Mučenka

epivyziva.cz/
epivyziva-byliny-a-ziviny-mucenka-29092021

(Passiflora)

Popis

Rod mučenka, latinsky Passiflora, zahrnuje více než 500 druhů rostlin vyskytujících se převážně v teplých až tropických oblastech. Hojně se vyskytuje také na jihu USA. Nejčastěji se ve fytoterapii využívá mučenka pletní (Passiflora incarnata). Jde o velmi dekorativní, vytrvalou popínavou rostlinu s trojlaločnatými listy a krásnými, 5 – 7 cm velkými fialovobílými květy. Zelené či zelenožluté plody připomínají tvarem vejce. (1) Léčivé účinky ale mají i další druhy.

Historie

Mučenka byla poprvé popsána a pojmenována španělskými objeviteli Ameriky v roce 1529 a stala se symbolem utrpení Krista (odtud také pramení její název). První písemná zmínka o léčivých účincích rostliny pochází z roku 1787, kdy se ve spise Materia Medica Americana od německého přírodovědce Schoepfa objevuje zmínka o jejím používání při epilepsii. Ve skutečnosti je ale její užívání pravděpodobně výrazně starší, jde o tradiční léčivou rostlinu řady původních kultur, zejména v oblasti USA, Mexika a Jižní Ameriky. Plody se využívají i v gastronomii, a to jak v syrovém stavu, tak například k výrobě džemů. (1, 16)

Účinné látky

Mučenka obsahuje celou řadu biologicky aktivních látek, z nichž některé jsou velmi unikátní. Najdeme v ní například řadu flavonoidů (vitexin, orientin, apigenin, kaepmferol, kvercetin a další) či indolové alkaloidy, např. harman, harmin a harmol), chrizin, benzoflavon (BZF).

Mučenka ovšem obsahuje i kyselinu gama-aminomáselnou (GABA), která pomáhá regulovat náladu. Působí totiž proti neurotransmiterům, které způsobují excitaci, takže má zklidňující účinky. Donedávna sice panovalo přesvědčení, že GABA nedokáže překonat bariéru mezi krevním oběhem a mozkem, a tudíž její užívání nemá význam, existují ale i studie, které toto tvrzení popírají. (2,3)

Některé z látek obsažených v mučence mají i epigenetický efekt, tj. jsou schopny ovlivňovat aktivitu jednotlivých genů v DNA.

Léčivé účinky

V tradiční medicíně je mučenka využívána při úzkosti, nespavosti, epilepsii, bolestivé menstruaci a dalších potížích. Moderní věda pak potvrdila její účinnost zejména v následujících případech:

Úzkost

Obsah GABA stejně jako fakt, že se některé látky z mučenky vážou v mozku na tzv. benzodiazepinové receptory, je pravděpodobně důvodem, proč mučenka patří mezi nejúčinnější přírodní prostředky proti úzkosti. Antixyolytické a sedativní účinky mají ovšem i další v ní obsažené látky, například chrizin nebo apigenin. Výrazný ústup potíží byl u osob trpících úzkostí v rámci výzkumů zaznamenán po 2 – 8 týdnech užívání, dávkování se obvykle pohybovalo kolem 400 mg extraktu nebo 45 kapek tinktury 2× denně.  (1, 4-6, 9, 11, 21, 29,36)

Když byla mučenka srovnávána s léky proti úzkosti z kategorie benzodiazepinů (ty mají množství vedlejších účinků a mohou být návykové), ukázalo se, že je srovnatelně účinná (například s lékem oxazepam či diazepam), v některých oblastech může dokonce mít i o něco lepší účinky – například v oblasti zlepšení pracovního výkonu. Ve srovnání s benzodiazepiny také tolik nevyvolává ospalost. (13)

Schopnost tlumit úzkost navíc mučenka prokázala i ve dvou specifických případech. Tím prvním je úzkost před chirurgickými operacemi – v tomto případě se doporučuje mučenku užívat 2 týdny před zákrokem, účinné je ovšem i jednorázové užití, například 500 mg extraktu nebo 20 kapek tinktury 90 minut před samotným zákrokem, pokud to okolnosti dovolují. (9) Jeden z výzkumů pak dokonce ukázal, že mučenka může být efektivní i při snížení strachu z ošetření u zubaře! (12, 30)

Po chirurgických zákrocích byla u pacientů užívajících mučenku také zaznamenána nižší míra zmatenosti a dalších kognitivních problémů. (28) Na druhou stranu ale platí, že mučenka může ovlivňovat účinnost některých typů anestezie, proto by její užívání před chirurgickými zákroky mělo být vždy konzultováno s lékařem.

Mučenka je rovněž vhodná i k preventivnímu užívání v období akutního stresu. (32)

Nespavost

Jedním z nejvýraznějších pozitivních účinků mučenky je zmírnění potíží se spánkem, a to jak ve smyslu lepšího usínání, tak i zlepšení kvality spánku. Zvláště v některých kombinacích (kozlíky, chmel) vykazuje v tomto směru podobnou účinnost, jako syntetické léky proti nespavosti (např. zolpidem). Ideální je užívat mučenku hodinu před ulehnutím buď ve formě extraktu nebo čaje. V rámci výzkumů se účinky projevily po týdnu užívání. (14, 15, 31)

ADHD

Výrazný zklidňující efekt mučenky nachází uplatnění i u dětí (a pochopitelně i dospělých) trpících ADHD neboli poruchou pozornosti spojenou s hyperaktivitou. V rámci jednoho z výzkumů například došlo k výraznému zmírnění příznaků ADHD u dětí ve věku 6 – 13 let po osmi týdnech užívání. (8)

Léčba závislostí

Mučenka může být i velice účinným prostředkem pro usnadnění léčby závislostí. V jedné studii například vědci podávali mučenku osobám, které se léčily ze závislosti na opiátech. U skupiny závislých, kteří mučenku užívali, přitom došlo k podobnému zmírnění úzkosti a dalších abstinenčních příznaků jako u osob užívající lék clonidine. (7)

Zmírnění abstinečních příznaků mučenka prokázala i při léčbě závislosti na kanabiodech, jako je marihuana a hašiš. Klíčem k účinnosti je pravděpodobně obsažený BZF. (1, 17)

Pokusy na zvířatech dokonce naznačují, že BZF z mučenky by mohl být účinný i při léčbě závislosti na nikotinu a alkoholu! (18, 19)

Křeče a bolest

Některé výzkumy ukázaly, že mučenka má protikřečové účinky, a platí to jak pro křeče kosterního svalstva, tak pro křeče při menstruaci. Protože se její složky zároveň vážou i na opioidní receptory, pomáhá zároveň snížit i bolest. (10)

Epilepsie

Jedním z tradičních způsobů využití mučenky je léčba epilepsie, a účinnost v tomto směru prokázaly i moderní výzkumy. Ty potvrdily, že mučenka dokáže snížit četnost, závažnost i dobu trvání záchvatů. Mohla by tak minimálně z části nahradit léčbu antiepileptiky, která mají velké množství negativních vedlejších účinků. (20)

Sexualita a plodnost

Mučenka, zejména pak v ní obsažený BDF, patří také mezi nejúčinnější přírodní prostředky na podporu zvýšení hladiny mužského pohlavního hormonu testosteronu. Potlačuje totiž tvorbu enzymu aromatázy, který je nezbytný pro přeměnu testosteronu na estrogen. Zejména díky tomu mučenka u mužů zvyšuje nejen chuť na sex, ale podporuje také tvorbu a zrání spermií. Chuť na sex ovšem mučenka dokáže účinně zvýšit i u žen, zvláště pak u těch, které procházejí nebo již prošly menopauzou. Pozitivní vliv byl navíc zaznamenán i u osob (obou pohlaví), u nichž byla sexualita narušena nadměrným užíváním alkoholu či kouřením. (1, 22 – 24)

V pokusech na myších byla také zaznamenána přímo i schopnost mučenky působit jako afrodiziakum. (25)

Menstruace

Jak už jsme zmínili výše, je mučenka velmi účinná při menstruačních bolestech a křečích (tzv. dysmenorrhea). Nadměrné stahy dělohy, které bolest způsobují jsou totiž často způsobeny zvýšenou produkcí prostaglandinů, zejména prostaglandinu E2, což je látka způsobující zánět a podráždění nervových zakončení. To pak s sebou nese nejen bolest, ale i zvýšené podráždění. Mučenka zde kombinuje své protibolestivé, protikřečové a protizánětlivé působení a její účinnost je srovnatelná s léky z kategorie analgetik. Účinně také pomáhá zmírnit bolesti a podráždění ve dnech před menstruací. (33 – 35)

Menopauza

Návaly horka, úzkost, deprese, podrážděnost, bolesti hlavy a zad, snížení zájmu o sex či zvýšené riziko osteoporózy – to jsou příznaky, které se u žen často objevují v okamžiku, kdy vaječníky přestanou plnit svou funkci a v těle výrazně klesá hladina ženského pohlavního hormonu estrogenu. Mučenka je přitom schopna výrazně zmírnit intenzitu většiny těchto příznaků, a to už po třech týdnech užívání. (36, 37)

Vliv na dýchací systém

Zatím pouze na zvířatech byl potvrzen antiastmatický efekt mučenky a také její schopnost tlumit kašel (26, 27). Vzhledem k její schopnosti bránit proliferaci (tj. rychlému množení) tzv. žírných buněk ale může být prospěšná nejen při astmatu, ale i při dalších typech alergií. (44)

Srdečně cévní choroby

Mučenka vyniká především svou schopností snižovat krevní tlak. (38)

Zajímavé účinky má ovšem v kombinaci s hlohem – když ji vědci v rámci studie podávali dobrovolníkům se srdečně cévními problémy, došlo u nich po osmi týdnech nejen ke snížení krevního tlaku a hladiny cholesterolu v krvi, ale zároveň i ke zvýšení výkonnosti v testu na bicyklovém ergometru. (51)

Protizánětlivé a antioxidační působení

Mučenka obsahuje flavonoidy s výraznými antioxidačními a protizánětlivými účinky – například kvercetin, apigenin, kaempferol či luteolin. Ty pomáhají epigenetickou cestou potlačit produkci řady látek, které se podílejí na vzniku zánětlivých procesů – například prostaglandinu E2, enzymu COX-2 či nukleárního faktoru NF-kB. (39 – 41)

Nádorová onemocnění

Mučenka vykazuje také protinádorovou aktivitu. Efektivně brání proliferaci, tj. rychlému nekontrolovatelnému množení buněk, které je pro zhoubné nádory typické, a také snižuje riziko vzniku metastáz. (42) Kromě toho je také vhodným prostředkem, který pomáhá u pacientů s rakovinou snížit úzkost, zlepšit spánek a celkovou kvalitu života. (43)

Antimikrobiální efekt

Mučenka účinně působí proti řadě mikroorganismů. Zejména to jsou různé druhy plísní, dále některé bakterie (včetně zlatého stafylokoka), a dokonce i Heliobacter pylori coby původce žaludečních vředů. (55 – 59)

Užívání a kontraindikace

Bezpečnost užívání mučenky byla potvrzena v případě, když se užívá 7 dní jako čaj nebo 8 týdnů jako extrakt. V některých případech ovšem byly zaznamenány i vedlejší účinky jako je ospalost, zmatenost, závratě. Obvyklé dávkování je 250 – 500 mg extraktu z mučenky 1-2x denně, vyšší dávky se mohou užívat pouze nárazově. Dávky od 3,5 g extraktu výše podávané po více než dva dny mohou být nebezpečné. U dětí ve věku 6 – 13 let byla potvrzena bezpečnost dávek 0,04 mg extraktu na kilogram tělesné váhy po dobu 8 týdnů. V těhotenství není mučenka vhodná, protože může způsobovat kontrakce dělohy. Pro potvrzení bezpečnosti užívání při kojení není k dispozici dostatek informací. Mučenka by neměla by být kombinována s léky na spaní, protože by mohla způsobit nadměrnou spavost. Opatrnost je třeba také u léků se sedativními účinky, jako je pentobarbital (Nembutal), phenobarbital (Luminal), secobarbital (Seconal), clonazepam (Klonopin), lorazepam (Ativan), zolpidem (Ambien) a další. (45 – 49)

Vhodné kombinace

Nejčastějšími kombinacemi mučenky je kombinace s chmelem otáčivým či kozlíkem lékařským, které se rovněž vyznačují zklidňujícími účinky a působí proti nespavosti. Dobře se doplňuje také se šišákem bajkalským či kvercetinem. Možné jsou ale i další kombinace.

Úzkost: mučenka + šišák bajkalský (60), mučenka + kava kava (50), mučenka + guarana (52), mučenka + kozlík (53)

Nespavost: mučenka + chmel (54), mučenka + kozlík

Bolestivá menstruace: mučenka + kozlík (33), mučenka + chmel (33)

Srdce a cévy: mučenka + hloh (51)

Menopauza: mučenka + šišák bajkalský, mučenka + genistein Antioxidační a protizánětlivé působení: mučenka + kvercetin

 1. Patel SS, Mohamed Saleem TS, Ravi V, et al. Passiflora incarnata Linn: a phytopharmacological review.
 2. Evert BoonstraRoy de Kleijn, Lorenza S. ColzatoAnneke AlkemadeBirte U. Forstmann, and Sander Nieuwenhuis. Neurotransmitters as food supplements: the effects of GABA on brain and behavior. Front Psychol. 2015; 6: 1520.
 3. GABA and glutamate in the human brain. Petroff OA. Neuroscientist. 2002 Dec; 8(6):562-73.
 4. Brown, E., Hurd, N. S., McCall, S., and Ceremuga, T. E. Evaluation of the anxiolytic effects of chrysin, a Passiflora incarnata extract, in the laboratory rat. AANA.J 2007;75(5):333-337. View abstract.
 5. Dhawan, K., Kumar, S., and Sharma, A. Comparative biological activity study on Passiflora incarnata and P. edulis. Fitoterapia 2001;72(6):698-702. View abstract.
 6. Gerhard, U., Hobi, V., Kocher, R., and Konig, C. [Acute sedatiing effect of a herbal tranquilizer compared to that of bromazepam]. Schweiz.Rundsch.Med.Prax. 12-27-1991;80(52):1481-1486.
 7. Akhondzadeh S, Kashani L, Mobaseri M, et al. Passionflower in the treatment of opiates withdrawal: a double-blind randomized controlled trial. J Clin Pharm Ther 2001;26:369-73.
 8. Akhondzadeh S, Mohammadi MR, Momeni F. Passiflora incarnata in the treatment of attention-deficit hyperactivity disorder in children and adolescents. Therapy 2005;2(4):609-14..
 9. Aslanargun P, Cuvas O, Dikmen B, Aslan E, Yuksel MU. Passiflora incarnata Linneaus as an anxiolytic before spinal anesthesia. J Anesth 2012;26(1):39-44.
 10. Nassiri-Asl, M., Shariati-Rad, S., and Zamansoltani, F. Anticonvulsant effects of aerial parts of Passiflora incarnata extract in mice: involvement of benzodiazepine and opioid receptors. BMC.Complement Altern Med 2007;7:26.
 11. Dhawan K, Kumar S, Sharma A. Anti-anxiety studies on extracts of Passiflora incarnata Linneaus. J Ethnopharmacol 2001;78:165-70.
 12. Kaviani N, Tavakoli M, Tabanmehr M, Havaei R. The efficacy of Passiflora incarnata Linnaeus in reducing dental anxiety in patients undergoing periodontal treatment. J Dent (Shiraz) 2013;14(2):68-72.
 13. Miyasaka LS, Atallah AN, Soares BG. Passiflora for anxiety disorder. Cochrane Database Syst Rev 2007;(1):CD004518.
 14. Ngan A, Conduit R. A double-blind, placebo-controlled investigation of the effects of Passiflora incarnata (Passionflower) herbal tea on subjective sleep quality. Phytother Res 2011;25:1153-9.
 15. Speroni E., Minghetti A. Neuropharmacological activity of extracts from Passiflora incarnata. Planta Med. 1988;54:488-91.
 16. https://en.wikipedia.org/wiki/Passiflora_incarnata
 17. Dhawan K, Kumar S, Sharma A. Reversal of cannabinoids (delta 9‑THC) by the benzoflavone moiety from methanol extract of Passiflora incarnata Linn in mice: A possible therapy for cannabinoid addiction. J Pharm Pharmacol 2002;54:875-81.
 18. Dhawan K, Kumar S, Sharma A. Nicotine reversal effects of the benzoflavone moiety from Passiflora incarnata Linn in mice. Addict Biol 2002;7:435-41.
 19. Dhawan K, Kumar S, Sharma A. Suppression of alcohol‑cessationoriented hyper-anxiety by the benzoflavone moiety of Passiflora incarnata Linn. in mice. J Ethnopharmacol 2002;81:239-44.
 20. Nassiri-Asl M, Shariati-Rad F, Zamansoltani F. Anticonvulsant effects of arial parts of Passiflora incarnata extract in mice:
 21. Involvement of benzodiazepine and opioid receptors. BMC Complement Altern Med 2007;7:26.
 22. Brown E, Hurd NS, McCall S, Ceremuga TE. Evaluation of the anxiolytic effects of chrysin: A Passiflora incarnata extract, in the laboratory rat. AANA J 2007;75:333-7.
 23. Chen S, Kao YC, Laughton CA. Binding characteristics of aromatase inhibitors and phytoestrogens to human aromatase.
 24. J Steroid Biochem Mole Biol 1997;61:107-15.
 25. Dhawan K, Sharma A. Prevention of chronic alcohol and nicotine‑induced azospermia, sterility and decreased libido, by a
 26. novel tri-substituted benzoflavone moiety from Passiflora incarnata Linn. in healthy male rats. Life Sci 2002;71:3059-69.
 27. Dhawan K, Sharma A. Restoration of chronic- D9-THC-induced decline in sexuality in male rats by a novel benzoflavone moiety from Passiflora incarnata Linn. Br J Pharmacol 2003;138:117-20.
 28. Dhawan K, Kumar S, Sharma A. Aphrodisiac activity of methanol extract of leaves of Passiflora incarnata Linn in mice. Phytother Res 2003;17:401-3.
 29. Dhawan K, Kumar S, Sharma A. Antiasthmatic activity of the methanol extract of leaves of Passiflora incarnata. Phytother Res
 30. 2003;17:821-2.
 31. Dhawan K, Kumar S, Sharma A. Antitussive activity of the methanol extract of Passiflora incarnata leaves. Fitoterapia. 2002;73:397-9.
 32. Rokhtabnak F, Ghodraty MR, Kholdebarin A, et al. Comparing the Effect of Preoperative Administration of Melatonin and Passiflora incarnata on Postoperative Cognitive Disorders in Adult Patients Undergoing Elective Surgery. Anesth Pain Med. 2016;7(1):e41238. View abstract.
 33. Wolfman, C., Viola, H., Paladini, A., Dajas, F., and Medina, J. H. Possible anxiolytic effects of chrysin, a central benzodiazepine receptor ligand isolated from Passiflora coerulea. Pharmacol Biochem Behav 1994;47(1):1-4.
 34. da Cunha RS, Amorim KS, Gercina AC, et al. Herbal medicines as anxiolytics prior to third molar surgical extraction. A randomized controlled clinical trial. Clin Oral Investig. 2020.
 35. Lee J, Jung HY, Lee SI, Choi JH, Kim SG. Effects of Passiflora incarnata Linnaeus on polysomnographic sleep parameters in subjects with insomnia disorder: a double-blind randomized placebo-controlled study. Int Clin Psychopharmacol 2020;35(1):29-35. View abstract.
 36. Meier S, Haschke M, Zahner C, et al. Effects of a fixed herbal drug combination (Ze 185) to an experimental acute stress setting in healthy men – An explorative randomized placebo-controlled double-blind study. Phytomedicine. 2018 Jan 15;39:85-92.
 37. Nachimuthu GomathyKarukkupalayam Ramasamy DhanasekarDutta Trayambak, and Rajasekar Amirtha Supportive therapy for dysmenorrhea: Time to look beyond mefenamic acid in primary care. J Family Med Prim Care. 2019 Nov; 8(11): 3487–3491.
 38. Tomoyuki F, Shuh N. Stress responses: The contribution of prostaglandin E2 and its receptors. Nat Rev Endocrinol. 2011;7:163–75.
 39. Mijin K, Hee-Sook L, Hae-Hyeog L, Tae-Hee K. Role identification of passifloraincarnata linnaeus: A mini review. J Menopausal Med. 2017;23:156–9.
 40. Mijin KimHee-Sook LimHae-Hyeog Lee, and Tae-Hee Kim. Role Identification of Passiflora Incarnata Linnaeus: A Mini Review. J Menopausal Med. 2017 Dec; 23(3): 156–159.
 41. Fahami F, Asali Z, Aslani A, Fathizadeh N. A comparative study on the effects of Hypericum Perforatum and passion flower on the menopausal symptoms of women referring to Isfahan city health care centers. Iran J Nurs Midwifery Res. 2010;15:202–207.
 42. Sabyasachi Chatterjee, Kaniz Wahida Sultana, Anindita Roy, Indrani Chandra. Alternative Herbal Medicine for Hypertension and Anxiety: Passiflora sp.-A short review. Research & Reviews: Research Journal of Biology. 04/01/2016. https://www.rroij.com/open-access/alternative-herbal-medicine-for-hypertension-and-anxiety-passiflora-spa-short-review-.php?aid=68346.
 43. Ji-Won Park,  Ok-Kyoung Kwon,  Hyung Won Ryu, Jin-Hyub Paik, Imam Paryanto, Prasetyawan Yuniato, Sangho Choi, Sei-Ryang Oh, Kyung-Seop Ahn. Anti-inflammatory effects of Passiflora foetida L. in LPS-stimulated RAW264.7 macrophages. Intranational Journal of Molecular Medicine. March 12, 2018. https://www.spandidos-publications.com/10.3892/ijmm.2018.3559
 44. Sasikala V, Saravanan S, Parimelazhagan T. Analgesic and anti-inflammatory activities of Passiflora foetida L. Asian Pac J Trop Med. 2011;4:600–603.
 45. Halliwell B. Free radicals and antioxidants: updating a personal view. Nutr Rev. 2012;70:257–265.
 46. Ricardo G. Amaral, Silvana V. F. Gomes, Luciana N. Andrade, Sara A. dos Santos, Patrícia Severino, Ricardo L. C. de Albuquerque Júnior , Eliana B. Souto, Geraldo C. Brandão, Sandra L. Santos, Jorge M. David 9 and Adriana A. Carvalho. Cytotoxic, Antitumor and Toxicological Profile of Passiflora alata Leaf Extract. Molekules. 20 October 2020
 47. https://www.medicinabiomolecular.com.br/biblioteca/pdfs/Cancer/ca-1803.pdf
 48. Yaniv, R., Segal, E., Trau, H., Auslander, S., and Perel, A. Natural premedication for mast cell proliferative disorders. J Ethnopharmacol. 1995;46(1):71-72.
 49. https://www.webmd.com/vitamins/ai/ingredientmono-871/passionflower
 50. Miroddi M, Calapai G, Navarra M, et al. Passiflora incarnata L: ethnopharmacology, clinical application, safety and evaluation of clinical trials. J Ethnopharmacol 2013;150:791-804.
 51. Ozturk Z, Kalayci CC. Pregnancy outcomes in psychiatric patients treated with passiflora incarnata. Complement Ther Med. 2018 Feb;36:30-32.
 52. Fisher AA, Purcell P, Le Couteur DG. Toxicity of Passiflora incarnata L. J Toxicol Clin Toxicol 2000;38:63-6.
 53. Carrasco MC, Vallejo JR, Pardo-de-Santayana M, et al. Interactions of Valeriana officinalis L. and Passiflora incarnata L. in a patient treated with lorazepam. Phytother Res. 2009 Dec;23:1795-6.
 54. Capasso A., Sorrentino L. Pharmacological studies on the sedative and hypnotic effect of Kava kava and Passiflora extracts combination. Phytomedicine. 2005;12:39-45.
 55. Von Eiff M, Brunner H, Haegeli A, and et al. Hawthorn / passion flower extract and improvement in physical exercise capacity of patients with dyspnoea Class II of the NYHA functional classifications. Acta Therapeutica 1994;20:47-66.
 56. Bourin M, Bougerol T, Guitton B, Broutin E. A combination of plant extracts in the treatment of outpatients with adjustment disorder with anxious mood: controlled study vs placebo. Fundam Clin Pharmacol 1997;11:127-32
 57. Helvo Slomp Junior; Gerusa Seniski; Cláudio da Cunha; Elizabeth Aparecida Audi; Roberto Andreatini. The combination of Passiflora alata and Valeriana officinalis on memory tasks in mice: comparison with diazepam. Braz. arch. biol. technol. vol.53 no.6 Curitiba Nov./Dec. 2010
 58. Niteeka MarooAvijit Hazra, and Tapas Das. Efficacy and safety of a polyherbal sedative-hypnotic formulation NSF-3 in primary insomnia in comparison to zolpidem: A randomized controlled trial. Indian J Pharmacol. 2013 Jan-Feb; 45(1): 34–39.
 59. Guerin, J.C.; Reveillere, H.P. Antifungal activity of plant extracts used therapeutically. II. Study of 40 extracts on 9 fungal strains. 1985. Ann Pharm Fr 1985, 43, 77-81. 36.
 60. Mahady, G.B.; Pendland, S.L.; Stoia, A.; Hamill, F.A.; Fabricant, D.; Dietz, B.M.; Chadwick, L.R. In Vitro susceptibility of Helicobacter pylori to botanical extracts used traditionally for the treatment of gastrointestinal disorders. Phytother. Res. 2005, 19, 988-991.
 61. Venkatramanan, M.; Sankar Ganesh, P.; Senthil, R.; Akshay, J.; Veera Ravi, A.; Langeswaran, K.; Vadivelu, J.; Nagarajan, S.; Rajendran, K.; Shankar, E.M. Inhibition of Quorum Sensing and Biofilm Formation in Chromobacterium violaceum by Fruit Extracts of Passiflora edulis. ACS Omega 2020, 5, 25605-25616.
 62. Silva, M.F.; Campos, V.P.; Barros, A.F.; Terra, W.C.; Pedroso, M.P.; Gomes, V.A.; Ribeiro, C.R.; Silva, F.J. Volatile emissions of watercress (Nasturtium officinale) leaves and passion fruit (Passiflora edulis) seeds against Meloidogyne incognita. Pest Manage. Sci. 2020, 76, 1413-1421.
 63. Costa, C.F.; Fusieger, A.; Andretta, M.; Camargo, A.C.; Carvalho, A.F.; Menezes, D.R.; Nero, L.A. Potential use of passion fruit (Passiflora cincinnata) as a biopreservative in the production of coalho cheese, a traditional Brazilian cheese. J. Dairy Sci. 2020, 103, 3082-3087
 64. https://www.sciencedirect.com/topics/medicine-and-dentistry/scutellaria-lateriflora

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Newsletter

PŘIHLASTE SE K ODBĚRU NOVINEK A MĚJTE VŽDY ČERSTVÉ INFORMACE

Nejčtenější články

Osteoporóza
Roztroušená skleróza
Borelióza: jak zmírnit příznaky přírodní cestou
Povánoční detox – 5 užitečných typů
Quercetin

Související příspěvky

epivyziva-cz-cervena-ryze-122023

Červená rýže

epivyziva.cz/
epivyziva-cz-artycok-112023

Artyčok

epivyziva.cz/
epivyziva-cz-olivovnik-evropsky-olea-europaea-hydroxytyrosol-25102023

Olivovník evropský (Olea europaea), hydroxytyrosol

epivyziva.cz/
epivyziva-cz-gurmar-gymnema-lesni-gymnema-sylvestre-15032022

Gurmar

epivyziva.cz/

Související články

epivyziva.cz/
epivyziva.cz/
epivyziva.cz/
epivyziva.cz/
epivyziva.cz/
epivyziva.cz/
epivyziva.cz/