Boswellia

Boswellia

Kadidlovník pilovitý, boswellie (Boswellia serrata)

Popis

Kadidlovník pilovitý neboli boswellie je středně velký strom z čeledi březulovitých. Roste zejména v Indii, Africe a na Středním východě. Složené lichozpeřené listy mají pilovité okraje, kterým rostlina vděčí za druhové jméno. Kvete drobnými, bílými až žlutavými květy. Hlavním produktem boswellie je pryskyřice, která je známá především jako kadidlo využívané v náboženských obřadech nejen křesťanských církví. Odebírá se z řezu na kmeni stromu do speciálních bambusových košů (1).

Historie

Nejstarším způsobem užívání pryskyřice z kadidlovníku bylo vykuřování a balzamování. K tomuto účelu jej využívaly kultury starověké Indie (k hinduistickým obřadům), Egypta, Babylonu, Persie, Číny, Řecka a Říma, prokázáno je však i využívání původními obyvateli Ameriky. Pryskyřici tyto národy pálily při obětních rituálech i každodenních obřadech, ať už k zahnání zlých duchů, potěšení bohů, či uctění mrtvých (1, 2).

V rámci fytoterapie boswellii hojně využívala ájurvéda, což je tradiční indický medicínský systém. Boswellii zmiňují dvě ze tří stěžejních děl ájurvédy, která shromažďovala kompletní medicínské poznatky té doby: Čaraka (cca 700 př. n. l.) a Sušruta (cca 600 př. n. l.). Tehdejší lékaři boswellii využívali především pro její protizánětlivé účinky, a to hlavně k léčbě bolestí kloubů, zmiňováno je však i využití při úplavici, horečce, pásovém oparu, kardiovaskulárních onemocněních, zánětech dýchacích cest, bolestech v krku, nepravidelné menstruaci i k podpoře činnosti jater (1).

Účinné látky

Pryskyřice boswellie obsahuje monoterpeny, diterpeny, triterpeny, tetracyklické triterpenické kyseliny a čtyři hlavní pentacyklické triterpenické kyseliny, tedy kyselinu beta-boswellovou, acetyl-β-boswellovou, 11-keto-β-boswellovou a acetyl-11-keto-beta-boswellovou. Právě boswellové kyseliny jsou díky svým silným protizánětlivým účinkům nejdůležitější složkou (1). Podíl jednotlivých složek, a tím i kvalita kadidla, se ovšem může výrazně odlišovat. Stromy na suchých kamenitých půdách sice rostou pomalu a dávají mnohem méně pryskyřice, její kvalita je však vyšší. Z hlediska léčebných účinků je přitom rozhodující především obsah boswellových kyselin.

Léčivé účinky

Tradiční oblastí použití boswellie jsou především bolesti kloubů, ať už způsobené artrózou, nebo revmatoidní artritidou. Důvodem je především protizánětlivé působení této rostliny, konkrétně boswellových kyselin. Princip jejich účinku je přitom epigenetický – tyto kyseliny totiž prostřednictvím chemických reakcí (metylace genů, acetylace histonů, regulace mikroRNA) přímo ovlivňují aktivaci genů zodpovědných za zánětlivé procesy (3). Epigenetické působení a s ním související protizánětlivé účinky jsou ovšem příčinou pozitivních účinků i v případě dalších onemocnění a potíží – od rakoviny přes kardiovaskulární choroby či astma až po stárnutí pleti.

Artróza a artritida

Asi nejznámější je využití boswellie v prevenci a léčbě artrózy. Toto degenerativní onemocnění postihuje nejčastěji velké klouby dolních končetin, může se však objevit v jakémkoliv kloubním spojení. Spočívá v postupném mizení kloubní chrupavky, v poslední fázi postihuje i okolní kosti, vazy, menisky apod. Při vzniku artrózy přitom hraje důležitou roli epigenetika. Uplatňují se zde všechny tři nejdůležitější epigenetické mechanismy, tedy metylace genů, acetylace histonů a exprese mikroRNA, které ovlivňují zejména diferenciaci buněk kloubní chrupavky a udržení homeostázy v oblasti kloubů (3). Naproti tomu revmatoidní artritida je autoimunitní onemocnění a při jeho vzniku hraje důležitou roli mechanismus zánětu, jehož podstata je rovněž ovlivněna epigeneticky. Zánět se ovšem objevuje i v pozdějších fázích artrózy.

Na léčbu zánětů (a zmírnění bolesti) se velice často využívají nesteroidní protizánětlivé léky (nesteroidní antirevmatika), například Ibuprofen či Aspirin, které ovšem mají řadu vedlejších účinků, a nejsou proto vhodné k dlouhodobému užívání. Potlačují totiž nejen funkci enzymu cyklooxygenázy 2 (COX 2), který se účastní tvorby prozánětlivých mediátorů prostaglandinů, ale i enzymu COX 1, který je důležitý například pro správnou funkci žaludeční sliznice (18). Dlouhodobé užívání nesteroidních antirevmatik proto může způsobovat řadu problémů trávicího traktu. Většinou sice bývají mírného charakteru, v některých případech však mohou přerůst v závažné potíže, jako je vředová choroba či vnitřní krvácení (19–21). Boswellie přitom dokáže záněty zmírňovat prakticky stejně efektivně, ale přitom působí selektivně pouze na COX 2, a je tedy bez vedlejších účinků. Při jejím podávání dochází k výraznému snížení hladiny zánětlivých mediátorů, jako jsou například prostaglandiny E2, a k inhibici prozánětlivých cytokinů (4).

Boswellie je přitom účinná při léčbě zánětů a otoků jak u artrózy (14, 15), tak i u artritidy (16). V případě artrózy například došlo v rámci jedné studie u většiny pacientů v pokročilém stadiu choroby po osmi týdnech užívání k výraznému snížení bolesti a otoků, zvýšení kloubní pohyblivosti a prodloužení vzdálenosti, kterou jsou schopni ujít (14). Další výzkum prokázal sice nižší, ale přesto statisticky významný ústup příznaků a potíží již po sedmi dnech od zahájení léčby (17)!

Kyselina boswellová je účinná i při léčbě bolesti jako takové, zejména pak v případě bolestí chronických, které provázejí nejenom artrózu a revmatoidní artritidu, ale i další tělesné neduhy (13).

Nádorová onemocnění

Kyselina boswellová patří mezi látky, které jsou schopny modulovat metylaci genů, jež dokážou potlačit některé typy nádorového bujení, například kolorektální karcinom (rakovinu střev a konečníku). Pokud jsou tyto geny metylovány, nemohou naplno rozvinout svoji funkci, což umožňuje vznik rakoviny. Kyselina boswellová je schopna tuto metylaci odstranit, a tím umožňuje jejich fungování (5).

Velice účinná je přitom zejména kombinace kyseliny boswellové s kurkuminem, barvivem přítomným v kurkumě. Obě tyto látky regulují nejen metylaci genů, ale i mikroRNA, což je nukleová kyselina, která v sobě nekóduje žádnou informaci, ale rozhoduje o tom, jestli se určité geny vyjádří, či nikoliv. Obě zmíněné substance díky tomu ovlivňují buněčnou proliferaci (schopnost rychlého množení) a apoptózu (programovanou buněčnou smrt). V pokusech na zvířatech trpících kolorektálním karcinomem došlo k ovlivnění růstu nádoru již třetí den po zahájení podávání směsi kyseliny boswellové a kurkuminu. Obě tyto substance mohou také výrazně zvýšit účinnost klasické léčby. Až polovina pacientů s nádory tlustého střeva má totiž mutaci na genu p53, kvůli níž u nich léky zaměřující se právě na tento gen nezabírají. Pokud se k nim ale přidala směs kyseliny boswellové a kurkuminu, chemoterapie začala fungovat (6, 7).

Výčet typů nádorů, při jejichž léčbě může hrát boswellie významnou roli, však pravděpodobně bude mnohem širší. Prokázán byl například její výrazný vliv na potlačení aktivity enzymu lipoxygenázy, který má důležitou funkci při vzniku metastáz v mozku u pacientek trpících nádory prsu (8), potvrdila se i účinnost v případě rakoviny slinivky (11) a žaludku (12).

Kyselina boswellová může hrát důležitou roli i v prevenci rakoviny, zejména pak rakoviny střev. Dokáže totiž výrazně snížit výskyt tzv. prekancerózních polypů, a to v tenkém střevě o 46 % a v tlustém dokonce o 60 %, zároveň snižuje i riziko, že se tyto polypy zvrhnou v nádorové buňky (25).

Zánětlivá střevní onemocnění

Díky svým výrazným protizánětlivým účinkům je boswellie velice efektivní i při léčbě zánětlivých střevních onemocnění, jako je ulcerózní a kolagenní kolitida či Crohnova choroba. Při nich je zánětlivý stav udržován díky enzymu 5-LOX, který se účastní tvorby zánětlivých mediátorů leukotrienů, a právě boswellie dokáže aktivitu 5-LOX výrazně potlačovat (22–24). V jedné studii došlo například k vymizení příznaků u 82 % zkoumaných pacientů, zatímco u kontrolní skupiny užívající tradiční lék sulfasalazin to bylo pouze 75 % (26).

Kardiovaskulární nemoci

Dlouhá léta byl za hlavní příčinu chorob srdce a cév pokládán vysoký cholesterol. V posledním desetiletí však proběhla řada výzkumů poukazujících na fakt, že velice důležitou roli v tomto směru hrají zánětlivé procesy. Právě boj se zánětem se tak stává klíčovým faktorem kardiovaskulárního zdraví (27, 28).

Kyselina boswellová přitom potlačuje expresi genu, který má na svědomí produkci prozánětlivého cytokinu TNF-alfa (28), a také inhibuje prozánětlivý faktor NF-kappaB, což má za následek redukci aterosklerotických plátů o neuvěřitelných 50 % (27)!

Chronické záněty navíc způsobují změny ve funkci krevních destiček, které se kvůli tomu stávají „lepkavější“, tvoří shluky na stěnách cév, snižují jejich průchodnost a mohou se stát příčinou infarktu nebo mrtvice (29). Kyselina boswellová přitom snižuje právě tuto aktivaci krevních destiček a omezuje jejich shlukování v cévách (30). Zároveň snižuje hladinu cholesterolu v krvi, a to až o 48 % (31).

Astma

Výzkumy potvrdily i účinnost kadidlovníkové pryskyřice při astmatu. Je totiž schopna potlačit tvorbu leukotrienů, což jsou látky uvolňované bílými krvinkami při zánětlivých a alergických reakcích, kdy způsobují vznik otoků, zvyšují produkci hlenu a přispívají k hypertrofii hladké svaloviny u astmatu. V rámci jedné ze studií například udávalo po šestitýdenní léčbě výrazný ústup širokého spektra potíží 70 % pacientů (9).

Funkce mozku, paměť, deprese

Boswellie je v tradiční fytoterapii využívána při poruchách paměti (32) a její pozitivní vliv na mozkové funkce potvrdila i moderní věda. Dokáže například efektivně chránit mozkové buňky při poničení vlivem mozkové mrtvice, důvodem je opět její protizánětlivé působení. Destrukce tkání totiž probíhá nikoliv pouze při samotné mrtvici, ale i ve dnech po ní. Také zde hrají důležitou roli zánětlivé procesy, a pokud je dokážeme zmírnit, jsou i následky mrtvice mnohem menší (33, 34). Zánětlivou povahu navíc mají i negativní změny, které v mozku probíhají v důsledku stárnutí (35, 36).

Boswellie přitom potlačuje funkci faktoru NF-kappaB i expresi genů zodpovědných za produkci zánětlivých mediátorů při poranění mozku (37). Tento jev se přitom zvláště silně projevuje v části mozku jménem hippocampus, která je sídlem naší paměti. Kyselina boswellová přitom buňky hippocampu nejenom chrání, ale také podporuje jejich růst (38–40). To mimochodem vyvrací přetrvávající názor, že poškozená mozková tkáň nedokáže regenerovat.

Boswellie navíc svým působením na hippocampus dokáže zpomalovat i úbytek paměti, jehož příčinou je stárnutí organismu (41). Dokonce zlepšuje paměť, schopnost učit se a má pozitivní vliv i na další mozkové funkce (42, 43). Pomocí exprese genů je boswellie navíc schopna navodit v hippocampu změny, které mohou přinést výraznou úlevu při depresích (44).

Kvalita a stárnutí pokožky

Kyselina boswellová je rovněž velice nadějnou surovinou kosmetického průmyslu, protože zlepšuje elasticitu pokožky, zlepšuje její ochranu před vnějšími vlivy a zpomaluje projevy jejího stárnutí. Když si v rámci jedné studie aplikovaly ženy po 30 dní krém s obsahem kyseliny boswellové na polovinu obličeje, došlo u nich k pozorovatelnému zjemnění, úbytku drobných vrásek, zlepšení pružnosti kůže a zmírnění produkce kožního mazu. Tento efekt navíc přetrvával ještě dva měsíce po skončení aplikace (10).

Užívání

Laboratorní studie naznačují, že boswellie může zvýšit jak účinky, tak i toxicitu některých léků, zejména těch určených k léčbě rakoviny, astmatu a zvýšeného cholesterolu (včetně přírodních, například česneku). Zlepšuje též účinnost přírodních antimykotik (například tea tree) a doplňků kloubní výživy (chondroitin a glukosamin). Naopak snižuje účinnost nesteroidních antirevmatik, jako je Aspirin či Ibuprofen, některých antibiotik a sedativ. Pokud tedy užíváte nějaké léky, poraďte se před zahájením užívání boswellie se svým lékařem (45).

Boswellie není vhodná v těhotenství, protože může zvýšit riziko potratu a poškození plodu, nedoporučuje se ani při kojení. V ojedinělých případech byly po požití boswellie zaznamenány alergické reakce (45).

Doporučené dávkování se v různých systémech výrazně odlišuje, pohybuje se od 150 do 500 mg 2–3x denně (1, 46). Obvykle platí, že nižší dávky se užívají v rámci prevence a v případě potíží se zvyšují. Možné je i vnější užití, například ve formě krémů.

Klíčová slova

Kadidlo, boswellie, artróza, revmatoidní artritida, nádorová onemocnění, rakovina, srdce a cévy, pokožka, vrásky, astma, zánět, paměť, učení, deprese, Crohnova choroba, ulcerózní kolitida, kolagenní kolitida

Literatura

 1. M. Z. Siddiqui. Boswellia Serrata, A Potential Antiinflammatory Agent: An Overview. Indian J Pharm Sci. 2011 May-Jun; 73(3): 255–261.
 2. Holmes P. Frankincense oil. Int J Arom. 1999;9:56–61
 3. Im GI, Choi YJ. Epigenetics in osteoarthritis and its implication for future therapeutics. Expert Opin Biol Ther.2013 May;13(5):713-21.
 4. Umar S, Umar K, Sarwar AH, et al. Boswellia serrata extract attenuates inflammatory mediators and oxidative stress in collagen induced arthritis. Phytomedicine. 2014 May 15;21(6):847-56.
 5. Shen Y, Takahashi M, Byun HM, Link A, Sharma N, Balaguer F, Leung HC, Boland CR, Goel A. Boswellic acid induces epigenetic alterations by modulating DNA methylation in colorectal cancer cells. Cancer Biol Ther.2012 May;13(7):542-52. doi: 10.4161/cbt.19604. Epub 2012 May 1.
 6. Ajay Goel, Ph.D. BCM-95 Curcumin and BosPure Boswellia in Prevention and Treatment of Colorectal Cancer. PR Newswire. April 22, 2015. http://www.prnewswire.com/news-releases/bcm-95-curcumin-and-bospure-boswellia-in-prevention-and-treatment-of-colorectal-cancer-300069836.html
 7. Shusuke Toden, Yoshinaga Okugawa, Constanze Buhrmann, Durgha Nattamai, Esperanza Anguiano, Nicole Baldwin, Mehdi Shakibaei, C. Richard Boland and Ajay Goel. Novel Evidence for Curcumin and Boswellic Acid–Induced Chemoprevention through Regulation of miR-34a and miR-27a in Colorectal Cancer. Cancer Prevention Research. October 13, 2014. http://cancerpreventionresearch.aacrjournals.org/content/8/5/431.short
 8. Flavin DF. A lipoxygenase inhibitor in breast cancer brain metastases. J Neurooncol.2007 Mar;82(1):91-3. Epub 2006 Sep 26.
 9. Gupta I., Gupta V, Parihar A, Gupta S, Lüdtke R, Safayhi H, Ammon HP. Effects of Boswellia serrata gum resin in patients with bronchial asthma: results of a double-blind, placebo-controlled, 6-week clinical study. Eur J Med Res.1998 Nov 17;3(11):511-4.
 10. Pedretti A, Capezzera R, Zane C, Facchinetti E, Calzavara-Pinton P. Effects of topical boswellic acid on photo and age-damaged skin: clinical, biophysical, and echographic evaluations in a double-blind, randomized, split-face study. Planta Med.2010 Apr;76(6):555-60. doi: 10.1055/s-0029-1240581. Epub 2009 Nov 16.
 11. Ni X, Suhail MM, Yang Q, et al. Frankincense essential oil prepared from hydrodistillation of Boswellia sacra gum resins induces human pancreatic cancer cell death in cultures and in a xenograft murine model. BMC Complement Altern Med. 2012;12:253.
 12. Zhang YS, Xie JZ, Zhong JL, et al. Acetyl-11-keto-beta-boswellic acid (AKBA) inhibits human gastric carcinoma growth through modulation of the Wnt/beta-catenin signaling pathway. Biochim Biophys Acta. 2013 Jun;1830(6):3604-15.
 13. Abdel-Tawab M, Werz O, Schubert-Zsilavecz M. Boswellia serrata: an overall assessment of in vitro, preclinical, pharmacokinetic and clinical data. Clin Pharmacokinet. 2011 Jun;50(6):349-69.
 14. Kimmatkar N, Thawani V, Hingorani L, Khiyani R. Efficacy and tolerability of Boswellia serrata extract in treatment of osteoarthritis of knee–a randomized double blind placebo controlled trial. Phytomedicine. 2003 Jan;10(1):3-7.
 15. Chevrier MR, Ryan AE, Lee DY, Zhongze M, Wu-Yan Z, Via CS. Boswellia carterii extract inhibits TH1 cytokines and promotes TH2 cytokines in vitro. Clin Diagn Lab Immunol. 2005 May;12(5):575-80.
 16. Fan AY, Lao L, Zhang RX, et al. Effects of an acetone extract of Boswellia carterii Birdw. (Burseraceae) gum resin on adjuvant-induced arthritis in lewis rats. J Ethnopharmacol. 2005 Oct 3;101(1-3):104-9.
 17. Sengupta K, Alluri KV, Satish AR, et al. A double blind, randomized, placebo controlled study of the efficacy and safety of 5-Loxin for treatment of osteoarthritis of the knee. Arthritis Res Ther. 2008;10(4):R85.
 18. Urban MK. COX-2 specific inhibitors offer improved advantages over traditional NSAIDs. Orthopedics. 2000 Jul;23(7 Suppl):S761-4.
 19. Anglin R, Yuan Y, Moayyedi P, Tse F, Armstrong D, Leontiadis GI. Risk of upper gastrointestinal bleeding with selective serotonin reuptake inhibitors with or without concurrent nonsteroidal anti-inflammatory use: a systematic review and meta-analysis. Am J Gastroenterol. 2014 Jun;109(6):811-9.
 20. Bhala N, Emberson J, Merhi A, et al. Vascular and upper gastrointestinal effects of nonsteroidal anti-inflammatory drugs: meta-analyses of individual participant data from randomised trials. Lancet. 2013 Aug 31;382(9894):769-79.
 21. Dib RA, Chinzon D, de Souza Fontes LH, de Sa Teixeira AC, Navarro-Rodriguez T. Ulcer and bleeding complications and their relationship with dyspeptic symptoms in NSAIDs users: a transversal multicenter study. Scand J Gastroenterol. 2014 Jul;49(7):785-9.
 22. Gupta I, Parihar A, Malhotra P, et al. Effects of gum resin of Boswellia serrata in patients with chronic colitis. Planta Med. 2001 Jul;67(5):391-5.
 23. Gupta I, Parihar A, Malhotra P, et al. Effects of Boswellia serrata gum resin in patients with ulcerative colitis. Eur J Med Res. 1997 Jan;2(1):37-43.
 24. Krieglstein CF, Anthoni C, Rijcken EJ, et al. Acetyl-11-keto-beta-boswellic acid, a constituent of a herbal medicine from Boswellia serrata resin, attenuates experimental ileitis. Int J Colorectal Dis. 2001 Apr;16(2):88-95.
 25. Sengupta K, Krishnaraju AV, Vishal AA, et al. Comparative efficacy and tolerability of 5-Loxin and Aflapin against osteoarthritis of the knee: a double blind, randomized, placebo controlled clinical study. Int J Med Sci.2010;7(6):366-77.
 26. Gupta I, Parihar A, Malhotra P, et al. Effects of Boswellia serrata gum resin in patients with ulcerative colitis. Eur J Med Res. 1997 Jan;2(1):37-43.
 27. Cuaz-Perolin C, Billiet L, Bauge E, et al. Antiinflammatory and antiatherogenic effects of the NF-kappaB inhibitor acetyl-11-keto-beta-boswellic acid in LPS-challenged ApoE-/- mice. Arterioscler Thromb Vasc Biol. 2008 Feb;28(2):272-7.
 28. Roy S, Khanna S, Krishnaraju AV, et al. Regulation of vascular responses to inflammation: inducible matrix metalloproteinase-3 expression in human microvascular endothelial cells is sensitive to antiinflammatory Boswellia. Antioxid Redox Signal. 2006 Mar-Apr;8(3-4):653-60.
 29. Montagnana M, Fava C, Arosio E, Degan M, Tommasoli RM, De Marchi Set al. Inflammation and platelet activation in peripheral arterial occlusive disease. Int J Angiol. 2007 Fall;16(3):84-8.
 30. Kokkiripati PK, Bhakshu LM, Marri S, et al. Gum resin of Boswellia serrata inhibited human monocytic (THP-1) cell activation and platelet aggregation. J Ethnopharmacol. 2011 Sep 1;137(1):893-901.
 31. Pandey RS, Singh BK, Tripathi YB. Extract of gum resins of Boswellia serrata L. inhibits lipopolysaccharide induced nitric oxide production in rat macrophages along with hypolipidemic property. Indian J Exp Biol. 2005 Jun;43(6):509-16.
 32. Karima O, Riazi G, Khodadadi S, et al. An in vitro study of the role of beta-boswellic acid in the microtubule assembly dynamics. FEBS Lett. 2012 Nov 30;586(23):4132-8.
 33. Wang Q, Tang XN, Yenari MA. The inflammatory response in stroke. J Neuroimmunol. 2007 Mar;184(1-2):53-68.
 34. Xiong X, Barreto GE, Xu L, Ouyang YB, Xie X, Giffard RG. Increased brain injury and worsened neurological outcome in interleukin-4 knockout mice after transient focal cerebral ischemia. Stroke. 2011 Jul;42(7):2026-32.
 35. Lenzlinger PM, Morganti-Kossmann MC, Laurer HL, McIntosh TK. The duality of the inflammatory response to traumatic brain injury. Mol Neurobiol. 2001 Aug-Dec;24(1-3):169-81.
 36. Moussaieff A, Yu J, Zhu H, Gattoni-Celli S, Shohami E, Kindy MS. Protective effects of incensole acetate on cerebral ischemic injury. Brain Res. 2012 Mar 14;1443:89-97.
 37. Bhala N, Emberson J, Merhi A, et al. Vascular and upper gastrointestinal effects of nonsteroidal anti-inflammatory drugs: meta-analyses of individual participant data from randomised trials. Lancet. 2013 Aug 31;382(9894):769-79.
 38. Shi Q, Prior M, Zhou X, Tang X, He W, Hu X, Yan R. Preventing formation of reticulon 3 immunoreactive dystrophic neurites improves cognitive function in mice. J Neurosci. 2013 Feb 13;33(7):3059-66.
 39. Ring RH, Alder J, Fennell M, Kouranova E, Black IB, Thakker-Varia S. Transcriptional profiling of brain-derived-neurotrophic factor-induced neuronal plasticity: a novel role for nociceptin in hippocampal neurite outgrowth. J Neurobiol. 2006 Mar;66(4):361-77.
 40. Karima O, Riazi G, Yousefi R, Movahedi AA. The enhancement effect of beta-boswellic acid on hippocampal neurites outgrowth and branching (an in vitro study). Neurol Sci. 2010 Jun;31(3):315-20.
 41. Hosseini-Sharifabad M, Esfandiari E. Effect of Boswellia serrata gum resin on the morphology of hippocampal CA1 pyramidal cells in aged rat. Anat Sci Int. 2014 Feb 11.
 42. Mahmoudi A, Hosseini-Sharifabad A, Monsef-Esfahani HR, et al. Evaluation of systemic administration of Boswellia papyrifera extracts on spatial memory retention in male rats. J Nat Med. 2011 Jul;65(3-4):519-25.
 43. Jalili C, Salahshoor MR, Moradi S, Pourmotabbed A, Motaghi M. The therapeutic effect of the aqueous extract of boswellia serrata on the learning deficit in kindled rats. Int J Prev Med. 2014 May;5(5):563-8.
 44. Moussaieff A, Gross M, Nesher E, Tikhonov T, Yadid G, Pinhasov A. Incensole acetate reduces depressive-like behavior and modulates hippocampal BDNF and CRF expression of submissive animals. J Psychopharmacol. 2012 Dec;26(12):1584-93.
 45. Bonnie Singleton. Side Effects of Boswellia Serrata. LiveStrong.com. Aug 29, 2013. http://www.livestrong.com/article/125231-boswellia-serrata-side-effects/
 46. George Krucik, MD, MBA. Boswellia. Healthline. 23. oct 2013. http://www.healthline.com/health/boswellia#1
 1. D.den prosím jak dlouho se může Boswelia užívat? Je nutná nějaká pauza,nebo se může užívat dlouhodobě?
  \léčím se na RA,beru Boswelii asi 3 týdny a rozmarýn a mohu říci se se mi velice stav zlepšil…jde mi o to,jestli při téhle diagnoze je lepší to užívat delší dobu…..děkuji moc za odpověď Jiřina Pagáčová

  1. Dobrý den,
   obecně platí, že žádné byliny není vhodné užívat nepřetržitě. Proto bych i v případě boswellie a rozmarýnu zařazovala pravidelně pauzy – např. tři měsíce užívání a minimálně jeden, lépe dva měsíce pauza.
   Přeju vám, ať se vám daří nepříjemnou chorobu i nadále dobře zvládat.

Zanechat odpověď
Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. *

Tato stránka používá Akismet k omezení spamu. Podívejte se, jak vaše data z komentářů zpracováváme..