Lexikon nemocí

Artróza

Velkou roli při jejím vzniku hraje zvýšená metylace genů, které ovlivňují tvorbu a degradaci kloubní chrupavky, zejména kolagenu (hlavní složka chrupavky) a agrekanu (dodává chrupavce pružnost). U nemocných byla zaznamenána i odlišná aktivita tzv. transkripčních faktorů, které se účastní přepisu DNA na RNA, stejně jako odchylky v tvorbě cytokinů a interleukinů. Pozitivně působí zejména užívání epigenetických preparátů, které podporují tvorbu chrupavky a snižují míru zánětlivých procesů.
Více zde: www.epivyziva.cz/kloubni-onemocneni-z-pohledu-epigenetiky

Vhodné byliny a živiny:
Boswelie www.epivyziva.cz/boswellia
Kurkumin www.epivyziva.cz/kurkumin

 

Diabetes

Epigeneticky lze regulovat aktivitu genů, které ovlivňují tvorbu mitochondrií ve svalech a také transport glukózy dovnitř svalových buněk. Tím se zlepšuje kapacita svalů oxidovat glukózu, což vede k poklesu její hladiny v těle. Důležitý je i boj se zánětlivými procesy, které mohou zhoršit schopnost slinivky produkovat inzulin.
Více zde: www.epivyziva.cz/nejlepsi-prevence-cukrovky-pohyb

Vhodné byliny a živiny:
Kurkumin www.epivyziva.cz/kurkumin
Kvercetin www.epivyziva.cz/kvercetin
Granátové jablko www.epivyziva.cz/granatove-jablko
Vitamin D3 www.epivyziva.cz/vitamin-d3

 

Imunita

Epigeneticky lze ovlivňovat aktivitu genů, které řídí tvorbu a diferenciaci imunitních buněk v kostní dřeni, a také snižovat míru zánětlivých procesů, jež vyčerpávají imunitní systém a tím snižují jeho efektivitu. Vhodné je rovněž snižovat míru oxidativního stresu pomocí antioxidantů.

Vhodné byliny a živiny:
Astaxantin www.epivyziva.cz/astaxantin

 

Zinek

Omega-3 ww.epivyziva.cz/omega-3-nenasycene-mastne-kyseliny
Granátové jablko www.epivyziva.cz/granatove-jablko
Kvercetin www.epivyziva.cz/kvercetin
Vitamin D3 www.epivyziva.cz/vitamin-d3
Šišák bajkalský www.epivyziva.cz/sisak-bajkalsky

 

Nedoslýchavost

Nedoslýchavost může mít řadu příčin a epigenetika hraje roli jen u některých z nich. Výrazně působí zejména při zhoršování sluchu s postupujícím věkem. Některé živiny mohou rovněž zlepšit odolnost sluchových buněk vůči poškození například nadměrným hlukem.

Vhodné byliny a živiny:
Rozmarýn www.epivyziva.cz/rozmaryn
Omega3 ww.epivyziva.cz/omega-3-nenasycene-mastne-kyseliny
Resveratrol www.epivyziva.cz/resveratrol
Astaxantin www.epivyziva.cz/astaxantin

 

Neplodnost

Epigenetické vlivy zdaleka nepůsobí na všechny příčiny neplodnosti, výrazně se ale podílejí zejména na zhoršené plodnosti žen po 35. roce věku. Negativní epigenetické procesy, které na ženu působí po celý její život, totiž ovlivňují i DNA uloženou ve vajíčku. Epigeneticky lze podpořit i tvorbu pohlavního hormonu estrogenu. U mužů pak mohou epigeneticky působící živiny a byliny odstranit nadměrnou metylaci genů a tím i zvýšit aktivitu genů, které řídí tvorbu a dozrávání spermií.

Vhodné byliny a živiny:
Granátové jablko (u mužů) www.epivyziva.cz/granatove-jablko
Astaxantin www.epivyziva.cz/astaxantin
Vitamin D3 www.epivyziva.cz/vitamin-d3
Vitamin K2 (u mužů) www.epivyziva.cz/vitamin-k2
Resveratrol (u žen) www.epivyziva.cz/resveratrol

 

Obezita

Obézní lidé mají ve srovnání s těmi štíhlými odlišné zejména metylační vzorce řady genů a řada rozdílů se u nich vyskytuje i v oblasti acetylace histonů. Řada z těchto genů například ovlivňuje procesy vzniku a diferenciace adipocytů (tj. tukových buněk), další ovlivňují energetickou rovnováhu a produkci hormonů řídící metabolické procesy. Epigeneticky působící živiny přitom mohou pomoci nejen zhubnout, ale napravit i škody na DNA, které právě obezita způsobila a které mohou například zvyšovat riziko srdečně cévních chorob, rakoviny či diabetu.

Vhodné byliny a živiny:
EGCG www.epivyziva.cz/epigalokatechin-galat
Kurkumin www.epivyziva.cz/kurkumin
Kvercetin www.epivyziva.cz/kvercetin
Genistein (sója)

 

Padání vlasů

V případě mužů je za hlavní příčinu považován hormon dihydrotestosteron, který vzniká z testosteronu působením enzymu 5α-reduktáza. A právě jeho tvorbu je možné ovlivnit epigeneticky. U žen je pak vhodné se zaměřit na redukci stresu.

Vhodné byliny a živiny:
Kurkumin www.epivyziva.cz/kurkumin
Granátové jablko www.epivyziva.cz/granatove-jablko

 

Prostata

Při vzniku hyperplazie (zbytnění) prostaty hraji hlavní roli hormon dihydrotestosteron, který vzniká z testosteronu působením enzymu 5α-reduktáza. A právě jeho tvorbu je možné ovlivnit epigeneticky. Roli hraje i enzym aromatáza, který řídí přeměnu testosteronu na pohlavní hormony. V případě hyperplazie prostaty stoupá rovněž riziko vzniku rakoviny tohoto orgánu, proto mohou být užitečné i živiny a byliny zvyšující aktivitu protinádorově působících genů.

Vhodné byliny a živiny:
Granátové jablko www.epivyziva.cz/granatove-jablko
Kurkumin www.epivyziva.cz/kurkumin
Astaxantin www.epivyziva.cz/astaxantin

 

Revmatoidní artritida

Pro nemocné je typické zejména narušení některých microRNA, které vede ke zvýšené tvorbě zánětlivých cytokinů. Prokázána u nich rovněž byla zvýšená metylace genů v buňkách jménem synoviální fibroblasty, které aktivně přispívají k poškozování kloubů, stejně jako změny v oblasti genů ovlivňující aktivitu imunitních buněk. Epigeneticky můžeme velice efektivně ovlivňovat zejména míru zánětlivých procesů, ale i další výše zmíněné změny.
Více zde: www.epivyziva.cz/kloubni-onemocneni-z-pohledu-epigenetiky

Vhodné byliny a živiny:
Boswelie www.epivyziva.cz/boswellia
Kurkumin www.epivyziva.cz/kurkumin
Rozmarýn www.epivyziva.cz/rozmaryn

 

Tinnitus (zvonění v uších)

Příčiny jsou dosud málo objasněné, určitou roli však prokazatelně hraje zvýšená metylace některých genů. Kromě jejich ovlivnění je vhodné se zaměřit i na podporu zdraví srdečně cévního systému.

Vhodné byliny a živiny:
Rozmarýn www.epivyziva.cz/rozmaryn

 

Vrásky

V průběhu života přibývá epigenetických změn, které ovlivňují aktivitu našich genů, a to je jednou z hlavních příčin stárnutí celého organismu. S tvorbou vrásek pak zejména souvisí snížená aktivita genů zodpovědných za tvorbu kolagenu, ale těch, které ovlivňují prokrvení či tvorbu nových kožních buněk. U žen po čtyřicítce a ještě více u těch po menopauze je pak nutné podpořit tvorbu estrogenu.

Vhodné byliny a živiny:
Resveratrol www.epivyziva.cz/resveratrol
Vitamin K2 www.epivyziva.cz/vitamin-k2
Vitamin D3 www.epivyziva.cz/vitamin-d3
EGCG www.epivyziva.cz/epigalokatechin-galat