Lexikon nemocí

Akné

V souvislosti s akné byl prokázán především negativní epigenetický vliv tzv. západní stravy bohaté na sacharidy s vysokým glykemickým indexem, mléčné výrobky a nasycené a trans-tuky. Tyto živiny zvyšují produkci inzulinového růstového faktoru IGF-1, který spolu s inzulinem potlačuje aktivitui metabolického transkripčního faktoru O1, což má negativní vliv na rovnováhu mazových žláz a množení bakterie Propionibacterium acnes. Pozitivně naopak působí dieta bohatá na ryby a zeleninu a také epigeneticky působící doplňky stravy.

Vhodné byliny a živiny:
Omega3 ww.epivyziva.cz/omega-3-nenasycene-mastne-kyseliny
Resveratrol www.epivyziva.cz/resveratrol
EGCG www.epivyziva.cz/epigalokatechin-galat
Vitamin D3 www.epivyziva.cz/vitamin-d3

 

Alergie

Při vzniku alergické reakce hraje důležitou roli několik imunitních buněk: T-lymfocyty, neutrofily, eozinofily, a především pak tzv. žírné buňky. Při styku s alergenem dochází k jejich aktivaci, která vede k vylučování histaminu, jenž je pak spouštěčem alergických reakcí. Epigeneticky působící živiny a byliny dokáží zasahovat do procesů aktivace imunitních buněk a podporují apoptózu (buněčnou smrt) buněk již aktivovaných, aniž by přitom zabíjely buňky neaktivované a zhoršovaly tak imunitu. Tím na rozdíl od léků z kategorie antihistaminik ovlivňujeme vlastní příčinu potíží, nikoliv pouze její projev v podobě produkce histaminu.

Vhodné byliny a živiny:
Čekanka www.epivyziva.cz/cekanka-obecna/
Rozmarýn www.epivyziva.cz/rozmaryn
Šišák bajkalský www.epivyziva.cz/sisak-bajkalsky

 

Alzheimerova choroba

Jde o nejčastější typ demence charakterizované výrazným úbytkem mentálních schopností, degradací nervové tkáně a tvorbou dvou typů bílkovinných agregátů, amyloidních plaků a neurofibriálních spletů. Na jejím rozvoji se podílejí jak genetické, tak epigenetické faktory. Alzheimerova choroba je spojeně zejména s odlišnými metylačními vzorci DNA, které vedou například k tvorbě amyloidních plaků. Destruktivně na nervové buňky ovšem působí i volné radikály.
Epigeneticky lze upravit chybné metylační vzorce, potlačit tvorbu amyloidních plaků, podpořit ochranu a regeneraci nervových buněk, zvláště pak v hipokampu (část mozku zodpovědná za paměť). Pomocí některých živin lze dosáhnout nejen zpomalení až zastavení postupu nemoci, ale dokonce i zlepšit některé kognitivní schopnosti (zejména paměť).

Vhodné byliny a živiny:
EGCG www.epivyziva.cz/epigalokatechin-galat
Kurkumin www.epivyziva.cz/kurkumin
Astaxantin www.epivyziva.cz/astaxantin
OPC www.epivyziva.cz/extrakt-z-jader-revy-vinne
Rozmarýn www.epivyziva.cz/rozmaryn
Resveratrol www.epivyziva.cz/resveratrol

 

Artróza

Velkou roli při jejím vzniku hraje zvýšená metylace genů, které ovlivňují tvorbu a degradaci kloubní chrupavky, zejména kolagenu (hlavní složka chrupavky) a agrekanu (dodává chrupavce pružnost). U nemocných byla zaznamenána i odlišná aktivita tzv. transkripčních faktorů, které se účastní přepisu DNA na RNA, stejně jako odchylky v tvorbě cytokinů a interleukinů. Pozitivně působí zejména užívání epigenetických preparátů, které podporují tvorbu chrupavky a snižují míru zánětlivých procesů.
Více zde: www.epivyziva.cz/kloubni-onemocneni-z-pohledu-epigenetiky

Vhodné byliny a živiny:
Boswelie www.epivyziva.cz/boswellia
Kurkumin www.epivyziva.cz/kurkumin

 

Crohnova choroba

Crohnova choroba patří mezi zánětlivá střevní onemocnění. Podle výzkumů je zhruba z 15 % podmíněna geneticky, na zbytku se pak podílejí faktory životního prostředí a životního stylu, které mohou ovlivňovat aktivitu důležitých genů epigenetickou cestou. U nemocných byly zaznamenány především odlišné úrovně metylace DNA, ale i rozdíly v regulaci pomocí miRNA. Seznam konkrétních genů ovlivňujících touto cestou vznik nemoc sice zatím není k dispozici, je však velká šance, že můžeme s pomocí epigenetiky působit přímo na příčinu vzniku nemoci. Epigenetickou cestou lze navíc výrazně potlačit průběh zánětu a tím efektivně zmírňovat průběh choroby.

Vhodné bylina a živiny
Zázvor www.epivyziva.cz/zazvornik-lekarsky
Kurkumin www.epivyziva.cz/kurkumin
EGCG www.epivyziva.cz/epigalokatechin-galat
Boswelie www.epivyziva.cz/boswellia

 

Diabetes

Epigeneticky lze regulovat aktivitu genů, které ovlivňují tvorbu mitochondrií ve svalech a také transport glukózy dovnitř svalových buněk. Tím se zlepšuje kapacita svalů oxidovat glukózu, což vede k poklesu její hladiny v těle. Důležitý je i boj se zánětlivými procesy, které mohou zhoršit schopnost slinivky produkovat inzulin.
Více zde: www.epivyziva.cz/nejlepsi-prevence-cukrovky-pohyb

Vhodné byliny a živiny:
Kurkumin www.epivyziva.cz/kurkumin
Kvercetin www.epivyziva.cz/kvercetin
Granátové jablko www.epivyziva.cz/granatove-jablko
Vitamin D3 www.epivyziva.cz/vitamin-d3


Imunita

Epigeneticky lze ovlivňovat aktivitu genů, které řídí tvorbu a diferenciaci imunitních buněk v kostní dřeni, a také snižovat míru zánětlivých procesů, jež vyčerpávají imunitní systém a tím snižují jeho efektivitu. Vhodné je rovněž snižovat míru oxidativního stresu pomocí antioxidantů.

Vhodné byliny a živiny:
Astaxantin www.epivyziva.cz/astaxantin
Omega-3 ww.epivyziva.cz/omega-3-nenasycene-mastne-kyseliny
Granátové jablko www.epivyziva.cz/granatove-jablko
Kvercetin www.epivyziva.cz/kvercetin
Vitamin D3 www.epivyziva.cz/vitamin-d3
Šišák bajkalský www.epivyziva.cz/sisak-bajkalsky

 


Makulární degenerace

Jde o vážné degenerativní změny na sítnici, konkrétně v oblasti makuly (žluté skvrny), tj. v místě nejostřejšího vidění. Projevuje se postupnou ztrátou zrakové ostrosti v centrální části zorného pole a často končí úplnou slepotou. Výzkumy přitom u nemocných prokázaly změny v metylačních vzorcích celkem 231 genů.
K degenerativním procesům v makule velmi přispívá poškození volnými radikály, déle pak zhoršené cévní zásobení a roli hrají i zánětlivé procesy. Všechny tyto faktory lze přitom zmírňovat epigenetickou cestou, zejména ovlivněním aktivity genů podílejících se na antioxidační ochraně, angiogenezi (tvorbě nových cév) a průběhu zánětlivých procesů.

Vhodné byliny a živiny:
Astaxantin www.epivyziva.cz/astaxantin
Rozmarýn www.epivyziva.cz/rozmaryn
OPC www.epivyziva.cz/extrakt-z-jader-revy-vinne
Kurkumin www.epivyziva.cz/kurkumin

 

Nádorová onemocnění

Vznik zhoubných nádorů je poměrně složitý proces zahrnující celou řadu epigeneticky podmíněných faktorů a dějů. Díky tomu je ale možné do něj zároveň pozitivně zasahovat pomocí epigeneticky působících živin a bylin, a to jak v rámci prevence, tak i léčby. Zde je výčet některých procesů, které takto můžeme ovlivnit:

1) Boj se zánětem, zejména potlačením transkripčního faktoru NF-kB (zánětlivé procesy stojí na počátku řady typů rakovin).
2) Ovlivnění signalizačních procesů v buňkách.
3) Aktivace protinádorově působících genů (např. P53 a P21)
4) Podpora produkce protinádorově působících mRNA a potlačení tvorby onkogenních mRNA.
5) Podpora oprav poškozené DNA
6) Inhibice enzymu DNMT v rakovinných buňkách.
7) Antiangiogenní efekt (potlačení tovrby cév zásobujících nádor

Vhodné byliny a živiny:
Kurkumin www.epivyziva.cz/kurkumin
EGCG www.epivyziva.cz/epigalokatechin-galat
Kvercetin www.epivyziva.cz/kvercetin
Astaxantin www.epivyziva.cz/astaxantin
Zázvor www.epivyziva.cz/zazvornik-lekarsky
Granátové jablko www.epivyziva.cz/granatove-jablko


Nedoslýchavost

Nedoslýchavost může mít řadu příčin a epigenetika hraje roli jen u některých z nich. Výrazně působí zejména při zhoršování sluchu s postupujícím věkem. Některé živiny mohou rovněž zlepšit odolnost sluchových buněk vůči poškození například nadměrným hlukem.

Vhodné byliny a živiny:
Rozmarýn www.epivyziva.cz/rozmaryn
Omega3 ww.epivyziva.cz/omega-3-nenasycene-mastne-kyseliny
Resveratrol www.epivyziva.cz/resveratrol
Astaxantin www.epivyziva.cz/astaxantin

 

Neplodnost

Epigenetické vlivy zdaleka nepůsobí na všechny příčiny neplodnosti, výrazně se ale podílejí zejména na zhoršené plodnosti žen po 35. roce věku. Negativní epigenetické procesy, které na ženu působí po celý její život, totiž ovlivňují i DNA uloženou ve vajíčku. Epigeneticky lze podpořit i tvorbu pohlavního hormonu estrogenu. U mužů pak mohou epigeneticky působící živiny a byliny odstranit nadměrnou metylaci genů a tím i zvýšit aktivitu genů, které řídí tvorbu a dozrávání spermií.

Vhodné byliny a živiny:
Granátové jablko (u mužů) www.epivyziva.cz/granatove-jablko
Astaxantin www.epivyziva.cz/astaxantin
Vitamin D3 www.epivyziva.cz/vitamin-d3
Vitamin K2 (u mužů) www.epivyziva.cz/vitamin-k2
Resveratrol (u žen) www.epivyziva.cz/resveratrol

 

Obezita

Obézní lidé mají ve srovnání s těmi štíhlými odlišné zejména metylační vzorce řady genů a řada rozdílů se u nich vyskytuje i v oblasti acetylace histonů. Řada z těchto genů například ovlivňuje procesy vzniku a diferenciace adipocytů (tj. tukových buněk), další ovlivňují energetickou rovnováhu a produkci hormonů řídící metabolické procesy. Epigeneticky působící živiny přitom mohou pomoci nejen zhubnout, ale napravit i škody na DNA, které právě obezita způsobila a které mohou například zvyšovat riziko srdečně cévních chorob, rakoviny či diabetu.

Vhodné byliny a živiny:
EGCG www.epivyziva.cz/epigalokatechin-galat
Kurkumin www.epivyziva.cz/kurkumin
Kvercetin www.epivyziva.cz/kvercetin
Genistein (sója)


Osteoporóza

Procesy tvorby a remodelace kostní hmoty jsou velice citlivé na epigenetickou reakci jménem acetylace histonů. Histony jsou bílkoviny tvořící jakousi cívku, na kterou se „navíjí“ vlákno DNA. Aby mohl být gen přečten, musí nejprve dojít k odvinutí příslušného úseku vlákna, a k tomu dojde jen tehdy, jsou-li histony acetylovány. V těchto procesech hrají důležitou roli enzymy jménem histondeacetylázy (HDAC), z nichž některé zároveň ovlivňují produkci tzv. transkripčních faktorů, které se účastní procesů tvorby, diferenciace a zrání kostních buněk.
Negativní roli ovšem hraje i další epigenetický proces – metylace DNA, který obvykle souvisí se stárnutím a špatným životním stylem. Chybné metylační vzorce totiž mohou zcela vypnout některé geny, které hrají v procesu tvorby kostní hmoty zásadní roli.

Vhodné byliny a živiny:
Vitamin D3 www.epivyziva.cz/vitamin-d3
Vitamin K2 www.epivyziva.cz/vitamin-k2
Resveratrol (u žen) www.epivyziva.cz/resveratrol
Omega3 ww.epivyziva.cz/omega-3-nenasycene-mastne-kyseliny
OPC www.epivyziva.cz/extrakt-z-jader-revy-vinne
Tyto epigeneticky působící látky je nutné doplnit dostatečným příjmem vápníku.


Padání vlasů

V případě mužů je za hlavní příčinu považován hormon dihydrotestosteron, který vzniká z testosteronu působením enzymu 5α-reduktáza. A právě jeho tvorbu je možné ovlivnit epigeneticky. U žen je pak vhodné se zaměřit na redukci stresu.

Vhodné byliny a živiny:
Kurkumin www.epivyziva.cz/kurkumin
Granátové jablko www.epivyziva.cz/granatove-jablko

 

Prostata

Při vzniku hyperplazie (zbytnění) prostaty hraji hlavní roli hormon dihydrotestosteron, který vzniká z testosteronu působením enzymu 5α-reduktáza. A právě jeho tvorbu je možné ovlivnit epigeneticky. Roli hraje i enzym aromatáza, který řídí přeměnu testosteronu na pohlavní hormony. V případě hyperplazie prostaty stoupá rovněž riziko vzniku rakoviny tohoto orgánu, proto mohou být užitečné i živiny a byliny zvyšující aktivitu protinádorově působících genů.

Vhodné byliny a živiny:
Granátové jablko www.epivyziva.cz/granatove-jablko
Kurkumin www.epivyziva.cz/kurkumin
Astaxantin www.epivyziva.cz/astaxantin

 

Revmatoidní artritida

Pro nemocné je typické zejména narušení některých microRNA, které vede ke zvýšené tvorbě zánětlivých cytokinů. Prokázána u nich rovněž byla zvýšená metylace genů v buňkách jménem synoviální fibroblasty, které aktivně přispívají k poškozování kloubů, stejně jako změny v oblasti genů ovlivňující aktivitu imunitních buněk. Epigeneticky můžeme velice efektivně ovlivňovat zejména míru zánětlivých procesů, ale i další výše zmíněné změny.
Více zde: www.epivyziva.cz/kloubni-onemocneni-z-pohledu-epigenetiky

Vhodné byliny a živiny:
Boswelie www.epivyziva.cz/boswellia
Kurkumin www.epivyziva.cz/kurkumin
Rozmarýn www.epivyziva.cz/rozmaryn

 

Roztroušená skleróza

Jde o autoimunitní onemocnění, při němž imunitní buňky napadají tzv. myelinové pochvy nervových buněk, čímž výrazně omezují přenos nervových vzruchů. Mechanismy vzniku této nemoci nejsou ještě přesně popsány, je však jisté, že kromě vlivů genetických se tu výrazně uplatňují i ty epigenetické.
Prokázána je souvislost vzniku nemoci s hladinou vitaminu D3, který má výrazné epigenetické účinky. U většiny nemocných byl zjištěn také výskyt EBV viru, který v důsledku snižuje aktivitu enzymů DNAmetyltransferáz, a tím může dojít k poškození genů spojených se vznikem roztroušené sklerózy (přímá spojitost ale doposud prokázána nebyla). U nemocných každopádně byly prokázány odlišné vzorce metylace genů i acetylace histonů. Pravděpodobnost vzniku nemoci výrazně zvyšuje kouření, které je rovněž silným epigenetickým činitelem.

Vhodné byliny a živiny
Vitamin D3 www.epivyziva.cz/vitamin-d3
Resveratrol www.epivyziva.cz/resveratrol
Kurkumin www.epivyziva.cz/kurkumin

 

Šedý zákal

Jde o nemoc úzce související s věkem, která se projevuje zakalením oční čočky, a často končí úplnou slepotou. Z epigenetických souvislostí hraje nejdůležitější roli hypermetylace promotoru genu CRYAA, který řídí tvorbu alfa-A-krystalinu v buňkách oční čočky. Důležitou roli při vzniku šedého zákalu hraje i regulace pomocí miRNA.

Vhodné byliny a živiny
Astaxantin www.epivyziva.cz/astaxantin
Rozmarýn www.epivyziva.cz/rozmaryn
Omega3 ww.epivyziva.cz/omega-3-nenasycene-mastne-kyseliny
Kvercetin www.epivyziva.cz/kvercetin


Tinnitus (zvonění v uších)

Příčiny jsou dosud málo objasněné, určitou roli však prokazatelně hraje zvýšená metylace některých genů. Kromě jejich ovlivnění je vhodné se zaměřit i na podporu zdraví srdečně cévního systému.

Vhodné byliny a živiny:
Rozmarýn www.epivyziva.cz/rozmaryn

 

Vrásky

V průběhu života přibývá epigenetických změn, které ovlivňují aktivitu našich genů, a to je jednou z hlavních příčin stárnutí celého organismu. S tvorbou vrásek pak zejména souvisí snížená aktivita genů zodpovědných za tvorbu kolagenu, ale těch, které ovlivňují prokrvení či tvorbu nových kožních buněk. U žen po čtyřicítce a ještě více u těch po menopauze je pak nutné podpořit tvorbu estrogenu.

Vhodné byliny a živiny:
Resveratrol www.epivyziva.cz/resveratrol
Vitamin K2 www.epivyziva.cz/vitamin-k2
Vitamin D3 www.epivyziva.cz/vitamin-d3
EGCG www.epivyziva.cz/epigalokatechin-galat