Suma – Brazilský ženšen

epivyziva.cz/
epivyziva-cz-suma-13052024

(Pfafie latnatá, Pfaffia paniculata) Foto zdroj: commons.wikimedia.org

Jihoamerické deštné lesy představují úžasný svět s neuvěřitelnou biodiverzitou. Skrývá se v nich řada rostlin s mimořádnými účinky na lidský organismus – některé doposud nebyly objeveny, jiné znají jen místní šamani, ale účinnost mnohých potvrdila i moderní věda. Mezi ně patří i pfafie latnatá neboli suma. Jde o účinný adaptogen s pozitivním působením na sexualitu, plodnost, hormonální rovnováhu a řadou dalších příznivých účinků.

Popis a výskyt

Suma je plazivá keřovitá liána s rozsáhlým kořenovým systémem a listy, které jsou 2–8 dm dlouhé a 1–4 cm široké. Patří do čeledi laskavcovitých. Přirozeně se vyskytuje v tropických oblastech povodí Amazonky, zejména v Brazílii, Panamě, Peru, Ekvádoru a Venezuele. K růstu vyžaduje tropické klima s vysokým výskytem srážek a půdu bohatou na minerály, zejména na železo. K léčebným účelům se využívá kořen, který se obvykle sklízí v zimním období, tedy od května do července. (1, 7)

Suma je důležitou součástí léčebných systémů domorodých obyvatel Amazonie. V jednom z místních jazyků je dokonce označována jako „Para toda“, což v překladu znamená „pro všechno“. V tradiční jihoamerické fytoterapii se skutečně používá na celou řadu potíží, ať už jde o nemoci trávicího traktu, artritidu, cukrovku astma či rakovinu, ceněny jsou zde ale i její adaptogenní vlastnosti, schopnost působit jako celkové tonikum a snižovat negativní vliv stresu (tj. adaptogenní působení, díky kterému bývá někdy přezdívána jako „brazilský žen-šen“). Jde také o velice oblíbený sexuální stimulant. (2, 3, 7)

Účinné látky

Suma obsahuje skupinu triterpenoidních saponinů (glukosidů) označovaných jako pfaffosidy (pfaffosid A, B, C, D, E a F). Dále se zde nachází spousta dalších unikátních látek, jako jsou stigmasterol, sitosterol, alantoin či kyselina pfaffová. (4, 8)

Zajímavou složkou je jsou tři druhy ekdysteronu (hlavně pak beta-ekdysteron), což jsou látky schopné vázat se na receptory určené pro testosteron. Díky tomu mají i účinky podobné tomuto hormonu, ať už jde o vliv na sexualitu a plodnost, nebo na sportovní výkonnost. (5)

Suma rovněž obsahuje i některé vitaminy, minerální látky a stopové prvky, včetně těch poměrně vzácných, jako je například germanium, které je přitom nezbytné pro fungování imunitního systému a procesy produkce energie. (4, 7)

Historie

Historii užívání sumy je velmi těžké zmapovat z důvodu nedostatku písemných pramenů o přírodním jihoamerickém léčitelství. První písemné zmínky o jejím využití pocházejí z doby před 300 lety. (1)

Zájem o sumu se výrazně zvýšil v roce 1976, kdy z ní sovětský vědec Syrov extrahoval ekdysteron a zjistil, že tato látka má výraznější anabolický efekt (vliv na růst svalové hmoty a svalovou sílu) než některé anabolické steroidy. To vedlo ke zkoumání možného využití u sovětských olympioniků. (6)

Suma je rovněž předmětem japonského patentu na získávání beta-ekdysteronu – ze 400 g kořene lze s jeho pomocí extrahovat 2,5 g této látky. (7)

Léčivé účinky

Suma patři mezi velmi málo prozkoumané rostliny. Prakticky zde chybí klinické studie – převažují studie na zvířatech či buněčných kulturách. Výzkumů na lidských dobrovolnících bylo provedeno jen málo a většinou byly jen malého rozsahu, popřípadě zkoumaly vliv látek izolovaných ze sumy, nikoliv rostliny samotné. Nicméně u některých z obsažených složek byly popsány i epigenetické účinky. Zajímavé také je, že výzkumy potvrzené účinky shodují z oblastmi tradičního léčebného využití sumy domorodými obyvateli. I proto by si tato rostlina zasloužila mnohem podrobnější zkoumání.

Sexualita, plodnost a hormonální rovnováha

Suma je původními obyvateli Brazílie často využívána i pro svou schopnost podporovat sexualitu a prokazují to i dosavadní provedené studie. A zajímavé je, že v tomto směru pravděpodobně pomáhá hlavně těm, kteří to opravdu potřebují. Když ji například vědci podávali potkaním samcům, tak u těch s normální sexuální aktivitou k žádným pozorovatelným změnám nedošlo. Zato u samců, kteří byli málo sexuálně aktivní, nebo se dokonce jevili jako impotentní, došlo k výraznému navýšení pohlavní aktivity. (8)

Prokázána byla i výrazná schopnost sumy zlepšovat produkci mužských i ženských pohlavních hormonů, konkrétně estradiolu-17ß, progesteronu a testosteronu. (9) Díky těmto skutečnostem lze předpokládat i pozitivní vliv na plodnost mužů i žen.

Menopauza

Suma dle dosavadních poznatků dokáže také účinně snižovat příznaky související s menopauzou. Jako velice efektivní se pak v tomto směru ukázala její kombinace s další jihoamerickou rostlinou jménem maca horská – v rámci jednoho z výzkumů vedlo její užívání ke snížení skóre symptomů menopauzu o polovinu. Snížila se přitom nejen četnost a závažnost návalů horka, ale i podrážděnost a další poruchy nálad. Důvodem je přitom jak schopnost sumy podporovat tvorbu pohlavních hormonů, tak i obsah látek, které jsou strukturou podobné ženskému pohlavnímu hormonu estrogenu. (10)

Zánětlivá střevní onemocnění

Ve studiích na zvířecím modelu byly potvrzeny silné protizánětlivé účinky sumy a její účinnost při zánětlivých střevních onemocnění. Její užívání zde vedlo ke snížení hodnoty CRP (hladiny C-reaktivního proteinu, který vypovídá o míře zánětu v těle) i makroskopického poškození střeva. (11)

Nádorová onemocnění

Extrakt z kořene sumy potlačuje nadměrnou proliferaci (rychlé, nekontrolované dělení buněk), a zároveň zvyšuje apoptózu čili programovanou buněčnou smrt poškozených buněk. Oba tyto procesy přitom typicky bývají při nádorových onemocněních narušeny. Zároveň vykazuje antiangiogenní efekt, tj. omezuje tvorbu nových cév nutných pro krevní zásobení rostoucího nádoru.

Účinnost byla prokázána například u nádorů jater, a to včetně té, které předcházela fibróza tohoto orgánu. Pokusy na myších potvrdily po konzumaci sumy také zvýšenou aktivitu imunitních buněk jménem makrofágy, což se u zvířat například projevilo zmenšením Ehrlichova tumoru. (12–14)

Pokožka a vzhled

Jedna malá studie ukázala, že podávání extraktu z kořene sumy může pomoci redukovat tmavé kruhy pod očima. Důvodem je pravděpodobně protizánětlivé působení, které zlepšuje průchodnost drobných cév v okolí očí. (17)

Obsažený ekdysteron podporuje hojení poranění pokožky a může rovněž pomoci redukovat viditelné příznaky lupenky. (18)

Ekdysteron v sumě rovněž pomáhá potlačit produkci kožního barviva melatoninu, což se může projevit např. snížením tvorby tmavých skvrn na pokožce. (19)

Sportovní výkonnost

Obsažený ekdysteron se váže na receptory pro testosteron, a díky tomu podporuje tvorbu svalových bílkovin, růst svalové hmoty, svalovou sílu i vytrvalost. Zároveň ale ovlivňuje i estrogenové receptory ve svalové tkání, a tím například pomáhá bránit ztrátám svalové hmoty u žen po menopauze. V současnosti je ovšem v monitorovacím programu Mezinárodní antidopingové agentury. (20, 21)

Diabetes

V tradiční jihoamerické medicíně je suma využívána i k regulaci hladiny glukózy v krvi. Tento efekt byl navíc potvrzen i v případě pfaffové kyseliny, která je v sumě obsažena. (7)

Trávicí potíže

Studie na potkanech ukázala, že suma má schopnost potlačovat tvorbu žaludeční kyseliny, a tím bránit rozvoji žaludečních vředů a pálení žáhy. (22)

Játra a ledviny

Obsažený ekdysteron pomohl v jedné studii zlepšit ledvinové funkce u potkanů s akutním poškozením ledvin. Pomáhá také chránit tkáň jater vůči oxidativnímu poškození.

Mentální výkonnost, stres

Suma působí jako adaptogen, tj. snižuje negativní působení stresu na organismus. Zároveň podporuje duševní výkonnost a paměť a také snižuje negativní působení alkoholu na mozkovou tkáň. (23)

Užívání a kontraindikace

Suma je obecně poměrně dobře snášena, vážnější negativní účinky nejsou hlášeny. Nedoporučuje se užívat spolu s látkami ovlivňujícím hormonální systém, zejména pak systém pohlavních hormonů (testosteron, hormonální antikoncepce, substituční hormonální terapie při menopauze). Zároveň je vhodné se jí vyhnout při léčbě či zvýšeném riziku hormonální podmíněných nádorů (například rakovina prsu, vaječníků či endometria). (1, 15, 16)

Vhodné kombinace

Suma se nejčastěji užívá samostatně, možné jsou ale i některé kombinace s jinými jihoamerickými rostlinami.

Sexualita: suma + damiána (Turnera diffusa) (9)

Menopauza: suma + maca horská (10)

0:00 / 0:00
Stárnutí je volba

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

  1. https://globinmed.com/medicinal_herbs/pfaffia-paniculata-kuntz/
  2. Taylor L. The Healing Power of Rainforest Herbs: A Guide to Understanding and Using Herbal Medicinals. New York: Square One Publishers;2005.344.
  3. Duke JA. Medicinal Plants of Latin America. New York: Taylor and Francis; 2009.413.
  4. Ishimoto N. et al. Pfaffosides and nortriterpenoid saponins from Pfaffia paniculata. Phytochemistry. 1984; 23(1):139–142.
  5. Nishimoto N. et al. Three ecdysteroid glycosides from Pfaffia. Phytochemistry. 1988;27(6):1665–1668.
  6. https://holizen.com/blogs/news/know-the-facts-about-suma-aka-the-russian-secret
  7. Marcelle Fernanda Carulo. Use of SFC in Extraction of Adaptogens from Brazilian Plants. American Journal of Analytical Chemistry. Vol.3 No.12A(2012), Article ID:26208,6 pages
  8. R Arletti , A Benelli, E Cavazzuti, G Scarpetta, A Bertolini. Stimulating property of Turnera diffusa and Pfaffia paniculata extracts on the sexual-behavior of male rats. Psychopharmacology (Berl).. 1999 Mar;143(1):15-9.
  9. Oshima M, Yeunhwa GU (2003) Pfaffia Paniculata-induced changes in plasma estradiol 17β, Progesterone and testosterone levels in mice. J Reprod Dev 49(2): 175-180.
  10. Basile F, Rizzo L, Graffeo G and R. D’Anna. Lepidium Meyeni and Pfaffia Paniculata May Improve QoL in Postmenopausal Women. Journal of Gynecology and Womans Health. April 10, 2019.
  11. C A R A Costa , A Tanimoto, A E V Quaglio, L D Almeida Jr, J A Severi, L C Di Stasi. Anti-inflammatory effects of Brazilian ginseng (Pfaffia paniculata) on TNBS-induced intestinal inflammation: Experimental evidence. Int Immunopharmacol. 2015 Sep;28(1):459-69.
  12. Tereza Cristina da Silva, Bruno Cogliati, Anna Paula da Silva, Heidge Fukumasu. Pfaffia paniculata (Brazilian ginseng) roots decrease proliferation and increase apoptosis but do not affect cell communication in murine hepatocarcinogenesis. June 2009. Experimental and Toxicologic Pathology 62(2):145-55
  13. Guilherme Ribeiro Romualdo a kol. Fibrosis-associated hepatocarcinogenesis revisited: Establishing standard medium-term chemically-induced male and female models. PLoS One. 2018; 13(9): e0203879.
  14. Katia Pinello a col. Effects of Pfaffia paniculata (Brazilian ginseng) extract on macrophage activity
  15. March 2006. Life Sciences 78(12):1287-92
  16. Oshima M, Gu Y. Pfaffia paniculata-induced changes in plasma estradiol-17beta, progesterone and testosterone levels in mice. J Reprod Dev. Apr2003;49(2):175-180.
  17. de Oliveira FG, et al. Contribution to the pharmacognostic study of Brazilian ginseng Pfaffia paniculata. An. Farm. Quim. 1980;20(1–2):277–361.
  18. Salman M S Alsaad, Maryann Mikhail. Periocular hyperpigmentation: a review of etiology and current treatment options. J Drugs Dermatol.. 2013 Feb;12(2):154-7.
  19. R. Lafont and L. Dinan. Practical uses for ecdysteroids in mammals including humans: an update. J Insect Sci. 2003; 3: 7.
  20. Seikou Nakamura, Gang Chen, Souichi Nakashima, Hisashi Matsuda, Yuehu Pei, Masayuki Yoshikawa. Brazilian natural medicines. IV. New noroleanane-type triterpene and ecdysterone-type sterol glycosides and melanogenesis inhibitors from the roots of Pfaffia glomerata. Chem Pharm Bull (Tokyo). 2010 May;58(5):690-5.
  21. Jonathan Gorelick-Feldman , Wendie Cohick, Ilya Raskin. Ecdysteroids elicit a rapid Ca2+ flux leading to Akt activation and increased protein synthesis in skeletal muscle cells. Steroids. 2010 Oct;75(10):632-7.
  22. Maria Kristina Parr , Piwen Zhao, Oliver Haupt, Sandrine Tchoukouegno Ngueu, Jonas Hengevoss, Karl Heinrich Fritzemeier, Marion Piechotta, Nils Schlörer, Peter Muhn, Wen-Ya Zheng, Ming-Yong Xie, Patrick Diel. Estrogen receptor beta is involved in skeletal muscle hypertrophy induced by the phytoecdysteroid ecdysterone. Mol Nutr Food Res. 2014 Sep;58(9):1861-72.
  23. Cristina Setim Freitas, Cristiane Hatsuko Baggio, José Eduardo Da Silva-Santos, Lia Rieck, Cid Aimbiré de Moraes Santos, Cirino Corrêa Júnior, Lin Chau Ming, Diógenes Aparício Garcia Cortez, Maria Consuelo Andrade Marques. Involvement of nitric oxide in the gastroprotective effects of an aqueous extract of Pfaffia glomerata (Spreng) Pedersen, Amaranthaceae, in rats. Life Sci. 2004 Jan 16;74(9):1167-79.

Suma Root Potential Benefits, Side Effects + How to Use

Newsletter

PŘIHLASTE SE K ODBĚRU NOVINEK A MĚJTE VŽDY ČERSTVÉ INFORMACE

Nejčtenější články

Revmatoidní artritida
Mitochondrie: klíč k dlouhověkosti
Padání vlasů
Štítná žláza
Jak snížit krevní tlak? Pomůže chůze, vláknina i přerušovaný půst

Související příspěvky

epivyziva-cz-cervena-ryze-122023

Červená rýže

epivyziva.cz/
epivyziva-cz-artycok-112023

Artyčok

epivyziva.cz/
epivyziva-cz-olivovnik-evropsky-olea-europaea-hydroxytyrosol-25102023

Olivovník evropský (Olea europaea), hydroxytyrosol

epivyziva.cz/
epivyziva-cz-gurmar-gymnema-lesni-gymnema-sylvestre-15032022

Gurmar

epivyziva.cz/

Související články

epivyziva.cz/
epivyziva.cz/
epivyziva.cz/
epivyziva.cz/
epivyziva.cz/
epivyziva.cz/
epivyziva.cz/