Kadidlovník pilovitý, boswelie (Boswellia serrata)

epivyziva.cz/
Share on facebook
Share on twitter
Share on pinterest
Share on tumblr
Share on whatsapp
Share on email
Share on print
Kadidlovník pilovitý, boswelie (Boswellia serrata)

Popis

Kadidlovník pilovitý neboli boswelie je středně velký strom z čeledi březulovitých. Roste zejména v Indii, Africe a Středním východě. Složené lichozpeřené listy mají pilovité okraje, kterým rostlina vděčí za druhové jméno. Kvete drobnými, bílými až žlutavými květy. Hlavním produktem boswelie je pryskyřice, která je známá především jako kadidlo využívané v náboženských obřadech nejen křesťanských církví. Odebírá se z řezu na kmeni stromu do speciálních bambusových košů (1).

Historie

Nejstarším způsobem užívání pryskyřice z kadidlovníku bylo vykuřování a balzamování. K tomuto účelu jej využívaly kultury starověké Indiie (k hinduistickým obřadům), Egypta, Babylónu, Persie, Číny, Řecka a Říma, prokázáno je však i využívání původními obyvateli Ameriky. Pryskyřici tyto národy pálily při obětních rituálech i každodenních obřadech, ať už k zahnání zlých duchů, potěšení bohů či uctění mrtvých (1, 2).

V rámci fytoterapie boswelii hojně využívala Ájurvéda, což je tradiční indický medicínský systém. Boswelii zmiňují dvě ze tří stěžejních děl Ájurvédy, které shromažďovaly kompletní medicínské poznatky té doby – Charaka (cca 700 př. n. l.) a Sasruta (cca 600 př. n. l.). Tehdejší lékaři boswelii využívali především pro její protizánětlivé účinky, a to především k léčbě bolestí kloubů, zmiňováno je však i využití při úplavici, horečce, pásovém oparu, kardiovaskulárních onemocněních, zánětech dýchacích cest, bolestech v krku, nepravidelné menstruaci i k podpoře činnosti jater (1).

Účinné látky

Pryskyřice boswelie obsahuje monoterpeny, diterpeny, triterpeny, tetracyklické triterpenické kyseliny a čtyři hlavní pentacyklické triterpenické kyseliny: kyselinu beta-boswelovou, acetyl-β-boswelovou kyseliny, 11-keto-β-boswelovou a acetyl-11-keto-beta-boswelovou. Právě boswelové kyseliny jsou díky svým silným protizánětlivým účinkům nejdůležitější složkou (1). Podíl jednotlivých složek a tím i kvalita kadidla se ovšem může výrazně odlišovat. Stromy rostoucí na suchých kamenitých půdách sice rostou pomalu a dávají mnohem méně pryskyřice, její kvalita je však vyšší. Z hlediska léčebných účinků je přitom rozhodující především obsah boswelových kyselin.

Léčivé účinky

Tradiční oblastí použití boswelie jsou především bolesti kloubů, ať už způsobené artrózou nebo revmatoidní artritidou. Důvodem je především protizánětlivé působní této rostliny, konkrétně obsažených boswelových kyselin. Princip jejich účinku je přitom epigenetický – tyto kyseliny totiž prostřednictvím chemických reakcí (metylace genů, acetylace histonů, regulace microRNA) přímo ovlivňují aktivaci genů zodpovědných za zánětlivé procesy (3). Epigenetické působení a s ním související protizánětlivé účinky jsou ovšem příčinou pozitivního působení i v případě dalších onemocnění a potíží, od rakoviny, přes kardiovaskulární choroby či astma až po stárnutí pleti.

Artróza a artritida

Asi nejznámější je využití boswelie v prevenci a léčbě artrózy. Toto degenerativní onemocnění postihuje nejčastěji velké klouby dolních končetin, může se však objevit v jakémkoliv kloubním spojení. Spočívá v postupném mizení kloubní chrupavky a v poslední fázi postihuje i okolní kosti, vazy, menisky apod. Při vzniku artrózy přitom hraje důležitou roli epigenetika. Uplatňují se zde všechny tři nejdůležitější epigenetické mechanismy, tedy metylace genů, acetylace histonů a exprese microRNA, které ovlivňují zejména diferenciaci buněk kloubní chrupavky a udržení homeostázy v oblasti kloubů (3). Naproti tomu revmatoidní artritida je autoimunitní onemocnění, při jehož vzniku hraje důležitou roli mechanismus zánětu, jehož podstata je rovněž ovlivněna epigeneticky. Zánět se ovšem objevuje i v pozdějších fázích artrózy.

Na léčbu zánětů (a zmírnění bolesti) se velice často využívají nesteroidní protizánětlivé léky (nesteroidní antirevmatika), například ibuprofen či aspirin, které ovšem mají řadu vedlejších účinků, a nejsou proto vhodné k dlouhodobému užívání. Potlačují totiž nejen funkci enzymu cyklooxygenázy-2 (COX-2), který se účastní tvorby prozánětlivých mediátorů prostaglandinů, ale i enzymu COX-1, který je důležitý například pro správnou funkci žaludeční sliznice (18). Dlouhodobé užívání nesteroidních antirevmatik proto může způsobovat řadu problémů trávicího traktu. Většinou sice bývají mírného charakteru, v některých případech však mohou přerůst v závažné potíže, jako je vředová choroba či vnitřní krvácení (19-21). Boswelie přitom dokáže záněty zmírňovat prakticky stejně efektivně, ale přitom působí selektivně pouze na COX-2 a je tedy bez vedlejších účinků. Při jejím podávání dochází k výrazném snížení hladiny zánětlivých mediátorů, jako jsou například prostaglandiny E2, a k inhibici prozánětlivých cytokinů (4).

Boswelie je přitom účinná při léčbě zánětů a otoků jak u artrózy (14, 15), tak i artritidy (16). V případě artrózy například došlo v rámci jedné studie u většiny pacientů v pokročilém stádiu choroby k výraznému snížení bolesti a otoků, zvýšení kloubní pohyblivosti a prodloužení vzdálenosti, kterou jsou schopni ujít, po osmi týdnech užívání (14). Další výzkum prokázal sice nižší, ale přesto statisticky významný ústup příznaků a potíží již po sedmi dnech od zahájení léčby (17)!

Kyselina boswelová je účinná i při léčbě bolesti jako takové, zejména pak v případě bolestí chronických, které provázejí nejenom artrózu, a revmatoidní aartritidu, ale i další tělesné neduhy (13).

Nádorová onemocnění

Kyselina boswelová patří mezi látky, které jsou schopny modulovat metylaci genů, a tím potlačit některé typy nádorového bujení, například kolorektální karcinom (rakovinu střev a konečníku). Pokud jsou tyto geny metylovány, nemohou naplno rozvinout svoji funkci, což umožňuje vznik rakoviny. Kyselina boswelová je schopna tuto metylaci odstranit a tím umožňuje jejich fungování (5). Dokáže také výrazně snížit výskyt tzv. prekancerózních polypů, a to v tenkém střevě o 46 % a v tlustém dokonce o 60 %, a zároveň snižuje i riziko, že se tyto polypy „zvrhnou“ v nádorové buňky (25).

Velice účinná je přitom zejména kombinace kyseliny boswelové s kurkuminem, což je barvivo přítomné v kurkumě. Obě tyto látky regulují nejen metylaci genů, ale i microRNA, což je nukleová kyselina, která v sobě nekóduje žádnou informaci, ale rozhoduje to tom, jestli se určité geny vyjádří, či nikoliv. Obě zmíněné substance díky tomu ovlivňují buněčnou proliferaci (schopnost rychlého množení) a apoptózu (programovanou buněčnou smrt). V pokusech na zvířatech trpících kolorektálním karcinomem přitom došlo k ovlivnění růstu nádoru již třetí den po zahájení podávání směsi kyseliny boswelové a kurkuminu. Obě tyto substance mohou také výrazně zvýšit účinnost klasické léčby. Až polovina pacientů s nádory tlustého střeva má totiž mutaci na genu P53, díky nimž u nich léky zaměřující se právě na tento gen nezabírají. Pokud se k nim ale přidala směs kyseliny boswelové a kurkuminu, chemoterapie začala fungovat (6, 7).

Výčet typů nádorů, při jejichž léčbě může hrát boswelie významnou roli, však pravděpodobně bude mnohem širší. Prokázán například její výrazný vliv na potlačení aktivity enzymu lipoxygenázy, který má důležitou funkci při vzniku metastáz v mozku a pacientek trpících nádory prsu (8), potvrdila se i účinnost v případě rakoviny slinivky (11) a žaludku (12).

Zánětlivá střevní onemocnění

Díky svým výrazným protizánětlivým účinkům je boswelie velice efektivní i při léčbě zánětlivých střevních onemocnění, jako je ulcerózní a kolagenní kolitida či Crohnova choroba. Při nich je zánětlivý stav udržování díky enzymu 5-LOX, který se účastní tvorby zánětlivých mediátorů leukotrienů a právě boswelie dokáže aktivitu 5-LOX výrazně potlačovat (22-24, 48-49). Dalším důležitým mechanismem působení je i vliv boswelie na tzv. bariérovou funkci střeva, která bývá právě u zánětlivých střevních onemocnění prakticky vždy narušena, čímž se snižuje odolnost střeva vůči působení zánětlivých procesů, protože se snižuje možnost průniku patogenů a antigenů přes tuto bariéru. (62)

Třetím důvodem, proč je boswelie při zánětlivých onemocněních účinná, je její pozitivní vliv na střevní mikrobiom, který je u pacientů s těmito chorobami prakticky vždy narušen. (63)

V jedné studii došlo například k vymizení příznaků u 82 % zkoumaných pacientů, zatímco u kontrolní skupiny užívající tradiční lék sulfasalazin to bylo pouze 75 % (26).

Kardiovaskulární nemoci

Dlouhá léta byl za hlavní příčinu chorob srdce a cév pokládán vysoký cholesterol. V posledním desetiletí však proběhla řada výzkumů poukazujících na fakt, že velice důležitou roli v tomto směru hrají zánětlivé procesy. Právě boj se zánětem se tak stává klíčovým faktorem kardiovaskulárního zdraví (27, 28).

Kyselina boswelová přitom potlačuje expresi genu, který má na svědomí produkci prozánětlivého cytokinu TNF-alfa (28) a také inhibuje prozánětlivý faktor NF-kappa B, což má za následek redukce aterosklerotických plátů o neuvěřitelných 50 %! (27)

Chronické záněty navíc způsobují změny ve funkci krevních destiček, které se kvůli tomu stávají „lepkavější“, tvoří shluky na stěnách cév, snižují jejich průchodnost a mohou se stát příčinou infarktu nebo mrtvice (29). Kyselina boswelová přitom snižuje právě tuto aktivaci krevních destiček a omezuje jejich shlukování v cévách (30). Zároveň snižuje hladinu cholesterolu v krvi, a to až o 48 % (31).

Astma a alergie

Výzkumy potvrdily i účinnost kadidlovníkové pryskyřice při astmatu. Je totiž schopna potlačit tvorbu leukotrienů, což jsou látky, které jsou uvolňovány bílými krvinkami při zánětlivých a alergických reakcích, kdy způsobují vznik otoků, zvyšují produkci hlenu a přispívají k hypertrofii hladké svaloviny u astmatu. V rámci jedné ze studií například udávalo po šestitýdenní léčbě výrazný ústup širokého spektra potíží 70 % pacientů (9).

Boswelie zároveň zasahuje i do procesů aktivace T-lymfocytů a dendritických buněk, což jsou imunitní buňky účastnící se vzniku alergických reakcí. Všechny tyto mechanismy se uplatňují nejen u astmatu, ale i u dalších typů alergií. Boswelie navíc patří mezi přírodní prostředky, které jsou velmi účinné i při atopickém ekzému. (50)

Funkce mozku, paměť, deprese

Boswelie je v tradiční fytoterapii využívána při poruchách paměti (32) a její pozitivní vliv na mozkové funkce potvrdila i moderní věda. Dokáže například efektivně chránit mozkové buňky při poničení vlivem mozkové mrtvice a důvodem je opět její protizánětlivé působení. Destrukce tkání totiž probíhá nikoliv pouze při samotné mrtvici, ale i ve dnech po ní, a i zde hrají důležitou roli zánětlivé procesy – pokud je dokážeme zmírnit, jsou i následky mrtvice mnohem menší (33, 34). Zánětlivou povahu navíc mají i negativní změny, které v mozku probíhají v důsledku stárnutí (35, 36).

Boswelie potlačuje funkci faktoru NF-kappaB i expresi genů zodpovědných za produkci zánětlivých mediátorů při poranění mozku (37). Tento jev se přitom zvláště silně projevuje v části mozku jménem hipokampus, která je sídlem naší paměti. Kyselina boswelová přitom buňky hipokampu nejenom chrání, ale také podporuje jejich růst (38-40). To mimochodem vyvrací přetrvávající názor o tom, že poškozená mozková tkáň nedokáže regenerovat.

Boswelie navíc svým působením na hipokampus dokáže zpomalovat i úbytek paměti, jehož příčinou je stárnutí organismu (41), a dokonce paměť zlepšovat a s ní i schopnost učit se a další mozkové funkce (42, 43). Pomocí exprese genů v je navíc schopna navodit v hipokampu změny, které mohou přinést výraznou úlevu při depresích (44).

Kvalita a stárnutí pokožky

Kyselina boswelová je rovněž velice nadějnou surovinou kosmetického průmyslu, protože zlepšuje elasticitu pokožky, zlepšuje její ochranu před vnějšími vlivy a zpomalují projevy jejího stárnutí. Když si v rámci jedné studie aplikovaly ženy po 30 dní krém s obsahem kyseliny boswelové na polovinu obličeje, došlo u nich k pozorovatelnému zjemnění, úbytku drobných vrásek, zlepšení pružnosti kůže a zmírnění produkce kožního mazu. Tento efekt navíc přetrvával ještě dva měsíce po skončení aplikace (10).

Ledvinové potíže

Chronická ledvinová onemocnění se obvykle vyznačují zvýšenou měrou zánětlivých procesů v tomto orgánu, a proto při nich bývá užitečné i užívání přírodních protizánětlivých substancí. A platí to i pro boswelii. (53) Výrazně se zde osvědčila zejména kombinace s kurkuminem, která u osob s chronickými ledvinovými onemocněními vedla ke snížení zánětu. (54)

Ochrana jater

Dalším orgánem, který může těžit z pozitivních účinků boswelie, jsou játra. Podporuje totiž ochranu a regeneraci jaterní tkáně a působí například proti fibróze jater, a to včetně fibrózy způsobné toxickými chemikáliemi, jako je tetrachlormetan nebo thioacetamid. (58, 59)

Diabetes

Velice užitečná může být boswelie při cukrovce. Například v rámci jedné ze studií došlo u pacientů s diabetem II. typu k výraznému snížení hladiny krevního cukru, glykovaného hemoglobinu a triglyceridů v krvi již po osmi týdnech užívání 250 g denně. (55)

Zatím pouze výzkumy na zvířatech naznačují, že by mohla být boswelie účinná i při diabetu I. typu, což je zánětlivé autoimunitní onemocnění napadající slinivku břišní. Při podávání myším s tímto problémem u nich došlo nejen ke snížení celkové míry zánětu, ale omezilo se také pronikání lymfocytů, což je jeden z typů imunitních buněk, do Langerhansových ostrůvků, tj. do oblastí slinivky, v nichž je produkován inzulin. (57) Právě infiltrace lymfocytů do tkání je přitom jedním z důležitých mechanismů při vzniku autoimunitních nemocí.

Velice zajímavá studie pak proběhla na myších, který byl uměle vyvolán diabetes. U nich došlo při užívání boswelie nejen k významnému poklesu hladiny krevního cukru (již 17. den po zahájení léčby), ale ve srovnání s kontrolní skupinou se u nich vyskytla také mnohem nižší míra poškození ledvin a jater, což jsou časté komplikace diabetu. A u březích myší dokonce došlo ke snížení procenta případů spontánního potratu a poškození plodu. (56) To je velice nadějné, protože u těhotných diabetiček je právě riziko potratu i poškození plodu výrazně vyšší než u zdravé populace. Boswelie se sice k užívání během těhotenství nedoporučuje, pro stabilizaci zdravotního stavu před plánovaným otěhotněním by to ale mohla být dobrá volba.

Užívání

Laboratorní studie naznačují, že boswelie může zvýšit jak účinky, tak i toxicitu některých léků, zejména těch určených k léčbě rakoviny, astmatu a zvýšeného cholesterolu (včetně přírodních, například česneku). Zlepšuje též účinnost přírodních antimykotik, jako je například tea-tree a doplňků kloubní výživy, jako je chondroitin a glukosamin. Naopak snižuje účinnost nesteroidních antirevmatik, jako je aspirin či ibuprofen, některých antibiotik a sedativ. Pokud tedy užíváte nějaké léky, poraďte se před zahájením užívání boswellie se svým lékařem (45).

Boswelie není vhodná v těhotenství, protože může zvýšit riziko potratu a poškození plodu, nedoporučuje se ani při kojení. V ojedinělých případech byly po požití boswelie zaznamenány alergické reakce. (45).

Doporučené dávkování se v různých systémech výrazně odlišuje, pohybuje se od 150 do 500 mg 2-3x denně (1, 46). Obvykle platí, že nižší dávky se užívají v rámci prevence a v případě potíží se zvyšují.  Možné je i vnější užití, například ve formě krémů.

Možné kombinace

Boswelie bývá častou složkou kloubních preparátů, v nichž bývá kombinována například s kolagenem, glukosaminem či chondroitinsulfátem. Zde je ale třeba sledovat obsah boswelie nebo boswelových kyselin – při příliš nízké koncentraci se zejména její epigenetické účinky dostatečně neprojeví. Kromě toho ale existují i další užitečné kombinace:

Boswelie + kurkumin – tato kombinace výrazně zlepšuje biologickou dostupnost obou látek a zároveň obě složky podporují i svoji účinnost, protože působí mírně odlišnými mechanismy. Zejména to platí pro oblast protizánětlivého působení. Vhodná je také při artróze, artritidě zánětlivých střevních onemocněních, nádorových onemocněních, chronických ledvinových potížích a diabetu. (47, 53)

Boswelie + šišák bajkalský – také tato kombinace bylin se vzájemně dobře doplňuje a vyznačuje se zejména silným protizánětlivým působením. Prokázána byla také její účinnost při Crohnově chorobě. (61)

Boswelie + zázvor – i zde je předností této kombinace silné protizánětlivé působení. Kromě bolestí kloubů nachází uplatnění i při problémech s ledvinami. (60)

Newsletter

PŘIHLASTE SE K ODBĚRU NOVINEK A MĚJTE VŽDY ČERSTVÉ INFORMACE

Nejčtenější články

Když se zblázní imunita aneb Alergie z pohledu epigenetiky
Kurkumin
Mitochondrie: klíč k dlouhověkosti
Úzkost je nechtěné dědictví. Jak mohou pomoci přírodní prostředky?
Záhada jménem autismus: Může za něj epigenetika? Nebo bakterie?

Související příspěvky

epivyziva-kozinec-blanity-30012023

Kozinec blanitý

epivyziva.cz/
epivyziva-marali-koren-30012023

Maralí kořen

epivyziva.cz/
epivyziva-cz-chmel-otacivy-30062022

Chmel otáčivý

epivyziva.cz/
epivyziva-cz-ginkgo-biloba-21032022

Ginkgo biloba

epivyziva.cz/

Související články

epivyziva.cz/
epivyziva.cz/
epivyziva.cz/
epivyziva.cz/
epivyziva.cz/
epivyziva.cz/
epivyziva.cz/
epivyziva.cz/