Extrakt z jader révy vinné (Vitis vinifera), OPC

epivyziva.cz/
epivyziva-opc-extrakt-z-jader-revy-vinne-23032021

(Vitis vinifera)

Semínka jsou věc, která je při konzumaci hroznového vína spíše na obtíž. Mnoho lidí je proto vyplivuje nebo dává přednost odrůdám bez semen. Přitom právě v nich se nacházejí látky, které jsou pro naše tělo opravdový poklad.

Popis

Réva vinná je popínavá dřevnatá liána z čeledi révovitých. Původní areál jejího rozšíření zahrnuje Jižní Evropu, Přední a Střední Asii a podhůří Kavkazu, dnes je však její pěstování rozšířeno v subtropických a mírných oblastech celého světa. Plodem je kulovitá bobule, která může mít v době zralosti dle odrůdy barvu od zelené, přes žlutou, červenou, až po modrofialovou. Konzumuje se syrová, suší se (rozinky) a využívá se k výrobě vína a dalších alkoholických nápojů.

Z hlediska pozitivních účinků na lidské zdraví představují důležitou součást hroznů jejich jadérka. Vyrábí se z nich extrakt, který vyniká obsahem proantokyanidinů. Pro jejich komplex (a někdy i pro celý extrakt) se používá zkratka OPC.

Historie

Réva vinná patří mezi nejstarší kulturní plodiny, starověcí Egypťané prokazatelně pojídali její plody již před 6 000 lety. Dlouhou historii má i její využití v přírodní medicíně. Léčivé účinky vína v podobě nápoje chválí ve svých dílech několik antických filosofů, a hrozny jsou i tradiční součástí léčitelství i ve zbytku Evropy. K léčení se používaly nejčastěji zralé plody a z nich vyrobený nápoj (tedy víno), a to při celé řadě nemocí, od nevolností, přes kožní a oční infekce, onemocnění jater a ledvin až po rakovinu. Využívaly se však i plody nezralé (při bolení v krku), rozinky (při zácpě), vinné listy (zastavení krvácení, záněty, hemoroidy) či míza (kožní onemocnění). (40)

Účinné látky

Nejdůležitější složkou extraktu z hroznových jader je komplex tzv. oligomerních proantokyanidinů, což jsou látky ze skupiny polyfenolů. Používá se pro něj zkratka OPC (z anglického oligomers procyinidins complex). Nachází se ve slupkách jader, přičemž 100 g sušených semen je ho obsaženo asi 3 500 mg (46), v extraktu je obsah OPC i několikanásobně vyšší. Kromě něj se zde nacházejí i další formy proantokyanidinů (monomery, dimery, trimery a polymery), vysoký podíl vitaminu E a kyseliny linolenové. (45)

Léčivé účinky

Odborníci na výživu často hovoří o tzv. francouzském paradoxu, jež spočívá ve faktu, že obyvatelé Středomoří trpí ve srovnání s ostatními evropskými národy méně často onemocněním srdce a cév i dalšími civilizačními chorobami, ačkoliv konzumují vysoké množství živočišných tuků. Jako důvod bývá zmiňováno hojné pití červeného vína, které obsahuje dvě důležité substance: zaprvé resveratrol, barvivo obsažené ve slupkách červeného vína, a zadruhé právě komplex proantokyanidinů z hroznových jader (41).

Extrakt z hroznových jader je v první řadě velice silným antioxidantem, který je schopen ničit škodlivé volné radikály a chránit tak buňky a tkáně před oxidativním poškozením. Hlavním důvodem je přitom vysoký obsah komplexu proantokyanidinů (OPC). Podle vědeckých měření jde o 20x silnější antioxidant než vitamin E a 50x silnější než vitamin C (44).

To však není jediný důvod, proč je tak výjimečnou substancí. Neméně důležité je totiž jeho epigenetické působení čili schopnost ovlivňovat, zda budou některé geny „přečteny“ a nikoliv. Samotná přítomnost určitého genu v naší genetické informaci totiž znamená jen málo. Záleží totiž i na tom, jestli bude daný gen „přečten“, tedy jestli podle něj bude organismus vytvářet bílkoviny.

OPC přitom reguluje molekuly jménem microRNA (miRNA). Tyto velmi malé molekuly nic nekódují, nejsou tedy součástí genetické informace, ale zásadně ovlivňují právě expresi (přepis) genů. (2) Epigenetické působení extraktu z hroznových jader má ovšem zároveň příčinu i v jeho schopnosti regulovat další dva zásadní epigenetické mechanismy – metylaci genů a acatylaci histonů (4).

OPC rovněž podporuje tvorbu sirtuinů, což jsou enzymy nezbytné pro vznik mitochondrií a podporu jejich funkce, a také NAD+, což je koenzym hrající klíčovou roli v energetickém metabolismu. (86)

Nemoci srdce a cév

Důležitou roli v prevenci srdečně cévních onemocnění hrají proantokyanidiny z hroznových jader, konkrétně pak jejich antioxidační vlastnosti, které brání peroxidaci lipidů a poškozování DNA buněk vlivem působení volných radikálů (14). Významnou úlohu tu však hrají i některé epigenetické mechanismy, například ovlivnění genů JNK-1 a c-JUN (15).

Polyfenolické látky obsažené v extraktu z hroznových jader dokáží poměrně efektivně snižovat krevní tlak, a to zejména prostřednictvím regulace enzymu endoteliární NO syntáza, který je nezbytný pro produkci oxidu dusnatého (NO). Tato malá molekula totiž funguje jako vazodilatant – jejím působením dojde k rozšíření cév, které tak kladou toku krve menší odpor. (12, 13, 48). Platí přitom, že právě vysoký krevní tlak patří mezi hlavní rizikové faktory srdečně cévních onemocnění, jako je infarkt myokardu či mozková mrtvice. Efekt byl přitom zaznamenán i v případě zvýšeného krevního tlaku po menopauze. (91) Zlepšení elasticity krevních cév a zvýšení průtoku krve se kromě poklesu krevního tlaku zároveň projeví i lepším prokrvením a okysličením všech tkání v těle. K dosažení tohoto účinku je ale zapotřebí vyšších dávek – pozitivní změny zde byly zaznamenány při užívání 400 mg extraktu z hroznových jader po dobu 12 týdnů, účinnost poloviční dávky byla jen velmi nízká. Velmi vhodná je zde kombinace s aminokyselinou citrulinem. (97)

Výzkum na zvířatech prokázal i podstatnou úlohu v prevenci aterosklerózy, tedy tvorby usazenin v cévách – u králíků, kteří byli krmeni stravou s vysokým obsahem tuků a cholesterolu, došlo k výrazně nižšímu rozvoji aterosklerózy, pokud jim byl zároveň do stravy přidáván i extrakt z hroznových jader (17). Schopnost snižovat hladinu LDL cholesterolu a míru jeho oxidace ovšem byla prokázána i v několika studiích na lidských dobrovolnících, a to dokonce i u kuřáků. V tomto směru se ukázala jako velice účinná kombinace OPC s chromem. (92, 100)

A v neposlední řadě výzkumy ukázaly i to, že OPC mohou být prospěšné i pro osoby, které již prodělaly infarkt či mrtvici – dokáží totiž zlepšit regeneraci tkání postižených ischemií (nedostatku kyslíku) a tím výrazně zmírnit jejich následky (16).

Nádorová onemocnění

Výzkumy posledních let jednoznačně ukazují, že epigenetické působení některých rostlinných složek hraje významnou roli v prevenci rakoviny, a extrakt z hroznových jader mezi takovéto substance nepochybně patří. Riziko vzniku nádorového bujení přitom dokáže ovlivnit hned několika způsoby.

Prokázán byl například ovlivnění zánětlivých procesů v tlustém střevě prostřednictvím regulace mikroRNA (1). miRNA se totiž zapojuje nejen v procesu normální diferenciace buněk, ale i karcinogenezi, tedy při vzniku nádorového bujení (3). Extrakt z hroznových jader zároveň potlačuje průběh zánětlivých signálních drah (především jde o potlačení NF-kB a COX2). Právě zánětlivé procesy ve střevech přitom patří mezi významné rizikové faktory rakoviny tohoto orgánu. Extrakt z hroznových jader rovněž ovlivňuje proliferaci (rychlé nekontrolované množení buněk) a apoptózu neboli programovanou buněčnou smrt. (1) Právě procesy proliferace a apoptózy přitom bývají u nádorových buněk narušeny. A v neposlední řadě umí extrakt z hroznových jader omezovat tvorbu nových krevních cév, které rostoucí nádor potřebuje pro svou výživu, a tím jej v podstatě vyhladoví (10, 11)

Prokázán byl pozitivní vliv OPC v prevenci a léčbě řady typů nádorového bujení, například při rakovině tlustého střeva (5), kůže (4), plic (19), prostaty (20) či prsu. U rakoviny prsu přitom hraje důležitou roli jeho schopnost ovlivňovat produkci estrogenu prostřednictvím regulace enzymu aromatázy. Právě potlačení aktivity aromatázy přitom dokáže zpomalit růst až 70 % nádorů prsu (8, 9). Nedávná studie navíc prokázala, že extrakt z hroznových jader může být velmi prospěšný pro ženy s nádorem prsu, které prodělaly léčbu rakoviny prsu pomocí ozařování, protože dokáže zmírnit poškození zdravých tkání (18).

Prokázána je také účinnost OPC při myeloidní leukémii (37).

Ochrana pokožky

Jedním z faktorů, které zásadně ovlivňuje zdraví kůže, je UV záření, zejména pak jeho složka UVB, která má výrazné negativní epigenetické působení. Ovlivňuje totiž aktivitu enzymů DNA metyltransferázy a deacetylázy histonů, čímž ovlivňuje úroveň metylace genů a acetylace histonů, což jsou dva základní epigenetické mechanismy (6). To pak může hrát roli jak při vzniku kožních nádorů, tak i ve stárnutí pokožky. Extrakt z hroznových jader přitom patří mezi přírodní sloučeniny, které chrání buňky pokožky právě před negativním epigenetickým působením UV záření. (7)

Ochrana jater

Jaterní buňky jsou velice citlivé na oxidativní poškození, které vzniká v důsledku poškození volnými radikály. Studie z roku 2008 provedená na zvířatech přitom naznačila, že extrakt z hroznových jader může játra před oxidativním poškozením účinně chránit (21). Podobně efektivně se extrakt jeví i při ochraně jaterních buněk před působením radiace (22). A výzkum z roku 2011 zase prokázal jeho schopnost chránit játra před poškozením způsobeným nadměrnou konzumací alkoholu (23).

Výzkumy rovněž ukázaly, že konzumace proantokyanidinů vede v játrech ke zvýšení hladiny NAD+ (nikotinamiddinukleotid) a sirtuinu-1. To vede ke zvýšené tvorbě mitochondrií v tomto orgánu, zlepšení jeho funkce a ochraně před ztučněním jater. (86)

Hojení ran

OPC při lokální aplikaci urychluje hojení ran díky své schopnosti podporovat angiogenezi neboli tvorbu nových cév. Vděčí za to především tzv. endoteliárnímu růstovému faktoru (24). K podpoře hojení ran, včetně těch po chirurgických zákrocích (například i po císařském řezu), je dokonce vhodná i zevní aplikace (používá se například krém se 2% obsahem extraktu z hroznových jader). (49, 50)

Funkce mitochondrií

Velmi důležitou vlastností oligomerních proantokyanidinů je jejich schopnost zlepšovat funkci mitochondrií a chránit je před působením volných radikálů. Vděčí za to především své schopnosti zvyšovat produkci sirtuinů a NAD+. (62) Právě mitochondrie přitom hrají v organismu zcela zásadní roli, protože v nich probíhá přeměna živin na energii. Zhoršování jejich funkce je jedním z typických projevů stárnutí a negativně se projevuje především v tkáních, které jsou velmi náročné na přísun energie – tj. ve svalech, mozku, očích či srdci. Dysfunkce mitochondrií tak může být jednou z příčin řady nemocí a obtíží – například Alzheimerovy choroby, ADHD, kardiovaskulárních onemocnění, očních chorob či obezity. Více zde: https://www.epivyziva.cz/mitochondrie-klic-k-dlouhovekosti/

Obezita a diabetes

Jak už jsme zmínili výše, OPC pomocí modulaci exprese genů na úrovni transkripce výrazně ovlivňuje v kosterních svalech aktivitu mitochondrií, což jsou energetická centra buňky. A větší produkce energie s sebou zákonitě nese i zvýšení energetického výdeje. Pro osoby trpící nadváhou a obezitou je přitom důležité, že se díky OPC snižuje dysfunkce mitochondrií v hnědé tukové tkáni, která obvykle vzniká v důsledku obezity a zásadním způsobem narušuje energetický metabolismus. (25, 26).

Oligomerní proantokyanidiny navíc pozitivně ovlivňují vylučování hormonů, které souvisejí se vznikem obezity a ochotou těla hubnout. Jde například o hormon leptin, jehož vylučování v mozku spouští signály nasycení, či adiponektin, který úzce ovlivňuje signální cesty inzulinu a jeho nedostatek mj. vede ke vzniku inzulinové rezistence. Ta pak následně přispívá jak k přibývání na váze, tak k rozvoji diabetu. V pokusech na zvířatech krmených stravou s vysokým podílem tuku přitom po podávání OPC došlo ke zvýšení produkce adiponektinu o neuvěřitelných 61 %! Zároveň došlo k pozitivnímu ovlivnění hladiny leptinu, ke snížení hladiny glukózy v krvi a inzulinové rezistence a také ke zlepšení funkce beta-buněk slinivky břišní, v nichž se tvoří inzulin. (63, 64) Silný antidiabetický efekt OPC se pak projevuje již po šesti týdnech užívání (35, 38). Pozitivně OPC působí i v případě chronické pankreatitidy neboli zánětu slinivky břišní (36).

Výzkumy navíc naznačují, že by užívání oligomerních proantokyanidinů mohlo být přínosné pro těhotné ženy, jejich potomci jsou ohroženi rezistencí na inzulin a adiponektin, a tudíž je u nich zvýšené riziko vzniku obezity v dalším životě. Tímto problémem jsou ohroženy zejména děti žen, které v těhotenství trpí obezitou a diabetem. (65)

OPC také ovlivňuje produkci žlučových kyselin, které se účastní trávení tuků, pomáhá snížit chuť k jídlu a ovlivňuje procesy vzniku a diferenciace tukových buněk. (63, 66)

Sportovní výkonnost

Dalším aspektem, který OPC může zlepšit díky svému vlivu na funkci mitochondrií, je sportovní výkonnost, a to zejména ve vytrvalostních disciplínách. V mitochondriích se díky němu zvyšuje spotřeba kyslíku, což svalovým buňkám umožňuje získávat oxidací cukrů a tuků více energie, kterou pak mohou přeměnit na svalovou práci. (25, 26)

K vyšší sportovní výkonnosti ovšem může přispět i schopnost OPC uvolňovat cévy a zlepšovat tak prokrvení. Díky ní se totiž k pracujícím svalům dostane více kyslíku a živin. (98)

Alzheimerova a Parkinsonova choroba choroba

Zhoršení kognitivních funkcí, zejména paměti a intelektu, patří mezi nejzávažnější projevy Alzheimerovy choroby. Při tomto procesu hraje důležitou roli akumulace látek jménem rozpustné vysokomolekulární Abetovy oligomery. A právě jejich hromadění dokáže extrakt z hroznových semen účinně bránit, stejně jako tvorbě tzv. beta-amyloidních plaků, které jsou rovněž typickým projevem této nemoci. (27-29)

Proantokyanidiny navíc v rámci výzkumů dokázaly eliminovat anomálie ve funkci mitochondrií, což je velice důležité. Právě dysfunkce mitochondrií je totiž typická pro Alzeimerovu i Parkinsonovu chorobu. Navíc mají obecně ochranný efekt na nervové buňky, které dokonce dokáží chránit i proti působení některých toxinů (například kadmia). Zejména efektivně chrání neurony v hipokampu, což je část mozku zodpovědná za paměť. V pokusech na myších navíc byla potvrzena i jejich schopnost zlepšovat některé kognitivní schopnosti narušené věkem, například schopnost prostorové orientace a rozpoznávání objektů. (51-54)

Artróza

Extrakt z hroznových jader má i prokazatelně příznivé účinky i při artróze, tj. kloubním onemocnění, při kterém dochází k úbytku chrupavky v kloubech a vzniku zánětlivých procesů. Účinně brání tzv. apoptóze (buněčné smrti) chondrocytů neboli buněk chrupavky, čímž omezuje jejich úbytek. Zároveň zmírňuje ztráty proteoglykanů, což jsou sloučeniny bílkovin a sacharidů, které tvoří mezibuněčnou hmotu chrupavky a mají pro funkci kloubů zásadní význam – zvyšují totiž pružnost chrupavky a její odolnost vůči tlaku a fungují jako kloubní lubrikant. (55,56)

OPC má také výrazné protizánětlivé účinky: potlačuje produkci zánětlivých cytokinů, enzymu COX-2 a dalších látek podporujících vznik zánětu, který je nejen příčinou bolesti, ale přispívá i k dalšímu narušování chrupavky a ostatních kloubních struktur. Důležité v prevenci a léčbě artrózy jsou i antioxidační vlastnosti OPC. (56-58)

Revmatoidní artritida

Studie provedené na zvířatech rovněž naznačily, že extrakt z hroznových jader může být nadějnou substancí pro osoby trpící revmatoidní artritidou. Dokáže totiž regulovat patologické procesy při diferenciaci imunitních T-buněk, které jsou pro tuto autoimunitní chorobu typické. Důležité je zde i jeho výrazné protizánětlivé působení (43).

Osteoporóza

Osteoporóza je choroba způsobená nedostatečným usazováním vápníku v kostech, což vede ke snížení jejich hustoty a vyššímu riziku zlomenin. Pokud je extrakt z hroznových jader podáván spolu s vápníkem, zvyšuje pevnost, hustotu a mineralizaci kostí lépe než samotné užívání vápníku (30).

Další problémy pohybového aparátu

OPC z hroznových jader dokázalo rovněž v rámci výzkumů zmírnit otoky a bolesti kloubů při dně a také neuropatické bolesti. (87, 88)

Stárnutí

Extrakt z hroznových jader se rovněž vyznačuje schopností zpomalovat procesy stárnutí. Vděčí za to zejména své schopnosti podporovat produkci sirtuinů (zejména SIRT-1 a SIRT-3) a s ní souvisejícímu pozitivnímu vlivu na vznik nových mitochondrií a podporu funkce těch stávajících. Právě postupující dysfunkce mitochondrií je totiž považována za jednu z hlavních příčin stárnutí. (90)

Extrakt z hroznových jader, konkrétně v něm obsažená sloučenina procyanidin C1 (PCC1), se navíc vyznačuje schopnost ničit senescenční buňky (tj. buňky, které již ztratily schopnost dělení), jejichž hromadění v těle je rovněž typické pro proces stárnutí. Když vědci v rámci jedné studie podali PCC1 myším, kterým předtím pomocí záření výrazně urychlili buněčné stárnutí, došlo u nich ve srovnání s kontrolní skupinou nejen k úbytku senescenčních buněk, ale i ke zlepšení fyzické výkonnosti a zmírnění vizuálních projevů stárnutí. Doba jejich života se navíc oproti kontrolní skupině prodloužila o téměř 10 %, přičemž počítáno od doby ozáření se jejich přežití prodloužilo dokonce o 64,2 %. Z toho vyplývá, že by OPC mohlo významně prodloužit život i v případě, kdy je jeho užívání zahájeno až ve vyšším věku. (90)

Deprese

Protizánětlivé účinky OPC jsou pravděpodobně i důvodem, proč může být užitečné i při léčbě depresí. Důležitou roli při vzniku tohoto onemocnění totiž hrají právě zánětlivé procesy v oblasti mozku. (59)

Makulární degenerace

Makulární degenerace je vážné onemocnění očí, které postihuje buňky sítnice zejména v oblasti tzv. žluté skvrny (makuly), což je místo nejostřejšího vidění. Postižení proto nejprve přestávají rozpoznávat objekty v centru zorného pole, zatímco periferní vidění zůstává zachováno. Ve vážných případech nemoc končí slepotou.

Extrakt z hroznových jader brání agregaci patologických proteinů, které podporují rozvoj makulární degenerace (32). Zároveň omezuje abnormální tvorbu nových cév, která je projevem tzv. mokré formy makulární degenerace (33).

Polyfenoly z hroznových jader mají ochranný efekt i při další nemoci postihující oční sítnici, tzv. diabetické retinopatii, při níž dochází k poranění drobných očních cév (34).

Imunita a antimikrobiální efekt

Extrakt z hroznových jader bohatý na OPC také pozitivně ovlivňuje některé procesy týkající se imunitních buněk (například podporují transformaci lymfocytů či fagocytární schopnost makrofágů). (60) Kromě toho také přímo působí proti některým typům bakterií, například obávaného zlatého stafylokoka, listerie, Esterichia coli či některým streptokokům. Vhodný je i při močových infekcích, včetně těch způsobených bakteriemi rezistentními vůči léčbě antibiotik. Prokázána byla i účinnost vůči kvasinkovým infekcím. (39, 61, 62, 89, 99)

Menopauza

Extrakt z hroznových jader pomáhá zmírnit nepříjemné symptomy menopauzy a snížit riziko kardiovaskulárních nemocí u žen středního věku. (47)

Funkce ledvin

Studie na zvířatech prokázaly, že oligomerní proantokyanidiny pomáhají redukovat poškození ledvin, zlepšují jejich funkci, chrání je proti působení volných radikálů a pomáhají zmírňovat zánětlivé procesy v tomto orgánu. (72-74)

Studií na lidských dobrovolnících proběhlo zatím jen málo, ale výsledky jsou velmi nadějné. Například u skupiny 23 osob, která užívala po šest měsíců denně 2 g extraktu z hroznových jader, došlo k poklesu koncentrace bílkovin v moči a schopnost ledvin zajišťovat filtraci vzrostla o 9 %. (75)

Roztroušená skleróza

Roztroušená skleróza je autoimunitní onemocnění, pro které je charakteristický úbytek myelinových obalů nervových vláken, jež jsou nezbytné pro vedení nervového vzruchu. Studie provedená na myších přitom ukázala, že pokud je extrakt z hroznových jader podáván v časném stadiu onemocnění, dokáže procesu demyelinizace účinně bránit. (93)

Štítná žláza

Studie na myších ukázaly, že extrakt z hroznových jader může být velice efektivní i při poruchách štítné žlázy. Při jeho podávání došlo ke snížení zánětu a zlepšení funkce tohoto orgánu, ale z krevních testů bylo rovněž patrné, že se zmírnila chudokrevnost, která je velmi často způsobena právě hypofunkcí štítné žlázy. Zajímavé přitom je, že pozitivní působení OPC bylo zaznamenáno jak při hypofunkci, tak i při hyperfunkci (nadměrné činnosti) štítné žlázy. (94, 95)

Sexualita a plodnost

OPC zlepšuje prokrvení, a tudíž může mít u mužů pozitivní vliv na schopnost erekce. Jeho antioxidační potenciál navíc významně přispívá k ochraně spermií, což se může projevit zlepšením plodnosti. I zde je vhodná kombinace s citrulinem, popřípadě argininem. (96)

Užívání

Doporučená denní dávka extraktu z hroznových jader se pohybuje mezi 50 a 300 mg denně, v závislosti na tom, jestli jej užíváme preventivně nebo z léčebných důvodů. Jako bezpečné však bylo prokázáno i užívání vyšších dávek (až 800 mg). V rámci vědeckých studií však byly používány dávky až 2 g extraktu.

Nejdůležitější účinnou složku extraktu z hroznových jader představují proantokyanidiny, a proto je důležité dávat přednost doplňkům stravy se standardizovaným obsahem této skupiny látek (40-80 %).

Pokud užíváte nějaké léky, je třeba konzumaci extraktu z hroznových jader konzultovat s ošetřujícím lékařem. Extrakt totiž může ovlivňovat účinnost léků, které se rozkládají v játrech, a těch je poměrně velké množství. Vhodné není ani jeho užívání spolu s léky ovlivňujícími srážlivost krve (Aspirin, Walfarin) a také s lékem Phenacetin, kde může urychlit jeho vstřebávání. (40)

Extrakt z hroznových jader se rovněž nedoporučuje dětem a těhotným ženám (40), protože bezpečnosti jeho užívání zde zatím není dostatečně prokázána.

Vhodné kombinace

OPC se nejčastěji kombinuje s resveratrolem, což je logické – jde o dvě sloučeniny, které se hojně vyskytují v hroznovém víně. Ze stejného důvodu bývá také doporučována kombinace s kvercetinem, protože i tento polyfenol se v plodech révy vinné nachází. Nicméně účinnost této kombinace nebyla spolehlivě prokázána – například v rámci studie, která se zabývala vlivem na stav srdce a cév, ukázala, že kombinace OPC s kvercetinem má v podstatě stejné účinky jako OPC samotné. (76) Kombinace OPC + resveratrol + kvercetin však již velký smysl dává, protože kvercetin zlepšuje vstřebávání resveratrolu až o 310 %. (42, 77)

Vstřebávání OPC zlepšuje další skupina látek, která se v hroznech nachází, a to jsou katechiny. Jejich velmi bohatým zdrojem je zelený čaj, a proto i kombinace OPC + extrakt ze zeleného čaje (EGCG) může být velmi efektivní. (71)

OPC + omega 3 – oxidativní stres, protizánětlivé působení, metabolismus lipidů, ochrana jater, funkce mozku, Alzheimerova choroba diabetes, srdce a cévy (67, 70)

OPC + resveratrol – nádorová onemocnění, srdce a cévy, diabetes, Alzheimerova choroba, menopauza (68, 78, 79)

OPC + ostropestřec mariánský (silymarin) – zdraví jater, kardiovaskulární choroby, nádorová onemocnění (69)

OPC + EGCG – protibakteriální působení, mozek, nádorová onemocnění, vytrvalost (71)

OPC + granátové jablko – menopauza, osteoporóza, sportovní výkonnost, srdce a cévy (80, 81)

OPC + kurkumin – nádorová onemocnění, artróza, diabetes (82)

OPC + zázvor – zdraví jater (83)

OPC + ženšen pětilistý – diabetes, hubnutí (84)

OPC + ginkgo biloba – srdce a cévy, mozek

OPC + šišák bajkalský – srdce a cévy, protizánětlivé a antioxidační působení (85)

OPC + spirulina – štítná žláza (95)

OPC + L-citrulin – prokrvení, srdce a cévy, sportovní výkonnost (97)

OPC + chrom – cholesterol, srdce a cévy (100)

0:00 / 0:00
Stárnutí je volba

4 Komentáře

 1. Jan Tůma

  Chtěl jsem se zeptat, jestli podobně funguje kudzu nebo jaký je rozdíl.

  1. blanka

   Dobrý den,
   za značnou část svých účinků vděčí kudzu i OPC epigenetickému působení. Platí přitom, že všechny přírodní epigenetické prostředky působí komplexně na celou genetickou informaci, nikoliv na jeden konkrétní gen, a proto i jejich hlavní pozitivní účinky jsou podobné (například protinádorové působení či vliv na zdraví srdce).
   Určité odlišnosti tu ale jsou. OPC je silný antioxidant, takže jeho pozitivní účinky jsou založeny na kombinaci antioxidačního a epigenetického působení. Hlavní epigenetická substance kudzu je genisten (jeho vysoký obsah najdete mj. i v sóje), který zároveň patří mezi fytoestrogeny, tedy látky podobné ženským pohlavním hormonům. Pokud byste byl žena nad 40 let, mohlo by kudzu být skvělá volba, ale to zjevně nejste :-). U mužů mohou fytoestrogeny rovněž působit pozitivně, ne ale vždy, takže jistější by pro vás mohlo být OPC.
   Na druhou stranu jsou s kudzu pozitivní zkušenosti zejména v oblasti působení na psychiku a léčby závislostí, takže pokud máte potíže tohoto rázu, pak by kudzu mohla být dobrá volba, spíše ale po omezenou dobu (v řádu měsíců). OPC je naopak možné užívat dlouhodobě.

 2. Petra

  Dobrý večer,
  Zaujímalo by ma xi je vhodné užívať opc aj popri dojceni dieťaťa.
  Ďakujem. S pozdravom
  Ps

  1. blanka

   Obecně by se to se specifickými doplňky stravy nemělo při kojení přehánět, na druhou stranu si můžete v tomto směru dovolit mnohem více než v těhotenství – koncentrace látek, které do sebe dítě dostane, je totiž několikanásobně nižší. Přesto se ale u čehokoliv držte spíše nižší hranice doporučeného dávkování a volte spíše časově omezené užívání, cca v řádu týdnů. OPC by navíc nemělo dělat problémy, i já sama jsem ho při kojení užívala. Platí, že živiny (tj. i OPC) bývají méně problematické než byliny, výjimky představují jen ty, které obsahují hormonům podobné látky (resveratrol, genistein).

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

 1. Ah-Ng Tony Kong, Chengyue Zhang, Zheng-Yuan Su. Targeting Epigenetics for Cancer Prevention By Dietary Cancer Preventive Compounds—The Case of miRNA. I. June 2013. http://cancerpreventionresearch.aacrjournals.org/content/6/7/622.full
 2. Esquela-Kerscher A, Slack FJ. Oncomirs – microRNAs with a role in cancer. Nat Rev Cancer2006;6:259–69.
 3. Alvarez-Garcia I, Miska EA. MicroRNA functions in animal development and human disease. Development2005;132:4653–62.
 4. Vaid M,Prasad RSingh TJones VKatiyar SK. Grape seed proanthocyanidins reactivate silenced tumor suppressor genes in human skin cancer cells by targeting epigenetic regulators. Toxicol Appl Pharmacol. 2012 Aug 15;263(1):122-30.
 5. Derry M, Raina K, Balaiya V, Jain A, Shrotriya S, Huber K, et al.Grape seed extract efficacy against azoxymethane-induced colon tumorigenesis in A/J mice: interlinking miRNA with cytokine signaling and inflammation. Cancer Prev Res 2013;6:625–33.
 6. Nandakumar V, Vaid M, Tollefsbol TO, Katiyar SK. Aberrant DNA hypermethylation patterns lead to transcriptional silencing of tumor suppressor genes in UVB-exposed skin and UVB-induced skin tumors of mice. Carcinogenesis. 2011;32:597–604
 7. Santosh K. Katiyar. Epigenetic Regulation by Dietary Phytochemicals in Photocarcinogenesis Curr Pharmacol Rep (2015) 1:52–59
 8. Alexander Johnson. EPIGENETICS for Breast Cancer Prevention. Life Extension Magazine. Listopad 2012. http://www.lifeextension.com/Magazine/2012/11/Epigenetics_Breast_Cancer/Page-01
 9. Kijima I, Phung S, Hur G, Kwok SL, Chen S. Grape seed extract is an aromatase inhibitor and a suppressor of aromatase expression.Cancer Res. 2006 Jun 1;66(11):5960-7.
 10. Lu J, Zhang K, Chen S, Wen W. Grape seed extract inhibits VEGF expression via reducing HIF-1alpha protein expression. 2009 Apr;30(4):636-44.
 11. Wen W, Lu J, Zhang K, Chen S. Grape seed extract inhibits angiogenesis via suppression of the vascular endothelial growth factor receptor signaling pathway.Cancer Prev Res (Phila). 2008 Dec;1(7):554-61.
 12. Edirisinghe I,Burton-Freeman BTissa Kappagoda C. Mechanism of the endothelium-dependent relaxation evoked by a grape seed extract. Clin Sci (Lond). 2008 Feb;114(4):331-7.
 13. Sivaprakasapillai B,Edirisinghe IRandolph JSteinberg FKappagoda T. Effect of grape seed extract on blood pressure in subjects with the metabolic syndrome. Metabolism. 2009 Dec;58(12):1743-6. doi: 10.1016/j.metabol.2009.05.030. Epub 2009 Jul 15.
 14. Bagchi D,Bagchi MStohs SJDas DKRay SDKuszynski CAJoshi SSPruess HG. Free radicals and grape seed proanthocyanidin extract: importance in human health and disease prevention. Toxicology. 2000 Aug 7;148(2-3):187-97.
 15. Bagchi D,Sen CKRay SDDas DKBagchi MPreuss HGVinson JA. Molecular mechanisms of cardioprotection by a novel grape seed proanthocyanidin extract. Mutat Res. 2003 Feb-Mar;523-524:87-97.
 16. Pataki T, Bak I, Kovacs P, Bagchi D, Das DK, Tosaki A. Grape seed proanthocyanidins improved cardiac recovery during reperfusion after ischemia in isolated rat hearts. Am J Clin Nutr. 2002 May;75(5):894-9.
 17. Yamakoshi J, Kataoka S, Koga T, Ariga T. Proanthocyanidin-rich extract from grape seeds attenuates the development of aortic atherosclerosis in cholesterol-fed rabbits. Atherosclerosis. 1999 Jan;142(1):139-49.
 18. Brooker, S; Martin, S; Pearson, A; Bagchi, D; Earl, J; Gothard, L; Hall, E; Porter, L; Yarnold, J (2006). „Double-blind, placebo-controlled, randomised phase II trial of IH636 grape seed proanthocyanidin extract (GSPE) in patients with radiation-induced breast induration“.Radiotherapy and Oncology 79 (1): 45–51.
 19. Punathil T,Katiyar SK. Inhibition of non-small cell lung cancer cell migration by grape seed proanthocyanidins is mediated through the inhibition of nitric oxide, guanylate cyclase, and ERK1/2. Mol Carcinog. 2009 Mar;48(3):232-42. doi: 10.1002/mc.20473.
 20. Agarwal C,Sharma YAgarwal R. Anticarcinogenic effect of a polyphenolic fraction isolated from grape seeds in human prostate carcinoma DU145 cells: modulation of mitogenic signaling and cell-cycle regulators and induction of G1 arrest and apoptosis. Mol Carcinog. 2000 Jul;28(3):129-38.
 21. Cetin A,Kaynar LKocyigit IHacioglu SKSaraymen ROzturk ASari ISagdic O. Role of grape seed extract on methotrexate induced oxidative stress in rat liver. Am J Chin Med. 2008;36(5):861-72.
 22. Cetin A,Kaynar LKoçyiğit IHacioğlu SKSaraymen ROztürk AOrhan OSağdiç O. The effect of grape seed extract on radiation-induced oxidative stress in the rat liver. Turk J Gastroenterol. 2008 Jun;19(2):92-8.
 23. Dogan A,Celik I. Hepatoprotective and antioxidant activities of grapeseeds against ethanol-induced oxidative stress in rats. Br J Nutr. 2012 Jan;107(1):45-51. doi: 10.1017/S0007114511002650. Epub 2011 Jun 28.
 24. Savita Khanna, Mika Venojarvi, Sashwati RoyNidhi SharmaPrashant Trikha, Debasis BagchiManashi BagchiChandan K Sen. Dermal wound healing properties of redox-active grape seed proanthocyanidins. Free Radical Biology and Medicine. Volume 33, Issue 8, 15 October 2002, Pages 1089–1096
 25. Pajuelo D,Díaz SQuesada HFernández-Iglesias AMulero MArola-Arnal ASalvadó MJBladé CArola L. Acute administration of grape seed proanthocyanidin extract modulates energetic metabolism in skeletal muscle and BAT mitochondria. J Agric Food Chem. 2011 Apr 27;59(8):4279-87. doi: 10.1021/jf200322x. Epub 2011 Mar 14.
 26. Pajuelo D,Quesada HDíaz SFernández-Iglesias AArola-Arnal ABladé CSalvadó JArola L. Chronic dietary supplementation of proanthocyanidins corrects the mitochondrial dysfunction of brown adipose tissue caused by diet-induced obesity in Wistar rats. Br J Nutr. 2012 Jan;107(2):170-8. doi: 10.1017/S0007114511002728. Epub 2011 Jun 28.
 27. Wang J1,Ho LZhao WOno KRosensweig CChen LHumala NTeplow DBPasinetti GM. Grape-derived polyphenolics prevent Abeta oligomerization and attenuate cognitive deterioration in a mouse model of Alzheimer’s disease. J Neurosci. 2008 Jun 18;28(25):6388-92. doi: 10.1523/JNEUROSCI.0364-08.2008.
 28. Ho L,Chen LHWang JZhao WTalcott STOno KTeplow DHumala NCheng APercival SSFerruzzi MJanle EDickstein DLPasinetti GM. Heterogeneity in red wine polyphenolic contents differentially influences Alzheimer’s disease-type neuropathology and cognitive deterioration. J Alzheimers Dis. 2009;16(1):59-72. doi: 10.3233/JAD-2009-0916.
 29. Liu P,Kemper LJWang JZahs KRAshe KHPasinetti GM. Grape seed polyphenolic extract specifically decreases aβ*56 in the brains of Tg2576 mice. J Alzheimers Dis. 2011;26(4):657-66. doi: 10.3233/JAD-2011-110383.
 30. Yahara, I. Tofani, K. Maki, K. Kojima, Y. Kojima, M. Kimura. Mechanical assessment of effects of grape seed proanthocyanidins extract on tibial bone diaphysis in rats. J Musculoskelet Neuronal Interact 2005; 5(2):162-169
 31. Joseph Nordqvist What is grape seed extract? What are the benefits of grape seed extract? Medical News Today. 8 September 2014. http://www.medicalnewstoday.com/articles/263332.php
 32. Majumdar S, Srirangam R. Potential of the bioflavonoids in the prevention/treatment of ocular disorders. Journal of Pharmacy and Pharmacology. 2010 Aug;62(8):951-965.
 33. Liu M, Liu RH, Song BB, Li CF, Lin LQ, Zhang CP, Zhao JL, Liu JR. Antiangiogenetic effects of 4 varieties of grapes in vitro. J Food Sci. 2010 Aug 1;75(6):T99-104.
 34. Li M, Ma YB, Gao HQ, Li BY, Cheng M, Xu L, Li XL, Li XH. A novel approach of proteomics to study the mechanism of action of grape seed proanthocyanidin extracts on diabetic retinopathy in rats. Chin Med J (Engl). 2008 Dec 20;121(24):2544-52.
 35. WU Z, Shen S, Jiang J, Tan D, Jiang D, Bai B, Sun X, Fu S. Protective effect of grape seed extract fractions with different gegrees of polymerisation on blood glucose, lipids and hepatic oxidative stres in diabetic rats.
 36. Banerjee B, Bagchi D. Beneficial effects of a novel IH636 grape seed proanthocyanidin extract in the treatment of chronic pancreatitis.Digestion. 2001;63(3):203-206.
 37. Hu H, Qin YM. Grape seed proanthocyanidin extract induced mitochondria-associated apoptosis in human acute myeloid leukemia 14.3D10 cells.Chin Med J (Engl). 2006;119(5):417-21.
 38. Kar P, Laight D, Rooprai HK, Shaw KM, Cummings M. Effects of grape seed extract in Type 2 diabetic subjects at high cardiovascular risk: a double blind randomized placebo controlled trial examining metabolic markers, vascular tone, inflammation, oxidative stress, and insulin sensitivity.Diabet Med. 2009;26(5):526-31.
 39. l-Habib A, Al-Saleh, E (2010). „Bactericidal effect of grape seed extract on methicillin-resistant Staphylococcus aureus (MRSA)“.Journal of Toxicology Science 357 (3): 357–64.
 40. Steven D. Ehrlich, NMD. Grape Seed. University of Maryland Medical Centre. 1/2/2015. https://umm.edu/health/medical/altmed/herb/grape-seed
 41. Belleville J. The French paradox: possible involvement of ethanol in the protective effect against cardiovascular diseases.Nutrition. 2002;18(2):173-177.
 42. Chan MM, Mattiacci JA, Hwang HS, et al. Synergy between ethanol and grape polyphenols, quercetin, and resveratrol, in the inhibition of the inducible nitric oxide synthase pathway. Biochem Pharmacol. 2000;60(10):1539-1548.
 43. Park MK, Park JS, et al. Grape seed proanthocyanidin extract (GSPE) differentially regulates Foxp3(+) regulatory and IL-17(+) pathogenic T cell in autoimmune arthritis. Immunol Lett. 2011 Mar 30;135(1-2):50-8.
 44. Shi J,Yu JPohorly JEKakuda Y. Polyphenolics in grape seeds-biochemistry and functionality. J Med Food. 2003 Winter;6(4):291-9.
 45. Wikipedia. https://en.wikipedia.org/wiki/Grape_seed_extract
 46. Gu L , Kelm MA , Hammerstone JF , et al . Concentrations of proanthocyanidins in common foods and estimations of normal consumption. J Nutr . 2004;134:613-617.
 47. Terauchi M, Horiguchi N, et al. Effects of grape seed proanthocyanidin extract on menopausal symptoms, body composition, and cardiovascular parameters in middles-aged women: a randomized, double-blind, placebo-controlled pilot study. Menopause. 2014;21(9):990-996.
 48. Sivaprakasapillai B, Edirisinghe I, et al. Effect of grape seed extract on blood pressure in subjects with the metabolic syndrome. Metabolism. 2009 Dec;58(12):1743-1746.
 49. Hemmati AA, Foroozan M, et al. The topical effect of grape seed extract 2% cream on surgery wound healing. Glob J Health Sci. 2014 Oct 29;7(3):52-58.
 50. Izadpanah A, Soorgi S, et al. Effect of grape seed extract ointment on cesarean section wound healing: A double-blind, randomized, controlled clinical trial. Complement Ther Clin Pract. 2019 May;35:323-328.
 51. A. Lee, E.J. Cho, T. Yokozawa. Oligomeric proanthocyanidins improve memory and enhance phosphorylation of vascular endothelial growth factor receptor-2 in senescence-accelerated mouse prone/8 Brit. J. Nutr., 103 (2010), pp. 479-489
 52. Wang, M.G. Ferruzzi, L. Ho, J. Blount, E.M. Janle, B. Gong, Y. Pan, G.N. Gowda, D. Raftery, I. Arrieta-Cruz. Brain-targeted proanthocyanidin metabolites for Alzheimer’s disease treatment. J. Neurosci., 32 (2012), pp. 5144-5150
 53. E. Strathearn, G.G. Yousef, M.H. Grace, S.L. Roy, M.A. Tambe, M.G. Ferruzzi, Q.-L. Wu, J.E. Simon, M.A. Lila, J.-C. Rochet. Neuroprotective effects of anthocyanin-and proanthocyanidin-rich extracts in cellular models of Parkinson’s disease. Brain Res., 1555 (2014), pp. 60-77.
 54. Dong. Protective effect of proanthocyanidins in cadmium induced neurotoxicity in mice. Drug Res., 65 (2015), pp. 555-560
 55. J. Woo, Y.B. Joo, Y.O. Jung, J.H. Ju, M. La Cho, H.J. Oh, J.Y. Jhun, M.K. Park, J.S. Park, C.M. Kang.Grape seed proanthocyanidin extract ameliorates monosodium iodoacetate-induced osteoarthritis. Exp. Mol. Med., 43 (2011), p. 561
 56. H. Yin, Y.T. Wang, Q. Li, G.F. Lv. Oligomeric proanthocyanidins inhibit apoptosis of chondrocytes induced by interleukin-1β. Mol. Med. Rep., 16 (2017), pp. 4195-4200
 57. Jiang, J. Liu, Q. Lin, K. Mao, F. Tian, C. Jing, C. Wang, L. Ding, C. Pang. Proanthocyanidin prevents lipopolysaccharide-induced depressive-like behavior in mice via neuroinflammatory pathway. Brain Res. Bull., 135 (2017), pp. 40-46
 58. Wang, C. Zhang, D. Lu, X. Shu, L. Zhu, R. Qi, K.-F. So, D. Lu, Y. Xu. Oligomeric proanthocyanidin protects retinal ganglion cells against oxidative stress-induced apoptosis. Neural Regen. Res., 8 (2013), p. 2317
 59. Jiang, J. Liu, Q. Lin, K. Mao, F. Tian, C. Jing, C. Wang, L. Ding, C. Pang. Proanthocyanidin prevents lipopolysaccharide-induced depressive-like behavior in mice via neuroinflammatory pathway. Brain Res. Bull., 135 (2017), pp. 40-46
 60. Tong, X. Song, X. Sun, G. Sun, F. Du. Immunomodulatory and antitumor activities of grape seed proanthocyanidins. J. Agri. Food Chem., 59 (2011), pp. 11543-11547
 61. Sano, R. Uchida, M. Saito, N. Shioya, Y. Komori, Y. Tho, N. Hashizume. Beneficial effects of grape seed extract on malondialdehyde-modified LDL. J. Nutr. Sci. Vitaminol., 53 (2007), pp. 174-182
 62. Aline Fagundes CerbaroVictoria Soldatelli Borges RodriguesMarina RigottiCatia Santos BrancoGiovana Rech,Diogo Losch de OliveiraMirian Salvador. Grape seed proanthocyanidins improves mitochondrial function and reduces oxidative stress through an increase in sirtuin 3 expression in EA.hy926 cells in high glucose condition. Mol Biol Rep. 2020 May;47(5):3319-3330
 63. Liu M., Yun P., Hu Y., Yang J., Khadka R.B., Peng X. Effects of Grape Seed Proanthocyanidin Extract on Obesity. Obes Facts 2020;13:279–291
 64. Junsong X, Ying W, Xuelin S, Hua W, Jingmin D, Yanping C. Effects of proanthocyanidins on oxidative stress in nutritional obesity rats. Shipin Kexue. 2014;35:183–6.
 65. Caimari A, Mariné-Casadó R, Boqué N, Crescenti A, Arola L, Del Bas JM. Maternal intake of grape seed procyanidins during lactation induces insulin resistance and an adiponectin resistance-like phenotype in rat offspring. Sci Rep. 2017 Oct;7(1):12573.
 66. Pascual-Serrano A, Arola-Arnal A, Suárez-García S, Bravo FI, Suárez M, Arola L, et al. Grape seed proanthocyanidin supplementation reduces adipocyte size and increases adipocyte number in obese rats. Int J Obes. 2017 Aug;41(8):1246–55.
 67. Anabel Fernández-IglesiasHelena QuesadaSabina DíazDavid PajueloCinta BladéLluís ArolaM Josepa SalvadóMiquel Mulero. Combination of grape seed proanthocyanidin extract and docosahexaenoic acid-rich oil increases the hepatic detoxification by GST mediated GSH conjugation in a lipidic postprandial state. Food Chem. 2014 Dec 15;165:14-20.
 68. Sridhar Radhakrishnan, Lavanya Reddivari, Robert Sclafani, Undurti Das. Resveratrol potentiates grape seed extract induced human colon cancer cell apoptosis. January 2011. Frontiers in bioscience (Elite edition)3(4):1509-23
 69. T. MaoB. XueQ.-Y. LuL. Massie. Combinations of Grape Seed Extract and Milk Thistle Extract Against Lung Cancer. American Journal of Respiratory and Critical Care Medicine 2020;201:A2479
 70. Núria Taltavull a kol. Effects of Fish Oil and Grape Seed Extract Combination on Hepatic Endogenous Antioxidants and Bioactive Lipids in Diet-Induced Early Stages of Insulin Resistance in Rats. Drugs2020, 18(6), 318
 71. https://core.ac.uk/download/pdf/72841667.pdf
 72. Saeed Changizi AshtiyaniHoushang NajafiMohammad Reza FirouzifarOmid Shafaat. Grape seed extract for reduction of renal disturbances following reperfusion in rats. Iran J Kidney Dis. 2013 Jan;7(1):28-35.
 73. Saeed Changizi AshtiyaniHoushang NajafiMohammad Reza FirouzifarOmid Shafaat. Grape seed extract for reduction of renal disturbances following reperfusion in rats. Iran J Kidney Dis. 2013 Jan;7(1):28-35.
 74. Sukru UlusoyGulsum OzkanFulya Balaban YucesanŞafak ErsözAsim OremMehmet AlkanatEsin YuluğKubra KaynarSait Al. Anti-apoptotic and anti-oxidant effects of grape seed proanthocyanidin extract in preventing cyclosporine A-induced nephropathy. Nephrology (Carlton). 2012 May;17(4):372-9.
 75. Khaoula TurkiKamel CharradiHabib BoukhalfaMonia BelhajFerid Limam Ezzedine Aouani. Grape seed powder improves renal failure of chronic kidney disease patients. EXCLI J. 2016 Jun 27;15:424-433.
 76. Peter M Clifton. Effect of Grape Seed Extract and Quercetin on Cardiovascular and Endothelial Parameters in High-Risk Subjects. J Biomed Biotechnol. 2004;2004(5):272-278.
 77. Kaleb Lund, Traci Pantuso, Combination Effects of Quercetin, Resveratrol and Curcumin on In Vitro Intestinal Absorption. April 2014, Journal of Restorative Medicine3(1):112-120
 78. Yifeng GaoTrygve O Tollefsbol. Combinational Proanthocyanidins and Resveratrol Synergistically Inhibit Human Breast Cancer Cells and Impact Epigenetic⁻Mediating Machinery. Int J Mol Sci. 2018 Jul 27;19(8):2204.
 79. Uroš Gašic´, Ivanka C´iric´, Tomislav Pejcic´, Dejan Radenkovic´, Vladimir Djordjevic´,Siniša Radulovi´c and Živoslav Teši´c. Polyphenols as Possible Agents for Pancreatic Diseases. Antioxidants. 23 June 2020
 80. Yumei Lin, Mary A. Murray, I. Ross Garrett, Gloria E. Gutierrez, Jeffry S. Nyman, Gregory Mundy, David Fast , Kevin W. Gellenbeck, Amitabh Chandra and Shyam Ramakrishnan. A targeted approach for evaluating preclinical activity of botanical extracts for support of bone health. Journal of Nutritional Science (2014), vol. 3, e13, page 1 of 11
 81. https://cardiex.com/understanding-uncontrolled-high-blood-pressure-and-the-benefits-of-measuring-central-blood-pressure-cbp/
 82. Preethi RavindranathanDivya PashamUthra Balaji, Jacob CardenasJinghua Gu,2Shusuke Toden, and Ajay Goel. A combination of curcumin and oligomeric proanthocyanidins offer superior anti-tumorigenic properties in colorectal cancer. Sci Rep. 2018; 8: 13869.
 83. Nora Aborehab, Sylvia Boshra. Hepatoprotective effect of ginger and grape seed, alone and in combination orally, in paracetamol induced acute liver toxicity in rats. Indian Journal of Experimental Biology57(April):274-281
 84. H-J ZhangB-P JiG ChenF ZhouY-C LuoH-Q YuF-Y GaoZ-P ZhangH-Y Li. A combination of grape seed-derived procyanidins and gypenosides alleviates insulin resistance in mice and HepG2 cells. J Food Sci. 2009 Jan-Feb;74(1):H1-7.
 85. Zuo-Hui ShaoTerry L Vanden HoekChang-Qing LiPaul T SchumackerLance B BeckerKim Chai ChanYimin QinJun-Jie YinChun-Su Yuan. Synergistic effect of Scutellaria baicalensis and grape seed proanthocyanidins on scavenging reactive oxygen species in vitro. Am J Chin Med. 2004;32(1):89-95.
 86. Gerard AragonèsManuel SuárezAndrea Ardid-RuizMaria VinaixaMiguel A. RodríguezXavier CorreigLluís ArolaCinta Bladé. Dietary proanthocyanidins boost hepatic NAD+ metabolism and SIRT1 expression and activity in a dose-dependent manner in healthy rats. Scientific Reports volume 6, Article number: 24977 (2016)
 87. -J. Liu, X.-X. Pan, B.-Q. Liu, X. Gui, L. Hu, C.-Y. Jiang, Y. Han, Y.-X. Fan, Y.-L. Tang, W.-T. Liu. Grape seed-derived procyanidins alleviate gout pain via NLRP3 inflammasome suppression. J. Neuroinflammation, 14 (2017), p. 74
 88. Pan, C. Wang, L. Zhang, L. Song, Y. Chen, B. Liu, W.-T. Liu, L. Hu, Y. Pan. Procyanidins attenuate neuropathic pain by suppressing matrix metalloproteinase-9/2. J. Neuroinflammation, 15 (2018), p.
 89. Ravindranathan, D. Pasham, U. Balaji, J. Cardenas, J. Gu, S. Toden, A. Goel. Mechanistic insights into anticancer properties of oligomeric proanthocyanidins from grape seeds in colorectal cancer. Carcinogen, 39 (2018), pp. 767-777
 90. https://www.medicalnewstoday.com/articles/grape-seed-extract-reverses-aging-in-mice#Senescence-and-senolytics
 91. Peng N, Clark JT, Prasain J, Kim H, White CR, Wyss JM. Antihypertensive and cognitive effects of grape polyphenols in estrogen-depleted, female, spontaneously hypertensive rats. Am J Physiol Regul Integr Comp Physiol., 289 (2005), pp. R771-5
 92. Vigna GB, Costantini F, Aldini G, Carini M, Catapano A, Schena F, Tangerini A, Zanca R, Bombardelli E, et al. Effect of a standardized grape seed extract on low-density lipoprotein susceptibility to oxidation in heavy smokers. Metabolism., 52 (2003), pp. 1250-1257
 93. Maha Mabrouk, Mohamed El Ayed, Amélie Démosthènes, Youssef Aissouni, Ezzedine Aouani, et al.. Antioxidant effect of grape seed extract corrects experimental autoimmune encephalomyelitis behavioral dysfunctions, demyelination, and glial activation. Frontiers in Immunology, In press, ff10.3389/fimmu.2022.960355ff. ffhal-03768907f
 94. Jameel K. Alumeri, Ahmed Jassem AL-Naely. Effect of Grape seed extract in blood parameters associated with Experimental Thyroid Disorders in White Male Rats. Research J. Pharm. and Tech. 2019; 12(12): 5711-5715. 
 95. Samy Ali Hussein, Samir Abdel Lateif Abdel Aal, Mohammed Mahfouz, Asmaa Hamdi Hussein. Grape Seed Proanthocyanidin Extract or Spirulina platensis alleviates blood biochemical and hepatic molecular derangements of experimentally-induced thyroid dysfunction in rats. Benha Veterinary Medicinal Journal. Volume 42, Issue 2, September 2022, Pages 25-30
 96. https://www.superdiscountsupplements.com.au/stories/23/mens-health-how-to-enhance-sexual-health-libido-and-energy-naturally/
 97. Tamami OdaiMasakazu TerauchiKiyoko KatoAsuka Hirose, and Naoyuki Miyasaka. Effects of Grape Seed Proanthocyanidin Extract on Vascular Endothelial Function in Participants with Prehypertension: A Randomized, Double-Blind, Placebo-Controlled Study. 2019 Dec; 11(12): 2844.
 98. https://www.nutraingredients-usa.com/Article/2022/01/06/Study-shows-grape-seed-extract-speeds-oxygen-delivery-to-working-muscles
 99. https://www.medicalnewstoday.com/articles/263332#benefits
 100. https://www.mountsinai.org/health-library/herb/grape-seed

Newsletter

PŘIHLASTE SE K ODBĚRU NOVINEK A MĚJTE VŽDY ČERSTVÉ INFORMACE

Nejčtenější články

Šafrán
Hubněte chytře! 8 užitečných epigenetických tipů
Vánoční jídelníček z pohledu epigenetiky
Parkinsonova choroba: epigenetika pomůže v prevenci a léčbě
Prožité trauma mění naše geny

Související příspěvky

epivyziva-cz-propolis-28022024

Propolis

epivyziva.cz/
epivyziva-cz-materi-kasicka-30012024

Mateří kašička

epivyziva.cz/
epivyziva-cz-kurkumin

Kurkumin

epivyziva.cz/
50550252 - woman shoots green tea extract.

Epigalokatechin galát (EGCG)

epivyziva.cz/

Související články

epivyziva.cz/
epivyziva.cz/
epivyziva.cz/
epivyziva.cz/
epivyziva.cz/
epivyziva.cz/
epivyziva.cz/
epivyziva.cz/