podpořit vstřebávání jiných epigeneticky působících substancí, například resveratrolu, boswellie nebo EGCG (64, 67). Možné jsou ale i další kombinace.

Zánět a bolest: kurkumin + zázvor (75), kurkumin + zinek (76), kurkumin + quercetin (84), kurkumin + boswellie (86), kurkumin + šišák bajkalský (87)

Diabetes: kurkumin + gurmar (69), kurkumin + zinek (76), kurkumin + quercetin (83)

Nádorová onemocnění: kurkumin + indol-3-karbinol (70), kurkumin + genistein (71), kurkumin + resveratrol (73), kurkumin + OPC (74), kurkumin + ostropestřec (78), kurkumin + quercetin (82)

Imunita a antimikrobiální působení: kurkumin + zázvor (75), kurkumin + zinek (76), kurkumin + quercetin (84), kurkumin + šišák bajkalský (87)

Alzheimerova a Parkinsonova choroba: kurkumin + butyrát (68)

Deprese: kurkumin + butyrát (68)

Cystická fibróza: kurkumin + genistein (72)

Padání vlasů: kurkumin + zázvor (75)

Hubnutí: kurkumin + zinek (76), kurkumin + čekanka (80), kurkumin + quercetin (81)

Artróza: kurkumin + bromelain

Játra: kurkumin + ostropestřec (77), kurkumin + čekanka (80), kurkumin + šišák bajkalský (88)

Sportovní výkonnost, stav svalů: kurkumin + hořčík + vitamin D3 (79)

Autoimunitní onemocnění: kurkumin + boswellie (85)

Ledviny: kurkumin + boswellie (86)

Srdce a cévy: kurkumin + EGCG (89)

Štítná žláza: kurkumin + selen

0:00 / 0:00
Stárnutí je volba

8 Komentářů

 1. Olga Naučová

  Dobrý den,
  díky za tak úžasný web!!
  Mám dotaz, jestli v případě kurkuminu je možné jíst koření kurkuma s pepřem, nebo je to na doplněk stravy? A kterého výrobce byste mi doporučili, přece jen je jich spousta.
  To samé u rozmarýnu, pakliže to má být na artritidu extrakt z rostliny. Někteří výrobci uvádí, že to posiluje imunitu, ale to v případě artritidy není žádoucí.
  Ještě co se týká Boswelie, tak sem četla, že se k nám dováží mix s Cordycepsem apiperinem. Co si o tom myslíte?

  1. blanka

   Dobrý den,
   moc děkujeme za chválu. K vašim dotazům:
   Kurkumin – ten v zásadě patří mezi epigenetické substance, u nichž lze smysluplných účinků dosáhnout prostřednictvím zařazení do běžné stravy. Kombinaci kurkuminu s piperinem například máte i v kari koření. Aby to ale fungovalo, je třeba dostatečné množství koření konzumovat pravidelně a často, ideálně denně, takže je otázka, jestli jste ochotná jíst každý den stejně ochucené jídlo. Přidání do jídla je zde nutné, jedná se o pálivé koření, které si jen tak samotné do úst nedáte. Doplňků stravy s kombinací kurkumin + piperin je na trhu poměrně hodně. Já osobně většinou volím ten od Nástrojů zdraví, protože jde o značku, která má ucelenou epigenetickou řadu (nikdo jiný se tu zatím, pokud vím, cíleně epigenetice nevěnuje).
   Rozmarýn – je sice pravda, že imunitu posiluje, ale zároveň na ni působí i harmonizačně, takže to nevede ke zhoršení artritidy (silná imunita ostatně také rozhodně neznamená zvýšené riziko této nemoci). Podobné je to i s účinkem rozmarýnu na alergie, kde by se také na první pohled mohlo zdát, že čím více imunitních buněk, tím horší alergická reakce. Rozmarýn zde ale ničí pouze aktivované imunitní buňky, které jsou příčinou histaminové reakce, zatímco ty neaktivované, které jsou nutné pro obranyschopnost, nechává na pokoji. Navíc platí, že rozmarýn sice imunitu posiluje, ale jeho vliv v tomto směru není až tak zásadní – rozhodně je tu řada mnohem účinnějších imunostimulantů.
   Boswelie + cordyceps – s touto kombinací nemám osobní zkušenost, ale vypadá velmi zajímavě. Může to být skvělá věc hlavně pro sportovce, ale i pro oslabené osoby (ať už nemocí či nadměrným stresem). Cordyceps je totiž velmi silný adaptogen s výrazným pozitivním vlivem na imunitu a fyzickou výkonost. Jakou roli zde ale hraje piperin, to netuším – sám o sobě sice nějaké léčivé účinky má, ale nijak zásadní, a nevím o tom, že by byl nějak důležitý pro vstřebávání zbylých dvou složek. Osobně většinou lidem radím, aby při výběru doplňků stravy zapojovali intuici, protože jejich účinek je velmi individuální a neexistuje mnoho způsobů jak zjistit, jestli bude konkrétní preparát vhodný právě pro vás. Jestli tedy máte z této kombinace dobrý pocit, je to dobrý důvod ji vyzkoušet. Jen dejte pozor, aby zvláště cordycepsu obsahovala dostatečné množství, ne jen pár procent (jde o poměrně drahou surovinu).
   Přejeme úspěšnou léčbu a budeme rádi, pokud nám napíšete o svých zkušenostech. S pozdravem
   Blanka Gololobovová

 2. Olga Naučová

  Dobrý den,
  no s tím Cordycepsem nevím, jak píšu, aby to zase neposilovalo imunitu…. a ta Boswelie, která je nejlepší? Já teď beru na bolest Arthroboswel, no snad mi pomáhá.
  Zatím jsem nic dalšího nezkoušela,mám splín, neboť jsme zkoušeli s homeopatem nahradit kortikoidy, ale nevyšlo to. Opravdu artritida je natolik již vysoký level, že bez nich to nejde.
  Už mě to deptá, čtyři roky se v tom babrám, ale nic. A co se týká toho jídla, tak vás to bohužel také nevyléčí!!
  Tak co mi poradíte? S pozdravem

  O. Naučová

  1. blanka

   Dobrý den,
   pokud vám užívaný přípravek pomáhá, určitě v něm pokračuje. Dívala jsem se na složení a jde v podstatě jen o extrakt z boswelie, což je dobrá volba. Boswelie totiž nejen tlumí bolest, ale má i výrazné protizánětlivé působení, takže zasahuje i do samotného mechanismu vzniku potíží (i když asi nikoliv do její příčiny). Určitě bych radila vyzkoušet i rozmarýn, ale s boswelií to není zrovna harmonická kombinace, takže je užívejte spíše odděleně – například ráno rozmarýn, což je vhodné i z hlediska jeho energetizujících účinků, a večer boswelii. Negativní vliv na stav artritidy vlivem posílení imunity nebyl prokázán ani u jednoho z nich.
   Na homeopatii bych osobně moc nesázela. Mám pocit, že skvěle funguje třeba u dětí, ale čím je člověk starší a jeho organismus „zdevastovanější“, tím je to horší. Vzhledem k tomu, že artritida je dost vážný problém a dlouhodobé užívání kortikoidů navíc do přirozených obranných reakcí těla zasahuje dost, je šance na úspěch malá.

 3. Peter

  Dobrý deň ,

  poprosím niečo vhodne ,potraviny proti zabudaniu , prevencia proti vzniku Alzheimerovej chorobe, akú správnu životosprávu doporučujete, ake liečive bylinky, vitamíny, či z potravy,alebo chemické vitamíny, všetko čo by ste mi k tomu mohli povedať. taktiež o nočnom pomočovaní 4x za noc,ako to realne zastaviť ,alebo znižiť na 1-2 krat za noc.
  Uživam na lačno 30kvapiek propolis. tinktury do 1dcl vody a zarobil som si včelý pel s medom to si davam rano 1čl.
  Použival som ak zinok 1x , selen1x , pijem vrbovku malokvetu. med samotný.prostapýl občas si davam 1 čl. sody bicarbony do vody. nesmiem pit po 18 hod. potom mam problém v noci. Ďakujem za odpove´d.. Peter

  1. blanka

   Dobrý den,
   skvělou prevencí proti zapomínání i Alheimerově chorobě jsou omega-3 nenasycené mastné kyseliny. Je vhodné je užívat dlouhodobě, občas je můžete doplnit rozmarýnovým extraktem, ten je skvělý na všechny kognitivní funkce. Ohledně pomočování záleží na příčině – pokud souvisí s prostatou, zkuste kurkumin nebo granátové jablko. Zinek je rovněž vhodný.

 4. Soňa

  Dobrý den, jaké dávkování Kurkuminu použít v případě Parkinsonovy choroby? Případně jaké kombinace epigen. přípravků použít k léčbě tohoto onemocnění?
  Děkuji Soňa

  1. blanka

   Dobrý den,
   omlouvám se za pozdní odpověď. Užívání kurkuminu je možné zahájit i ve vyšším dávkování, např. 2, nebo dokonce i 3 tablety 2x denně, po 3-4 týdnech ale určitě dávku snižte, dlouhodobě stačí 1 tableta 2x denně. Při Parkinsonově chorobě je určitě třeba dbát na vysoký příjem omega-3 a vitaminu D. Obojí je možné kombinovat přímo i s kurkuminem, lze k tomu přidat i resveratrol nebo kvercetin.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

 1. Simone Reuter,1 Subash C. Gupta,1 Byoungduck Park,1 Ajay Goel,2 and Bharat B. Aggarwal, Epigenetic changes induced by curcumin and other natural compounds, Genes Nutr. 2011 May; 6(2): 93–108.
 2. Wargovich MJ. Experimental evidence for cancer preventive elements in foods. Cancer Lett. 1997;114:11–17.
 3. Sharma RA, Euden SA, Platton SL, Cooke DN, Shafayat A, Hewitt HR, et al. Phase I clinical trial of oral curcumin: biomarkers of systemic activity and compliance. Clin Cancer Res. 2004;10:6847–6854.
 4. Cheng AL, Hsu CH, Lin JK, Hsu MM, Ho YF, Shen TS, et al. Phase I clinical trial of curcumin, a chemopreventive agent, in patients with high-risk or pre-malignant lesions. Anticancer Res. 2001;21:2895–2900.
 5. Gibbons RJ. Histone modifying and chromatin remodelling enzymes in cancer and dysplastic syndromes.Hum Mol Genet. 2005;14(1):R85–R92.
 6. Chen Y, Shu W, Chen W, Wu Q, Liu H, Cui G. Curcumin, both histone deacetylase and p300/CBP-specific inhibitor, represses the activity of nuclear factor kappa B and Notch 1 in Raji cells. Basic Clin Pharmacol Toxicol. 2007;101:427–433.
 7. Balasubramanyam K, Varier RA, Altaf M, Swaminathan V, Siddappa NB, Ranga U, et al. Curcumin, a novel p300/CREB-binding protein-specific inhibitor of acetyltransferase, represses the acetylation of histone/nonhistone proteins and histone acetyltransferase-dependent chromatin transcription. J Biol Chem.2004;279:51163–51171.
 8. Ehrlich M. DNA hypomethylation in cancer cells. Epigenomics. 2009;1:239–259.
 9. Liu Z, Xie Z, Jones W, Pavlovicz RE, Liu S, Yu J, et al. Curcumin is a potent DNA hypomethylation agent.Bioorg Med Chem Lett. 2009;19:706–709.
 10. Bayet-Robert M, Kwiatkowski F, Leheurteur M, Gachon F, Planchat E, Abrial C, et al. Phase I dose escalation trial of docetaxel plus curcumin in patients with advanced and metastatic breast cancer. Cancer Biol Ther. 2010;9:8–14.
 11. Negrini M, Ferracin M, Sabbioni S, Croce CM. MicroRNAs in human cancer: from research to therapy. J Cell Sci. 2007;120:1833–1840.
 12. Medina-Franco JL, Lopez-Vallejo F, Kuck D, Lyko F (2010) Natural products as DNA methyltransferase inhibitors: a computer-aided discovery approach. Mol Divers
 13. Negrini M, Ferracin M, Sabbioni S, Croce CM. MicroRNAs in human cancer: from research to therapy. J Cell Sci. 2007;120:1833–1840.
 14. Sun M, Estrov Z, Ji Y, Coombes KR, Harris DH, Kurzrock R. Curcumin (diferuloylmethane) alters the expression profiles of microRNAs in human pancreatic cancer cells. Mol Cancer Ther. 2008;7:464–473.
 15. Strimpakos ASSharma RA, Curcumin: preventive and therapeutic properties in laboratory studies and clinical trials, Antioxid Redox Signal. 2008 Mar;10(3):511-45. doi: 10.1089/ars.2007.1769.
 16. Soni KBKuttan R. Effect of oral curcumin administration on serum peroxides and cholesterol levels in human volunteers. Indian J Physiol Pharmacol. 1992 Oct;36(4):273-5
 17. Anuradha KalaniPradip K. KamatKomal Kalani,   Neetu Tyagi. Epigenetic impact of curcumin on stroke prevention. Metabolic Brain Disease. April 2015, Volume 30, Issue 2, pp 427-435
 18. Shishodia, Shishir, Singh, Tulika and Chaturvedi, Madan M. Modulation of Transcription Factors by Curcumin. [ed.] Bharat B. Aggarwal, Young-Joon Surh and Shishir Shishodia. The Molecular Targets and Therapeutic Uses of Curcumin in Health and Disease. New York: Springer Science+Business Media, LLC, 2007, pp. 127-148. ISBN-13: 978-0-387-46400-8.
 19. Curcumin―The Paradigm of a Multi-Target Natural Compound with Applications in Cancer Prevention and Treatment. Teiten, Marie-Hélène, et al., et al. [ed.] Florian Lang. 1, Basel: MDPI – Open Access Publishing, January 21, 2010, Toxins, Vol. 2, pp. 128-162. DOI: 10.3390/toxins2010128; http://www.mdpi.com/2072-6651/2/1/128. ISSN: 2072-6651.
 20. Gemcitabine Sensitivity Can Be Induced in Pancreatic Cancer Cells through Modulation of miR-200 and miR-21 Expression by Curcumin or Its Analogue CDF. Ali, Shadan, et al., et al. [ed.] George C. Prendergast. 9, Wynnewood: American Association for Cancer Research, May 1, 2010, Cancer Research, Vol. 70, pp. 3606-3617. DOI: 10.1158/0008-5472.CAN-09-4598;
 21. Codario, Ronald A. Nutrition. Type 2 Diabetes, Pre-Diabetes, and the Metabolic Syndrome. 2. New York: Humana Press: Springer Science+Business Media, LLC , 2011, 4, pp. 47-66. ISBN: 978-1-60327-440-1; DOI: 10.1007/978-1-60327-441-8.
 22. Aggarwal BB.  Targeting inflammation-induced obesity and metabolic diseases by curcumin and other nutraceuticals. Annu Rev Nutr 2010;30:173–199
 23. Weisberg SP, Leibel R, Tortoriello DV.  Dietary curcumin significantly improves obesity-associated inflammation and diabetes in mouse models of diabesity.Endocrinology 2008;149:3549–3558
 24. Shao W, Yu Z, Chiang Y, et al. Curcumin prevents high fat diet induced insulin resistance and obesity via attenuating lipogenesis in liver and inflammatory pathway in adipocytes. PLoS ONE 2012;7:e28784
 25. Kuroda M, Mimaki Y, Nishiyama T, et al. Hypoglycemic effects of turmeric (Curcuma longa L. rhizomes) on genetically diabetic KK-Ay mice. Biol Pharm Bull2005;28:937–939
 26. Nishiyama T, Mae T, Kishida H, et al. Curcuminoids and sesquiterpenoids in turmeric (Curcuma longa L.) suppress an increase in blood glucose level in type 2 diabetic KK-Ay mice. J Agric Food Chem 2005;53:959–963
 27. Jain SK, Rains J, Croad J, Larson B, Jones K. Curcumin supplementation lowers TNF-alpha, IL-6, IL-8, and MCP-1 secretion in high glucose-treated cultured monocytes and blood levels of TNF-alpha, IL-6, MCP-1, glucose, and glycosylated hemoglobin in diabetic rats. Antioxid Redox Signal 2009;11:241–249
 28. Peter G. Bradford. Curcumin and obesity. http://onlinelibrary.wiley.com 2013
 29. P.D. Gluckman, M.A. Hanson, T. Buklijas, F.M. Low, A.S. Beedle, Nat. Rev. Endocrinol. 5 (2009) 401-408.
 30. Marti, M.A. Martinez-Gonzalez, J.A. Martinez, Proc. Nutr. Soc. 67 (2008) 1-8.
 31. Junien, P. Nathanielsz, Obes. Rev. 8 (2007) 487-502.
 32. E.M. Jang, M.S. Choi, U.J. Jung, M.J. Kim, H.J. Kim, S.M. Jeon, S.K. Shin, C.N. Seong, M.K. Lee, Metabolism: clinical and experimental 57 (2008) 1576-1583.
 33. Y.K. Lee, W.S. Lee, J.T. Hwang, D.Y. Kwon, Y.J. Surh, O.J. Park, J. Agric. Food Chem. 57 (2009) 305-310
 34. Ahn, H. Lee, S. Kim, T. Ha, Am. J. Physiol. Cell Physiol. 298 (2010) C15101516.
 35. http://msutoday.msu.edu/news/2012/curcumin-shows-promise-in-attacking-parkinson/
 36. Davie JR, Spencer VA. Control of histone modifications. J Cell Biochem. 1999;(Suppl 32–33):141–148.
 37. Houston I, Peter CJ, Mitchell A, Straubhaar J, Rogaev E, Akbarian S. Epigenetics in the human brain. Neuropsychopharmacology. 2013;38:183–197.
 38. Lina Adwan and Nasser H. Zawia. Epigenetics: A novel therapeutic approach for the treatment of Alzheimer’s disease. Pharmacol Ther. 2013 Jul; 139(1): 41–50.
 39. DavinelliV. CalabreseD. Zella,   Giovanni Scapagnini. Epigenetic nutraceutical diets in Alzheimer’s disease. The journal of nutrition, health & aging, October 2014
 40. Shoba at al. Influence of Piperine on the Pharmacokinetics of Curcumin in Animals and Human Volunteers. Planta Med 1998; 64(4): 353-356.
 41. Příbalová informace léku Finasterid Medreg. sp.zn.sukls147947/2013. http://www.sukl.cz/modules/medication/detail.php?code=0204413&tab=texts
 42. Jang, Sunhyae, et al., et al. [ed.] J.R. Pasqualini.  Establishment of type II 5α-reductase over-expressing cell line as an inhibitor screening model.  3-5, Paris: Elsevier Ltd., November-December 2007, Journal of Steroid Biochemistry & Molecular Biology, Vol. 107, pp. 245-252.
 43. Nabiuni, M., et al., et al. Neuroprotective Effects Of Curcumin.  Abdel Rahman Mohammad Said Al-Tawaha. 9, Amman: American-Eurasian Network for Scientific Information, September 2011, Australian Journal of Basic and Applied Sciences, Vol. 5, pp. 2224-2240. ISSN: 1991-8178.
 44. Haussler, Mark R., et al., et al. Vitamin D receptor: molecular signaling and actions of nutritional ligands in disease prevention.  Robert M. Russell. Suppl. 2, Boston: Wiley: International Life Sciences Institute, October 1, 2008, Nutrition Reviews, Vol. 66, pp. S98-S112.
 45. Su Kang KimHosik SeokHae Jeong ParkHye Sook JeonSang Wook KangByung-Cheol LeeJooil YiSang Yeol SongSang Hyub LeeYoung Ock Kim, and Joo-Ho Chung. Inhibitory effect of curcumin on testosterone induced benign prostatic hyperplasia rat model. BMC Complement Altern Med. 2015; 15: 380.
 46. Louise N. Reynard , John Loughlin. Genetics and epigenetics of osteoarthritis. Maturitas, Volume 71, Issue 3, March 2012, Pages 200–204.
 47. Im GIChoi YJ. Epigenetics in osteoarthritis and its implication for future therapeutics. Expert Opin Biol Ther. 2013 May;13(5):713-21.
 48. Kertia N, Asdie AH, Rochmah W, Marsetyawan. Ability of curcuminoid compared to diclofenac sodium in reducing the secretion of cycloxygenase-2 enzyme by synovial fluid’s monocytes of patients with osteoarthritis. Acta Med Indones. 2012;44:105–13.
 49. Baliga, M.S., Joseph, N., Venkataranganna, M.V., Saxena, A., Ponemone, V., Fayad, R., 2012. Curcumin, an active component of turmeric in the prevention and treatment of ulcerative colitis: preclinical and clinical observations. Food & Function 3
 50. Papiez MAKaja MGebarowska A. Age-dependent different action of curcumin in thyroid of rat. Folia Histochem Cytobiol. 2008;46(2):205-11. doi: 10.2478/v10042-008-0031-6.
 51. Melissa YangUmair Akbar, and Chandra Mohan. Curcumin in Autoimmune and Rheumatic Diseases. Nutrients. 2019 May; 11(5): 1004.
 52. Sang-Min Jeon. Regulation and function of AMPK in physiology and diseases. Exp Mol Med. 2016 Jul; 48(7): e245.
 53. Teayoun Kim, Jessica Davis, Albert J.Zhang, Xiaoming He, Suresh T. Mathews. Curcumin activates AMPK and suppresses gluconeogenic gene expression in hepatoma cells. Biochemical and Biophysical Research. Volume 388, Issue 2, 16 October 2009, Pages 377-382.
 54. Khajehdehi P., Zanjaninejad B., Aflaki E., Nazarinia M., Azad F., Malekmakan L., Dehghanzadeh G.R. Oral supplementation of turmeric decreases proteinuria, hematuria, and systolic blood pressure in patients suffering from relapsing or refractory lupus nephritis: A randomized and placebo-controlled study. J. Renal Nutr. 2012;22:50–57.
 55. Dolati S., Aghebati-Maleki L., Ahmadi M., Marofi F., Babaloo Z., Ayramloo H., Nouri M. Nanocurcumin restores aberrant miRNA expression profile in multiple sclerosis, randomized, double-blind, placebo-controlled trial. J. Cell. Physiol. 2018;233:5222–5230.
 56. Kathryn BurgeAarthi GunasekaranJeffrey Eckert, and Hala Chaaban. Curcumin and Intestinal Inflammatory Diseases: Molecular Mechanisms of Protection. Int J Mol Sci. 2019 Apr; 20(8): 1912.
 57. Susan J. Hewlings and Douglas S. Kalman. Curcumin: A Review of Its’ Effects on Human Health. Foods. 2017 Oct; 6(10): 92.
 58. Epstein J., Sanderson I., Macdonald T. Curcumin as a therapeutic agent: The evidence from in vitro, animal and human studies. Br. J. Nutr. 2010;103:1545–1557.
 59. Bombi Lee and Hyejung Lee. Systemic Administration of Curcumin Affect Anxiety-Related Behaviors in a Rat Model of Posttraumatic Stress Disorder via Activation of Serotonergic Systems. Evid Based Complement Alternat Med. 2018; 2018: 9041309.
 60. Laura Fusar-Poli Lucia Vozza Alberto GabbiadiniAntonio VanellaIlaria Concas Silvia Tinacci Antonino Petralia Maria Salvina Signorelli , Eugenio Aguglia. Curcumin for depression: a meta-analysis. Crit Rev Food Sci Nutr. 2020;60(15):2643-2653.
 61. Xu YKu BTie LYao HJiang WMa XLi X. Curcumin reverses the effects of chronic stress on behavior, the HPA axis, BDNF expression and phosphorylation of CREB. Brain Res. 2006 Nov 29;1122(1):56-64.
 62. R. Santos-Parker, T.R. Strahler, C.J. Bassett, M.B. Chonchol, D.R. Seals Biomarkers of aging and age-associated disease curcumin supplementation improves vascular endothelial function in middle-aged and older adults. Gerontologist; 2015, Vol. 55, Supplement 2, 195
 63. My Khanh Q. HuynhAnn W. KinyuaDong Joo Yang, and Ki Woo Kim . Hypothalamic AMPK as a Regulator of Energy Homeostasis. Neural Plast. 2016; 2016: 2754078.
 64. Somers-Edgar T.J., Scandlyn M.J., Stuart E.C., Le Nedelec M.J., Valentine S.P., Rosengren R.J. The combination of epigallocatechin gallate and curcumin suppresses ERα-breast cancer cell growth in vitro and in vivo. Int. J. Cancer. 2010;122:1966–1971.
 65. Mangala HegdeSosmitha GirisaBandari BharathwajChettyRavichandran Vishwa, and Ajaikumar B. Kunnumakkara. Curcumin Formulations for Better Bioavailability: What We Learned from Clinical Trials Thus Far? ACS Omega. 2023 Mar 28; 8(12): 10713–10746.
 66. Saman Sabet, Ali Rashidinejad, Laurence D. Melton, Duncan J. McGillivray. Recent advances to improve curcumin oral bioavailability. Trends in Food Science & Technology. Volume 110, April 2021, Pages 253-266
 67. Lund, Kaleb C.; Pantuso, Traci. Combination Effects of Quercetin, Resveratrol and Curcumin on In Vitro Intestinal Absorption. Journal of Restorative Medicine, Volume 3, Number 1, 4 January 2014, pp. 112-120(9)
 68. Sodium Butyrate Enhances Curcuminoids Permeability through the Blood-Brain Barrier, Restores Wnt/β-Catenin Pathway Antagonists Gene Expression and Reduces the Viability of Glioblastoma Cells. Int J Mol Sci. 2021 Oct; 22(20): 11285.
 69. https://www.banglajol.info/index.php/BJP/article/download/24855/18077?inline=1
 70. Yury Y. Gomez. SYNERGISTIC INDUCTION OF NRF-2 GENE BY CURCUMIN AND SULFORAPHANE AND PHARMACOKINETICS/METABOLISM OF I3C/DIM IN RATS BY UPLC/MS. https://rucore.libraries.rutgers.edu/rutgers-lib/31091/PDF/1/play/
 71. S P VermaE SalamoneB Goldin. Curcumin and genistein, plant natural products, show synergistic inhibitory effects on the growth of human breast cancer MCF-7 cells induced by estrogenic pesticides. Biochem Biophys Res Commun. 1997 Apr 28;233(3):692-6
 72. Yoshiro SohmaYing-Chun Yu, and Tzyh-Chang Hwang. Curcumin and Genistein: the Combined Effects on Disease-associated CFTR Mutants and their Clinical Implications.Curr Pharm Des. 2013; 19(19): 3521–3528.
 73. Malhotra A, Nair P, Dhawan DK. Curcumin and resveratrol synergistically stimulate p21 and regulate cox-2 by maintaining adequate zinc levels during lung carcinogenesis. Eur J Cancer Prev. 2011;20:411–416.
 74. Preethi RavindranathanDivya PashamUthra Balaji, Jacob CardenasJinghua GuShusuke Toden, and Ajay Goel. A combination of curcumin and oligomeric proanthocyanidins offer superior anti-tumorigenic properties in colorectal cancer. Sci Rep. 2018; 8: 13869.
 75. https://www.healthline.com/nutrition/turmeric-and-ginger#what-they-are
 76. Majid KarandishHassan Mozaffari-khosraviSeyed Mohammad MohammadiMaryam Azhdari & Bahman Cheraghian. Evaluation of the effect of curcumin and zinc co-supplementation on glycemic measurements, lipid profiles, and inflammatory and antioxidant biomarkers in overweight or obese prediabetic patients: a study protocol for a randomized double-blind placebo-controlled phase 2 clinical trial. rials volume 21, Article number: 991 (2020)
 77. Nouf AL-Rasheed. Laila Faddah, Iman Sharaf, Azza Mohamed. Assessment of the Potential Role of Silymarin Alone or in Combination with Vitamin E and/ or Curcumin on the Carbon Tetrachloride Induced Liver Injury in Rat. Brazilian Archives of Biology and Technology. Vol. 58, n. 6. pages 833-842. November-December 2015.
 78. Amanda MontgomeryTemitope AdeyeniKayKay San, Rita M. Heuertz, and Uthayashanker R. Ezekiel. Curcumin Sensitizes Silymarin to Exert Synergistic Anticancer Activity in Colon Cancer Cells. J Cancer. 2016; 7(10): 1250–1257.
 79. Claudio Molinari,Sara Ruga, Mahitab Farghali, Rebecca Galla, Ahmad Bassiouny Francesca Uberti. Preventing c2c12 muscular cells damage combining magnesium and potassium with vitamin D3 and curcumin. Journal of Traditional and Complementary Medicine. Volume 11, Issue 6, November 2021, Pages 532-544
 80. Aida GhaffariMaryam Rafraf,  Roya NavekarBita SepehriMohammad Asghari-JafarabadiSeyyed-Mostafa Ghavami. Turmeric and chicory seed have beneficial effects on obesity markers and lipid profile in non-alcoholic fatty liver disease (NAFLD). Int J Vitam Nutr Res. 2019 Nov;89(5-6):293-302.
 81. Yueshui Zhao, Bo Chen, Jing Shen, Lin Wan, Yinxin Zhu, Tao Yi, and Zhangang Xiao. The Beneficial Effects of Quercetin, Curcumin, and Resveratrol in Obesity. https://www.hindawi.com/journals/omcl/2017/1459497/
 82. Balsam Rizeq, Ishita Gupta, Josephine Ilesanmi, Mohammed AlSafran, MD Mizanur Rahman, Allal Ouhtit. The Power of Phytochemicals Combination in Cancer Chemoprevention. Journal of Cancer 2020, Vol. 11, 4521-4533.
 83. Ginpreet KaurMihir InvallyMeena Chintamaneni. Influence of piperine and quercetin on antidiabetic potential of curcumin. J Complement Integr Med. 2016 Sep 1;13(3):247-255.
 84. Mümtaz Güran Gizem ŞanlıtürkNamık Refik KerküklüErgül Mutlu AltundağA Süha Yalçın Combined effects of quercetin and curcumin on anti-inflammatory and antimicrobial parameters in vitro. Eur J Pharmacol, 2019 Sep 15;859:172486.
 85. Khayyal et al. Micellar solubilisation enhances the anti-inflammatory activities of curcumin and boswellic acids in rats with adjuvant-induced arthritis. Nutrition 54:189-196, 2018
 86. Brian D ShelmadineRodney G Bowden Jennifer J Moreillon Matthew B Cooke Peiying YangErika Deike Jackson O Griggs Ron L Wilson. A Pilot Study to Examine the Effects of an Anti-inflammatory Supplement on Eicosanoid Derivatives in Patients with Chronic Kidney Disease. J Altern Complement Med. 2017 Aug;23(8):632-638.
 87. Karolína Varmužová, Marta Elsheimer Matulová, Lenka Gerzová, Darina Čejková, Delphine Gardan-Salmon, Marina Panhéleux, Fabrice Robert, František Šišák, Hana Havlíčková, Ivan Rychlík. Curcuma and Scutellaria plant extracts protect chickens against inflammation and Salmonella Enteritidis infection. Poultry Science. Volume 94, Issue 9, 1 September 2015, Pages 2049-2058.
 88. Xiaoxia Wang, Xuhong Chang, Haibing Zhan, Qiong Zhang, Chengyun Li, Qing Gao, Mengmeng Yang, Zhen Luo, Sheng Li, Yingbiao Sun. Curcumin and Baicalin ameliorate ethanol‐induced liver oxidative damage via the Nrf2/HO‐1 pathway. Journal of Food Biochemistry. 08 August 2020.
 89. Ashlesha P. PanditShreyas R. JoshiPreeti S. Dalal & Vinita C. Patole. Curcumin as a permeability enhancer. BMC Complementary and Alternative Medicine volume 19, Article number: 129 (2019)  enhanced the antihyperlipidemic activity of dietary green tea extract
 90. Singh S, Osna NA, Kharbanda KK. Treatment options for alcoholic and non-alcoholic fatty liver disease: A review. World J Gastroenterol. 2017;23:6549–6570.
 91. Di Nardo, V.; Gianfaldoni, S.; Tchernev, G.; Wollina, U.; Barygina, V.; Lotti, J.; Daaboul, F.; Lott, T. Use of curcumin in psoriasis. Maced. J. Med. Sci. 2018, 6, 218–220.
 92. Xu YKu BTie LYao HJiang WMa XLi X. Curcumin reverses the effects of chronic stress on behavior, the HPA axis, BDNF expression and phosphorylation of CREB. Brain Res. 2006 Nov 29;1122(1):56-64.
 93. Jana S, Paul S, Swarnakar S. Curcumin as anti-endometriotic agent: implication of MMP-3 and intrinsic apoptotic pathway. Biochem Pharmacol. 2012;83(6):797-804
 94. Javad Sharifi-Rad a kol. Turmeric and Its Major Compound Curcumin on Health: Bioactive Effects and Safety Profiles for Food, Pharmaceutical, Biotechnological and Medicinal Applications. Front. Pharmacol., 15 September 2020. Volume 11 – 2020
 95. Anna Bielak-ZmijewskaWioleta GrabowskaAgata CiolkoAgnieszka BojkoGrażyna MosieniakŁukasz Bijoch, and Ewa Sikora. The Role of Curcumin in the Modulation of Ageing Int J Mol Sci. 2019 Mar; 20(5): 1239.
 96. Qing LiuXiao MengYa LiCai-Ning ZhaoGuo-Yi Tang, and Hua-Bin Li. Antibacterial and Antifungal Activities of Spices. Int J Mol Sci. 2017 Jun; 18(6): 1283.
 97. Joe M.M., Jayachitra J., Vijayapriya M. Antimicrobial activity of some common spices against certain human pathogens. J. Med. Plants Res. 2009;3:1134–1136.
 98. Dimas Praditya,Lisa Kirchhoff, Janina Brüning, Heni Rachmawati, Joerg Steinmann, and Eike Steinmann. Anti-infective Properties of the Golden Spice Curcumin. Front Microbiol. 2019; 10: 912. Pak J Pharm Sci. 2017 Jul;30(4):1341-1344.
 99. Papiez MAKaja MGebarowska A. Age-dependent different action of curcumin in thyroid of rat. Folia Histochem Cytobiol. 2008;46(2):205-11.
 100. Alessandro AllegraGiuseppe MirabileRoberta EttariGiovanni Pioggia, and Sebastiano Gangemi. The Impact of Curcumin on Immune Response: An Immunomodulatory Strategy to Treat Sepsis. Int J Mol Sci. 2022 Dec; 23(23): 14710.

Newsletter

PŘIHLASTE SE K ODBĚRU NOVINEK A MĚJTE VŽDY ČERSTVÉ INFORMACE

Nejčtenější články

Bolest, sestra pohybu? Chytrý způsob, jak s ní bojovat.
Problémy se spánkem? Pomůže dýchání, sprcha i doplňky stravy.
Epivyziva.cz - Jak bojovat s opary Epigeneticky!
Jak bojovat s opary? Epigeneticky!
Akné
Vrásky

Související příspěvky

epivyziva-cz-propolis-28022024

Propolis

epivyziva.cz/
epivyziva-cz-materi-kasicka-30012024

Mateří kašička

epivyziva.cz/
50550252 - woman shoots green tea extract.

Epigalokatechin galát (EGCG)

epivyziva.cz/
epivyziva-opc-extrakt-z-jader-revy-vinne-23032021

Extrakt z jader révy vinné (Vitis vinifera), OPC

epivyziva.cz/

Související články

epivyziva.cz/
epivyziva.cz/
epivyziva.cz/
epivyziva.cz/
epivyziva.cz/
epivyziva.cz/
epivyziva.cz/
epivyziva.cz/