OPC – extrakt z jader révy vinné

OPC – extrakt z jader révy vinné

Vitis vinifera, OPC

Popis

Réva vinná je popínavá dřevnatá liána z čeledi révovitých. Původní areál jejího rozšíření zahrnuje jižní Evropu, Přední a Střední Asii a podhůří Kavkazu, dnes je však její pěstování rozšířeno v subtropických a mírných oblastech celého světa. Plodem je kulovitá bobule, která může mít v době zralosti dle odrůdy barvu od zelené přes žlutou, červenou až po modrofialovou. Konzumuje se syrová, suší se (rozinky) a využívá se k výrobě vína a dalších alkoholických nápojů.

Z hlediska pozitivních účinků na lidské zdraví představují důležitou součást hroznů jejich jadérka. Vyrábí se z nich extrakt, který vyniká obsahem proantokyanidinů. Pro jejich komplex (a někdy i pro celý extrakt) se používá zkratka OPC.

 

Historie

Réva vinná patří mezi nejstarší kulturní plodiny, starověcí Egypťané prokazatelně pojídali její plody již před 6 000 lety. Dlouhou historii má i její využití v přírodní medicíně. Léčivé účinky vína v podobě nápoje chválí ve svých dílech několik antických filozofů a hrozny jsou tradiční součástí léčitelství i ve zbytku Evropy. K léčení se používaly nejčastěji zralé plody a z nich vyrobený nápoj (tedy víno), a to při celé řadě nemocí, od nevolností přes kožní a oční infekce, onemocnění jater a ledvin až po rakovinu. Využívaly se však i plody nezralé (při bolení v krku), rozinky (při zácpě), vinné listy (zastavení krvácení, záněty, hemoroidy) či míza (kožní onemocnění) (40).

 

Účinné látky

Nejdůležitější složkou extraktu z hroznových jader je komplex tzv. oligomerních proantokyanidinů, což jsou látky ze skupiny polyfenolů. Používá se pro něj zkratka OPC (z anglického „oligomeric proanthocyanidin complex“). Nachází se ve slupkách jader, přičemž ve 100 g sušených semen je ho obsaženo asi 3 500 mg (46), v extraktu je obsah OPC i několikanásobně vyšší. Kromě něj se zde nacházejí i další formy proantokyanidinů (monomery, dimery, trimery a polymery), vysoký podíl vitaminu E a kyseliny linolenové (45).

 

Léčivé účinky

Odborníci na výživu často hovoří o tzv. francouzském paradoxu, jenž spočívá ve faktu, že obyvatelé Středomoří trpí ve srovnání s ostatními evropskými národy méně často onemocněním srdce a cév i dalšími civilizačními chorobami, ačkoliv konzumují vysoké množství živočišných tuků. Jako důvod bývá zmiňováno hojné pití červeného vína, které obsahuje dvě důležité substance: zaprvé resveratrol, barvivo obsažené ve slupkách červeného vína, a zadruhé právě komplex proantokyanidinů z hroznových jader (41).

Extrakt z hroznových jader je v první řadě velice silným antioxidantem, který je schopen ničit škodlivé volné radikály a chránit tak buňky a tkáně před oxidativním poškozením. Hlavním důvodem je přitom vysoký obsah komplexu proantokyanidinů (OPC). Podle vědeckých měření jde o dvacetkrát silnější antioxidant než vitamin E a padesátkrát silnější než vitamin C (44).

To však není jediný důvod, proč je tak výjimečnou substancí. Neméně důležité je totiž jeho epigenetické působení, tedy schopnost ovlivňovat, zda budou některé geny „přečteny“, nebo nikoliv. Samotná přítomnost určitého genu v naší genetické informaci totiž znamená jen málo. Záleží také i na tom, jestli bude daný gen „přečten“, tedy jestli podle něj bude organismus vytvářet bílkoviny.

OPC přitom reguluje molekuly zvané mikroRNA (miRNA). Tyto velmi malé molekuly nic nekódují, nejsou tedy součástí genetické informace, ale zásadně ovlivňují právě expresi (přepis) genů (2). Epigenetické působení extraktu z hroznových jader má ovšem zároveň příčinu i v jeho schopnosti regulovat další dva zásadní epigenetické mechanismy – metylaci genů a acetylaci histonů (4).

Nádorová onemocnění

Výzkumy posledních let jednoznačně ukazují, že epigenetické působení některých rostlinných složek hraje významnou roli v prevenci rakoviny, a extrakt z hroznových jader mezi takovéto substance nepochybně patří. Riziko vzniku nádorového bujení přitom dokáže ovlivnit hned několika způsoby.

Prokázáno bylo například ovlivnění zánětlivých procesů v tlustém střevě prostřednictvím regulace mikroRNA (1). MiRNA se totiž zapojuje nejen v procesu normální diferenciace buněk, ale i při karcinogenezi, tedy při vzniku nádorového bujení (3). Extrakt z hroznových jader zároveň potlačuje průběh zánětlivých signálních drah (především jde o potlačení NF-kappaB a COX 2). Právě zánětlivé procesy ve střevech přitom patří mezi významné rizikové faktory rakoviny tohoto orgánu. Extrakt z hroznových jader rovněž ovlivňuje proliferaci (rychlé nekontrolované množení buněk) a apoptózu neboli programovanou buněčnou smrt (1). Právě procesy proliferace a apoptózy přitom bývají u nádorových buněk narušeny. A v neposlední řadě umí extrakt z hroznových jader omezovat tvorbu nových krevních cév, které rostoucí nádor potřebuje pro svou výživu, a tím jej v podstatě vyhladoví (10, 11).

Prokázán byl pozitivní vliv extraktu z hroznových jader v prevenci a léčbě řady typů nádorového bujení, například při rakovině tlustého střeva (5), kůže (4), plic (19), prostaty (20) či prsu. U rakoviny prsu přitom hraje důležitou roli jeho schopnost ovlivňovat produkci estrogenu prostřednictvím regulace enzymu aromatáza. Právě potlačení aktivity aromatázy přitom dokáže zpomalit růst až 70 % nádorů prsu (8, 9). Nedávná studie navíc prokázala, že extrakt z hroznových jader může být velmi prospěšný pro ženy s nádorem prsu, které prodělaly léčbu rakoviny prsu pomocí ozařování, protože dokáže zmírnit poškození zdravých tkání (18).

Nemoci srdce a cév

Důležitou roli v prevenci srdečně-cévních onemocnění hrají proantokyanidiny z hroznových jader, konkrétně pak jejich antioxidační vlastnosti, které omezují peroxidaci lipidů a poškozování DNA buněk vlivem působení volných radikálů (14). Významnou úlohu tu však hrají i některé epigenetické mechanismy, například ovlivnění genů JNK-1 a c-Jun (15). Polyfenolické látky obsažené v extraktu z hroznových jader dokážou poměrně efektivně snižovat krevní tlak, a to prostřednictvím regulace enzymu endoteliální NO-syntáza (12, 13). Platí přitom, že právě vysoký krevní tlak patří mezi hlavní rizikové faktory srdečně-cévních onemocnění, jako je infarkt myokardu či mozková mrtvice. Výzkum na zvířatech prokázal i podstatnou úlohu v prevenci aterosklerózy, tedy tvorby usazenin v cévách. U králíků, kteří byli krmeni stravou s vysokým obsahem tuků a cholesterolu, došlo k výrazně nižšímu rozvoji aterosklerózy, pokud jim byl zároveň do stravy přidáván i extrakt z hroznových jader (17). A v neposlední řadě výzkumy ukázaly i to, že OPC mohou být prospěšné i pro osoby, které již infarkt či mrtvici prodělaly – dokážou totiž zlepšit regeneraci tkání postižených ischemií (nedostatku kyslíku), a tím výrazně zmírnit jejich následky (16). Prokázána je také účinnost OPC při myeloidní leukemii (37).

Ochrana pokožky

Jedním z faktorů, který zásadně ovlivňuje zdraví kůže, je UV záření, zejména pak jeho složka UVB, která má výrazné negativní epigenetické působení. Ovlivňuje totiž aktivitu enzymů DNA metyltransferázy a deacetylázy histonů, čímž ovlivňuje úroveň metylace genů a acetylace histonů, tedy dva základní epigenetické mechanismy (6). To pak může hrát roli jak při vzniku kožních nádorů, tak i ve stárnutí pokožky. Extrakt z hroznových jader přitom patří mezi přírodní sloučeniny, které chrání buňky pokožky právě před negativním epigenetickým působením UV záření (7).

Ochrana jater

Jaterní buňky jsou velice citlivé na oxidativní poškození, které vzniká například v důsledku poškození volnými radikály. Studie z roku 2008 provedená na zvířatech přitom naznačila, že extrakt z hroznových jader může játra před oxidativním poškozením účinně chránit (21). Podobně efektivní se extrakt jeví i při ochraně jaterních buněk před působením radiace (22). A výzkum z roku 2011 zase prokázal jeho schopnost chránit játra před poškozením způsobeným nadměrnou konzumací alkoholu (23).

Hojení ran

OPC při lokální aplikaci urychluje hojení ran díky své schopnosti podporovat angiogenezi neboli tvorbu nových cév. Vděčí za to především tzv. endoteliálnímu růstovému faktoru (24).

Obezita a vytrvalost

OPC pomocí modulace exprese genů na úrovni transkripce výrazně ovlivňuje v kosterních svalech aktivitu mitochondrií, tedy energetických center buňky. V mitochondriích se zvyšuje spotřeba kyslíku, což je mimochodem důležitý ukazatel vytrvalosti. Zároveň se snižuje dysfunkce mitochondrií v hnědé tukové tkáni, která obvykle vzniká v důsledku obezity a zásadním způsobem narušuje energetický metabolismus (25, 26). Díky tomu může být extrakt z hroznových jader užitečný jak sportovcům (zvláště ve vytrvalostních disciplínách), tak lidem, kteří se snaží zhubnout.

Alzheimerova choroba

Zhoršení kognitivních funkcí, zejména paměti a intelektu, patří mezi nejzávažnější projevy Alzheimerovy choroby. Při tomto procesu hraje důležitou roli akumulace rozpustných vysokomolekulárních Abeta (amyloid-beta) oligomerů. A právě jejich hromadění dokáže extrakt z hroznových semen účinně bránit, stejně jako tvorbě beta-amyloidních plaků, které jsou rovněž typickým projevem této nemoci. Jde tedy o přírodní substanci, která znamená pro nemocné Alzheimerovou chorobou i jejich blízké velkou naději (27–29).

Osteoporóza

Osteoporóza je choroba způsobená nedostatečným usazováním vápníku v kostech, což vede ke snížení jejich hustoty a vyššímu riziku zlomenin. Pokud je extrakt z hroznových jader podáván spolu s vápníkem, zvyšuje pevnost, hustotu a mineralizaci kostí lépe než samotné užívání vápníku (30).

Makulární degenerace

Makulární degenerace je vážné onemocnění očí, které postihuje buňky sítnice zejména v oblasti žluté skvrny (makuly), což je místo nejostřejšího vidění. Postižení proto nejprve přestávají rozpoznávat objekty v centru zorného pole, zatímco periferní vidění zůstává zachováno. Ve vážných případech nemoc končí slepotou.

Extrakt z hroznových jader brání agregaci patologických proteinů, které podporují rozvoj makulární degenerace (32). Zároveň omezuje abnormální tvorbu nových cév, která je projevem tzv. mokré formy makulární degenerace (33).

Polyfenoly z hroznových jader mají ochranný efekt i při další nemoci postihující oční sítnici, diabetické retinopatii, během níž dochází k poranění drobných očních cév (34).

Diabetes

Extrakt z hroznových jader snižuje hladinu krevních cukrů i tuků u pacientů s cukrovkou. Silný antidiabetický efekt se projevuje již po šesti týdnech užívání (35). U diabetu 2. typu rovněž zvyšuje citlivost tkání na inzulin, což je velice důležitý faktor prevence a léčby této choroby. Příčinou cukrovky 2. typu totiž není nedostatečná tvorba inzulinu, ale právě snížení citlivosti tkání vůči tomuto hormonu, jde tedy o nedostatek relativní (38).

Pozitivně OPC působí i v případě chronické pankreatitidy neboli zánětu slinivky břišní (36).

Bakteriální onemocnění

Extrakt z hroznových jader působí proti některým typům bakterií, včetně například obávaného zlatého stafylokoka (39).

Revmatoidní artritida

Studie provedené na zvířatech rovněž naznačily, že extrakt z hroznových jader může být nadějnou substancí pro osoby trpící revmatoidní artritidou. Dokáže totiž regulovat patologické procesy při diferenciaci imunitních T-buněk, které jsou pro tuto autoimunitní chorobu typické (43).

 

Užívání

Doporučená denní dávka extraktu z hroznových jader se pohybuje mezi 50 a 300 mg denně v závislosti na tom, jestli jej užíváme preventivně, nebo z léčebných důvodů.

Nejdůležitější účinnou složku extraktu z hroznových jader představují proantokyanidiny, a proto je důležité dávat přednost doplňkům stravy se standardizovaným obsahem této skupiny látek (40–80 %).

Pokud užíváte nějaké léky, je třeba konzumaci extraktu z hroznových jader konzultovat s ošetřujícím lékařem. Extrakt totiž může ovlivňovat účinnost léků, které se rozkládají v játrech, a těch je poměrně velké množství. Vhodné není ani jeho užívání spolu s léky ovlivňujícími srážlivost krve (Aspirin, Warfarin) a také s léky s účinnou látkou fenacetin, zde může urychlit jeho vstřebávání (40).

Extrakt z hroznových jader se rovněž nedoporučuje dětem a těhotným ženám (40).

Výhodná naopak může být kombinace extraktu z hroznových jader s dalšími přírodními substancemi, například s resveratrolem (spolu s ním se ostatně přirozeně vyskytuje v hroznech) či kvercetinem (42).

Klíčová slova

Extrakt z hroznových jader, OPC, antioxidant, kardiovaskulární onemocnění, nádorová onemocnění, rakovina, hojení ran, srdce, cévy, játra, obezita, hubnutí, vytrvalostní výkonnost, Alzheimerova choroba, makulární degenerace, diabetická retinopatie, revmatoidní artritida, zlatý stafylokok, antibakteriální.

 

Literatura

 1. Ah-Ng Tony Kong, Chengyue Zhang, Zheng-Yuan Su. Targeting Epigenetics for Cancer Prevention By Dietary Cancer Preventive Compounds—The Case of miRNA. I. June 2013. http://cancerpreventionresearch.aacrjournals.org/content/6/7/622.full
 2. Esquela-Kerscher A, Slack FJ. Oncomirs – microRNAs with a role in cancer. Nat Rev Cancer 2006;6:259–69.
 3. Alvarez-Garcia I, Miska EA. MicroRNA functions in animal development and human disease. Development 2005;132:4653–62.
 4. Vaid M, Prasad R, Singh T, Jones V, Katiyar SK. Grape seed proanthocyanidins reactivate silenced tumor suppressor genes in human skin cancer cells by targeting epigenetic regulators. Toxicol Appl Pharmacol.2012 Aug 15;263(1):122-30.
 5. Derry M, Raina K, Balaiya V, Jain A, Shrotriya S, Huber K, et al. Grape seed extract efficacy against azoxymethane-induced colon tumorigenesis in A/J mice: interlinking miRNA with cytokine signaling and inflammation. Cancer Prev Res 2013;6:625–33.
 6. Nandakumar V, Vaid M, Tollefsbol TO, Katiyar SK. Aberrant DNA hypermethylation patterns lead to transcriptional silencing of tumor suppressor genes in UVB-exposed skin and UVB-induced skin tumors of mice. Carcinogenesis. 2011;32:597–604
 7. Santosh K. Katiyar. Epigenetic Regulation by Dietary Phytochemicals in Photocarcinogenesis Curr Pharmacol Rep (2015) 1:52–59
 8. Alexander Johnson. EPIGENETICS for Breast Cancer Prevention. Life Extension Magazine. Listopad 2012. http://www.lifeextension.com/Magazine/2012/11/Epigenetics_Breast_Cancer/Page-01
 9. Kijima I, Phung S, Hur G, Kwok SL, Chen S. Grape seed extract is an aromatase inhibitor and a suppressor of aromatase expression. Cancer Res. 2006 Jun 1;66(11):5960-7.
 10. Lu J, Zhang K, Chen S, Wen W. Grape seed extract inhibits VEGF expression via reducing HIF-1alpha protein expression. Carcinogenesis. 2009 Apr;30(4):636-44.
 11. Wen W, Lu J, Zhang K, Chen S. Grape seed extract inhibits angiogenesis via suppression of the vascular endothelial growth factor receptor signaling pathway. Cancer Prev Res (Phila). 2008 Dec;1(7):554-61.
 12. Edirisinghe I, Burton-Freeman B, Tissa Kappagoda C. Mechanism of the endothelium-dependent relaxation evoked by a grape seed extract. Clin Sci (Lond). 2008 Feb;114(4):331-7.
 13. Sivaprakasapillai B, Edirisinghe I, Randolph J, Steinberg F, Kappagoda T. Effect of grape seed extract on blood pressure in subjects with the metabolic syndrome. Metabolism. 2009 Dec;58(12):1743-6. doi: 10.1016/j.metabol.2009.05.030. Epub 2009 Jul 15.
 14. Bagchi D, Bagchi M, Stohs SJ, Das DK, Ray SD, Kuszynski CA, Joshi SS, Pruess HG. Free radicals and grape seed proanthocyanidin extract: importance in human health and disease prevention. Toxicology. 2000 Aug 7;148(2-3):187-97.
 15. Bagchi D, Sen CK, Ray SD, Das DK, Bagchi M, Preuss HG, Vinson JA. Molecular mechanisms of cardioprotection by a novel grape seed proanthocyanidin extract. Mutat Res. 2003 Feb-Mar;523-524:87-97.
 16. Pataki T, Bak I, Kovacs P, Bagchi D, Das DK, Tosaki A. Grape seed proanthocyanidins improved cardiac recovery during reperfusion after ischemia in isolated rat hearts. Am J Clin Nutr. 2002 May;75(5):894-9.
 17. Yamakoshi J, Kataoka S, Koga T, Ariga T. Proanthocyanidin-rich extract from grape seeds attenuates the development of aortic atherosclerosis in cholesterol-fed rabbits. Atherosclerosis. 1999 Jan;142(1):139-49.
 18. Brooker, S; Martin, S; Pearson, A; Bagchi, D; Earl, J; Gothard, L; Hall, E; Porter, L; Yarnold, J (2006). „Double-blind, placebo-controlled, randomised phase II trial of IH636 grape seed proanthocyanidin extract (GSPE) in patients with radiation-induced breast induration“. Radiotherapy and Oncology 79 (1): 45–51.
 19. Punathil T, Katiyar SK. Inhibition of non-small cell lung cancer cell migration by grape seed proanthocyanidins is mediated through the inhibition of nitric oxide, guanylate cyclase, and ERK1/2. Mol Carcinog. 2009 Mar;48(3):232-42. doi: 10.1002/mc.20473.
 20. Agarwal C, Sharma Y, Agarwal R. Anticarcinogenic effect of a polyphenolic fraction isolated from grape seeds in human prostate carcinoma DU145 cells: modulation of mitogenic signaling and cell-cycle regulators and induction of G1 arrest and apoptosis. Mol Carcinog. 2000 Jul;28(3):129-38.
 21. Cetin A, Kaynar L, Kocyigit I, Hacioglu SK, Saraymen R, Ozturk A, Sari I, Sagdic O. Role of grape seed extract on methotrexate induced oxidative stress in rat liver. Am J Chin Med. 2008;36(5):861-72.
 22. Cetin A, Kaynar L, Koçyiğit I, Hacioğlu SK, Saraymen R, Oztürk A, Orhan O, Sağdiç O. The effect of grape seed extract on radiation-induced oxidative stress in the rat liver. Turk J Gastroenterol. 2008 Jun;19(2):92-8.
 23. Dogan A, Celik I. Hepatoprotective and antioxidant activities of grapeseeds against ethanol-induced oxidative stress in rats. Br J Nutr. 2012 Jan;107(1):45-51. doi: 10.1017/S0007114511002650. Epub 2011 Jun 28.
 24. Savita Khanna, Mika Venojarvi, Sashwati Roy, Nidhi Sharma, Prashant Trikha, Debasis Bagchi, Manashi Bagchi, Chandan K Sen. Dermal wound healing properties of redox-active grape seed proanthocyanidins. Free Radical Biology and Medicine. Volume 33, Issue 8, 15 October 2002, Pages 1089–1096
 25. Pajuelo D, Díaz S, Quesada H, Fernández-Iglesias A, Mulero M, Arola-Arnal A, Salvadó MJ, Bladé C, Arola L. Acute administration of grape seed proanthocyanidin extract modulates energetic metabolism in skeletal muscle and BAT mitochondria. J Agric Food Chem. 2011 Apr 27;59(8):4279-87. doi: 10.1021/jf200322x. Epub 2011 Mar 14.
 26. Pajuelo D, Quesada H, Díaz S, Fernández-Iglesias A, Arola-Arnal A, Bladé C, Salvadó J, Arola L. Chronic dietary supplementation of proanthocyanidins corrects the mitochondrial dysfunction of brown adipose tissue caused by diet-induced obesity in Wistar rats. Br J Nutr. 2012 Jan;107(2):170-8. doi: 10.1017/S0007114511002728. Epub 2011 Jun 28.
 27. Wang J1, Ho L, Zhao W, Ono K, Rosensweig C, Chen L, Humala N, Teplow DB, Pasinetti GM. Grape-derived polyphenolics prevent Abeta oligomerization and attenuate cognitive deterioration in a mouse model of Alzheimer’s disease. J Neurosci. 2008 Jun 18;28(25):6388-92. doi: 10.1523/JNEUROSCI.0364-08.2008.
 28. Ho L, Chen LH, Wang J, Zhao W, Talcott ST, Ono K, Teplow D, Humala N, Cheng A, Percival SS, Ferruzzi M, Janle E, Dickstein DL, Pasinetti GM. Heterogeneity in red wine polyphenolic contents differentially influences Alzheimer’s disease-type neuropathology and cognitive deterioration. J Alzheimers Dis. 2009;16(1):59-72. doi: 10.3233/JAD-2009-0916.
 29. Liu P, Kemper LJ, Wang J, Zahs KR, Ashe KH, Pasinetti GM. Grape seed polyphenolic extract specifically decreases aβ*56 in the brains of Tg2576 mice. J Alzheimers Dis. 2011;26(4):657-66. doi: 10.3233/JAD-2011-110383.
 30. N. Yahara, I. Tofani, K. Maki, K. Kojima, Y. Kojima, M. Kimura. Mechanical assessment of effects of grape seed proanthocyanidins extract on tibial bone diaphysis in rats. J Musculoskelet Neuronal Interact 2005; 5(2):162-169
 31. Joseph Nordqvist What is grape seed extract? What are the benefits of grape seed extract? Medical News Today. 8 September 2014. http://www.medicalnewstoday.com/articles/263332.php
 32. Majumdar S, Srirangam R. Potential of the bioflavonoids in the prevention/treatment of ocular disorders. Journal of Pharmacy and Pharmacology. 2010 Aug;62(8):951-965.
 33. Liu M, Liu RH, Song BB, Li CF, Lin LQ, Zhang CP, Zhao JL, Liu JR. Antiangiogenetic effects of 4 varieties of grapes in vitro. J Food Sci. 2010 Aug 1;75(6):T99-104.
 34. Li M, Ma YB, Gao HQ, Li BY, Cheng M, Xu L, Li XL, Li XH. A novel approach of proteomics to study the mechanism of action of grape seed proanthocyanidin extracts on diabetic retinopathy in rats. Chin Med J (Engl). 2008 Dec 20;121(24):2544-52.
 35. WU Z, Shen S, Jiang J, Tan D, Jiang D, Bai B, Sun X, Fu S. Protective effect of grape seed extract fractions with different gegrees of polymerisation on blood glucose, lipids and hepatic oxidative stres in diabetic rats.
 36. Banerjee B, Bagchi D. Beneficial effects of a novel IH636 grape seed proanthocyanidin extract in the treatment of chronic pancreatitis. Digestion. 2001;63(3):203-206.
 37. Hu H, Qin YM. Grape seed proanthocyanidin extract induced mitochondria-associated apoptosis in human acute myeloid leukemia 14.3D10 cells. Chin Med J (Engl). 2006;119(5):417-21.
 38. Kar P, Laight D, Rooprai HK, Shaw KM, Cummings M. Effects of grape seed extract in Type 2 diabetic subjects at high cardiovascular risk: a double blind randomized placebo controlled trial examining metabolic markers, vascular tone, inflammation, oxidative stress, and insulin sensitivity. Diabet Med. 2009;26(5):526-31.
 39. l-Habib A, Al-Saleh, E (2010). „Bactericidal effect of grape seed extract on methicillin-resistant Staphylococcus aureus (MRSA)“. Journal of Toxicology Science 357 (3): 357–64.
 40. Steven D. Ehrlich, NMD. Grape Seed. University of Maryland Medical Centre. 1/2/2015. https://umm.edu/health/medical/altmed/herb/grape-seed
 41. Belleville J. The French paradox: possible involvement of ethanol in the protective effect against cardiovascular diseases. Nutrition. 2002;18(2):173-177.
 42. Chan MM, Mattiacci JA, Hwang HS, et al. Synergy between ethanol and grape polyphenols, quercetin, and resveratrol, in the inhibition of the inducible nitric oxide synthase pathway.Biochem Pharmacol. 2000;60(10):1539-1548.
 43. Park MK, Park JS, et al. Grape seed proanthocyanidin extract (GSPE) differentially regulates Foxp3(+) regulatory and IL-17(+) pathogenic T cell in autoimmune arthritis. Immunol Lett. 2011 Mar 30;135(1-2):50-8.
 44. Shi J, Yu J, Pohorly JE, Kakuda Y. Polyphenolics in grape seeds-biochemistry and functionality. J Med Food. 2003 Winter;6(4):291-9.
 45. Wikipedia. https://en.wikipedia.org/wiki/Grape_seed_extract
 46. Gu L , Kelm MA , Hammerstone JF , et al . Concentrations of proanthocyanidins in common foods and estimations of normal consumption. J Nutr . 2004;134:613-617.
  1. Dobrý den,
   za značnou část svých účinků vděčí kudzu i OPC epigenetickému působení. Platí přitom, že všechny přírodní epigenetické prostředky působí komplexně na celou genetickou informaci, nikoliv na jeden konkrétní gen, a proto i jejich hlavní pozitivní účinky jsou podobné (například protinádorové působení či vliv na zdraví srdce).
   Určité odlišnosti tu ale jsou. OPC je silný antioxidant, takže jeho pozitivní účinky jsou založeny na kombinaci antioxidačního a epigenetického působení. Hlavní epigenetická substance kudzu je genisten (jeho vysoký obsah najdete mj. i v sóje), který zároveň patří mezi fytoestrogeny, tedy látky podobné ženským pohlavním hormonům. Pokud byste byl žena nad 40 let, mohlo by kudzu být skvělá volba, ale to zjevně nejste :-). U mužů mohou fytoestrogeny rovněž působit pozitivně, ne ale vždy, takže jistější by pro vás mohlo být OPC.
   Na druhou stranu jsou s kudzu pozitivní zkušenosti zejména v oblasti působení na psychiku a léčby závislostí, takže pokud máte potíže tohoto rázu, pak by kudzu mohla být dobrá volba, spíše ale po omezenou dobu (v řádu měsíců). OPC je naopak možné užívat dlouhodobě.

 1. Dobrý večer,
  Zaujímalo by ma xi je vhodné užívať opc aj popri dojceni dieťaťa.
  Ďakujem. S pozdravom
  Ps

  1. Obecně by se to se specifickými doplňky stravy nemělo při kojení přehánět, na druhou stranu si můžete v tomto směru dovolit mnohem více než v těhotenství – koncentrace látek, které do sebe dítě dostane, je totiž několikanásobně nižší. Přesto se ale u čehokoliv držte spíše nižší hranice doporučeného dávkování a volte spíše časově omezené užívání, cca v řádu týdnů. OPC by navíc nemělo dělat problémy, i já sama jsem ho při kojení užívala. Platí, že živiny (tj. i OPC) bývají méně problematické než byliny, výjimky představují jen ty, které obsahují hormonům podobné látky (resveratrol, genistein).

Zanechat odpověď
Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. *

Tato stránka používá Akismet k omezení spamu. Podívejte se, jak vaše data z komentářů zpracováváme..