Epigalokatechin galát

epivyziva.cz/
50550252 - woman shoots green tea extract.

Epigalogatechin galát (epigallocatechine gallate), EGCG

Popis a výskyt

Jde o ester epigallokatechinu, přírodní látku, která se v nejvyšší koncentraci nachází v zeleném čaji. Její obsah se však výrazně liší dle druhu a kvality – nejvyšší je v kvalitních, sypaných zelených čajích s velkými, nedrcenými listy. Méně kvalitní, drcené zelené čaje v sáčcích mají obsah účinných látek výrazně nižší (až stonásobně) a vysoce upravené čaje, například ty instantní či ledové, EGCG už prakticky neobsahují. V kvalitním zeleném čaji se navíc nacházejí i další tělu prospěšné látky ze skupiny katechinů. (40)

Poměrně bohatým zdrojem EGCG a dalších katechinů jsou i kvalitní bílé čaje, výrazně hůře jsou na tom čaje černé a čaje typu oolong, protože v průběhu procesu fermentace dochází k  výrazným ztrátám katechinů.

V menším množství se EGCG nachází také v některých druzích ovoce (jahody, borůvky, brusinky, kiwi, avokádo, jablka, hrušky, třešně či broskve) a ořechů, například např. lískových, pekanových a pistáciových (40).

EGCG se rovněž užívá formou doplňku stravy – extraktu ze zeleného čaje. Jeho hlavní výhodou je, že se zde EGCG a další typy katechinů nacházejí v mnohonásobně vyšší koncentraci. Některé typy extraktů navíc neobsahují kofein.

Historie

Nejstarší herbář, v němž se nacházejí záznamy o čaji, pochází z Číny a vznikl před 1500 lety. Tradice pití čaje je však pravděpodobně o několik tisíc let starší -podle archeologických nálezů by konzumován již před 5 000 lety – stejně jako využívání jeho léčivých účinků.

Kissa Yojoki neboli Kniha čaje z roku 1191 popisuje pozitivní účinky pití zeleného čaje například na srdce, trávení, prevenci únavy, podporu funkce mozku či močového ústrojí. V posledních letech je odborníky často zmiňován tzv. asijský paradox – ačkoliv je v této části světa hojně rozšířeno kouření cigaret, úmrtnost na rakovinu a kardiovaskulární choroby je poměrně nízká, což je přičítáno právě hojnému pití zeleného čaje.

Do Evropy se čaj dostal v 17. století. V současnosti jde o druhý nejčastěji konzumovaný nápoj – hned po čisté vodě.

Léčivé účinky

EGCG je znám především pro své silné antioxidační působení, zároveň jde však o jednu z látek, která je schopna velice silně působit z hlediska epigenetiky.

Epigenetika je poměrně mladý vědní obor, díky němuž víme, že to, jací jsme a jaké nemoci nás trápí, nezávisí pouze na genetické informaci. Existují totiž mechanismy, které dokáží některé geny „vypínat“ či naopak „zapínat“ – z chemického hlediska jde například o metylaci genů, či acetylaci histonů. Tyto změny mohou přitom být natolik výrazné, že dva jedinci se stejnou genetickou informací mohou být zcela odlišní, jak se to děje třeba v případě včelí matky a dělnice.

EGCG přitom patří mezi nejsilnější přírodní preparáty, které jsou tělo schopny ovlivňovat právě z hlediska epigenetiky. Má nezastupitelné místo v prevenci a léčbě rakoviny a kardiovaskulárních chorob, podporuje hubnutí a dokonce může ovlivňovat průběh Alzheimerovy choroby a míru postižení u Downova syndromu. Efektivně také podporuje vytrvalostní výkonnost sportovců a přináší úlevu při kloubních onemocněních.

Hubnutí

Řada lidí s nadváhou ráda tvrdí, že má „tloušťku v genech“. Výzkumy sice ukazují, že mají v podstatě pravdu, ale přesto je v jejich moci daný stav ovlivnit – důležitou roli při vzniku genetiky hrají epigenetické procesy, jako je metylace genů či acetylace histonů. Řada z nich přitom má dokonce původ již v těhotenství matek obézních osob. (15)

Proces to však naštěstí není nezvratný a jednou z látek, které mohou vznik a léčbu obezity ovlivnit je i EGCG. Při hubnutí sice bude vždy hrát nejdůležitější roli rovnováha mezi energetickým příjmem a výdejem, kromě toho jsou tu však i další faktory: proliferace (tj. rychlé množení) buněk, z nichž vzniká tuková tkáň, rychlost tvorby tuků z přijaté energie (tzv. lipogeneze) a ochota těla využívat tukové zásoby jako zdroj energie (proces tzv. lipolýzy), což jsou všechno procesy, které lze ovlivnit prostřednictvím epigenetiky. (16) Výzkumy totiž například ukázaly, že obézní osoby mají ve srovnání s lidmi s normální váhou odlišnou míru epigenetických změn v oblasti DNA a histonů (bílkoviny, které vytvářejí prostorovou strukturu DNA). (17-19)

Zelený čaj je již léta oblíbený jako „spalovač tuků“, dlouho se však jeho účinky přičítaly hlavně obsahu kofeinu. Výzkumy ovšem ukázaly, že mnohem důležitější je přítomnost EGCG, který dokáže proces hubnutí ovlivňovat prostřednictvím řady procesů: zvyšuje energetický výdej, míru oxidace (tj. spalování) tuků, snižuje vstřebávání glukózy a tuků, potlačuje diferenciaci tukových buněk i aktivitu enzymu lipázy a ovlivňuje i chuť k jídlu. (16)

Důležitým faktorem je i snížení zánětlivých procesů v těle. Obezita totiž s sebou přináší mírný celotělový zánět, který nejen zhoršuje celkový zdravotní stav, ale zároveň komplikuje snahy o hubnutí. Snížení zánětů tedy znamená i usnadnění hubnutí (45).

Dalším faktorem je i vliv EGCG na složení střevního mikrobiomu. Ukazuje se totiž, že mikrobiom obézních osob má obecně nižší druhovou rozmarnitost a jednotlivé druhy jsou zde zastoupeny v odlišném poměru – zejména jde o nižší podíl bakterií Bacteroidetes, a naopak vyšší podíl bakterií Firmicutes. Stoupá zde také počet genů, které jsou zodpovědné za vstřebávání sacharidů z potravy – jinými slovy tedy platí, že kvůli odlišnému složení střevního mikrobiomu umějí obézní lidé získat ze stejného jídla více energie než lidé štíhlí, a proto po totožné stravě více přibírají. I tento problém přitom dokáže EGCG pozitivně ovlivnit. (45-49)

Zvláště efektivně EGCG funguje ve spojení s fyzickou aktivitou – jeho užívání spolu s pravidelným pohybem prokazatelně vede k vyšším váhovým úbytkům než pouze samotný pohyb. Dochází přitom nejen k úbytku tuku, včetně ze zdravotního hlediska problematického tuku v oblasti břicha, ale zároveň je sníženo riziko úbytku aktivní svalové hmoty – ta dokonce ve spojení s posilovacím tréninkem narůstá lépe v kombinaci s užíváním EGCG než bez něj. Při cvičení aerobního charakteru zase dochází ke zlepšení schopnosti organismu využívat jako zdroj energie tuky i ke zvýšení celkového energetického výdeje. Po fyzické zátěži byla také u dobrovolníků zaznamenána vyšší úroveň metabolismu, jejich tělo tedy spalovalo více energie v klidu. (56, 57)

Podstatné rovněž je, že po ukončení dietních omezení usnadňuje EGCG udržení dosažené hmotnosti (44).

Následky nezdravého stravování

Zajímavé také je, že EGCG může pomoci zmírnit následky některých stravovacích nešvarů. Když například vědci krmili pokusné myši stravou s vysokým obsahem tuků, došlo u nich k negativním změnám v oblasti metylace genů a také ke zhoršení poměru důležitých střevních bakterií (Firmicutes/Bacteroidetes) a celkovému zvýšení zánětlivých procesů v těle. Když bylo poté zvířatům podáváno EGCG, došlo ke zvrácení všech těchto negativních procesů (43).

Protirakovinné působení

EGCG pomáhá v prevenci nádorových onemocnění hned několika způsoby. Prvním z nich je silné antioxidační působení, které omezuje poškození buněčné DNA. Dobře prozkoumám je tento jev například v případě rakoviny prsu (1).

Neméně důležité je ovšem i epigenetické působení. EGCG je totiž schopno, zjednodušeně řečeno, zapínat a vypínat určité geny, které jsou zodpovědné za vznik nádorového bujení (9). Tento efekt bylo prokázán například u nádorů tlustého střeva (2-3, 8), velmi výrazný je však u i u těch typů nádorových onemocnění, při jejímž vzniku hraje důležitou roli hormonální rovnováha, tedy zejména u rakoviny prsu (4) či prostaty (7, 12) a dalších. Epigenetické podstaty je i schopnost EGCE bránit rozšiřování nádorů formou vzniku metastáz – dobře prozkoumáno je to například opět u nádorů prsu (5-6).

EGCG je však dokonce schopen přímo způsobovat i smrt nádorových buněk. Tělesné buňky totiž mají tzv. schopnost apoptózy čili programované buněčné smrti. Když taková buňka dostane signál, že se množí příliš rychle, nastartuje v sobě procesy sebezničení. Nádorové buňky ovšem tuto schopnost ztrácejí, což je příčinou jejich nekontrolovaného množení. EGCG pak patří mezi živiny, které prostřednictvím epigenetického působení dokáží tuto schopnost obnovovat a tím zastavovat nádorové bujení (1).

Důležitou roli v potinádorovém působení EGCG hraje jeho schopnost ovlivňovat tzv. transkripční faktory NF-kappaB. Jde o látky, které vstupují do buněčných jader, kde přímo ovlivňují přepis některých genů. NF-kappaB se například účastní produkce protilátek, takže ovlivňují naši imunitu, ale reguluje také proces apoptózy neboli buněčné smrti. Zajímavé přitom je, že EGCG ovlivňuje apoptózu nádorových, ale nikoliv normálních buněk – ty nechává nedotčeny.

Dalším způsobem, kterým EGCG může ovlivňovat nádorová onemocnění je snižování produkce telomerázy, enzymu, který je schopen prodlužovat konce chromozomů neboli telomery. Za normálních okolností pracuje pouze v dělících se zárodečných buňkách, v klasických tělních buňkách je její funkce blokována. Jedinou výjimku představují buňky nádorové, kterým telomeráza umožňuje mnohonásobné dělení. Pokud je v nádorových buňkách zablokována, po 23-26 děleních umírají. (35) A právě EGCG patří mezi látky, které dokáží funkci telomerázy snižovat. (36, 37)

Kardiovaskulární onemocnění

I v této oblasti bylo donedávna vyzdvihováno především antioxidační působení polyfenolů ze zeleného čaje, poslední výzkumy ovšem naznačují, že i tady může hrát důležitou roli epigenetické působení EGCG – ukazuje se totiž, že vznik některých srdečně cévních nemocí, zejména pak aterosklerózy, je svázán s procesem metylace cytosinu, což je jeden z hlavních epigenetických mechanismů.

Často bývá citována japonská studie, která je jedinečná svým rozsahem – autoři totiž sledovali totiž více jak 40 000 osob po dobu 11 let. Zjistili přitom, že ti z nich, kteří pili denně alespoň 5 šálků zeleného čaje, měli o 16 % nižší riziko předčasného úmrtí a výskyt kardiovaskulárních chorob byl u nich nižší dokonce o 26 %. (10) Prokázán byl i výrazný vliv EGCG na snížení LDL cholesterolu v krvi a krevního tlaku (11).

Protizánětlivá aktivita

Principem protizánětlivého působení přírodních substancí i chemických léčiv je tzv. inhibice neboli potlačení mediátoru zánětů – prostaglandinů. Klíčovou roli při jejich vzniku přitom hrají enzymy jménem cyklooygenázy (COX), které se účastní vz niku prostaglandinů z kyseliny arachidonové. Až v roce 1991 přitom byla objevena skutečnost, že cyklooxygenáza není pouze jedna sloučenina, ale že existuje ve dvou formách – COX1 a COX2. COX1 je přitom přítomna v konstantním množství ve všech buňkách, zatímco COX2 vzniká pouze v místě zánětu. Pokud tedy chceme potlačit zánět, je důležité inhibovat především COX2, ale nikoliv COX1, protože ta má v organismu řadu důležitých funkcí, jako je například ochrana žaludeční sliznice. Proto také některé protizánětlivé léky, které potlačují produkci obou typů COX, mohou způsobovat žaludeční potíže (typickým příkladem je aspirin).

A právě EGCG patří mezi látky, které dokáží účinně inhibovat COX2, ovšem bez vlivu na COX1. (30) Díky tomu mohou ovlivnit vznik a léčbu některých typů rakoviny, které mají zánětlivý podklad, srdečně cévních nemocí (32), diabetu, obezity, artrózy (31) ale také například urychlit regeneraci po náročné pohybové aktivitě.

Proces stárnutí

Stárnutí je věc zcela nevyhnutelná, jeho rychlost však můžeme ovlivnit poměrně zásadně. Klíčem je přitom opět epigenetika. Procesy, které jsou její podstatou (metylace genů, acetylace histonů), totiž ovlivňují to, zda bude ten který gen „přečten“, tedy jestli podle něj budou či nebudou syntetizovány bílkoviny. To pak má vliv nejen na samotný proces stárnutí organismu, konkrétně například na schopnost buněk opravovat poškozenou DNA, ale i na řadu s věkem souvisejících degenerativních chorob. (14, 20)

Nadějně vypadají i studie zaměřující se na vliv EGCG na tzv. Metuzalém gen. Jde o gen nazvaný podle biblického Metuzaléma, jež se dožil 960 let, jehož úkolem je zbavovat organismus poškozených buněk. Když se vědci pokoušeli manipulovat s tímto genem u octomilek, dosáhli toho, že žily o třetinu déle než jejich normální kolegyně. (34)

EGCG také dokáže ovlivňovat i viditelné projevy stárnutí, například stav naší pleti. Aktiiuje totiž kožní buňky, tzv. keratinocyty ve svrchní vrstvě pokožky, ovlivňuje jejich schopnost dělení a tím snižuje tvorbu vrásek. Zároveň přitom ale může i zlepšit stav některých kožních nemocí (například lupenky), příznivě ovlivnit hojení ran a snížit tvorbu jizev.

Ztučnění jater

Podávání EGCG se při pokusech na myších velmi osvědčilo při ztučnění jater nealkoholického původu. EGCG zde výrazně potlačilo ukládání tuků a akumulaci triglyceridů v játrech. Důvodem je i zde pravděpodobně pozitivní vliv na střevní mikrobiom. (50)

Alzheimerova a Parkinsonova choroba

Vědci v lidském genomu identifikovali celkem 28 oblastí, které mohou být zodpověděné za vznik Alzheimerovy choroby. Ukazuje se přitom, že důležitou roli v tomto procesu hraje právě epigenetika – u lidí, u nichž byl po smrti zjištěn vysoký výskyt amyloidních plaků v mozku (jeden z projevů Alheimerovy choroby) byla například zjištěna také vysoká míra metylace některých oblastí genů. (23-25) EGCG přitom dokáže účinně potlačovat právě proces metylace genů, a proto může hrát výraznou roli i v prevenci a léčbě této nemoci.

Pozitivní vliv byl rovněž prokázán u dalších neurodegenerativní nemocí, například Parkonsonovy choroby. Výzkumy ukazují, že dva šálky zeleného čaje denně dokáží výrazně snížit riziko této nemoci a mají též pozitivní vliv na kognitivní schopnosti. (21, 22) Užívání EGCG navíc zvyšuje efektivitu léčby Parkinsonovy choroby. Při ní se totiž se užívají léky s obsahem látky jménem levodopa (L-dopa), z níž je v mozku syntetizován dopamin (samotný dopamin neprochází přes bariéru mezi krevním oběhem a mozkem a jeho užívání tedy nemá smysl). ECCG přitom omezuje metylaci L-dopa, při které je přeměňován na neúčinnou formu.

Mentální výkonnost a míra stresu

EGCG přímo ovlivňuje i mentální výkonnost u zdravých osob, a to nejen při pravidelném užívání, ale i bezprostředně. Když bylo například dobrovolníkům v rámci jedné studie podáno 300 mg EGCG, došlo u nich k výraznému nárůstu mozkové aktivity, která byla zaznamenána i pomocí EEG. Zajímavé přitom je, že ačkoliv se u sledovaných osob projevilo zlepšení pozornosti a mozkové aktivity, zároveň u nich došlo k celkovému zklidnění a snížení míry stresu. (53) Protistresové účinky zeleného čaje byly rovněž potvrzeny i dalšími studiemi.

Deprese

Zelený čaj i extrakt s obsahem EGCG má pozitivní účinky a náladu a protidepresivní působení. Kombinuje přitom hned několik mechanismů účinku, například silný protizánětlivý efekt či regulaci aktivity osa hypofýza – hypotalamus – nadledvinky. Pokud jde o zelený čaj, tak konzumace tří šálků denně snižuje riziko deprese v průměru o 37 %. (54)

Downův syndrom

Podstata této choroby, která se projevuje řadou tělesných i duševních příznaků, je ryze genetická – postižené osoby mají ve svých buňkách 21. chromozom nikoliv dvakrát, ale třikrát. Ukazuje se ovšem, že míru projevů této poruchy do značné míry ovlivňovat lze – zejména míra postižení v oblasti učení a paměti je totiž ovlivňována epigeneticky, například prostřednictvím metylace DNA a modifikace histonů, a tyto změny jsou dokonce vratné. (28, 29)

Výzkumy ukázaly, že u osob s Downovým syndromem je výrazně redukován presynaptický protein alfa-synuklein. Pokusy na myších přetom potvrdily, že právě EGCG dokáže tvorbu této látky pozitivně ovlivnit. (26) Kromě toho může regulovat i tvorbu enzymu Dyrk1A, který je nezbytný pro vývoj mozku. Právě jeho nadměrná aktivita je přitom považována za patogenní faktor při Downově syndromu. (27)

Crohnova choroba a ulcerózní kolitida

Ve zdravém střevě je regulováno množství epiteliárních buněk tak, aby přesně pokrývaly povrch takzvaných klků neboli výběžků střevní sliznice. Při vzniku nových buněk proto ty původní podlehnou apoptóze (tj. buněčné smrti). Pokud je proces apoptózy narušen, dochází k narušení bariérové funkce střevní stěny, nepřiměřené reakci imunitního systému a tvorbě zánětlivých látek. To jsou hlavní projevy dvou nejčastějších střevních onemocnění, Crohnovy choroby a ulcerózní kolitidy.

Při podávání EGCG přitom v rámci výzkumů došlo ke zmírnění střevního zánětu, tvorby zánětlivých látek a snížení aktivity onemocnění, a to na podobné úrovni, jako při léčbě nejčastěji užívaným konvenčním lékem sulfasalazinem, který má řadu nepříznivých účinků. (51, 52)

Kloubní onemocnění

Studie in vitro potvrdily, že EGCG má potenciál chránit kloubní chrupavku před degradací. Důležitým mechanismem je zde potlačení produkce prozánětlivých interleukinů (jedny z látek vyvolávajících zánět), které mají na buňky chrupavky destruktivní účinek. Tento efekt se může uplatnit jak při artróze, tak i při revmatoidní artritidě. Buňky chrupavky ošetřené pomocí EGCG také ve studiích prokázaly vyšší životaschopnost i odolnost vůči působení volných radikálů a měly také v sobě vyšší obsah proteoglykanů, což jsou látky, které na sebe váží vodu a zvyšují pružnost kloubní chrupavky a její odolnost vůči tlaku. (34, 55). EGCG rovněž potlačuje nadměrný růst buněk jménem synoviální fibroblasty a jejich schopnost produkovat zánětlivé látky, což je proces typický pro revmatoidní artritidu. (35)

Sportovní výkonnost

V souvislosti s hubnutím jsme už zmiňovali, že EGCG podporuje schopnost těla využívat při aerobní zátěži tuky jako palivo. Tento efekt je ale zároveň velmi důležitý pro vytrvalostní sportovce, zvláště pak pro ty, jejichž výkon v závodě přesahuje dobu trvání 90 minut (do této doby si tělo obvykle vystačí se zásobami sacharidů).

Když například vědci v rámci jedné studie podali dobrovolníkům s normální hmotností před fyzickou aktivitou (30 minut zátěže na úrovni 60 % VO2max) 890 g katechinů ze zeleného čaje, z toho 366 g tvořilo EGCG, došlo u nich při zátěži ke zvýšení oxidace tuků v celém těle o neuvěřitelných 17 %! V další studii zase dobrovolníci absolvovali 10týdenní vytrvalostní trénink (3x týdně 60 minut na úrovni 60 % VO2max) a přitom užívali denně 573 g čajových katechinů (z toho cca 100 g EGCG), a po této době při nich vědci při kontrolní 90minutové zátěži zaznamenali zvýšenou schopnost využívání tuků coby zdroje energie, a to na úkor spalovaných sacharidů. U skupiny, která při stejném tréninku užívala placebo, přitom k žádné podstatné změně poměru spalovaných cukrů a tuků nedošlo. To je velice důležitý efekt, protože když je sportovec schopen spalovat při stejné intenzitě zátěže více tuků, šetří tím zásoby polysacharidu glykogenu ve svalech, a tudíž je schopen příslušné tempo udržet po výrazně delší dobu. V pokusech na myších, které absolvovaly 10týdenní vytrvalostní trénink spolu s užíváním EGCG dokonce došlo poté došlo k výraznému zvýšení výkonnosti v testu běhu konstantní rychlostí do vyčerpání – pokusné myšky při něm vydržely běžet v průměru o 30 % déle! (57)

V dalších studiích došlo u dobrovolníků při vytrvalostním tréninku spojeným s užívání vyšších dávek EGCG (až 1000 mg denně) také k nárůstu VO2max, což je hodnota vyjadřující maximální množství kyslíku, které jsou svaly schopné při zátěži využít. VO2max je tak považováno za důležitý ukazatel vytrvalostní výkonnosti. EGCG navíc výrazně zmírňuje oxidativní stres spojený s fyzickou zátěží, což spolu s jeho protizánětlivými účinky vede k urychlení regenerace. (57)

Užívání a kontraindikace

EGCG se v rámci prevence obvykle užívá v množství 100-200 mg denně, pro léčebné účely jsou používány dávky vyšší, obvykle 400-1000 mg za den. Vysoké dávky by ale neměly být konzumovány dlouhodobě. U osob užívajících denně více než 800 mg EGCG byla totiž zjištěna zvýšená hladina transaminázy, což je látka signalizující poškození jater (41). Za bezpečnou pro každodenní užívání bývá pokládána dávka nepřesahující 338 g (42). Pro dosažení účinnosti je vhodná minimálně dvouměsíční kúra.

EGCG není vhodné při snížené funkci štítné žlázy a také při jaterních onemocněních (s výjimkou ztučnění jater, kde má výrazně pozitivní efekt). Kontraindikací může být i užívání léků na stabilizaci srdečního rytmu, benzodiazepinů (na úzkost), beta-blokátorů, efedrinu, některých antidepresiv, a dokonce může ovlivňovat účinnost antibiotik.

 1. Thangapazham RL, Passi N, Maheshwari RK. Green tea polyphenol and epigallocatechin gallate induce apoptosis and inhibit invasion in human breast cancer cells. Cancer Biol Ther. 2007 Dec;6(12):1938-43.
 2. Sabita N Saldanha,Rishabh Kala, Trygve O Tollefsbol Molecular mechanisms for inhibition of colon cancer cells by combined epigenetic-modulating epigallocatechin gallate and sodium butyrate. Exp Cell Res 2014 May 8;324(1):40-53. Epub 2014 Feb 8
 3. Masahito Shimizu,Atsuko Deguchi, Jin T E Lim, Hisataka Moriwaki, Levy Kopelovich, I Bernard Weinstein. Epigallocatechin gallate and polyphenon E inhibit growth and activation of the epidermal growth factor receptor and human epidermal growth factor receptor-2 signaling pathways in human colon cancer cells. Clin Cancer Res 2005 Apr;11(7):2735-46
 4. Muneyuki Masuda,Masumi Suzui, Jin T E Lim, I Bernard Weinstein. Epigallocatechin-3-gallate inhibits activation of HER-2/neu and downstream signaling pathways in human head and neck and breast carcinoma cells. Clin Cancer Res 2003 Aug;9(9):3486-91
 5. Sen T, Chatterjee A. Epigallocatechin-3-gallate (EGCG) downregulates EGF-induced MMP-9 in breast cancer cells: involvement of integrin receptor alpha5beta1 in the process.Eur J Nutr. 2011 Sep;50(6):465-78.
 6. Leong H, Mathur PS, Greene GL. Green tea catechins inhibit angiogenesis through suppression of STAT3 activation. Breast Cancer Res Treat.2009 Oct;117(3):505-15.
 7. Bhatia N1, Agarwal R. Detrimental effect of cancer preventive phytochemicals silymarin, genistein and epigallocatechin 3-gallate on epigenetic events in human prostate carcinoma DU145 cells. Prostate. 2001 Feb 1;46(2):98-107
 8. April B. Cabang,Yuan Fang, Jay Morris, and Michael J. Wargovich. Epigallocatechin gallate inhibits colon cancer cell proliferation by modulating epigenetic enzymes (DNMTs, HDACs, and HATs). AACR Annual Meeting 2014; April 5-9, 2014; San Diego, CA
 9. Schramm L (2013) Going Green: The Role of the Green Tea Component EGCG in Chemoprevention. J Carcinogene Mutagene 4: 142. doi:10.4172/2157-
 10. 10.  Shinichi Kuriyama, MD, PhD; Taichi Shimazu, MD; Kaori Ohmori, MD, PhD; Nobutaka Kikuchi, MD; Naoki Nakaya, PhD; Yoshikazu Nishino, MD, PhD; Yoshitaka Tsubono, MD, PhD; Ichiro Tsuji, MD, PhD. Green Tea Consumption and Mortality Due to Cardiovascular Disease, Cancer, and All Causes in Japan. JAMA. 2006;296(10):1255-1265. doi:10.1001/jama.296.10.1255.
 11. Maron D, et al.Cholesterol-lowering effect of a theaflavin-enriched green tea extract: a randomized controlled trial. Arch Intern Med. 2003 Jun 23;163(12):1448-53.
 12. Emma C. Stuart,Marissa J. Scandlyn, Rhonda J. Rosengren. Role of epigallocatechin gallate (EGCG) in the treatment of breast and prostate cancer. Life Sciences,Volume 79, Issue 25, 17 November 2006, Pages 2329–2336
 13. Chaturvedi, P.; S.C. Tyagi (2014). „Epigenetic Mechanisms Underlying Cardiac Degeneration and Regeneration“. International Journal of Cardiology 173 (1): 1–11. doi:1016/j.ijcard.2014.02.008
 14. S.L. Martin, T.M. Hardy, and T.O. Tollefsbol. Medicinal Chemistry of the Epigenetic Diet and Caloric Restriction. Curr Med Chem. 2013; 20(32): 4050–4059.
 15. Esther C. Y. Woon and Joel D. W. Toh. Anti-obesity Effects of Natural Products from an Epigenetic Perspective. Department of Pharmacy, National University of Singapore, 18 Science Drive 4, Singapore 117543, Singapore.
 16. W. Yun. Posible Anti-obesity therapeutics from Natur. Phytochemistry 71 (2010) 1625-1641.
 17. D. Gluckman, M.A. Hanson, T. Buklijas, F.M. Low, A.S. Beedle. Epigenetic mechanisms that underpin metabolic and cardiovascular diseases Nat. Rev. Endocrinol. 5 (2009) 401-408.
 18. C. Dolinoy, R.L. Jirtle. Environmental Epigenomics in Human Health and Disease. Environ. Mol. Mutagen 49 (2008) 4-8.
 19. B. Schwartz, V. Pirrotta. Polycomb complexes and epigenetic states. Curr. Opin. Cell Biol. 20 (2008) 266-273.
 20. Mathers J.C. Nutritional modulation of ageing: Genomic and epigenetic approaches. Science Direct Volume 127, Issue 6, June 2006, Pages 584–589.
 21. Kuriyama S, Hozawa A, Ohmori K, Shimazu T, Matsui T, Ebihara S, Awata S, Nagatomi R, Arai H, Tsuji I. Green tea consumption and cognitive function: a cross-sectional study from the Tsurugaya Project 1. J. Clin. Nutr.2006;83(2):355–361.
 22. Hu G, Bidel S, Jousilahti P, Antikainen R, Tuomilehto J. Coffee and tea consumption and the risk of Parkinson‘s disease. Disord. 2007;22(15):2242–2248.
 23. Yu L, Chibnik LB, Srivastava GP, Pochet N, Yang J, Xu J, Kozubek J, Obholzer N, Leurgans SE, Schneider JA, Meissner A, De Jager PL, Bennett DA.Association of Brain DNA methylation in SORL1, ABCA7, HLA-DRB5, SLC24A4, and BIN1 with pathological diagnosis of Alzheimer disease. JAMA Neurol. 2015 Jan;72(1):15-24.
 24. Traynor BJ, Renton AE.Exploring the epigenetics of Alzheimer disease. JAMA Neurol. 2015 Jan;72(1):8-9.
 25. http://www.alzforum.org/news/research-news/epigenetic-alterations-mark-alzheimers-disease-genes
 26. Ramakrishna N, Meeker HC, Brown WT. Novel Epigenetic Regulation of Alpha-Synuclein Expression in Down Syndrome. Mol Neurobiol. 2014 Nov 23.
 27. Yasushi Ogawa, Yosuke Nonaka, Toshiyasu Goto, Eriko Ohnishi, Toshiyuki Hiramatsu, Isao Kii, Miyo Yoshida, Teikichi Ikura, Hiroshi Onogi, Hiroshi Shibuya, Takamitsu Hosoya, Nobutoshi Ito & Masatoshi Hagiwara. Development of a novel selective inhibitor of the Down syndrome-related kinase Dyrk1A. Nature Communications1, Article number:86, doi:10.1038/ncomms1090
 28. Alain D. Dekker,Peter P. De Deyn , Marianne G. Rots. Epigenetics: The neglected key to minimize learning and memory deficits in Down syndrome. Neuroscience & Biobehavioral Reviews, Volume 45, September 2014, Pages 72–84
 29. Hussain T, Gupta S, Adhami VM, Mukhtar H. Green tea constituent epigallocatechin-3-gallate selectively inhibits COX-2 without affecting COX-1 expression in human prostate carcinoma cells. Int J Cancer. 2005 Feb 10;113(4):660-9.
 30. Haqqi TM, et al.Prevention of collagen-induced arthritis in mice by a polyphenolic fraction from green tea. Proc Natl Acad Sci USA 1999;96(8):4524-9
 31. Kuriyama S, Shimazu T, Ohmori K, Kikuchi N, Nakaya N et al. (2006) Green tea consumption and mortality due to cardiovascular disease, cancer, and all causes in Japan: the Ohsaki study. JAMA 296: 1255-1265. doi:10.1001/jama.296.10.1255. PubMed: 16968850.
 32. Nihal Ahmad, Pingyan Cheng, Hasan Mukhtar. Cell Cycle Dysregulation by Green Tea Polyphenol Epigallocatechin-3-Gallate.
 33. Nati. Cancer Inst. 89, 1881-1886 (1997)
 34. Zhang C, Li G, Casas-Tintó S, Lin N, Chung M, Moreno E, Moberg K and Zhou L. An Intergenic Regulatory Region Mediates Drosophila Myc -Induced Apoptosis and Blocks Tissue Hyperplasia. Oncogene. 2014 Jun 16. doi: 10.1038/onc.2014.160.
 35. ROBERT C. KING; WILLIAM D. STANSFIELD; PAMELA K. MULLIGAN.A Dictionary of Genetics, Seventh Edition. [s.l.] : Oxford University Press, 2006.
 36. Salahuddin Ahmed. Green tea polyphenol epigallocatechin 3-gallate in arthritis: progress and promise. Green tea polyphenol epigallocatechin 3-gallate in arthritis: progress and promise. Arthritis Res Ther. 2010; 12(2): 208.
 37. Ahmed S, Pakozdi A, Koch AE. Regulation of interleukin-1β-induced chemokine production and matrix metalloproteinase 2 activation by epigallocatechin-3-gallate in rheumatoid arthritis synovial fibroblasts. Arthritis Rheum. 2006;54:2393–2401.
 38. Mittal A, Pate MS, Wylie RC, Tollefsbol TO, Katiyar SK. EGCG down-regulates telomerase in human breast carcinoma MCF-7 cells, leading to suppression of cell viability and induction of apoptosis. Int J Oncol. 2004 Mar;24(3):703-10.
 39. Shu-Chun Lin,  Wan-Chun Li, Jing-Wen Shih, Kuo-Fu Hong, Yen-Ru Pan, Jing-Jer LinThe tea polyphenols EGCG and EGC repress mRNA expression of human telomerase reverse transcriptase (hTERT) in carcinoma cells. Cancer Letters May 4, 2005;
 40. Stephen Hsu, Wendy B. Bollag, Jill Lewis, Qin Huang, Baldev Singh, Mohamed Sharawy, Tetsuya Yamamoto, and George Schuster. Green Tea Polyphenols Induce Differentiation and Proliferation in Epidermal Keratinocytes (2003). Journal of Pharmacology And Experimental Therapeutics. First published on March 27, 2003; DOI: 10.1124/jpet.103.049734.
 41. Ki Sung Kang et al. Dual beneficial effects of (-)-epigallocatechin-3-gallate on levodopa methylation and hippocampal neurodegeneration: in vitro and in vivo studies. PLoS One.5(8):e11951 (Aug. 2010).
 42. Seema Bhagwat, David B. Haytowitz and Joanne M. Holden. USDA Database for the Flavonoid Content of Selected Foods. Relase 3. September 2011 https://www.ars.usda.gov/ARSUserFiles/80400525/Data/Flav/Flav_R03.pdf
 43. https://efsa.onlinelibrary.wiley.com/doi/epdf/10.2903/j.efsa.2018.5239
 44. JiangHu, DonnaWebster, JoyceCao, AndrewShao. The safety of green tea and green tea extract consumption in adults – Results of a systematic review. Regulatory Toxicology and Pharmacology. Volume 95, June 2018, Pages 412-433.
 45. Marlene Remely,  Franziska Ferk,  Sonja Sterneder,  Tahereh Setayesh,  Sylvia Roth,  Tatjana Kepcija,  Rahil Noorizadeh,  Irene Rebhan,  Martina Greunz,  Johanna Beckmann,  Karl-Heinz Wagner,  Siegfried Knasmüller,  and Alexander G. Haslberger. EGCG Prevents High Fat Diet-Induced Changes in Gut Microbiota, Decreases of DNA Strand Breaks, and Changes in Expression and DNA Methylation of Dnmt1 and MLH1 in C57BL/6J Male Mice. Oxid Med Cell Longev. 2017; 2017: 3079148.
 46. Bose M., Lambert J. D., Ju J., Reuhl K. R., Shapses S. A., Yang C. S. The major green tea polyphenol, (-)-epigallocatechin-3-gallate, inhibits obesity, metabolic syndrome, and fatty liver disease in high-fat-fed mice. The Journal of Nutrition. 2008;138(9):1677–1683.
 47. Wang S., Moustaid-Moussa N., Chen L., et al. Novel insights of dietary polyphenols and obesity. The Journal of Nutritional Biochemistry. 2014;25(1):1–18.
 48. Tremaroli V., Bäckhed F. Functional interactions between the gut microbiota and host metabolism. Nature. 2012;489(7415):242–249.
 49. Armougom F., Henry M., Vialettes B., Raccah D., Raoult D. Monitoring bacterial community of human gut microbiota reveals an increase in Lactobacillusin obese patients and Methanogens in anorexic patients. PLoS ONE. 2009;4(9)]
 50. Turnbaugh P. J., Ley R. E., Mahowald M. A., Magrini V., Mardis E. R., Gordon J. I. An obesity-associated gut microbiome with increased capacity for energy harvest. Nature. 2006;444(7122):1027–1031.
 51. Turnbaugh P. J., Hamady M., Yatsunenko T., et al. A core gut microbiome in obese and lean twins. Nature. 2009;457(7228):480–484
 52. Yuji Naito, Chihiro Ushiroda, Katsura Mizushima, Ryo Inoue, Zenta Yasukawa, Aya Abe,Tomohisa Takagi. Epigallocatechin-3-gallate (EGCG) attenuates non-alcoholic fatty liver disease via modulating the interaction between gut microbiota and bile acids. J Clin Biochem Nutr. 2020 Jul;67(1):2-9.
 53. Oz H.S., Ebersole J.L. Application of prodrugs to inflammatory diseases of the gut. Molecules. 2008;13:452–474.
 54. Yang F., Oz H.S., Barve S., de Villiers W.J., McClain C.J., Varilek G.W. The green tea polyphenol (−)-epigallocatechin-3-gallate blocks nuclear factor-kappa B activation by inhibiting I kappa B kinase activity in the intestinal epithelial cell line IEC-6. Mol. Pharmacol. 2001;60:528–533.
 55. Andrew Scholey, Luke A Downey, Joseph Ciorciari, Andrew Pipingas, Karen Nolidin, Melissa Finn, Melissa Wines, Sarah Catchlove, Alirra Terrens, Emma Barlow, Leanne Gordon, Con Stough. Acute neurocognitive effects of epigallocatechin gallate (EGCG). Appetite. 2012 Apr;58(2):767-70.
 56. Dylan O’Neill Rothenberg, Lingyun Zhang. Mechanisms Underlying the Anti-Depressive Effects of Regular Tea Consumption. Nutrients. 17 June 2019.
 57. Bae JY, Matsumura K, Wakitani S, Kawaguchi A, Tsutsumi S, Hyon SH. Beneficial storage effects of epigallocatechin-3-o-gallate on the articular cartilage of rabbit osteochondral allografts. Cell Transplant. 2009;18:505–512.
 58. Akira Shimotoyodome, Satoshi Haramizu, Misako Inaba, Takatoshi Murase, Ichiro Tokimitsu. Exercise and green tea extract stimulate fat oxidation and prevent obesity in mice. Med Sci Sports Exerc. 2005 Nov;37(11):1884-92.
 59. Ewa Jówko. Antioxidants in Sport Nutrition, Chapter 8 – Green Tea Catechins and Sport Performance. 2015 Taylor & Francis Group, LLC.

2 Komentáře

 1. Iveta

  Dobrý den,
  chtěla bych se zeptat na vhodnost užívání EGCG pro mého 86 letého tatínka.
  Tatínek byl celý život docela zdráv. Trpěl akorát na žaludeční vředy- jednou /je to už 20 let) mu jeden praskl a má varixy na levé dolní končetině (škaredé), pravá je naprosto v pořádku.
  Ještě v únoru otec chodil nejméně 1-2km denně, nakupoval a vařil, vše bravurně zvládal. Nicméně je to asi 2-3 měsíce zpět se zdraví začalo bortit- nejprve pravá kyčel, pak levá, pak obě kolena a nakonec levé i pravé rameno a páteř… užíval chvíli i nesteroidní antiflogistika (Movalis), ale bez valného úspěchu. Navíc z rozboru krve jsme zjistili, že je tatínek chudokrevný (málo hemoglobinu, chybí mu železo, trochu i kys. listová, má málo červených krvinek, zvýšené CRP (49mg/l) a snížený tumor. marker fPSA/PSA (=17). Nasadila jsem mu před měsícem Boswelii epigemic… 2x 2 tbl denně, úspěch má na kyčle a kolena (to se zlepšilo), ale bohužel má cvelké bolesti v ramenách a před 5 týdny mu začaly natékat ruce (hřbet rukou a zápěstí, že nemůže skoro nic i s těmi rameny dělat… ani se v noci přikrýt. Začal brát železo (ve vstřebatelné formě – Novoferrin) a kys. listovou- otoky rukou se mírně zlepšily, ramena ne.. Po návštěvě i ortopeda mu bylo řečeno, že na jednom rameni, které ho bolí méně, už nemá žádnou tzv. rotátorovou manžetu a to pravé, které ho bolí ještě více, ještě nějaká zbyla… Tatínek také za tu dobu dost zhubnul, hodně ztratil ze svalů, a je velice unavený- každou chvíli usíná, pak se vzbudí a do hodiny si musí lehnout,. přičemž okamžitě tvrdě spí. Dnes mu objednávám další Boswelii, v které si myslím, že je dobré pokračovat, ale ráda bych mu ještě něco přidala.. hlavně kvůli té únavě a chudokrevnosti a pak, zda je něco dobrého na ty otoky rukou a bolesti v ramenách… EGCG píšete, že má ale vliv spíše pro hubnutí člověka, ale tatínek je nyní hodně hubený a naopak by potřeboval přibrat.
  Pokud tam máte, prosím, nějakého opravdu znalce, který by mohl být nápomocen a doporučil by kombinace dalších vašich přípravků (nebo i jiných- zvažovala jsem také vitamín C), napište mi, prosím, co nejdříve, abych je mohla tatínkovi objednat a ulevit mu v jeho problémech. Moc děkuji! s pozdravem Iveta Chvátalová

  1. blanka

   Dobrý den, boswelie je určitě dobrá volba, na zmírnění bolestí kloubů dobře funguje rozmarýn, ale to bych spíše s boswelií střídala (například měsíc boswelii, měsíc rozmarýn). Rozhodně by neškodilo se zaměřit i na ledviny – jejich zhoršená funkce se může projevit nejen zmíněnými otoky, ale právě i bolestmi kloubů a velkou celkovou únavou. Osobně mám k tomuto účelu nejlepší zkušenosti s ledvinovým čajem podle Janči (prodává se i sáčkovaný, ale sypaný bývá obvykle v lepší kvalitě). Chce to pít alespoň měsíc (lépe dva) dvakrát denně. Spíše než EGCG bych pak volila kombinaci resveratrolu a OPC – má celkový posilující efekt, zlepší metabolismus vápníku a dokonce může pomoci i proti chudokrevnosti. Pokud má tatínek rád červené víno, může si ho dát skleničku zároveň s touto kombinací, zlepší to její vstřebávání. Rozmarýn také můžete dobře kombinovat i s omega-3, ty jsou pro seniory hodně důležité. Užívání jednotlivých doplňků rozložte – ráno na lačno bych začala ledvinovým čajem, v průběhu dopoledne zařadit rozmarýn s omega-3 nebo boswelii, odpoledne (nalačno) další ledvinový čaj a večer resveratrol s OPC.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Newsletter

PŘIHLASTE SE K ODBĚRU NOVINEK A MĚJTE VŽDY ČERSTVÉ INFORMACE

Nejčtenější články

Vitamin K2
Dědičnost a epigenetika
Slunce a pokožka: posilujte její ochranu na úrovni buněk
Sirtfood dieta: pomůže zhubnout i vám?
Zinek

Související příspěvky

epivyziva-indol-3-karbinol-12122022

Indol-3-karbinol

epivyziva.cz/
epivyziva-nattokinaza-01112022

Nattokináza

epivyziva.cz/
epivyziva-cz-tryptofan-l-tryptofan-03102022

Tryptofan (L-tryptofan)

epivyziva.cz/
epivyziva-cz-genistein-29062022

Genistein

epivyziva.cz/

Související články

epivyziva.cz/
epivyziva.cz/
epivyziva.cz/
epivyziva.cz/
epivyziva.cz/
epivyziva.cz/
epivyziva.cz/
epivyziva.cz/