Kadidlovník pilovitý, boswelie (Boswellia serrata)

epivyziva.cz/
boswellia-sacra-1590063_1920

Popis

Kadidlovník pilovitý neboli boswelie je středně velký strom z čeledi březulovitých. Roste zejména v Indii, Africe a Středním východě. Složené lichozpeřené listy mají pilovité okraje, kterým rostlina vděčí za druhové jméno. Kvete drobnými, bílými až žlutavými květy. Hlavním produktem boswelie je pryskyřice, která je známá především jako kadidlo využívané v náboženských obřadech nejen křesťanských církví. Odebírá se z řezu na kmeni stromu do speciálních bambusových košů (1).

Historie

Nejstarším způsobem užívání pryskyřice z kadidlovníku bylo vykuřování a balzamování. K tomuto účelu jej využívaly kultury starověké Indiie (k hinduistickým obřadům), Egypta, Babylónu, Persie, Číny, Řecka a Říma, prokázáno je však i využívání původními obyvateli Ameriky. Pryskyřici tyto národy pálily při obětních rituálech i každodenních obřadech, ať už k zahnání zlých duchů, potěšení bohů či uctění mrtvých (1, 2).

V rámci fytoterapie boswelii hojně využívala Ájurvéda, což je tradiční indický medicínský systém. Boswelii zmiňují dvě ze tří stěžejních děl Ájurvédy, které shromažďovaly kompletní medicínské poznatky té doby – Charaka (cca 700 př. n. l.) a Sasruta (cca 600 př. n. l.). Tehdejší lékaři boswelii využívali především pro její protizánětlivé účinky, a to především k léčbě bolestí kloubů, zmiňováno je však i využití při úplavici, horečce, pásovém oparu, kardiovaskulárních onemocněních, zánětech dýchacích cest, bolestech v krku, nepravidelné menstruaci i k podpoře činnosti jater (1).

Účinné látky

Pryskyřice boswelie obsahuje monoterpeny, diterpeny, triterpeny, tetracyklické triterpenické kyseliny a čtyři hlavní pentacyklické triterpenické kyseliny: kyselinu beta-boswelovou, acetyl-β-boswelovou kyseliny, 11-keto-β-boswelovou a acetyl-11-keto-beta-boswelovou. Právě boswelové kyseliny jsou díky svým silným protizánětlivým účinkům nejdůležitější složkou (1). Podíl jednotlivých složek a tím i kvalita kadidla se ovšem může výrazně odlišovat. Stromy rostoucí na suchých kamenitých půdách sice rostou pomalu a dávají mnohem méně pryskyřice, její kvalita je však vyšší. Z hlediska léčebných účinků je přitom rozhodující především obsah boswelových kyselin.

Léčivé účinky

Tradiční oblastí použití boswelie jsou především bolesti kloubů, ať už způsobené artrózou nebo revmatoidní artritidou. Důvodem je především protizánětlivé působní této rostliny, konkrétně obsažených boswelových kyselin. Princip jejich účinku je přitom epigenetický – tyto kyseliny totiž prostřednictvím chemických reakcí (metylace genů, acetylace histonů, regulace microRNA) přímo ovlivňují aktivaci genů zodpovědných za zánětlivé procesy (3). Epigenetické působení a s ním související protizánětlivé účinky jsou ovšem příčinou pozitivního působení i v případě dalších onemocnění a potíží, od rakoviny, přes kardiovaskulární choroby či astma až po stárnutí pleti.

Artróza a artritida

Asi nejznámější je využití boswelie v prevenci a léčbě artrózy. Toto degenerativní onemocnění postihuje nejčastěji velké klouby dolních končetin, může se však objevit v jakémkoliv kloubním spojení. Spočívá v postupném mizení kloubní chrupavky a v poslední fázi postihuje i okolní kosti, vazy, menisky apod. Při vzniku artrózy přitom hraje důležitou roli epigenetika. Uplatňují se zde všechny tři nejdůležitější epigenetické mechanismy, tedy metylace genů, acetylace histonů a exprese microRNA, které ovlivňují zejména diferenciaci buněk kloubní chrupavky a udržení homeostázy v oblasti kloubů (3). Naproti tomu revmatoidní artritida je autoimunitní onemocnění, při jehož vzniku hraje důležitou roli mechanismus zánětu, jehož podstata je rovněž ovlivněna epigeneticky. Zánět se ovšem objevuje i v pozdějších fázích artrózy.

Na léčbu zánětů (a zmírnění bolesti) se velice často využívají nesteroidní protizánětlivé léky (nesteroidní antirevmatika), například ibuprofen či aspirin, které ovšem mají řadu vedlejších účinků, a nejsou proto vhodné k dlouhodobému užívání. Potlačují totiž nejen funkci enzymu cyklooxygenázy-2 (COX-2), který se účastní tvorby prozánětlivých mediátorů prostaglandinů, ale i enzymu COX-1, který je důležitý například pro správnou funkci žaludeční sliznice (18). Dlouhodobé užívání nesteroidních antirevmatik proto může způsobovat řadu problémů trávicího traktu. Většinou sice bývají mírného charakteru, v některých případech však mohou přerůst v závažné potíže, jako je vředová choroba či vnitřní krvácení (19-21). Boswelie přitom dokáže záněty zmírňovat prakticky stejně efektivně, ale přitom působí selektivně pouze na COX-2 a je tedy bez vedlejších účinků. Při jejím podávání dochází k výrazném snížení hladiny zánětlivých mediátorů, jako jsou například prostaglandiny E2, a k inhibici prozánětlivých cytokinů (4).

Boswelie je přitom účinná při léčbě zánětů a otoků jak u artrózy (14, 15), tak i artritidy (16). V případě artrózy například došlo v rámci jedné studie u většiny pacientů v pokročilém stádiu choroby k výraznému snížení bolesti a otoků, zvýšení kloubní pohyblivosti a prodloužení vzdálenosti, kterou jsou schopni ujít, po osmi týdnech užívání (14). Další výzkum prokázal sice nižší, ale přesto statisticky významný ústup příznaků a potíží již po sedmi dnech od zahájení léčby (17)!

Kyselina boswelová je účinná i při léčbě bolesti jako takové, zejména pak v případě bolestí chronických, které provázejí nejenom artrózu, a revmatoidní aartritidu, ale i další tělesné neduhy (13).

Nádorová onemocnění

Kyselina boswelová patří mezi látky, které jsou schopny modulovat metylaci genů, a tím potlačit některé typy nádorového bujení, například kolorektální karcinom (rakovinu střev a konečníku). Pokud jsou tyto geny metylovány, nemohou naplno rozvinout svoji funkci, což umožňuje vznik rakoviny. Kyselina boswelová je schopna tuto metylaci odstranit a tím umožňuje jejich fungování (5). Dokáže také výrazně snížit výskyt tzv. prekancerózních polypů, a to v tenkém střevě o 46 % a v tlustém dokonce o 60 %, a zároveň snižuje i riziko, že se tyto polypy „zvrhnou“ v nádorové buňky (25).

Velice účinná je přitom zejména kombinace kyseliny boswelové s kurkuminem, což je barvivo přítomné v kurkumě. Obě tyto látky regulují nejen metylaci genů, ale i microRNA, což je nukleová kyselina, která v sobě nekóduje žádnou informaci, ale rozhoduje to tom, jestli se určité geny vyjádří, či nikoliv. Obě zmíněné substance díky tomu ovlivňují buněčnou proliferaci (schopnost rychlého množení) a apoptózu (programovanou buněčnou smrt). V pokusech na zvířatech trpících kolorektálním karcinomem přitom došlo k ovlivnění růstu nádoru již třetí den po zahájení podávání směsi kyseliny boswelové a kurkuminu. Obě tyto substance mohou také výrazně zvýšit účinnost klasické léčby. Až polovina pacientů s nádory tlustého střeva má totiž mutaci na genu P53, díky nimž u nich léky zaměřující se právě na tento gen nezabírají. Pokud se k nim ale přidala směs kyseliny boswelové a kurkuminu, chemoterapie začala fungovat (6, 7).

Výčet typů nádorů, při jejichž léčbě může hrát boswelie významnou roli, však pravděpodobně bude mnohem širší. Prokázán například její výrazný vliv na potlačení aktivity enzymu lipoxygenázy, který má důležitou funkci při vzniku metastáz v mozku a pacientek trpících nádory prsu (8), potvrdila se i účinnost v případě rakoviny slinivky (11) a žaludku (12).

Zánětlivá střevní onemocnění

Díky svým výrazným protizánětlivým účinkům je boswelie velice efektivní i při léčbě zánětlivých střevních onemocnění, jako je ulcerózní a kolagenní kolitida či Crohnova choroba. Při nich je zánětlivý stav udržování díky enzymu 5-LOX, který se účastní tvorby zánětlivých mediátorů leukotrienů a právě boswelie dokáže aktivitu 5-LOX výrazně potlačovat (22-24, 48-49). Dalším důležitým mechanismem působení je i vliv boswelie na tzv. bariérovou funkci střeva, která bývá právě u zánětlivých střevních onemocnění prakticky vždy narušena, čímž se snižuje odolnost střeva vůči působení zánětlivých procesů, protože se snižuje možnost průniku patogenů a antigenů přes tuto bariéru. (62)

Třetím důvodem, proč je boswelie při zánětlivých onemocněních účinná, je její pozitivní vliv na střevní mikrobiom, který je u pacientů s těmito chorobami prakticky vždy narušen. (63)

V jedné studii došlo například k vymizení příznaků u 82 % zkoumaných pacientů, zatímco u kontrolní skupiny užívající tradiční lék sulfasalazin to bylo pouze 75 % (26).

Kardiovaskulární nemoci

Dlouhá léta byl za hlavní příčinu chorob srdce a cév pokládán vysoký cholesterol. V posledním desetiletí však proběhla řada výzkumů poukazujících na fakt, že velice důležitou roli v tomto směru hrají zánětlivé procesy. Právě boj se zánětem se tak stává klíčovým faktorem kardiovaskulárního zdraví (27, 28).

Kyselina boswelová přitom potlačuje expresi genu, který má na svědomí produkci prozánětlivého cytokinu TNF-alfa (28) a také inhibuje prozánětlivý faktor NF-kappa B, což má za následek redukce aterosklerotických plátů o neuvěřitelných 50 %! (27)

Chronické záněty navíc způsobují změny ve funkci krevních destiček, které se kvůli tomu stávají „lepkavější“, tvoří shluky na stěnách cév, snižují jejich průchodnost a mohou se stát příčinou infarktu nebo mrtvice (29). Kyselina boswelová přitom snižuje právě tuto aktivaci krevních destiček a omezuje jejich shlukování v cévách (30). Zároveň snižuje hladinu cholesterolu v krvi, a to až o 48 % (31).

Astma a alergie

Výzkumy potvrdily i účinnost kadidlovníkové pryskyřice při astmatu. Je totiž schopna potlačit tvorbu leukotrienů, což jsou látky, které jsou uvolňovány bílými krvinkami při zánětlivých a alergických reakcích, kdy způsobují vznik otoků, zvyšují produkci hlenu a přispívají k hypertrofii hladké svaloviny u astmatu. V rámci jedné ze studií například udávalo po šestitýdenní léčbě výrazný ústup širokého spektra potíží 70 % pacientů (9).

Boswelie zároveň zasahuje i do procesů aktivace T-lymfocytů a dendritických buněk, což jsou imunitní buňky účastnící se vzniku alergických reakcí. Všechny tyto mechanismy se uplatňují nejen u astmatu, ale i u dalších typů alergií. Boswelie navíc patří mezi přírodní prostředky, které jsou velmi účinné i při atopickém ekzému. (50)

Funkce mozku, paměť, deprese

Boswelie je v tradiční fytoterapii využívána při poruchách paměti (32) a její pozitivní vliv na mozkové funkce potvrdila i moderní věda. Dokáže například efektivně chránit mozkové buňky při poničení vlivem mozkové mrtvice a důvodem je opět její protizánětlivé působení. Destrukce tkání totiž probíhá nikoliv pouze při samotné mrtvici, ale i ve dnech po ní, a i zde hrají důležitou roli zánětlivé procesy – pokud je dokážeme zmírnit, jsou i následky mrtvice mnohem menší (33, 34). Zánětlivou povahu navíc mají i negativní změny, které v mozku probíhají v důsledku stárnutí (35, 36).

Boswelie potlačuje funkci faktoru NF-kappaB i expresi genů zodpovědných za produkci zánětlivých mediátorů při poranění mozku (37). Tento jev se přitom zvláště silně projevuje v části mozku jménem hipokampus, která je sídlem naší paměti. Kyselina boswelová přitom buňky hipokampu nejenom chrání, ale také podporuje jejich růst (38-40). To mimochodem vyvrací přetrvávající názor o tom, že poškozená mozková tkáň nedokáže regenerovat.

Boswelie navíc svým působením na hipokampus dokáže zpomalovat i úbytek paměti, jehož příčinou je stárnutí organismu (41), a dokonce paměť zlepšovat a s ní i schopnost učit se a další mozkové funkce (42, 43). Pomocí exprese genů v je navíc schopna navodit v hipokampu změny, které mohou přinést výraznou úlevu při depresích (44).

Kvalita a stárnutí pokožky

Kyselina boswelová je rovněž velice nadějnou surovinou kosmetického průmyslu, protože zlepšuje elasticitu pokožky, zlepšuje její ochranu před vnějšími vlivy a zpomalují projevy jejího stárnutí. Když si v rámci jedné studie aplikovaly ženy po 30 dní krém s obsahem kyseliny boswelové na polovinu obličeje, došlo u nich k pozorovatelnému zjemnění, úbytku drobných vrásek, zlepšení pružnosti kůže a zmírnění produkce kožního mazu. Tento efekt navíc přetrvával ještě dva měsíce po skončení aplikace (10).

Ledvinové potíže

Chronická ledvinová onemocnění se obvykle vyznačují zvýšenou měrou zánětlivých procesů v tomto orgánu, a proto při nich bývá užitečné i užívání přírodních protizánětlivých substancí. A platí to i pro boswelii. (53) Výrazně se zde osvědčila zejména kombinace s kurkuminem, která u osob s chronickými ledvinovými onemocněními vedla ke snížení zánětu. (54)

Ochrana jater

Dalším orgánem, který může těžit z pozitivních účinků boswelie, jsou játra. Podporuje totiž ochranu a regeneraci jaterní tkáně a působí například proti fibróze jater, a to včetně fibrózy způsobné toxickými chemikáliemi, jako je tetrachlormetan nebo thioacetamid. (58, 59)

Diabetes

Velice užitečná může být boswelie při cukrovce. Například v rámci jedné ze studií došlo u pacientů s diabetem II. typu k výraznému snížení hladiny krevního cukru, glykovaného hemoglobinu a triglyceridů v krvi již po osmi týdnech užívání 250 g denně. (55)

Zatím pouze výzkumy na zvířatech naznačují, že by mohla být boswelie účinná i při diabetu I. typu, což je zánětlivé autoimunitní onemocnění napadající slinivku břišní. Při podávání myším s tímto problémem u nich došlo nejen ke snížení celkové míry zánětu, ale omezilo se také pronikání lymfocytů, což je jeden z typů imunitních buněk, do Langerhansových ostrůvků, tj. do oblastí slinivky, v nichž je produkován inzulin. (57) Právě infiltrace lymfocytů do tkání je přitom jedním z důležitých mechanismů při vzniku autoimunitních nemocí.

Velice zajímavá studie pak proběhla na myších, který byl uměle vyvolán diabetes. U nich došlo při užívání boswelie nejen k významnému poklesu hladiny krevního cukru (již 17. den po zahájení léčby), ale ve srovnání s kontrolní skupinou se u nich vyskytla také mnohem nižší míra poškození ledvin a jater, což jsou časté komplikace diabetu. A u březích myší dokonce došlo ke snížení procenta případů spontánního potratu a poškození plodu. (56) To je velice nadějné, protože u těhotných diabetiček je právě riziko potratu i poškození plodu výrazně vyšší než u zdravé populace. Boswelie se sice k užívání během těhotenství nedoporučuje, pro stabilizaci zdravotního stavu před plánovaným otěhotněním by to ale mohla být dobrá volba.

Užívání

Laboratorní studie naznačují, že boswelie může zvýšit jak účinky, tak i toxicitu některých léků, zejména těch určených k léčbě rakoviny, astmatu a zvýšeného cholesterolu (včetně přírodních, například česneku). Zlepšuje též účinnost přírodních antimykotik, jako je například tea-tree a doplňků kloubní výživy, jako je chondroitin a glukosamin. Naopak snižuje účinnost nesteroidních antirevmatik, jako je aspirin či ibuprofen, některých antibiotik a sedativ. Pokud tedy užíváte nějaké léky, poraďte se před zahájením užívání boswellie se svým lékařem (45).

Boswelie není vhodná v těhotenství, protože může zvýšit riziko potratu a poškození plodu, nedoporučuje se ani při kojení. V ojedinělých případech byly po požití boswelie zaznamenány alergické reakce. (45).

Doporučené dávkování se v různých systémech výrazně odlišuje, pohybuje se od 150 do 500 mg 2-3x denně (1, 46). Obvykle platí, že nižší dávky se užívají v rámci prevence a v případě potíží se zvyšují.  Možné je i vnější užití, například ve formě krémů.

Možné kombinace

Boswelie bývá častou složkou kloubních preparátů, v nichž bývá kombinována například s kolagenem, glukosaminem či chondroitinsulfátem. Zde je ale třeba sledovat obsah boswelie nebo boswelových kyselin – při příliš nízké koncentraci se zejména její epigenetické účinky dostatečně neprojeví. Kromě toho ale existují i další užitečné kombinace:

Boswelie + kurkumin – tato kombinace výrazně zlepšuje biologickou dostupnost obou látek a zároveň obě složky podporují i svoji účinnost, protože působí mírně odlišnými mechanismy. Zejména to platí pro oblast protizánětlivého působení. Vhodná je také při artróze, artritidě zánětlivých střevních onemocněních, nádorových onemocněních, chronických ledvinových potížích a diabetu. (47, 53)

Boswelie + šišák bajkalský – také tato kombinace bylin se vzájemně dobře doplňuje a vyznačuje se zejména silným protizánětlivým působením. Prokázána byla také její účinnost při Crohnově chorobě. (61)

Boswelie + zázvor – i zde je předností této kombinace silné protizánětlivé působení. Kromě bolestí kloubů nachází uplatnění i při problémech s ledvinami. (60)

0:00 / 0:00
Stárnutí je volba

2 Komentáře

 1. Jiřina Pagáčová

  D.den prosím jak dlouho se může Boswelia užívat? Je nutná nějaká pauza,nebo se může užívat dlouhodobě?
  \léčím se na RA,beru Boswelii asi 3 týdny a rozmarýn a mohu říci se se mi velice stav zlepšil…jde mi o to,jestli při téhle diagnoze je lepší to užívat delší dobu…..děkuji moc za odpověď Jiřina Pagáčová

  1. blanka

   Dobrý den,
   obecně platí, že žádné byliny není vhodné užívat nepřetržitě. Proto bych i v případě boswellie a rozmarýnu zařazovala pravidelně pauzy – např. tři měsíce užívání a minimálně jeden, lépe dva měsíce pauza.
   Přeju vám, ať se vám daří nepříjemnou chorobu i nadále dobře zvládat.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

 1. Z. Siddiqui. Boswellia Serrata, A Potential Antiinflammatory Agent: An Overview. Indian J Pharm Sci. 2011 May-Jun; 73(3): 255–261.
 2. Holmes P. Frankincense oil. Int J Arom. 1999;9:56–61
 3. Im GIChoi YJ. Epigenetics in osteoarthritis and its implication for future therapeutics. Expert Opin Biol Ther. 2013 May;13(5):713-21.
 4. Umar S, Umar K, Sarwar AH, et al. Boswellia serrata extract attenuates inflammatory mediators and oxidative stress in collagen induced arthritis. Phytomedicine. 2014 May 15;21(6):847-56.
 5. Shen YTakahashi MByun HMLink ASharma NBalaguer FLeung HCBoland CRGoel A. Boswellic acid induces epigenetic alterations by modulating DNA methylation in colorectal cancer cells. Cancer Biol Ther. 2012 May;13(7):542-52. doi: 10.4161/cbt.19604. Epub 2012 May 1.
 6. Ajay Goel, Ph.D. BCM-95 Curcumin and BosPure Boswellia in Prevention and Treatment of Colorectal Cancer. PR Newswire. April 22, 2015. http://www.prnewswire.com/news-releases/bcm-95-curcumin-and-bospure-boswellia-in-prevention-and-treatment-of-colorectal-cancer-300069836.html
 7. Shusuke TodenYoshinaga OkugawaConstanze BuhrmannDurgha Nattamai, Esperanza Anguiano, Nicole BaldwinMehdi ShakibaeiC. Richard Boland and Ajay Goel. Novel Evidence for Curcumin and Boswellic Acid–Induced Chemoprevention through Regulation of miR-34a and miR-27a in Colorectal Cancer. Cancer Prevention Research. October 13, 2014. http://cancerpreventionresearch.aacrjournals.org/content/8/5/431.short
 8. Flavin DF. A lipoxygenase inhibitor in breast cancer brain metastases. J Neurooncol. 2007 Mar;82(1):91-3. Epub 2006 Sep 26.
 9. Gupta I., Gupta VParihar AGupta SLüdtke RSafayhi HAmmon HP. Effects of Boswellia serrata gum resin in patients with bronchial asthma: results of a double-blind, placebo-controlled, 6-week clinical study. Eur J Med Res. 1998 Nov 17;3(11):511-4.
 10. Pedretti ACapezzera RZane CFacchinetti ECalzavara-Pinton P. Effects of topical boswellic acid on photo and age-damaged skin: clinical, biophysical, and echographic evaluations in a double-blind, randomized, split-face study. Planta Med. 2010 Apr;76(6):555-60. doi: 10.1055/s-0029-1240581. Epub 2009 Nov 16.
 11. Ni X, Suhail MM, Yang Q, et al. Frankincense essential oil prepared from hydrodistillation of Boswellia sacra gum resins induces human pancreatic cancer cell death in cultures and in a xenograft murine model. BMC Complement Altern Med. 2012;12:253.
 12. Zhang YS, Xie JZ, Zhong JL, et al. Acetyl-11-keto-beta-boswellic acid (AKBA) inhibits human gastric carcinoma growth through modulation of the Wnt/beta-catenin signaling pathway. Biochim Biophys Acta. 2013 Jun;1830(6):3604-15.
 13. Abdel-Tawab M, Werz O, Schubert-Zsilavecz M. Boswellia serrata: an overall assessment of in vitro, preclinical, pharmacokinetic and clinical data. Clin Pharmacokinet. 2011 Jun;50(6):349-69.
 14. Kimmatkar N, Thawani V, Hingorani L, Khiyani R. Efficacy and tolerability of Boswellia serrata extract in treatment of osteoarthritis of knee–a randomized double blind placebo controlled trial. Phytomedicine. 2003 Jan;10(1):3-7.
 15. Chevrier MR, Ryan AE, Lee DY, Zhongze M, Wu-Yan Z, Via CS. Boswellia carterii extract inhibits TH1 cytokines and promotes TH2 cytokines in vitro. Clin Diagn Lab Immunol. 2005 May;12(5):575-80.
 16. Fan AY, Lao L, Zhang RX, et al. Effects of an acetone extract of Boswellia carterii Birdw. (Burseraceae) gum resin on adjuvant-induced arthritis in lewis rats. J Ethnopharmacol. 2005 Oct 3;101(1-3):104-9.
 17. Sengupta K, Alluri KV, Satish AR, et al. A double blind, randomized, placebo controlled study of the efficacy and safety of 5-Loxin for treatment of osteoarthritis of the knee. Arthritis Res Ther. 2008;10(4):R85.
 18. Urban MK. COX-2 specific inhibitors offer improved advantages over traditional NSAIDs. Orthopedics. 2000 Jul;23(7 Suppl):S761-4.
 19. Anglin R, Yuan Y, Moayyedi P, Tse F, Armstrong D, Leontiadis GI. Risk of upper gastrointestinal bleeding with selective serotonin reuptake inhibitors with or without concurrent nonsteroidal anti-inflammatory use: a systematic review and meta-analysis. Am J Gastroenterol. 2014 Jun;109(6):811-9.
 20. Bhala N, Emberson J, Merhi A, et al. Vascular and upper gastrointestinal effects of nonsteroidal anti-inflammatory drugs: meta-analyses of individual participant data from randomised trials. Lancet. 2013 Aug 31;382(9894):769-79.
 21. Dib RA, Chinzon D, de Souza Fontes LH, de Sa Teixeira AC, Navarro-Rodriguez T. Ulcer and bleeding complications and their relationship with dyspeptic symptoms in NSAIDs users: a transversal multicenter study. Scand J Gastroenterol. 2014 Jul;49(7):785-9.
 22. Gupta I, Parihar A, Malhotra P, et al. Effects of gum resin of Boswellia serrata in patients with chronic colitis. Planta Med. 2001 Jul;67(5):391-5.
 23. Gupta I, Parihar A, Malhotra P, et al. Effects of Boswellia serrata gum resin in patients with ulcerative colitis. Eur J Med Res. 1997 Jan;2(1):37-43.
 24. Krieglstein CF, Anthoni C, Rijcken EJ, et al. Acetyl-11-keto-beta-boswellic acid, a constituent of a herbal medicine from Boswellia serrata resin, attenuates experimental ileitis. Int J Colorectal Dis. 2001 Apr;16(2):88-95.
 25. Sengupta K, Krishnaraju AV, Vishal AA, et al. Comparative efficacy and tolerability of 5-Loxin and Aflapin against osteoarthritis of the knee: a double blind, randomized, placebo controlled clinical study. Int J Med Sci.2010;7(6):366-77.
 26. Gupta I, Parihar A, Malhotra P, et al. Effects of Boswellia serrata gum resin in patients with ulcerative colitis. Eur J Med Res. 1997 Jan;2(1):37-43.
 27. Cuaz-Perolin C, Billiet L, Bauge E, et al. Antiinflammatory and antiatherogenic effects of the NF-kappaB inhibitor acetyl-11-keto-beta-boswellic acid in LPS-challenged ApoE-/- mice. Arterioscler Thromb Vasc Biol. 2008 Feb;28(2):272-7.
 28. Roy S, Khanna S, Krishnaraju AV, et al. Regulation of vascular responses to inflammation: inducible matrix metalloproteinase-3 expression in human microvascular endothelial cells is sensitive to antiinflammatory Boswellia. Antioxid Redox Signal. 2006 Mar-Apr;8(3-4):653-60.
 29. Montagnana M, Fava C, Arosio E, Degan M, Tommasoli RM, De Marchi Set al. Inflammation and platelet activation in peripheral arterial occlusive disease. Int J Angiol. 2007 Fall;16(3):84-8.
 30. Kokkiripati PK, Bhakshu LM, Marri S, et al. Gum resin of Boswellia serrata inhibited human monocytic (THP-1) cell activation and platelet aggregation. J Ethnopharmacol. 2011 Sep 1;137(1):893-901.
 31. Pandey RS, Singh BK, Tripathi YB. Extract of gum resins of Boswellia serrata L. inhibits lipopolysaccharide induced nitric oxide production in rat macrophages along with hypolipidemic property. Indian J Exp Biol. 2005 Jun;43(6):509-16.
 32. Karima O, Riazi G, Khodadadi S, et al. An in vitro study of the role of beta-boswellic acid in the microtubule assembly dynamics. FEBS Lett. 2012 Nov 30;586(23):4132-8.
 33. Wang Q, Tang XN, Yenari MA. The inflammatory response in stroke. J Neuroimmunol. 2007 Mar;184(1-2):53-68.
 34. Xiong X, Barreto GE, Xu L, Ouyang YB, Xie X, Giffard RG. Increased brain injury and worsened neurological outcome in interleukin-4 knockout mice after transient focal cerebral ischemia. Stroke. 2011 Jul;42(7):2026-32.
 35. Lenzlinger PM, Morganti-Kossmann MC, Laurer HL, McIntosh TK. The duality of the inflammatory response to traumatic brain injury. Mol Neurobiol. 2001 Aug-Dec;24(1-3):169-81.
 36. Moussaieff A, Yu J, Zhu H, Gattoni-Celli S, Shohami E, Kindy MS. Protective effects of incensole acetate on cerebral ischemic injury. Brain Res. 2012 Mar 14;1443:89-97.
 37. Bhala N, Emberson J, Merhi A, et al. Vascular and upper gastrointestinal effects of nonsteroidal anti-inflammatory drugs: meta-analyses of individual participant data from randomised trials. Lancet. 2013 Aug 31;382(9894):769-79.
 38. Shi Q, Prior M, Zhou X, Tang X, He W, Hu X, Yan R. Preventing formation of reticulon 3 immunoreactive dystrophic neurites improves cognitive function in mice. J Neurosci. 2013 Feb 13;33(7):3059-66.
 39. Ring RH, Alder J, Fennell M, Kouranova E, Black IB, Thakker-Varia S. Transcriptional profiling of brain-derived-neurotrophic factor-induced neuronal plasticity: a novel role for nociceptin in hippocampal neurite outgrowth. J Neurobiol. 2006 Mar;66(4):361-77.
 40. Karima O, Riazi G, Yousefi R, Movahedi AA. The enhancement effect of beta-boswellic acid on hippocampal neurites outgrowth and branching (an in vitro study). Neurol Sci. 2010 Jun;31(3):315-20.
 41. Hosseini-Sharifabad M, Esfandiari E. Effect of Boswellia serrata gum resin on the morphology of hippocampal CA1 pyramidal cells in aged rat. Anat Sci Int. 2014 Feb 11.
 42. Mahmoudi A, Hosseini-Sharifabad A, Monsef-Esfahani HR, et al. Evaluation of systemic administration of Boswellia papyrifera extracts on spatial memory retention in male rats. J Nat Med. 2011 Jul;65(3-4):519-25.
 43. Jalili C, Salahshoor MR, Moradi S, Pourmotabbed A, Motaghi M. The therapeutic effect of the aqueous extract of boswellia serrata on the learning deficit in kindled rats. Int J Prev Med. 2014 May;5(5):563-8.
 44. Moussaieff A, Gross M, Nesher E, Tikhonov T, Yadid G, Pinhasov A. Incensole acetate reduces depressive-like behavior and modulates hippocampal BDNF and CRF expression of submissive animals. J Psychopharmacol. 2012 Dec;26(12):1584-93.
 45. Bonnie Singleton. Side Effects of Boswellia Serrata. LiveStrong.com. Aug 29, 2013. http://www.livestrong.com/article/125231-boswellia-serrata-side-effects/
 46. George Krucik, MD, MBA.  Boswellia. Healthline. 23. oct 2013. http://www.healthline.com/health/boswellia#1
 47. Khayyal et al. Micellar solubilisation enhances the anti-inflammatory activities of curcumin and boswellic acids in rats with adjuvant-induced arthritis. Nutrition 54:189-196, 2018
 48. Madisch A, Miehlke S, Eichele O, et al: Boswellia serrata extract for the treatment of collagenous colitis. A double-blind, randomized, placebo-controlled, multicenter trial. Int J Colorectal Dis 22: 1445-1451, 2007
 49. Gerhardt H, Seifert F, Buvari P, et al: Therapy of active Crohn disease with Boswellia serrata extract H15. Z Gastroenterol 39: 11-17, 2001 
 50. Alia M. AldahlawiAmani T. Alzahrani & Mohamed F. Elshal. Evaluation of immunomodulatory effects of Boswellia sacra essential oil on T-cells and dendritic cells. BMC Complementary Medicine and Therapies volume 20, Article number: 352 (2020)
 51. Latella, R. SferraA. Vetuschi, G. Zanninelli, A. D’Angelo, V. Catitti, R. Caprilli, E. Gaudio. Prevention of colonic fibrosis by Boswellia and Scutellaria extracts in rats with colitis induced by 2,4,5‐trinitrobenzene sulphonic acid. European Journal of Clinical Investigation. 16 May 2008
 52. Jason Theodosakis, MD, author of The Arthritis Cure (St. Martin’s Griffin, revised 2004); and Shawn Talbott, PhD, author of Natural Solutions for Pain-Free Living (Currant, 2006).
 53. Brian D ShelmadineRodney G Bowden Jennifer J Moreillon Matthew B Cooke Peiying YangErika Deike Jackson O Griggs Ron L Wilson. A Pilot Study to Examine the Effects of an Anti-inflammatory Supplement on Eicosanoid Derivatives in Patients with Chronic Kidney Disease. J Altern Complement Med. 2017 Aug;23(8):632-638.
 54. Moreillon, J.J., et al, The use of an anti-inflammatory supplement in patients with chronic kidney disease, Journal of complementary & integrative medicine, Volume 10, 2013
 55. Saeed Mehrzadi, PhD, Bahreh Tavakolifar, PhD, Hasan Fallah Huseini, PhD, Seyed Hamdollah Mosavat, PhD, Mojtaba Heydari, PhD. The Effects of Boswellia serrata Gum Resin on the Blood Glucose and Lipid Profile of Diabetic Patients: A Double-Blind Randomized Placebo-Controlled Clinical Trial. Journal of Evidence-Based Integrative Medicine. May 18, 2018. https://journals.sagepub.com/doi/full/10.1177/2515690X18772728
 56. Mohamad Ebrahim AzemiForoogh NamjoyanMohammad Javad KhodayarForouzan AhmadpourAzam Darvish Padok, and Marziyeh Panahi. The Antioxidant Capacity and Anti-diabetic Effect of Boswellia serrata Triana and Planch Aqueous Extract in Fertile Female Diabetic Rats and the Possible Effects on Reproduction and Histological Changes in the Liver and Kidneys. Jundishapur J Nat Pharm Prod. 2012 Autumn; 7(4): 168–175.
 57. H.P.T.Ammon. Boswellic extracts and 11-keto-ß-boswellic acids prevent type 1 and type 2 diabetes mellitus by suppressing the expression of proinflammatory cytokines.
 58. Phytomedicine. 2019 Oct;63:153002.
 59. Heba M. EltahirMichael A. FawzyElhussein M. MohamedMahmoud A. AlrehanyAhmed M. Shehata, and Mekky M. Abouzied. Antioxidant, anti-inflammatory and anti-fibrotic effects of Boswellia serrate gum resin in CCl4-induced hepatotoxicity. Exp Ther Med. 2020 Feb; 19(2): 1313–1321.
 60. H.H. Ahmed, N.Z. El-Alfy, M.F. Mahmoud, S.M.M. Yahya. Boswellia serrata oleo- gum resin: A natural remedy for retrogradation of liver fibrosis in rats. January 2015. Der Pharmacia Lettre 7(1):134-144
 61. Mona Fouad Mahmoud,Abdalla Ahmed Diaai &Fahmy Ahmed. Evaluation of the Efficacy of Ginger, Arabic Gum, and Boswellia in Acute and Chronic Renal Failure. Renal Failure. Volume 34, 2012 – Issue 1.
 62. Latella, R. SferraA. Vetuschi, G. Zanninelli, A. D’Angelo, V. Catitti, R. Caprilli, E. Gaudio. Prevention of colonic fibrosis by Boswellia and Scutellaria extracts in rats with colitis induced by 2,4,5‐trinitrobenzene sulphonic acid. European Journal of Clinical Investigation. 16 May 2008
 63. Daniela Catanzaro, Serena Rancan, Genny Orso, Stefano Dall’Acqua, Paola Brun, Maria Cecilia Giron, Maria Carrara, Ignazio Castagliuolo, Eugenio Ragazzi, Laura Caparrotta,  and Monica Montopoli.  Boswellia serrata Preserves Intestinal Epithelial Barrier from Oxidative and Inflammatory Damage. PLoS One. 2015; 10(5): e0125375.
 64. https://www.intechopen.com/online-first/natural-compounds-in-the-modulation-of-the-intestinal-microbiota-implications-in-human-physiology-an

Newsletter

PŘIHLASTE SE K ODBĚRU NOVINEK A MĚJTE VŽDY ČERSTVÉ INFORMACE

Nejčtenější články

Záhady střevního mikrobiomu: Cesta k fungující imunitě
Borelióza: jak zmírnit příznaky přírodní cestou
Bromelain
Ginkgo biloba
Artróza

Související příspěvky

epivyziva-cz-suma-13052024

Suma – Brazilský ženšen

epivyziva.cz/
epivyziva-cz-cervena-ryze-122023

Červená rýže

epivyziva.cz/
epivyziva-cz-artycok-112023

Artyčok

epivyziva.cz/
epivyziva-cz-olivovnik-evropsky-olea-europaea-hydroxytyrosol-25102023

Olivovník evropský (Olea europaea), hydroxytyrosol

epivyziva.cz/

Související články

epivyziva.cz/
epivyziva.cz/
epivyziva.cz/
epivyziva.cz/
epivyziva.cz/
epivyziva.cz/
epivyziva.cz/
epivyziva.cz/