Indol-3-karbinol

epivyziva.cz/
Share on facebook
Share on twitter
Share on pinterest
Share on tumblr
Share on whatsapp
Share on email
Share on print
Indol-3-karbinol

Proč je brokolice tak zdravá? Jedním z důvodů je obsah látky jménem glukobrassicin. Ten se totiž v těle přeměňuje na další látku jménem indol-3-karbinol (I3C), která vyniká zejména svým protirakovinným působením, ale i dalšími pozitivními účinky na organismus.

Výskyt

I3C vzniká z glukobrassicinu – látky ze skupiny glukosinolátů, která je hojně obsažena zejména v zelenině z čeledi brukvovitých. Do této čeledi patří například brokolice, květák, kapusta, růžičková kapusta, zelí, kedlubna a další druhy. Právě výskyt glukobrassicinu je pravděpodobně důvodem, proč konzumace brukvovité zeleniny snižuje riziko rakoviny. (1)

Nejbohatším zdrojem glukobrassicinu (a tecdy i I3C) je růžičková kapusta, možná ještě lepším zdrojem je ale brokolice. Ne kvůli samotnému obsahu glukobrassicinu, ale kvůli tomu, že kromě něj obsahuje i glukorafanin, z nějž v těle vzniká sulforafan. To je nejen velice silný antioxidant, který v těle zůstává aktivní až po 72 hodin, ale především spolu s I3C působí synergicky, tj. navzájem zvyšují svoji účinnost. (2,3)

Metabolismus

Abychom maximálně využili potenciál I3C, je důležité vědět, jak tato látka vzniká a jakým dalším reakcím v těle podléhá.

Jak už jsme zmínili, I3C vzniká z glukobrassicinu. Aby ale tato reakce proběhla, je zapotřebí enzym myrosinása. Ta se vyskytuje jednak přímo v rostlinných buňkách, ale vytvářejí ji i některé střevní bakterie. I3C tedy může vzniknout jak uvnitř našich střev, tak i přímo v samotné zelenině ještě před její konzumací. (2–4)

Problém je ovšem v tom, že v rostlinných buňkách se myrosináza vyskytuje odděleně od glukobrassicinu. Aby došlo k jejich vzájemnému kontaktu, musí být tyto buňky narušeny, což se děje například při žvýkání. Nesmí ovšem jít o zeleninu tepelně upravenou, protože teplo myrosinázu deaktivuje. Pokud tedy chceme naplno využít příznivých účinků brukvovité zeleniny, kterou hodláme vařit, dusit apod. měli bychom ji vždy napřed pokrájet a nechat alespoň pár minut stát, aby přeměna glukobrassicinu na I3C proběhla. Další možností je pak vsadit na doplňky stravy obsahující přímo I3C. (2–4)

A proč nestačí spolehnout se na tvorbu I3C pomocí střevních bakterií? Částečně proto, že tento proces má omezenou kapacitu. Ještě důležitější je ale fakt, že I3C může v našem těle projít další zajímavou proměnou. Pokud je totiž I3C v kontaktu s žaludeční kyselinou, vzniká z něj látka jménem diindol metan (DIM), která některými svými účinky I3C předčí, a navíc je oproti němu i stálejší. Navíc nelze vyloučit, že pozitivní účinky na zdraví mají i další produkty rozkladu I3C v kyselém prostředí, jejich účinky však zatím nebyly zkoumány. Jednoznačně se ale ukázalo, že pokud glukobrassicin tento proces obejde a přemění se na I3C až ve střevech, je jeho farmakologická účinnost výrazně nižší. (2-5)

Léčivé účinky

Jak I3C, tak i jeho produkt DIM ovlivňují zdraví našeho organismu řadou mechanismů. Působí například epigenetickou cestou, kdy například ovlivňují aktivitu genů pro tvorbu některých enzymů, dále podporují detoxikaci, ovlivňují řadu procesů vzniku a rozvoje nádorových onemocnění a důležitá je také jejich antiestrogenová aktivita. A při kterých konkrétních potížích a stavech nám mohou pomoci?

Nádorová onemocnění

Nejprozkoumanější oblastí působení I3C a DIM je prevence a léčba nádorových onemocnění, kde obě látky fungují prostřednictvím mnoha mechanismů.

Jedním z nich je antiestrogenová aktivita, která se uplatňuje v prevenci a léčbě hormonálně podmíněných rakovin, zejména pak u rakoviny prsu, kde ovlivňuje aktivitu genu podílejícího se na rozkladu ženského pohlavního hormonu estrogenu. Právě estrogen se totiž může v těle přeměňovat na dvě podobné sloučeniny: „hodný“ 2-hydroxy-E2 a „zlý“ 16α/2-hydroxy-E2, který zvyšuje riziko vzniku nádorů prsu. Zejména DIM přitom dokáže poměr těchto dvou reakcí příznivě ovlivňovat a zároveň snižovat aktivitu genů reagujících na estrogen. Výzkumy ukázaly, že I3C a DIM v tomto směru působí nejen preventivně, ale dokáží i výrazně zpomalit progresi onemocnění u žen s již vzniklými nádory. (2, 4-8)

DIM je ovšem zároveň antagonistou androgenu (mužského pohlavního hormonu), což z něj dělá i účinnou látku v prevenci a léčbě rakoviny prostaty. (5)

I3C a DIM navíc ovlivňují i celou řadu dalších epigenetických procesů, které hrají při vzniku nádorového bujení důležitou roli. Pomáhají například snížit nadměrnou metylaci tzv. tumor supresorových genů, tedy genů, které řídí obranu těla proti nádorovému bujení. Zároveň ovlivňují i produkci tzv. mikroRNA, což jsou nekódující ribonukleové kyseliny, které dokáží zcela zablokovat čtení některých genů. Některé microRNA přitom fungují jako nádorové supresory, jiné naopak nádorové bujení podporují. (2, 9)

Tyto reakce pak na buněčné úrovni ovlivňují řadu procesů související se vznikem a růstem zhoubných nádorů. Jde například o proliferaci (rychlé, nekontrolované dělení buněk), apoptózu (programovaná buněčná smrt v případě poškozených buněk), odolnost vůči oxidativnímu stresu či působení ionizujícího záření, míra zánětlivých procesů, angiogeneze (tvorba nových cév umožňujících krevní zásobení rostoucího nádoru) či děje související se vznikem metastáz (migrace, adheze, invaze). (2, 4, 10, 11)

Účinnost I3C a DIM byla prokázána nejen u výše zmíněných hormonálně podmíněných nádorů (kromě rakoviny prsu, sem patří i nádory vaječníků či prostaty), ale i u dalších typů nádorových onemocnění – například u nádorů tlustého střeva, plic, jater či zhoubných i nezhoubných nádorů souvisejících s virovou nákazou, například papilomaviry (nádory děložního čípku, papilomatóza dýchacího traktu apod.) Rovněž bylo zjištěno, že pokud matka v těhotenství konzumuje potraviny s vysokým obsahem glukobrassicinu, chrání to jejího potomka v dalším životě před karcinogenním vlivem některých chemikálií. (2, 13, 14)

Detoxikace a funkce jater

Aby mohly všechny procesy v těle řádně fungovat, je nutné, aby byly průběžně odstraňovány látky, které jsou pro tělo potenciálně toxické či jinak škodlivé – to platí například pro různé toxické chemikálie, karcinogenní sloučeniny, ale i třeba léky nebo přebytečný hormon estrogen. Tyto procesy mají na starosti dvě skupiny enzymů označované jako enzymy fáze I a enzymy fáze II. A právě produkci těchto látek pozitivně ovlivňuje jak I3C, tak i DIM. (3, 4)

I3C i DIM ovšem mají i příznivý vliv na fungování jater jako celku. Pomáhají například zmírňovat chronická poškození tohoto orgánu, ať už jde o následky virových infekcí či nadměrnou konzumaci alkoholu, a pomáhají i při fibróze a cirhóze jater. Navíc potlačují produkci zánětlivých cytokinů, čímž pomáhají zmírnit zánětlivé procesy v oblasti jater. (17)

Endometrióza

Endometrióza je pravděpodobně nejčastější gynekologické onemocnění, které postihuje 5-10 % žen v plodném věku. Dochází při něm k ukládání děložní sliznice mimo dělohu, na různých místech břišní dutiny, kde dále roste, způsobuje záněty a další potíže. Projevuje se extrémně silnými menstruačními bolestmi, poruchami menstruačního cyklu a může být i příčinou neplodnosti. Více zde »

Endometrióza patří mezi onemocnění závislá ne estrogenu, postižené ženy obvykle mívají vysokou hladinu tohoto hormonu. Estrogen totiž podporuje proliferaci (buněčné dělení), a přispívá tak k dalšímu růstu ložisek sliznice. Proto se zde uplatní antiestrogenové působení I3C a DIM. Význam má ale i jejich epigenetické působení, díky němuž například omezuje proliferaci (množení) buněk sliznice či angiogenezi neboli tvorbu nových cév nutných pro krevní zásobení vznikajících lézí sliznice. Protizánětlivé působení I3C a DIM pak pomáhá zmírnit bolestivost. (12,16)

Lupus

Lupus je autoimunitní onemocnění charakterizované chronickými zánětlivými procesy, které mohou poškozovat řadu orgánů a tkání v těle – například klouby, kůži, ledviny, srdce, cévy, plíce či mozek.

Při vzniku a vývoji tohoto onemocnění hraje důležitou roli ženský pohlavní hormon estrogen. Kvůli tomu se také lupus vyskytuje výrazně častěji u žen než u mužů a obvykle u nich propuká v plodném věku, kdy je hladina estrogenu nejvyšší. Právě schopnost I3C a DIM měnit poměr metabolitů estrogenu proto může být efektivní také zde – jejich účinnost byla již prokázána na zvířecím modelu, zatím však chybějí studie potvrzující jejich efekt i u lidí. (4, 15)

Fibromyalgie

Fibromyalgie je syndrom projevující se bolestmi různých částí těla (hlavy, kloubů, zad, ale i třeba čelistí), obvyklá je také přítomnost nespavosti, depresí, úzkosti, kognitivních potíží, trávicích problémů (např. syndromu dráždivého tračníku) či brnění končetin. Postihuje až 2 % dospělé populace, častěji se vyskytuje u žen a její výskyt stoupá s věkem. (18)

Jedna ze studií zaznamenala ústup potíží po užívání 400 mg brokolicového prášku s vysokým obsahem I3C v kombinaci se 100 mg ascorbigenu (látka, která rovněž vzniká z glukobrassicinu). U sledovaných žen došlo po dobu užívání ke snížení citlivosti vůči bolesti a zvýšení kvality života. (19)

Testosteron

V této oblasti je užitečný zejména DIM, který v mužském těle pomáhá zlepšit rovnováhu mezi estrogenem a testosteronem. (3)

Užívání a kontraindikace

I3C je považován za bezpečný. Obvykle se užívá v denní dávce 200–800 mg, v rámci výzkumů se přitom ukázalo jako bezpečné užívání více než 400 mg denně po dobu až 76 měsíců. Jen vzácně se vyskytují méně závažné vedlejší účinky v podobě vyrážky nebo průjmu. I3C ovšem může snižovat krevní srážlivost, a proto se nedoporučuje osobám s krvácivými onemocněními a také 2 týdny před chirurgickými zákroky. Užívání I3C, stejně jako konzumace většího množství zeleniny s obsahem glukobrassicinu se zároveň nedoporučuje lidem trpícím genetickým onemocněním jménem trimetylaminurie. (2, 4)

V těhotenství a při kojení se užívání I2C nedoporučuje, protože zatím nebyl proveden dostatek studií potvrzujících jeho bezpečnost v tomto období. Užívání v dětství naopak možné je, a to již od 1 roku v dávce 6–17 mg na kilogram tělesné hmotnosti.

Vzhledem ke své schopnost ovlivňovat produkci detoxikačních enzymů může I3C měnit mechanismus účinku některých léků, protože tyto enzymy se podílejí i na metabolizaci léčebných přípravků. Jde zejména o tyto látky (a léky, které je obsahují. clozapine (Clozaril), cyclobenzaprine (Flexeril), fluvoxamine (Luvox), haloperidol (Haldol), imipramine (Tofranil), mexiletine (Mexitil), olanzapine (Zyprexa), pentazocine (Talwin), propranolol (Inderal), tacrine (Cognex), theophylline, zileuton (Zyflo), zolmitriptan (Zomig). Pokud ale užíváte jakékoliv léky, je vhodné konzultovat užívání doplňků stravy s I3C se svým ošetřujícím lékařem. (2)

Vhodné kombinace

Jak už jsme uvedli výše, účinnost I3C stoupá, pokud je konzumován spolu se sulforafanem. Z toho důvodu se ostatně k výrobě doplňků stravy s I3C často využívá brokolice či některé její části (výhonky, semena). Velmi užitečné ale mohou být i další kombinace:

Nádorová onemocnění: indol-3-karbinol + genistein (22), indol-3-karbinol + ostropestřec mariánský (23), indol-3-karbinol + resveratrol (24), indol-3-karbinol + luteolin (25), indol-3-karbinol + kurkumin (26)

Játra: indol-3-karbinol + ostropestřec mariánský, indol-3-karbinol + resveratrol

Endometrióza: indol-3-karbinol + resveratrol, indol-3-karbinol + genistein

Fibromyalgie: indol-3-karbinol + resveratrol

Newsletter

PŘIHLASTE SE K ODBĚRU NOVINEK A MĚJTE VŽDY ČERSTVÉ INFORMACE

Nejčtenější články

Nattokináza
Prožité trauma mění naše geny
Quercetin
Jak zkrotit vlastní geny
ADHD: 6 kroků, jak jej zmírnit přírodními prostředky

Související příspěvky

epivyziva-nattokinaza-01112022

Nattokináza

epivyziva.cz/
epivyziva-cz-tryptofan-l-tryptofan-03102022

Tryptofan (L-tryptofan)

epivyziva.cz/
epivyziva-cz-genistein-29062022

Genistein

epivyziva.cz/
epivyziva-cz-bromelain-02052022

Bromelain

epivyziva.cz/

Související články

epivyziva.cz/
epivyziva.cz/
epivyziva.cz/
epivyziva.cz/
epivyziva.cz/
epivyziva.cz/
epivyziva.cz/
epivyziva.cz/